Podpora údajových typov XSD (XML Schema Definition)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Je dôležité správne porozumieť, ako sa pri importovaní alebo exportovaní XML údajov spracúvajú typy údajov definície schémy XML (XSD), aby sa údaje správne konvertovali podľa vašich potrieb.

Čo váz zaujíma?

Ako sa v Exceli spracovávajú typy XSD údajov pri importovaní XML údajov

Ako sa v Exceli priraďujú formáty zobrazenia typom XSD údajov pri exportovaní XML údajov

Ako sa v Exceli spracovávajú typy XSD údajov pri importovaní XML údajov

Dôležité : Ak v súbore schémy XML (.xsd) nie je definovaný konkrétny atribút typu údajov pre určitý prvok (napríklad xsd:decimal), pri importovaní XML údajov Microsoft Office Excel 2007 predvolene formátuje bunku ako text. Formátovaním ako text sa zabezpečí, že znaky uložené v bunke sú rovnaké ako údaje uložené v XML súbore (.xml). Úvodná hodnota nula (0) v poli identifikátora alebo kreditnej karty sa napríklad odstráni, keď sa formátuje ako číslo, ale neodstráni sa, keď sa formátuje ako text. Údaje formátované ako text sa ale nevyhodnocujú. Ak chcete, aby sa údaje vyhodnotili, pretože obsahujú vzorec, musíte priamo zadať atribút číselného typu údajov, napríklad xsd:decimal alebo xsd:integer.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam formátov zobrazenia, ktoré sa používajú pri importovaní položiek s určitým typom XSD údajov do excelového hárka. Údaje vo formáte XSD uvedené v stĺpci Nepodporované formáty sa importujú ako textové hodnoty.

Typ XSD údajov

Formát zobrazenia v Exceli

Nepodporované formáty

time

h:mm:ss

hh:mm:ssZ
Hh:mm:ss.f-f

dateTime

m/d/rrrr h:mm

rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ
rrrr-mm-ddThh:mm:ss+/-hh:mm
rrrr-mm-ddThh:mm:ss.f-f
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

date

Dátum *14.3.2001

rrrr-mm-ddZ
rrrr-mm-dd+/-hh:mm
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

gYear

Celé číslo

rrrr+/-hh:mm
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

gDay
gMonth

Celé číslo

gYearMonth

Vlastný formát mmm-rr

rrrr-mm+/-hh:mm
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

gMonthDay

Vlastný formát d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token

Text

boolean

Booleovský

decimal
float
double

Všeobecný

Úvodné a koncové nuly (0) sa vynechajú.
Znamienka mínus (-) a plus (+) sa rešpektujú, no zobrazia sa len záporné znamienka.
Excel ukladá a počíta s presnosťou na 15 platných číslic.

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Všeobecný

Na začiatok stránky

Ako sa v Exceli priraďujú formáty zobrazenia typom XSD údajov pri exportovaní XML údajov

Pri exportovaní XML údajov sa exportované údaje budú zhodovať s údajmi zobrazenými v hárku pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • Formát zobrazenia v Exceli je Text.

  • Nezmenili ste formát zobrazenia údajov.

Ak zmeníte formát zobrazenia bunky, ktorá má údaje vo formáte čísla, dátumu alebo času, exportuje sa príslušná hodnota bunky. Ak napríklad použijete formát zobrazenia Percentá na bunku, ktorej výsledkom je zobrazenie hodnoty 51,50 %, hodnota bunky sa exportuje ako .515.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×