Podčiarknutie obsahu buniek, celých buniek alebo riadkov v hárku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako pridať podčiarknutie k údajom na hárok. Môžete podčiarknuť celý alebo vybratý text v bunkách, použitie dolné orámovanie buniek alebo riadkov alebo nakresliť čiaru na podčiarknutie buniek.

Čo vás zaujíma?

Podčiarknutie celého alebo vybratého obsahu buniek

Použitie dolné orámovanie na podčiarknutie celých buniek alebo riadkov

Nakresliť čiaru na podčiarknutie buniek

Podčiarknutie celého alebo vybratého obsahu buniek

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete podčiarknuť celý text alebo čísla v bunke alebo rozsah buniek, vyberte požadovanú bunku alebo rozsah buniek.

   Postup pri výbere bunky alebo rozsahu

   Ak chcete vybrať

   Vykonajte nasledovné

   Jednu bunku

   Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

   Rozsah buniek

   Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

   Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

   Veľký rozsah buniek

   Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

   Všetky bunky v hárku

   Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

   Tlačidlo Vybrať všetko

   Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

   Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

   Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

   Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

   Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

   Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

   Celý riadok alebo stĺpec

   Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

   Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

   1. Záhlavie riadka

   2. Záhlavie stĺpca

   Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

   Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

   Susedné riadky alebo stĺpce

   Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

   Nesusedné riadky alebo stĺpce

   Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

   Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

   Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

   Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

   Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL + HOME.

   Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + END.

   Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

   Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

   Bunky na začiatku hárka

   Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

   Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

   Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

   Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

  • Ak chcete podčiarknuť len časť obsahu bunky, dvakrát kliknite na danú bunku a potom vyberte text alebo čísla, ktoré chcete podčiarknuť.

   Ak je zapnutá úpravy v bunke, môžete vybrať obsah bunky dvojitým kliknutím na bunku. Ak úpravy v bunke vypnuté, môžete kliknite na bunku a potom vyberte text alebo čísla, ktoré chcete podčiarknuť v riadok vzorcov. Môžete tiež stlačením klávesu F2 upraviť aktívnu bunku, použite klávesy so šípkami umiestnite kurzor na miesto, a potom použite SHIFT + klávesy so šípkami, čím vyberiete obsah.

 2. Na karte Domov v časti Písmo vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť jednoduché podčiarknutie, kliknite na položku podčiarknutie Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete použiť iný štýl podčiarknutia, napríklad dvojité podčiarknutie alebo jednoduché alebo dvojité účtovnícke podčiarknutie (podčiarknutie, ktoré vyplní šírku bunky), kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla vedľa položky písmo a kliknite v poli podčiarknutie, štýl, ktorý chcete použiť.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

Na začiatok stránky

Použitie dolné orámovanie na podčiarknutie celých buniek alebo riadkov

 1. Vyberte bunku, rozsah buniek alebo riadky, ktoré chcete podčiarknuť.

  Postup pri výbere bunky alebo rozsahu

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

  Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

  Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL + HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + END.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 2. Na karte domov v skupine písmo kliknite na šípku vedľa Dolné orámovanie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku štýl spodného orámovania na palete.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

Na začiatok stránky

Nakresliť čiaru na podčiarknutie buniek

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Záložky

 2. V časti čiary kliknite na položku Obrázok tlačidla .

 3. Posúvaním myši nakreslite čiaru pod bunky, ktoré chcete podčiarknuť.

  Ak chcete nakresliť dokonale rovnú čiaru, podržte stlačený kláves SHIFT počas presúvania myši nakreslite čiaru.

 4. Ak chcete zmeniť formátovanie čiary, kliknite na riadok, vyberte ho.

  Zobrazí sa ponuka Nástroje na kreslenie, pridá sa karta Formát.

 5. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov vyberte požadované možnosti formátovania.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×