Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows

Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tu sú odpovede na niektoré najčastejšie otázky o počítačovej aplikácii OneDrive pre staršie verzie systému Windows.

Poznámka: Ak v počítači používate Windows 10, OneDrive je súčasťou a počítačová aplikácia nie je potrebná. OneDrive sa automaticky zobrazí v Prieskumníkovi a ako miesto na ukladanie súborov.

Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1

Ak máte v počítači Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, počítačová aplikácia OneDrive je už jeho súčasťou. (Inštalátor počítačovej aplikácie OneDrive sa preto pri pokuse o inštaláciu nezobrazí.) Nainštaluje sa nastavenie, ktoré umožňuje pomocou balíka Office pracovať s dokumentmi vo OneDrive viacerým používateľom zároveň, ale už žiadne ďalšie funkcie.

Ďalšie informácie o OneDrive Windows 8.1 a Windows RT 8.1 nájdete v téme Pomocník pre OneDrive pre Windows 8.1.

Stiahnuť počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows 8.1

Stiahnutie aplikácie znamená, že súhlasíte s Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a prehlásenie o ochrane osobných údajov. Tento softvér môžu tiež stiahnuť a inštalovať aktualizácie automaticky.

Windows 7 a staršie verzie

Stiahnuť počítačovú aplikáciu pre Windows 7 a staršie

Stiahnutie aplikácie znamená, že súhlasíte s Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a prehlásenie o ochrane osobných údajov. Tento softvér môžu tiež stiahnuť a inštalovať aktualizácie automaticky.

Poznámka: Aplikácia OneDrive nie je podporovaná vo Windowse XP. Ak sa ju pokúsite nainštalovať do počítača s Windowsom XP, zobrazí sa hlásenie OneDriveSetup.exe nie je platná aplikácia Win32. Systémové požiadavky OneDrivu

Čo je úlohou priečinka OneDrive?

Po inštalácii počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows sa do PC a stiahne kópia obsahu vo vašom OneDrive a táto kópia sa uloží do priečinka OneDrive. OneDrive a tento priečinok sa synchronizujú. Ak na webovej lokalite OneDrive pridáte, zmeníte alebo odstránite súbor alebo priečinok, to isté sa stane aj v priečinku OneDrive a naopak.

Ak chcete súbory do služby OneDrive nahrať automaticky, stačí ich skopírovať alebo premiestniť do priečinka OneDrive pomocou Prieskumníka alebo ich uložiť do priečinka OneDrive z programu. Takto môžete nahrať súbory do veľkosti 10 GB. Ak ste nainštalovali aplikáciu OneDrive do iných počítačov, súbory sa automaticky pridajú do priečinkov OneDrive aj v týchto počítačoch.

Na premenovanie a odstránenie súborov, vytvorenie nových priečinkov a premiestnenie súborov do priečinka OneDrive môžete použiť aj Prieskumníka. Zmeny sa automaticky prejavia vo OneDrive a iných počítačoch s nainštalovanou aplikáciou OneDrive.

Tipy: 

 • Ak chcete otočiť fotografie vo OneDrive, otvorte ich v priečinku OneDrive a otočte v jednoduchom zobrazovači fotografií, akým je napríklad Windows Zobrazovač fotografií. Po zavretí súborov sa zmeny uložia a fotografie sa automaticky aktualizujú aj vo OneDrive.

 • Ak vo OneDrive využívate množstvo ukladacieho priestoru, stiahnutie všetkých súborov pri prvej inštalácii aplikácie OneDrive môže trvať dlhšie. Tipy na maximalizáciu prenosovej rýchlosti nájdete v téme Maximalizácia rýchlosti odosielania a sťahovania.

Ako môžem pridať a odstrániť PC zo služby OneDrive?

Po inštalácii počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows do PC sa toto PC zobrazí na webovej lokalite OneDrive na ľavej table v časti Počítače. Takto sa dostanete k súborom a priečinkom v PC, ktoré nie sú uložené v priečinku OneDrive. Pri vzdialenom prehľadávaní PC sa môže zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu. Ďalšie informácie o používaní funkcie načítania súborov na vzdialený prístup k súborom nájdete v téme Načítanie súborov v počítači.

Ak chcete odstrániť PC zo služby OneDrive, vyberte PC a potom kliknite na položku Odstrániť počítač.

Musím nainštalovať aplikáciu OneDrive do všetkých svojich počítačov (PC a Mac)?

Nie. Ak si nechcete všetky súbory ponechať vo OneDrive v počítači, môžete so službou OneDrive v počítači pracovať aj tak, že prejdete na webovú lokalitu OneDrive. Súbory v PC nenačítate, kým OneDrive do daného PC nenainštalujete.

Zobrazuje sa mi chybové hlásenie Aplikáciu OneDrive nemožno spustiť s plnými správcovskými právami. OneDrive reštartujte bez správcovských práv. Čo mám robiť?

Ak používate používateľské konto správcu v PC s Windowsom Vista, skontrolujte, či je zapnutá kontrola používateľských kont. Prípadne použite OneDrive so štandardným používateľským kontom.

Môžem si vybrať iné priečinky na synchronizáciu okrem priečinka OneDrive?

Nemôžete vybrať iné priečinky na synchronizáciu, ale môžete presmerovať niektoré priečinky, napríklad pracovnú plochu a priečinky v knižniciach do priečinka OneDrive. Môžete pridať aj podpriečinky z priečinka OneDrive do knižníc tak, aby ich jednoduchšie pracovať s v Prieskumníkovi. Napríklad ak máte priečinok dovolenkové fotografie v OneDrive, môžete ho zahrnúť do knižnice obrázkov v systéme Windows 7 alebo Windows 8. Zistite, ako na to, v téme Zahrnutie priečinkov v knižnici.

Presmerovanie priečinka do priečinka OneDrive

 1. Zavrite OneDrive kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu OneDrive v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh a následným kliknutím na položku Skončiť. (Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, aby ikona OneDrive zobrazila.)

 2. V priečinku OneDrive vytvorte podpriečinok pre presmerované súbory. Ak chcete napríklad presmerovať priečinok Moje obrázky, môžete vo OneDrive vytvoriť priečinok s názvom Obrázky.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete presmerovať (v tomto príklade Moje obrázky), a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Umiestnenie a potom na položku Premiestniť.

 5. Prejdite na umiestnenie, kam chcete presmerovať tento priečinok (napríklad %profilpouzivatela%\OneDrive\Obrázky).

 6. Kliknite na položku Vybrať priečinok a potom na tlačidlo OK.

 7. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Áno a premiestnite všetky súbory do nového umiestnenia.

 8. Reštartujte službu OneDrive. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte do vyhľadávacieho poľa OneDrive a potom kliknite na položku Microsoft OneDrive.

Môžem po vytvorení zmeniť názov alebo umiestnenie priečinka OneDrive?

Nie. Ak na premenovanie alebo premiestnenie priečinka OneDrive použijete Prieskumníka, OneDrive prestane fungovať.

Môžem vybrať priečinky vo OneDrive, ktoré nechcem synchronizovať vo svojom PC?

Áno. Pri prvom nastavení služby OneDrive kliknite na položku Vybrať priečinky na synchronizáciu. Ak ste to počas nastavovania služby OneDrive neurobili, môžete to urobiť v nastaveniach:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OneDrive v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh. (Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, aby ikona zobrazila.)

 2. Kliknite na položku Nastavenie, na kartu Vybrať priečinky a potom na položku Výber priečinkov.

Môžete synchronizovať celý obsah každého priečinka, jednotlivé priečinky v rámci priečinka, ako aj súbory, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom podpriečinku priečinka. Ak sa rozhodnete synchronizovať iba niektoré položky, nové položky pridané do priečinka OneDrive v PC sa synchronizujú vo OneDrive, ale položky pridané do služby OneDrive z webovej lokality alebo iných zariadení sa do PC nesynchronizujú, ak sa nenachádzajú v priečinkoch vybratých na synchronizáciu. Ak zastavíte synchronizáciu priečinkov v PC, odstránia sa z priečinka OneDrive v danom PC, vo OneDrive však zostanú.

Poznámka: Nemôžete vybrať jednotlivé súbory na synchronizáciu, ani synchronizovať súbory či priečinky, ktoré s vami niekto zdieľa.

Môžem zmeniť konto, ktoré používam vo OneDrive?

Môžete zmeniť konto, ktoré používate so OneDrive, ale nemôžete priečinok použiť s viacerými kontami v rovnakom čase.

Zmena konta, ktoré používate vo OneDrive:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OneDrive v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh. (Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, aby ikona zobrazila.)

 2. Na karte Nastavenie kliknite na položku Zrušiť prepojenie služby OneDrive.

 3. Reštartujte OneDrive a prihláste sa pomocou konta, ktoré chcete použiť. Budete musieť znova vybrať umiestnenie priečinka OneDrive. Ak vyberiete to isté umiestnenie, priečinky z oboch kont sa zlúčia. Ak bola v PC zapnutá funkcia načítania súborov, budete ju musieť znova zapnúť.

Môžem obnoviť odstránené súbory alebo priečinky?

Prejdite do počítača, ktorý ste použili na odstránenie súborov alebo priečinkov, a skontrolujte Kôš. Skontrolujte tiež Kôš na webovej lokalite OneDrive kliknutím na jeho prepojenie v ľavom dolnom rohu.

Niektoré položky z môjho priečinka OneDrive sa nesynchronizujú vo OneDrive. Ako môžem zobraziť ďalšie informácie o probléme?

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OneDrive v oblasti oznámení úplne napravo na paneli úloh a potom na položku Zobraziť problémy so synchronizáciou. (Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, aby ikona zobrazila.)

Poznámky: 

Ako odinštalujem aplikáciu OneDrive?

Ak odinštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive z PC, priečinok OneDrive sa prestane synchronizovať. Priečinok OneDrive a súbory vo OneDrive sa neodstránia.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Programy a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položku Microsoft OneDrive a potom na možnosť Odinštalovať. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.

Kontaktovanie oddelenia podpory

Ďalšiu pomoc získate odoslaním e-mailu tímu podpory pre OneDrive. V mobilnej aplikácii OneDrive môžete zatriasť zariadením a získať tak pomoc alebo zdieľať pripomienky pre OneDrive.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×