Office
Prihlásenie

Platba predplatného na Office 365 for business

Pri nastavovaní predplatného na Office 365 for business si môžete vybrať, či chcete platiť prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu, alebo na faktúru prostredníctvom šeku alebo elektronického prevodu. Bez ohľadu na to, ktorý spôsob si zvolíte, bude to spôsob úhrady, ktorý budeme naďalej používať v nasledujúcich fakturačných obdobiach, pokiaľ svoj spôsob úhrady nezmeníte.

Platba prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu

Pri platbe prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu vám budú automaticky účtované poplatky za vaše predplatné služieb Office 365 odo dňa po dátume faktúry až do konca obdobia platnosti predplatného. Aktualizovať informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte môžete vždy, keď to potrebujete. Môžete si vybrať možnosť dostávať kópiu výpisu vyúčtovania e-mailom.

Čo robiť, ak bola kreditná karta odmietnutá a úhrada je po termíne splatnosti?

Ak platíte kreditnou kartou a tá je zamietnutá, dostanete e-mail s informáciou, že sa nám nepodarilo spracovať platbu. Môže sa to stať z niekoľkých dôvodov vrátane toho, že mohla uplynúť platnosť kreditnej karty. Naďalej sa budeme pokúšať prevod zopakovať v niekoľkodňových intervaloch. Ak pokusy nebudú úspešné, naďalej budete dostávať e-mailové upozornenia o tejto chybe. Kedykoľvek môžete použiť funkciu Zaplatiť a zmeniť informácie o kreditnej karte a okamžite odoslať platbu znova.

Poznámka: Ak sa rozhodnete použiť inú kreditnú kartu na platbu nevyrovnaného zostatku na vašom predplatnom, všetky budúce automatické platby pre dané predplatné sa budú účtovať z tejto karty.

Po prihlásení na stránku Centrum spravovania služieb Office 365 sa na domovskej stránke zobrazí toto upozornenie:

Miniaplikácia Fakturácia na domovskej stránke Centra spravovania zobrazujúca minulý nedoplatok.

Platba nevyrovnaného zostatku

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete zmeniť. V časti Moja faktúra vyberte položku Zaplatiť.

  Časť Moja faktúra na karte predplatného zobrazujúca nedoplatok.
 3. Ak ste vlastníkom kreditnej karty, môžete zmeniť dátum uplynutia platnosti karty, vybrať inú kartu alebo pridať novú kartu.

  Poznámka: Pri použití funkcie Zaplatiť sa zaúčtuje celý nevyrovnaný zostatok vo vašom konte, čo môže byť viac než splatná čiastka zobrazená inde.

  Tabla Podrobnosti o platbe s informáciou, že platnosť kreditnej karty uplynula.
 4. Ak nie ste vlastníkom kreditnej karty, môžete vybrať inú kreditnú kartu alebo pridať novú kartu.

 5. Po aktualizovaní informácií o kreditnej karte alebo zmene kreditnej karty používanej na platbu predplatného vyberte možnosť Odoslať. Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie s touto informáciou: Váš spôsob úhrady bol aktualizovaný a všetky nevyrovnané platby sú uhradené. Ďakujeme.

Platba faktúrou (šekom alebo elektronickým prevodom)

Ak je cena vášho predplatného služieb Office 365 vyššia ako určitá čiastka (táto čiastka závisí od miesta poskytovania služby), budete ho môcť zaplatiť aj faktúrou pomocou šeku alebo elektronického prevodu. Pri platbách faktúr na vyššie sumy sa môže vyžadovať kontrola kreditu. Ak je potrebná kontrola kreditu, budete o tom informovaní pri kúpe predplatných. Ak vyjadríte svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali, dostanete e-mail s ďalšími informáciami o tom, ako požiadať o schválenie kreditu. Kontroly kreditu trvajú zvyčajne dva pracovné dni.

Ak platíte predplatné prostredníctvom faktúry, dostanete e-mail s informáciou, že výpis vyúčtovania je pripravený na zobrazenie. Tento e-mail neobsahuje kópiu výpisu vyúčtovania. Môžete si však vybrať aj možnosť dostávať kópiu výpisu vyúčtovania e-mailom. Výpis vyúčtovania obsahuje podrobnosti o možnostiach uskutočnenia platby. Ak pri kúpe predplatného zadáte číslo objednávky, zobrazí sa na výpise vyúčtovania. Informácie o prístupe k výpisom vyúčtovania nájdete v téme Zobrazenie faktúry za služby Office 365 for business.

Poznámka: Oznámenia o fakturácii vašej organizácie sa predvolene odosielajú na e-mailovú adresu v Office 365 a na druhú e-mailovú adresu všetkých globálnych správcov a správcov fakturácie vo vašej organizácii. Ak chcete zmeniť druhú e-mailovú adresu, pozrite si tému Zmena fakturačných adries pre Office 365 for business.

Môžem zaplatiť faktúru online?

Ak máte predplatné nastavené na platbu prostredníctvom faktúry, nemôžeme žiaľ prijať online platby priamo. Môžete však zmeniť spôsob úhrady na kreditnú kartu alebo bankový účet a splatná suma sa bude automaticky účtovať z vašej karty alebo účtu po každom období poskytovania služby. Informácie o službe Azure nájdete v téme Zmena kreditnej karty používanej na platbu za predplatné na Azure.

Poznámka: Ak meníte spôsob úhrady na automatické platby kreditnou kartou, nezabudnite najskôr uhradiť všetky nevyrovnané zostatky. Skontrolujte možnosti platby a pokyny na výpise fakturácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o faktúre za Office 365 for business.

Kde môžem odoslať šek alebo platbu pomocou elektronického prevodu finančných prostriedkov?

Poznámka: Platba šekom je k dispozícii len v niekoľkých krajinách. Postupujte podľa pokynov na platbu uvedených nižšie, ktoré sa týkajú vašej krajiny, alebo skontrolujte svoju faktúru.

Ak neviete, koľko máte zaplatiť, faktúru a históriu fakturácie si môžete skontrolovať online. Informácie o službe Azure nájdete v téme Stiahnutie faktúry za Azure a denných údajov o používaní.

Nižšie vyberte fakturačnú krajinu alebo oblasť v rozbaľovacej ponuke.

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

Číslo IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v AUD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Sydney

Kód SWIFT:

CITIAU2X

BSB kód:

242000

Číslo účtu:

205565043

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

KÓD SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

Kód pobočky:

185008

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Postupujte podľa pokynov na platbu uvedených na faktúre. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Platbu je možné spracovať len vtedy, ak pri úhrade uvediete názov svojej spoločnosti a číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v CNY. Pri úhrade platby uveďte názov spoločnosti a číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank

Pobočka:

Hongkong

Kód SWIFT:

CITIHKHX

Kód CNAP:

989584000600

Číslo účtu:

1199527009

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Poznámka: Plaťte cez kanál RMB RTGS v Hongkongu.

Platba je možná len v DKK. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB19CITI18500812207613

Číslo účtu:

12207613

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Postupujte podľa pokynov na platbu uvedených na faktúre. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

HSBC, Hongkong

Kód banky:

004

Kód pobočky:

848

Kód SWIFT:

HSBCHKHH

Číslo účtu:

848342259001

Názov účtu:

Microsoft Payments Pte Ltd-Payco Invoice

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

12207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Postupujte podľa pokynov na platbu uvedených na faktúre. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo faktúr.

Platba je možná len v IDR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Indonézia

Pobočka:

Jakarta

Kód SWIFT:

CITIIDJX

Číslo účtu:

104468055

Názov účtu:

PT Microsoft Indonesia

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v JPY. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, N.A. (Bank ID 0401)

Pobočka:

Tokyo branch (Branch Code 730)

Kód SWIFT:

CITIJPJT

Číslo účtu:

(Saving account) 7564595

Názov účtu:

Microsoft Japan Co., Ltd.

(V prípade úhrady finančných prostriedkov zo zámorského účtu do Japonska vykonajte úhradu na nasledujúci účet: Názov účtu: Microsoft Japan Co., Ltd. Číslo účtu: 0-160609-028, kód SWIFT: CITIJPJT.)

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v ZAR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank

Pobočka:

Johannesburg

Kód SWIFT:

CITIZAJ

Číslo účtu:

0201419034

Názov účtu:

Microsoft Payments

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v CAD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Šek

Platca: Microsoft

Poštová adresa: Bank of America, Lockbox 91043, PO Box 4090, STN A, Toronto ON M5W 0E9, Kanada

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Kód SWIFT:

BOFACATT

Číslo účtu:

45571239

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

12510049

Číslo účtu:

GB95CITI18500812510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v kolumbijských pesos. Platbu je možné spracovať len vtedy, ak pri úhrade uvediete názov svojej spoločnosti a číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Bogota;

Kód banky:

09

Kód SWIFT:

CITICOBB

NIT:

800.198.591-3

Číslo účtu:

0060534055

Názov účtu:

Branch of Microsoft Colombia Inc.

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v KRW. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank

Pobočka:

89-29 Shinmunro-2ka Chongro-gu Seoul, Korea 110-062

Kód SWIFT:

CITIKRSX

Číslo účtu:

5001296088

Názov účtu:

MICROSOFT KOREA

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v CHF. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Číslo účtu:

12207648

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v MYR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v mexických pesos. Platbu je možné spracovať len vtedy, ak pri úhrade uvediete názov svojej spoločnosti a číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank/Banamex

Pobočka:

Act. Roberto Medellin 800, P.B. Sur,Col. Santa Fe, Mexico City C.P. 01210, Mexico

Kód SWIFT:

BNMXMM

CLABE

002180002337160225

Číslo účtu:

0233716022

Názov účtu:

Microsoft Payments Inc.

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v NOK. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB94CITI18500812207621

Číslo účtu:

12207621

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v NZD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank

Kód banky:

31

Kód pobočky:

2840

Kód SWIFT:

CITINZ2X

Prípona (3-miestna):

004

Prípona (2-miestna):

04

Číslo účtu:

0026181

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

Kód pobočky:

185008

IBAN

GB31CITI18500812207591

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v RUB. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

ZAO KB Citibank v Moskve

Kód SWIFT:

CITIRUMX

BIK:

044525202

INN:

7731420476

KPP:

773101001

Číslo účtu:

40702810000702700004

Korešpondenčný účet:

30101810300000000202 v banke OPERU Moskovsky GTU Bank of Russia

Názov účtu:

Microsoft Payments Russia LLC

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v GBP. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB41CITI18500812207605

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207605

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

Kód SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v CHF. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Číslo účtu:

12207648

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v SEK. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB22CITI18500812207656

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207656

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v nových taiwanských dolároch. Platba je možná len v dolároch. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Prijímajúca banka:

CITIBANK TAIWAN LIMITED

Kód banky a kód pobočky:

0210018

Kód SWIFT:

CITITWTX

Číslo účtu:

5038946139

Názov účtu:

MICROSOFT TAIWAN CORPORATION

Platba je možná len v EUR. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kód pobočky:

185008

Číslo účtu:

12207591

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

KÓD SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v TRY. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank A.S., Istanbul

Kód SWIFT:

CITITRIX

IBAN:

TR420009200000000092407039

Číslo účtu:

92407039

Názov účtu:

Microsoft Payments

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Šek

Platca:

Microsoft

Poštová adresa:

Štandardná pošta: P.O. Box 842103, Dallas, TX 75284-2103
Expresná pošta: Lockbox 842103, 1950 N. Stemmons Frwy, Ste. 5010, Dallas, TX 75207-2103

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Smerové číslo ABA:

111 000 012

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Bank of America

Pobočka:

Dallas

Kód SWIFT:

BOFAUS3N

Číslo účtu:

4426587954

Názov účtu:

Microsoft

Platba je možná len v USD. Pri úhrade faktúry uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Singapur

KÓD SWIFT:

CITISGSG

Číslo účtu:

0-817543-138

Názov účtu:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Platba je možná len v USD. Pri úhrade platby uveďte číslo faktúry alebo čísla faktúr.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Banka:

Citibank, Londýn

Kód SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Číslo účtu:

12510049

Názov účtu:

MICROSOFT

Príjem kópie výpisu fakturácie prostredníctvom e-mailu

Môžete si zvoliť možnosť dostávať kópiu výpisu fakturácie ako prílohu e-mailu. Ak sa tak rozhodnete, pamätajte, že:

 • E-mail sa odošle na primárnu aj alternatívnu e-mailovú adresu všetkých používateľov, ktorí sú uvedení ako príjemcovia oznámenia.

 • Dostanete dva samostatné e-maily. Prvý bude obsahovať informácie o tom, že faktúra je k dispozícii, ako aj pokyny na pripojenie k portálu na správu služieb Office 365 a zobrazenie e-mailu. Druhý e-mail bude obsahovať prílohu s výpisom fakturácie.

Prijímanie výpisov fakturácie prostredníctvom e-mailu

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Oznámenia o fakturácii alebo vyberte položky Fakturácia > Oznámenia o fakturácii.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na stránku Oznámenia o fakturácii.

 2. V časti Chcete dostávať faktúry ako prílohu e-mailu? prepnite prepínač na možnosť Zapnuté.

  Prijímanie e-mailov s výpismi fakturácie môžete kedykoľvek ukončiť prepnutím prepínača na možnosť Vypnuté.

Potrebujete prejsť na iný spôsob platby?

Ak sa vaše pôvodné dôvody výberu platby faktúrou, kreditnou kartou alebo bankovým účtom zmenili, ak ste napríklad upravili svoje predplatné tak, že sa výška platby znížila a už sa na vás ďalej nevzťahujú platby prostredníctvom faktúry, môžete spôsob platby zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena spôsobu platby za služby Office 365.

Stále potrebujete pomoc? Kontaktujte oddelenie podpory.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditnej karty alebo bankového účtu v Office 365 for business

Informácie o faktúre za Office 365 for business

Fakturácia v Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×