Plánovanie cloudového hybridného hľadania pre SharePoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nastavenie cloudového hybridného vyhľadávania pre SharePoint vyžaduje dôkladné plánovanie. Tento článok vám pomôže navrhnúť vysoko spoľahlivé a škálovateľné riešenie cloudového hybridného vyhľadávania.

Čo vaši používatelia potrebujú od vyhľadávania?

Plánovanie architektúry vyhľadávania na SharePoint Serveri pre cloudové hybridné vyhľadávanie

Výber spôsobu spravovania prehľadávania lokálneho obsahu

Výber spôsobu synchronizácie služieb Active Directory

Má vaša organizácia lokálny obsah s citlivými údajmi?

Plán overenia cloudového hybridného vyhľadávania pred jeho sprístupnením používateľom

Čo vaši používatelia potrebujú od vyhľadávania?

Po nastavení cloudového hybridného vyhľadávania a dokončení úplného prehľadávania lokálneho obsahu centrum vyhľadávania v Office 365 automaticky zobrazí hybridné výsledky z vášho indexu služieb Office 365.

Vertikálne vyhľadávania – možnosť vertikálneho vyhľadávania zúži výsledky hľadania na špecifickú množinu obsahu, napríklad zobrazí iba videá. Ak v súčasnosti používate vertikálne vyhľadávanie v centre vyhľadávania v systéme SharePoint Server, budete ho musieť znova vytvoriť v centre vyhľadávania v službe SharePoint Online v Office 365.

Vyhľadávanie lokalítexistujúce vyhľadávanie v knižniciach dokumentov v systéme SharePoint Server prestane vracať výsledky, keď premiestnite index vyhľadávania do služieb Office 365. Vyhľadávanie je najrýchlejšie, keď používatelia používajú centrá vyhľadávania, ktoré sa nachádzajú v rovnakom prostredí ako index vyhľadávania, preto vyhľadávanie z centra vyhľadávania služieb Office 365 pracuje lepšie. Ak používatelia potrebujú výsledky z indexu vyhľadávania služieb Office 365 na lokalitách v lokálnom SharePointe, napríklad na existujúcich tímových lokalitách v systéme SharePoint Server 2010, môžete nastaviť vyhľadávanie v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016. Naplánujte vzdialený zdroj výsledkov v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016, ktorý zobrazí výsledky z indexu vyhľadávania v Office 365, a naplánuje federáciu dotazov. Keďže SharePoint Online spracováva dotazy v Office 365, používatelia musia použiť syntax dotazu, ktorú SharePoint Online podporuje. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie výsledkov zo služieb Office 365 na lokálnom SharePoint Serveri 2013 s cloudovým hybridným vyhľadávaním alebo Zobrazenie výsledkov zo služieb Office 365 na lokálnom SharePoint Serveri 2016 s cloudovým hybridným vyhľadávaním

eDiscovery – možno bude potrebné nastaviť eDiscovery samostatne v systéme SharePoint Server a v službe SharePoint Online v Office 365.

Publikovanie medzi lokalitami - publikovanie medzi lokalitami nie je k dispozícii s cloud hybridného vyhľadávania.

Ukážky – po ukázaní myšou na výsledok hľadania, ktorý pochádza zo služieb Office 365, sa zobrazia informácie o obsahu, ako aj ukážka obsahu. Automaticky sa zobrazia informácie o obsahu z výsledkov hľadania, ktoré pochádzajú z lokálneho obsahu. Pre tento obsah je však potrebné nastaviť zobrazovanie ukážok. Naplánujte farmu Office Web Apps Servera a nakonfigurujte SharePoint Server 2013 na používanie Office Web Apps Servera. Postup nájdete v téme Povolenie ukážok lokálnych výsledkov hľadania v SharePointe Online, ak používate SharePoint Server 2013, a v téme Povolenie ukážok lokálnych výsledkov hľadania v SharePointe Online, ak používate SharePoint Server 2016.

Vlastné bezpečnostné okresanie - SharePoint Online v Office 365 nepodporuje vlastné bezpečnostné okresanie.

Niektoré funkcie vyhľadávania, na ktoré ste možno zvyknutí zo systému SharePoint Server, fungujú s cloudovým hybridným vyhľadávaním odlišne. Naplánujte informovanie používateľov o týchto rozdieloch.

Najlepšie tipy – túto funkciu poskytuje SharePoint Server 2010. Namiesto toho použite pravidlá dotazu v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Vlastné rozsahy vyhľadávania – túto funkciu poskytuje SharePoint Server 2010. Namiesto toho použite zdroje výsledkov v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Povýšenie alebo zníženie úrovne výsledkov hľadania – túto funkciu poskytuje SharePoint Server 2010. Namiesto toho použite zdroje výsledkov v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Odstránenie lokálnych výsledkov hľadania – v centrálnej správe systému SharePoint Server môžete vybrať aplikáciu vyhľadávacej služby a pomocou možnosti Obnovenie indexu odstrániť všetky položky z indexu vyhľadávania. Nepoužívajte túto možnosť pre aplikáciu cloudovej vyhľadávacej služby. Táto možnosť odstráni históriu prehľadávania obsahu z databáz prehľadávania obsahu, ale neodstráni lokálne položky z indexu služieb Office 365, pretože medzi aplikáciou cloudovej vyhľadávacej služby v systéme SharePoint Server a indexom vyhľadávania v Office 365 neexistuje priama komunikácia. Tieto lokálne položky sa v indexe služieb Office 365 stávajú osamotenými. Ak chcete odstrániť všetky lokálne metaúdaje z indexu vyhľadávania v Office 365, odstráňte všetky lokálne zdroje obsahu. Všetky lokálne položky, ktoré zostanú v indexe vyhľadávania v Office 365 po dokončení procesu, sú osamotené položky. Získajte informácie o postupe odstraňovania osamotených položiek.

Niektoré funkcie vyhľadávania, na ktoré ste možno zvyknutí zo systému SharePoint Server, nie sú k dispozícii s cloudovým hybridným vyhľadávaním. Naplánujte informovanie používateľov.

Viacnásobný prenájom na farme v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 – jedna farma v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 môže byť priradená len k jednému nájomníkovi v službe SharePoint Online v Office 365, preto SharePoint Online nedokáže zachovať oddelenie nájomníka v rámci farmy v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 s viacerými nájomníkmi.

Vlastná extrakcia entít – táto funkcia nie je dostupná pri cloudovom hybridnom vyhľadávaní, pretože SharePoint Online v rámci služieb Office 365 nepodporuje vlastnú extrakciu entít.

Webová služba na obohatenie obsahu – volanie tejto služby nie je dostupné pri cloudovom hybridnom vyhľadávaní, pretože SharePoint Online v Office 365 nepodporuje vlastnú extrakciu entít.

Synonymický slovník - slovníky nie sú k dispozícii s cloud hybridného vyhľadávania, pretože SharePoint Online v Office 365 nepodporuje slovníky.

Plánovanie architektúry vyhľadávania na SharePoint Serveri pre cloudové hybridné vyhľadávanie

Postup pri nastavovaní cloudového hybridného vyhľadávania zahŕňa aj vytvorenie aplikácie cloudovej vyhľadávacej služby (cloudovej SSA) na farme vyhľadávania v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016. Pri vytváraní tejto cloudovej SSA sa pre vás vytvorí predvolená architektúra vyhľadávania na serveri s cloudovou SSA. Každá farma vyhľadávania môže mať len jednu cloudovú SSA, ale môže mať viacero SSA v kombinácii s cloudovou SSA.

Architektúra vyhľadávania pre cloudové hybridné vyhľadávanie sa skladá zo súčastí a databáz vyhľadávania, ktoré tvoria topológiu, a serverov, ktoré túto topológiu hosťujú. Je potrebné naplánovať počet súčastí prehľadávania obsahu pre topológiu, servery, na ktorých chcete hosťovať súčasti a databázy vyhľadávania, a hardvér vyžadovaný pre každý server.

Skôr než dostanete ísť, prečítajte si Ďalšie informácie o topológii vyhľadávania pre cloud hybridného vyhľadávania sa oboznámiť s súčasti vyhľadávania v architektúru vyhľadávania pre cloud hybridného vyhľadávania.

Krok 1: Koľko lokálneho obsahu je možné indexovať v Office 365?

Pre každú 1 TB združeného ukladacieho priestoru nájomníka má v SharePoint Online môže index 1 milión položiek s lokálnym obsahu do indexu vyhľadávania v Office 365. Môžete si kúpiť viac priestoru na zvýšenie svoje kvóty, kým nedosiahnete prahovú hodnotu 20 miliónov položiek. Ak potrebujete indexovať viac ako 20 miliónov položky lokálneho obsahu, obráťte sa na Technickú podporu spoločnosti Microsoft zvýšiť tento limit.

Krok 2: Akú veľkosť architektúry cloudového vyhľadávania potrebujem?

Pre cloudové hybridné vyhľadávanie odporúčame použiť predvolenú architektúru vyhľadávania, ktorú získate pri vytvorení cloudovej SSA:

Obrázok znázorňujúci farmu hľadania spolu so servermi a súčasťami hľadania.

Sivé súčasti sú neaktívne v cloudovom hybridnom vyhľadávaní, ale napriek tomu musia byť umiestnené na serveroch podľa znázornenia. O neaktívnych súčastiach si prečítajte v časti Informácie o topológii vyhľadávania pre cloudové hybridné vyhľadávanie.

Rovnako ako pre lokálne iba podnikové vyhľadávanie, je možné škálovať architektúre vyhľadávania. Hlavný rozdiel je, že pre cloud hybridného vyhľadávania je len relevantné, ak chcete upraviť mierku súčasti prehľadávania obsahu. Ak potrebujete doladiť prehľadávanie, postupujte podľa pokynov na prehľadávanie obsahu v podniku topológie vyhľadávania pre špecifické požiadavky na SharePoint 2013 na zmenu návrhu (pokyny na prehľadávanie obsahu sa vzťahuje aj na služby cloud hybridného vyhľadávania). Všimnite si, že ak ste prehľadávanie obsahu s lokálnym vysokej kurzu, systém môže klapky podávanie do indexu hľadania Office 365 chrániť Office 365 nájomného. Ak váš hľadania architektúry na dve súčasti prehľadávania obsahu, byť výsledkom frekvencie dostatočné a nepripúšťajú dotazov.

Krok 3: Aké hardvérové požiadavky je potrebné splniť pre architektúru vyhľadávania v cloude?

Odporúčame architektúru vyhľadávania, ktorá používa virtuálne počítače, ale môžete použiť aj fyzické počítače. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber medzi fyzickým a virtuálnym spustením serverov.

Táto tabuľka zobrazuje minimálne hardvérové požiadavky potrebné pre každý aplikačný server alebo databázový server:

Server

Hostiteľ

Ukladací priestor

RAM

Procesor1

Aplikačný server

A

100 GB

16 GB

1,8 GHz 4 x jadrá procesora

Databázový server

B

100 GB

16 GB

1,8 GHz 4 x jadrá procesora

1Toto je počet jadier procesora, nie počet vlákien procesora.

Okrem vyššie uvedeného:

 • Skontrolujte, či má každý hostiteľský server dostatok voľného miesta na disku pre základnú inštaláciu operačného systému Windows Server a programové súbory systému SharePoint Server. Hostiteľský server potrebuje voľné miesto na pevnom disku aj pre diagnostické nástroje, ako sú napríklad zapisovanie do denníka, ladenie a vytváranie záloh pamäte, pre každodenné operácie a pre stránkovací súbor. Za normálnych okolností pre operačný systém Windows Server a programové súbory systému SharePoint Server stačí 80 GB voľného miesta na disku.

 • Pridajte ukladací priestor pre denník SQL a každý databázový server. Ak nenastavujete databázový server na zálohovanie databáz často, priestor denníka SQL zaberá veľa ukladacieho priestoru. Ďalšie informácie o postupe plánovania databázy SQL nájdete v téme Plánovanie a konfigurácia kapacity ukladacieho priestoru a SQL Servera (SharePoint Server 2013).

Spôsob, akým sa rozhodnete distribuovať údaje zo súčastí vyhľadávania a z operačného systému v ukladacom priestore, má vplyv na výkon vyhľadávania. Je vhodné postupovať takto:

 • Súbory operačného systému Windows Server, programové súbory systému SharePoint Server a diagnostické denníky rozdeľte do troch samostatných objemov alebo oblastí ukladacieho priestoru s normálnym výkonom.

 • Údaje súčastí vyhľadávania uložte do samostatného objemu alebo oblasti ukladacieho priestoru s vysokým výkonom.

Tip : Pri inštalácii systému SharePoint Server u hostiteľa môžete pre údaje súčastí vyhľadávania nastaviť vlastné umiestnenie. Každá súčasť vyhľadávania u hostiteľa, ktorá potrebuje ukladať údaje, ich ukladá na tomto mieste. Ak chcete toto umiestnenie zmeniť, je potrebné preinštalovať SharePoint Server u tohto hostiteľa.

Skontrolujte, či je váš ukladací priestor dostatočne rýchly na to, aby zvládol prenos údajov zo súčastí a databáz vyhľadávania. Databáza prehľadávania obsahu je jedinou súčasťou v architektúre vyhľadávania pre cloudové hybridné vyhľadávanie s požiadavkami IOPS. Databáza prehľadávania obsahu vyžaduje IOPS na strednej až vysokej úrovni a typické zaťaženie vstupno-výstupného podsystému je 10 IOPS na 1 dokument na druhú rýchlosť prehľadávania obsahu (DPS).

Topológiu vyhľadávania cloudovej SSA tvoria rovnaké typy súčastí a databáz vyhľadávania ako topológiu vyhľadávania štandardnej SSA v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016. Sú tu však aj určité rozdiely.

Nepoužívané súčasti a databázy vyhľadávania v cloudovom hybridnom vyhľadávaní – v cloudovom hybridnom vyhľadávaní Office 365 spracuje obsah, uloží index a spracuje analýzy. Cloudová SSA nepoužíva svoju vlastnú súčasť spracovania obsahu, indexovaciu súčasť, súčasť spracovania analýzy, databázu prepojení ani databázu analýz. Tieto súčasti a databázy sú nečinné.

Interakcia súčastí a databáz vyhľadávania v cloudovom hybridnom vyhľadávaní – súčasti a databázy vyhľadávania vstupujú do interakcie odlišne v topológii vyhľadávania cloudovej SSA v porovnaní s topológiu vyhľadávania štandardnej SSA:

Obrázok znázorňujúci zdroje obsahu, farmu hľadania spolu so súčasťami hľadania a služby Office 365. Informácie smerujú zo zdrojov obsahu cez súčasť prehľadávania obsahu do služieb Office 365.
 1. Súčasť prehľadávania obsahu získava obsah z lokálnej farmy a odosiela ho do indexu vyhľadávania v Office 365. Používa konektory na interakciu so zdrojmi obsahu a databázu prehľadávania obsahu na ukladanie dočasných aj historických informácií o položkách prehľadávania obsahu presne ako bežná súčasť prehľadávania obsahu.

 2. Súčasť správy vyhľadávania spúšťa systémové procesy nevyhnutné na vyhľadávanie presne ako v prípade štandardnej SSA.

 3. Odporúčame spúšťať všetky hľadania zo služieb Office 365, pretože cloudové hybridného vyhľadávanie je optimalizované na tento spôsob. Môžete však nastaviť vyhľadávanie lokality na serveri SharePoint Server, aby ste zobrazili výsledky hľadania z indexu vyhľadávania v Office 365. Ak ste nastavili vyhľadávanie v lokálnej kolekcii lokalít na dotazovanie indexu služieb Office 365, súčasť spracovania dotazu posunie dotazy z vyhľadávacieho poľa do indexu služieb Office 365 a výsledky z indexu služieb Office 365 do vyhľadávacieho poľa.

Výber spôsobu spravovania prehľadávania lokálneho obsahu

Výkon prehľadávania obsahu a aktuálnosť hľadania obsahu môžete ovplyvniť spôsobom spravovania prehľadávania obsahu, napríklad efektívnym využívaním zdrojov obsahu, plánovaním prehľadávania obsahu a pravidlami prehľadávania obsahu. Pokyny na spravovanie prehľadávania obsahu iba pre lokálne vyhľadávanie platia aj pre cloudové hybridné vyhľadávanie. Pozrite si tému Najvhodnejšie postupy prehľadávania obsahu v SharePoint Serveri 2013.

Výber spôsobu synchronizácie služieb Active Directory

Keď sa prehľadáva, analyzuje a šifruje lokálny obsah, prehľadávajú sa aj zoznamy prístupových práv (ACL) pre každú položku. Index vyhľadávania služieb Office 365 uloží zoznamy prístupových práv spolu s položkou, takže systém potrebuje rozpoznať lokálneho používateľa ako tú istú osobu v Office 365. Keď ste nastavili synchronizáciu služby Active Directory medzi lokálnou sieťou (Windows Server Active Directory) a nájomníkom služieb Office 365 (Windows Azure Active Directory), systém zmapuje a preloží zoznamy prístupových práv správnym používateľom a týmto používateľom sa zobrazia z dôvodu bezpečnosti skrátené výsledky hľadania z indexu služieb Office 365.

Synchronizácia adresárov Active dvomi spôsobmi:

 • Synchronizácia adresárov so synchronizáciou hesiel

 • Synchronizácia adresárov s jediným prihlásením

Ak vyberiete možnosť jediného prihlásenia, môžete tiež nakonfigurovať synchronizáciu hesiel, ak chcete, ako zálohu pre jediné prihlásenie, je však potrebné nakonfigurovať aspoň jednu z týchto dvoch možností (synchronizáciu hesiel alebo jediné prihlásenie). Ďalšie informácie o týchto dvoch postupoch konfigurácie nájdete v téme Integrácia služieb Office 365 s lokálnymi prostrediami.

Niektoré organizácie priraďujú prístupové práva k lokálnemu obsahu pomocou niektorej z predvolených skupín zabezpečenia v službe Windows Server Active Directory, ako je napríklad skupina zabezpečenia Používatelia domény.

Nástroj na synchronizáciu Azure Active Directory Connect predvolene vylúči niektoré objekty zo synchronizácie. Skupiny zabezpečenia s atribútom IsCriticalSecurityObject=true sú jednou skupinou objektov, ktorú nástroj vylúči, a patrí medzi sem aj skupina zabezpečenia Používatelia domény. Preto v Azure Active Directory (AAD) nie sú k dispozícii prístupové práva pre členov skupiny Používatelia domény. Aj v prípade, že používatelia majú prístup k lokálnemu obsahu, nezobrazia sa im výsledky vyhľadávania pri vyhľadávaní tohto obsahu.

Namiesto toho priradiť prístupových práv pomocou skupiny, ktorý nemá IsCriticalSecurityObject = true, ako je napríklad skupina všetci, overených používateľov skupiny alebo vlastnej skupiny. Zoznam podmienok na vyčlenenie objektov a ďalšie informácie o synchronizáciu neočakávané výsledky, v téme jedného alebo viacerých objekty nesynchronizujú pri použití nástroja Azure Active Directory Sync.

Má vaša organizácia lokálny obsah s citlivými údajmi?

Niektoré organizácie majú lokálny obsah, ktorý sa považuje za citlivý z dôvodu regulačných, právnych alebo geopolitických obmedzení. V niektorých prípadoch je zakázané pridávať metaúdaje z citlivého lokálneho obsahu do indexu vyhľadávania služieb Office 365. V iných prípadoch je možné pridať metaúdaje z citlivého lokálneho obsahu do indexu vyhľadávania služieb Office 365, ale povolenie otvoriť výsledky hľadania z citlivého obsahu má iba obmedzený počet používateľov.

Tu sú dva príklady, ako môžete nastaviť hybridného vyhľadávania dodržiavať tieto obmedzenia:

Nastavte cloudové hybridné vyhľadávanie a dôkladne naplánujte prístupové práva k citlivému obsahu, aby po výbere výsledku hľadania získali prístup k citlivému obsahu iba správni používatelia.

Nastavte cloudové hybridné vyhľadávanie v kombinácii s hybridným federovaným vyhľadávaním.

Obrázok znázorňujúci kombinované nastavenie cloudového hybridného hľadania, hybridného federovaného hľadania a podnikového hľadania.
 • Naplánujte zdroje obsahu pre aplikáciu cloudovej vyhľadávacej služby (cloudovú SSA) v systéme SharePoint Server s pokrytím všetkého lokálneho obsahu okrem citlivého obsahu. Metaúdaje prehľadávaného obsahu sa pridajú do indexu vyhľadávania v Office 365.

 • Informácie o plánovaní podnikového vyhľadávania v systéme SharePoint Server na prehľadávanie citlivého lokálneho obsahu nájdete v téme Plánovanie vyhľadávania v SharePoint Serveri 2013. Naplánujte zdroje obsahu pre SSA s pokrytím citlivého obsahu. Metaúdaje z prehľadávaného citlivého obsahu sa pridajú do indexu vyhľadávania v systéme SharePoint Server.

 • Ak používatelia potrebujú výsledky z indexu vyhľadávania služieb Office 365 na lokálnych lokalitách SharePointu, naplánujte hybridné federované vyhľadávanie v systéme SharePoint Server na zobrazenie výsledkov hľadania z indexu vyhľadávania v systéme SharePoint Server a z indexu vyhľadávania v Office 365. Informácie nájdete v téme Plánovanie hybridného federovaného vyhľadávania pre SharePoint Server 2013.

Plán overenia cloudového hybridného vyhľadávania pred jeho sprístupnením používateľom

Po vytvorení a nastavení cloudovej SSA a dokončení úplného prehľadávania obsahu vaše centrum vyhľadávania služieb Office 365 zobrazí výsledky lokálneho aj online vyhľadávania. Odporúčame overiť a doladiť nové používateľské prostredie vyhľadávania v samostatnom centre vyhľadávania a zároveň ponechať pôvodné používateľské prostredie vyhľadávania nezmenené.

Plánovanie pre zdroj vlastných výsledkov, ktorá obmedzuje svoje centrá vyhľadávania v Office 365 Zobraziť iba Office 365 obsahu. Nasledujúci príklad zobrazuje prostredí, kde môžete overiť a doladiť, ako sa zobrazujú výsledky vyhľadávania hybridného:

Obrázok znázorňujúci, ako sa do indexu služieb Office 365 zadáva obsah z farmy obsahu servera SharePoint Server a zo služieb Office 365.
 1. Lokálny obsah. Počas prehľadávania obsahu sa metaúdaje z tohto obsahu pridajú do indexu vyhľadávania v Office 365.

 2. Obsah služieb Office 365. Počas prehľadávania obsahu sa metaúdaje z tohto obsahu pridajú do indexu vyhľadávania v Office 365.

 3. Predvolené (alebo existujúci) Office 365 centra vyhľadávania. Môžete vytvoriť vlastné výsledok zdroj pre toto centrum vyhľadávania, ktoré obmedzuje výsledky hľadania, ak chcete zobraziť iba Office 365 obsah. Ak používate SharePoint Server 2013 postup nájdete v Vytvorenie vlastných výsledkov zdroja na serveri SharePoint Server 2013, ak používate SharePoint Server 2016 Zistite, ako v vytváranie vlastných výsledkov zdroj SharePoint Server 2016.

 4. Nové centrum vyhľadávania služieb Office 365, kde overíte a doladíte spôsob zobrazenia výsledkov hybridného hľadania. Toto centrum vyhľadávania použije predvolený zdroj výsledkov a zobrazí výsledky vyhľadávania z lokálneho obsahu aj obsahu služieb Office 365. Prístup nastavíte tak, aby ho k tejto lokalite mali iba testeri a správcovia.

Poznámka : Napriek tomu, že pri ladení môžete ponechať pôvodné prostredie vyhľadávania nezmenené, nie je možné ponechať nezmenené pôvodné prostredie služby Office Delve. Keď sa metaúdaje z lokálneho obsahu nachádzajú v indexe vyhľadávania služieb Office 365, Delve tento obsah zobrazí.

Súvisiace témy

Získajte informácie o cloud hybridného vyhľadávania pre SharePoint
Konfigurácia cloud hybridného vyhľadávania SharePoint Server 2013
Konfigurácia cloud hybridného vyhľadávania s SharePoint Server 2016
hybridného vyhľadávania v SharePointe

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×