Plánovanie a spravovanie prípadov v centre elektronického vyhľadávania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Už nebudete môcť vytvárať nové prípady eDiscovery v SharePointe Online (v samostatných plánoch služieb Office 365 a SharePoint Online). Na vytváranie prípadov eDiscovery a blokovanie vymazania eDiscovery začnite používať Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie prípadov eDiscovery v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu. Aj naďalej však budete môcť upravovať existujúce prípady eDiscovery v službe SharePoint Online.

Elektronické vyhľadávanie (označované aj výrazom eDiscovery) je vyhľadávanie obsahu v elektronickom formáte na účely súdneho konania alebo vyšetrovania. Zvyčajne vyžaduje identifikáciu obsahu, ktorý sa nachádza v prenosných počítačoch, na e-mailových serveroch, súborových serveroch a v mnohých iných zdrojoch.

Centrum elektronického vyhľadávania je použitá na vykonanie akcie elektronické vyhľadávanie kolekcie lokalít SharePoint. V centre elektronického vyhľadávania, môžete vytvoriť prípadoch, ktoré sú lokalít SharePoint, ktoré umožňujú identifikovať, stlačte a podržte, vyhľadávanie a exportovanie obsahu z poštové schránky servera Exchange, lokalít SharePoint a vyhľadávať zdieľané súbory.

Poznámky : 

 • Po pridaní dotazov a zdrojov obsahu do prípadu elektronického vyhľadávania nie je zmena miestnych nastavení pre lokalitu podporovaná.

 • Pridanie veľkej distribučnej skupiny (100 alebo viac mien) ako zdroja obsahu môže spôsobiť vypršanie času alebo dlhé pracovanie požiadavky. Distribučné skupiny obsahujúce 1 500 a viac používateľov sa nedajú pridať. Alternatívnym riešením je identifikovať iné spôsoby hľadania obsahu v poštovej schránke distribučnej skupiny, ako napríklad kľúčové slová alebo autora či odosielateľa položky.

 • V prípade obsahu, aby sa objavil, musí byť prehľadávané vyhľadávaním. Ďalšie informácie o predvolené typy súborov, ktoré sú prehľadávané nájdete v článku predvolené prípon súboru a typy analyzovaného súboru v programe SharePoint Server 2013.

Plánovanie a vytváranie prípadov

Ak predpokladáte, že v Centre elektronického vyhľadávania budete spravovať viacero prípadov, zvážte definovanie jednoznačných procesov, ktoré budú dodržiavať ľudia vo vašej organizácii.

 • Konvencie pomenovania prípadov – záleží na tom, či predpokladáte väčší počet prípadov alebo rôzne druhy alebo klasifikácie prípadov, pre rôzne oddelenia.

 • Dodatočné údaje na opis prípadov

 • Definovanie a oznámenie povolení na spravovanie prípadov

 • Smernice na vytváranie dotazov

 • Štandardné postupy komunikácie v prípade, že je obsah zadržaný

 • Štandardný postup na uchovanie a uzatváranie prípadov

Príklad životného cyklu prípadu elektronického vyhľadávania

 • Vytvorenie lokality na spravovanie prípadu

 • Pridanie zdrojov

 • Zadržanie zdrojov

 • Vytvorenie dotazov

 • Exportovanie obsahu prípadu

 • Uzatvorenie prípadu

Na začiatok stránky

Vytvorenie prípadu

 1. V Centre elektronického vyhľadávania kliknite na položku Vytvoriť nový prípad.

 2. Zadajte názov a popis prípadu.

 3. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte poslednú časť URL, ktoré chcete použiť pre prípad, napríklad ContosovsFabrikam.

 4. V časti Výber šablóny skontrolujte, či je vybratá položka Prípad elektronického vyhľadávania.

 5. V časti Povolenia používateľov vyberte, či chcete zachovať rovnaké povolenia ako pre nadradenú lokalitu alebo použiť jedinečné povolenia. Ak konkrétni ľudia potrebujú mať prístup k tomuto prípadu, ale nie k ostatným prípadom, mali byť ste vybrať položku Použiť jedinečné povolenia.

Pridanie zdrojov a ich zadržanie

 1. V centre elektronického vyhľadávania otvorte prípad, do ktorého chcete pridať zdroj.

 2. Kliknite na položku Skupiny elektronického vyhľadávania.

 3. Zadajte názov skupiny elektronického vyhľadávania, napríklad korešpondencia Vedúceho.

 4. Vedľa položky Zdroje kliknite na položky Pridať a Spravovať zdroje.

 5. V zobrazenom dialógovom okne zadajte v časti Poštové schránky názvy kont alebo e-mailové adresy poštových schránok na serveri Exchange.

 6. Do časti Umiestnenia zadajte URL adresu alebo adresu zdieľaného súboru s obsahom, ktorý chcete použiť ako zdroj. Všetok zahrnutý obsah sa musí indexovať na základe vyhľadávania.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. Do poľa v časti Filtrovať zadajte kľúčové slová, ktoré chcete použiť na vyhľadanie zdroja.

 9. Ak chcete vyhľadať obsah podľa rozsahu dátumov, zadajte počiatočný dátum a dátum ukončenia.

 10. Ak chcete obmedziť výsledky na autora dokumentu alebo položky zoznamu alebo na konkrétneho odosielateľa e-mailových správ, zadajte jeho meno alebo e-mailovú adresu do poľa Autor/Odosielateľ.

 11. Ak chcete obmedziť výsledky na konkrétnu doménu Exchange, zadajte jej názov do poľa Doména.

 12. Kliknite na tlačidlo Použiť filter.

 13. Kliknite na položku Povoliť miestne podržanie.

 14. Ak chcete overiť, či ste vybrali správny obsah, kliknite na položku Výsledky ukážky.

 15. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie obsahu do prípadu a miesta uskutočnenia zdrojov elektronického vyhľadávania na podržte.

Na začiatok stránky

Spúšťanie dotazov a exportovanie obsahu

Po definovaní zdrojov a prípadne ich zadržaní môžete spúšťať dotazy na obmedzenie rozsahu a presné extrahovanie obsahu, ktorý sa požaduje pre konkrétny prípad. SharePoint poskytuje viacero nástrojov, pomocou ktorých možno spresniť dotazy.

Obsah z prípadu exportujete vtedy, keď ste pripravení na jeho doručenie príslušnej inštitúcii, prípadne ak s ním chcete pracovať v rámci iného právneho programu. Obsah sa exportuje vo formáte, ktorý je kompatibilný so štandardom referenčného modelu elektronického vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Zavrieť prípadov

Pri zatvorení prípadu miestna zadržaní bude vydaná pre všetky zdroje a už nebude môcť podržanie zdrojov v tomto prípade.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a kliknite na tlačidlo Uzavretia prípadu.

 2. Kliknite na tlačidlo Zavrieť v tomto prípade.

Hľadanie ďalších informácií o vyhľadávaní eDiscovery

Ďalšie informácie o prípadoch vyhľadávania eDiscovery nájdete v týchto článkoch:

Scenár: vyhľadávanie eDiscovery v SharePoint Server 2013 a Exchange Server 2013

Nastavenie centra elektronického vyhľadávania v SharePointe Online

Zadržanie zdrojov obsahu a pridanie obsahu do prípadu vyhľadávania eDiscovery

Vyhľadávanie a používanie kľúčových slov vo vyhľadávaní eDiscovery

Predvolené prípon súboru a typy analyzovaného súboru v programe SharePoint Server 2013

Prehľad prehľadávaných a spravovaných vlastností v programe SharePoint Server 2013

Vytvorenie a spustenie dotazov vyhľadávania eDiscovery

Exportovanie obsahu vyhľadávania eDiscovery a vytváranie zostáv

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×