Plánovanie a spravovanie prípadov v centre elektronického vyhľadávania

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Elektronické vyhľadávanie (označované aj výrazom eDiscovery) je vyhľadávanie obsahu v elektronickom formáte na účely súdneho konania alebo vyšetrovania. Zvyčajne vyžaduje identifikáciu obsahu, ktorý sa nachádza v prenosných počítačoch, na e-mailových serveroch, súborových serveroch a v mnohých iných zdrojoch.

Centrum elektronického vyhľadávania je použitá na vykonanie akcie elektronické vyhľadávanie kolekcie lokalít SharePoint. V centre elektronického vyhľadávania, môžete vytvoriť prípadoch, ktoré sú lokalít SharePoint, ktoré umožňujú identifikovať, stlačte a podržte, vyhľadávanie a exportovanie obsahu z lokality SharePoint a vyhľadávať zdieľané súbory.

Poznámky: 

Plánovanie a vytváranie prípadov

Ak predpokladáte, že v Centre elektronického vyhľadávania budete spravovať viacero prípadov, zvážte definovanie jednoznačných procesov, ktoré budú dodržiavať ľudia vo vašej organizácii.

 • Konvencie pomenovania prípadov – záleží na tom, či predpokladáte väčší počet prípadov alebo rôzne druhy alebo klasifikácie prípadov, pre rôzne oddelenia.

 • Dodatočné údaje na opis prípadov

 • Definovanie a oznámenie povolení na spravovanie prípadov

 • Smernice na vytváranie dotazov

 • Štandardné postupy komunikácie v prípade, že je obsah zadržaný

 • Štandardný postup na uchovanie a uzatváranie prípadov

Príklad životného cyklu prípadu elektronického vyhľadávania

 • Vytvorenie lokality na spravovanie prípadu

 • Pridanie zdrojov

 • Zadržanie zdrojov

 • Vytvorenie dotazov

 • Exportovanie obsahu prípadu

 • Uzatvorenie prípadu

Na začiatok stránky

Vytvorenie prípadu

 1. V Centre elektronického vyhľadávania kliknite na položku Vytvoriť nový prípad.

 2. Zadajte názov a popis prípadu.

 3. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte poslednú časť URL, ktoré chcete použiť pre prípad, napríklad ContosovsFabrikam.

 4. V časti Výber šablóny skontrolujte, či je vybratá položka Prípad elektronického vyhľadávania.

 5. V časti Povolenia používateľov vyberte, či chcete zachovať rovnaké povolenia ako pre nadradenú lokalitu alebo použiť jedinečné povolenia. Ak konkrétni ľudia potrebujú mať prístup k tomuto prípadu, ale nie k ostatným prípadom, mali byť ste vybrať položku Použiť jedinečné povolenia.

Pridanie zdrojov a ich zadržanie

 1. V centre elektronického vyhľadávania otvorte prípad, do ktorého chcete pridať zdroj.

 2. Kliknite na položku Skupiny elektronického vyhľadávania.

 3. Zadajte názov skupiny vyhľadávania eDiscovery, napríklad Korešpondencia vedúceho.

 4. Vedľa položky Zdroje kliknite na položky Pridať a Spravovať zdroje.

 5. Do časti Umiestnenia zadajte URL adresu alebo adresu zdieľaného súboru s obsahom, ktorý chcete použiť ako zdroj. Všetok zahrnutý obsah sa musí indexovať na základe vyhľadávania.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Do poľa v časti Filtrovať zadajte kľúčové slová, ktoré chcete použiť na vyhľadanie zdroja.

 8. Ak chcete vyhľadať obsah podľa rozsahu dátumov, zadajte počiatočný dátum a dátum ukončenia.

 9. Ak chcete obmedziť výsledky na autora dokumentu alebo položky zoznamu alebo na konkrétneho odosielateľa e-mailových správ, zadajte jeho meno alebo e-mailovú adresu do poľa Autor/Odosielateľ.

 10. Kliknite na tlačidlo Použiť filter.

 11. Kliknite na položku Povoliť miestne podržanie.

 12. Ak chcete overiť, že ste vybrali správny obsah, kliknite na položku Ukážka výsledkov.

 13. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie obsahu do prípadu a miesta uskutočnenia zdrojov elektronického vyhľadávania na podržte.

Na začiatok stránky

Spúšťanie dotazov a exportovanie obsahu

Po definovaní zdrojov a prípadne ich zadržaní môžete spúšťať dotazy na obmedzenie rozsahu a presné extrahovanie obsahu, ktorý sa požaduje pre konkrétny prípad. SharePoint poskytuje viacero nástrojov, pomocou ktorých možno spresniť dotazy.

Obsah z prípadu exportujete vtedy, keď ste pripravení na jeho doručenie príslušnej inštitúcii, prípadne ak s ním chcete pracovať v rámci iného právneho programu. Obsah sa exportuje vo formáte, ktorý je kompatibilný so štandardom referenčného modelu elektronického vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Zavrieť prípadov

Pri zatvorení prípadu miestna zadržaní bude vydaná pre všetky zdroje a už nebude môcť podržanie zdrojov v tomto prípade.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a kliknite na tlačidlo Uzavretia prípadu.

 2. Kliknite na tlačidlo Zavrieť v tomto prípade.

Hľadanie ďalších informácií o vyhľadávaní eDiscovery

Ďalšie informácie o prípadoch vyhľadávania eDiscovery nájdete v týchto článkoch:

Scenár: Vyhľadávanie eDiscovery v SharePoint Serveri 2013 a Exchange Serveri 2013

Zadržanie zdrojov obsahu a pridanie obsahu do prípadu vyhľadávania eDiscovery

Vyhľadávanie a používanie kľúčových slov vo vyhľadávaní eDiscovery

Predvolené prípon súboru a typy analyzovaného súboru v programe SharePoint Server 2013

Prehľad prehľadávaných a spravovaných vlastností v programe SharePoint Server 2013

Vytvorenie a spustenie dotazov vyhľadávania eDiscovery

Exportovanie obsahu vyhľadávania eDiscovery a vytváranie zostáv

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×