Plánované dokončenie (pole úlohy)

V poli Plánované dokončenie je uvedený dátum, na ktorý je naplánované dokončenie práce alebo úlohy podľa výpočtu programu Microsoft Project na základe dátumu začiatku, trvania, závislostí, kalendárov a ďalších faktorov plánovania. V prípade manuálne naplánovaná úloha ide o dátum dokončenia odporúčaný programom Project a toto pole je len na čítanie. Ak ide o automaticky naplánovaná úloha, dátum plánovaného dokončenia je rovnaký ako hodnota v poli Dokončenie.

Typ údajov.    pole dátumu

Typ záznamu.    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Program Project vypočítava hodnotu v poli Plánované dokončenie na základe dátumu naplánovaného začiatku, trvania úlohy, závislostí úloh, obmedzení, kalendára projektu a rôznych kalendárov úloh. Ak sú priradené prostriedky, program Project vezme do úvahy aj kalendár prostriedkov a jednotky nasadenia.

Ak zadáte skutočný dátum dokončenia, ktorý sa líši od dátumu plánovaného dokončenia, program Project zmení dátum plánovaného dokončenia tak, aby sa zhodoval s dátumom v poli Skutočné dokončenie.

Najlepšie použitie.    Pole Plánované dokončenie pridajte do hárka úloh v prípade, ak chcete kontrolovať dátumy plánovaného dokončenia, ktoré naplánoval program Project, pre všetky automaticky alebo manuálne naplánované úlohy.

Príklad.    Potrebujete odfiltrovať všetky dátumy dokončenia naplánované po uplynutí mesiaca apríl. Pridáte pole Plánované dokončenie do tabuľkovej časti zobrazenia Ganttovho grafu a potom filtrujete pole tak, aby sa zobrazili len úlohy s dátumom plánovaného dokončenia, ktorý je neskorší ako 30. apríl.

Poznámky.    Ak zadáte dátum plánovaného dokončenia pre automaticky naplánovanú úlohu, v programe Project sa k úlohe priradí obmedzenie Nedokončiť skôr než, a zadaný dátum dokončenia sa použije ako dátum obmedzenia. Ak je program Project nastavený na plánovanie od dátumu dokončenia a zadáte dátum dokončenia, v programe Project sa k úlohe priradí obmedzenie Nedokončiť skôr než.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×