Plán ukončenia životnosti SharePoint Servera 2007

10. októbra 2017 sa skončí životnosť Microsoft Office SharePoint Servera 2007. Ak ste ešte nezačali s migráciou zo SharePoint Servera 2007 do služieb Office 365 alebo na novšiu verziu lokálneho SharePoint Servera, teraz je ten správny čas začať s jej plánovaním. Tento článok obsahuje podrobné informácie o zdrojoch, ktoré pomôžu používateľom s migráciou údajov do SharePointu Online alebo inováciou lokálneho SharePoint Servera.

Čo znamená koniec životnosti?

Podobne ako pri takmer všetkých produktoch spoločnosti Microsoft, aj SharePoint Server má životný cyklus technickej podpory, v rámci ktorého sú k dispozícii nové funkcie, opravy chýb, opravy zabezpečenia atď. Životný cyklus zvyčajne trvá 10 rokov od dátumu vydania pôvodnej verzie produktu a koniec tohto životného cyklu sa nazýva koniec životnosti produktu. Po dosiahnutí konca životnosti spoločnosť Microsoft už ďalej neposkytuje:

  • technickú podporu pri problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť,

  • opravy chýb pri problémoch, ktoré sa zistili a ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a použiteľnosť servera,

  • opravy chýb zabezpečenia pri rizikách, ktoré sa zistili a ktoré môžu server vystaviť rizikám spojeným s narušením zabezpečenia,

  • aktualizácie časového pásma.

Hoci farma SharePoint Servera 2007 bude po 10. októbri 2017 naďalej funkčná, pre tento produkt sa nebudú dodávať žiadne ďalšie aktualizácie ani opravy (vrátane opráv zabezpečenia) a technická podpora Microsoft Support svoje úsilie o poskytovanie technickej podpory presunie v plnom rozsahu na novšie verzie produktu. Keďže vaša inštalácia už nebude podporovaná, ani sa pre ňu nebudú poskytovať opravy, s blížiacim sa koncom životnosti by ste mali inovovať produkt alebo migrovať dôležité údaje.

Tip : Ak ste ešte nenaplánovali inováciu alebo migráciu, pozrite si tému Možnosti migrácie SharePointu 2007, v ktorej nájdete niekoľko príkladov, kde začať. Môžete tiež nájsť partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí vám pomôžu s inováciou alebo migráciou do služieb Office 365, prípadne s obomi.

Ďalšie informácie o serveroch balíka Office 2007 s blížiacim sa ukončením podpory nájdete v téme Plánovanie inovácie serverov balíka Office 2007.

Aké sú možnosti?

Najprv by ste si mali pozrieť lokalitu s informáciami o životnom cykle produktov. Ak váš lokálny produkt od spoločnosti Microsoft už zastaráva, zistite dátum konca jeho životnosti, aby ste mali dostatok času na naplánovanie inovácie v priebehu roka alebo podľa toho, ako to vaše migrácie bežne vyžadujú. Pri výbere ďalšieho kroku je užitočné zvážiť, ktoré z možných riešení je postačujúce, ktoré lepšie a ktoré najlepšie z hľadiska funkcií produktu. Tu je príklad:

Dobré

Lepšie

Najlepšie

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Hybridné nasadenie SharePointu

SharePoint Server 2016

Hybridné nasadenie SharePointu

Ak si vyberiete možnosti z dolnej časti škály (postačujúce), nezabúdajte na to, že zakrátko po dokončení migrácie zo SharePoint Servera 2007 budete znova musieť plánovať migráciu. (Koniec životnosti pre SharePoint Server 2007 je 10. októbra 2017 a koniec životnosti pre SharePoint Server 2010 je plánovaný na 10. júla 2022. Upozorňujeme, že tieto dátumy sa môžu zmeniť. Skontrolujte ich na lokalite životného cyklu produktov.)

Aký môže byť môj ďalší krok?

SharePoint Server môže byť nainštalovaný lokálne vo vašich vlastných serveroch alebo môžete použiť online službu SharePoint Online, ktorá je súčasťou služieb Microsoft Office 365. Možnosti:

  • Migrácia do SharePointu Online

  • Inovácia lokálneho SharePoint Servera

  • Vykonanie oboch vyššie uvedených krokov

  • Implementácia hybridného nasadenia SharePointu

Berte do úvahy skryté náklady spojené s budúcou údržbou serverovej farmy, údržbou alebo migráciou prispôsobení a inováciou hardvéru, od ktorých SharePoint Server závisí. Mať lokálnu farmu SharePoint Servera je prospešné, ak je to nevyhnutnosť. Ak však prevádzkujete svoju farmu na starších SharePoint Serveroch bez výrazného prispôsobenia, môže byť pre vás výhodná plánovaná migrácia do SharePointu Online.

Dôležité : Ak sa obsah v SharePointe 2007 používa menej často, existuje ďalšia možnosť. Niektorí správcovia SharePointu sa môžu rozhodnúť vytvoriť predplatné na Office 365, nastaviť úplne novú lokalitu SharePoint Online a potom sa čistým spôsobom odstrihnúť od SharePointu 2007, pričom na nové lokality SharePoint Online prenesú len najdôležitejšie dokumenty. Odtiaľ možno vytiahnuť údaje z lokality SharePoint 2007 do archívov. Zamyslite sa nad spôsobom, akým používatelia pracujú s údajmi vašej inštalácie SharePointu 2007. Je možné, že tento problém sa dá vyriešiť kreatívnymi spôsobmi!

SharePoint Online (SPO)

Lokálny SharePoint Server

Vysoké náklady z hľadiska času (plánovanie, vykonanie, overenie)

Vysoké náklady z hľadiska času (plánovanie, vykonanie, overenie)

Nižšie náklady z hľadiska finančných prostriedkov (žiadne nákupy hardvéru)

Vyššie náklady z hľadiska finančných prostriedkov (hardvér + vývojári alebo správcovia)

Jednorazové náklady na migráciu

Jednorazové náklady, ktoré sa opakujú pri každej budúcej migrácii

Nízke celkové náklady na vlastníctvo alebo údržbu

Vysoké celkové náklady na vlastníctvo alebo údržbu

Pri migrácii do služieb Office 365 ide o jednorazové premiestnenie s vyššími prvotnými nákladmi, ktoré súvisia s usporadúvaním údajov a rozhodovaním o tom, čo prenesiete do cloudu a čoho sa zrieknete. Od tohto okamihu však budú inovácie automatické a už nebudete musieť spravovať aktualizácie hardvéru a softvéru, pričom spoľahlivosť prevádzky vašej farmy bude zabezpečená na základe zmluvy o úrovni služieb spoločnosti Microsoft (SLA).

Migrácia do SharePointu Online

Skontrolujte popis súvisiacej služby a presvedčte sa, že SharePoint Online obsahuje všetky funkcie, ktoré potrebujete. Tu je prepojenie na popisy všetkých služieb Office 365:

Popisy služieb Office 365

Keďže neexistuje žiadny priamy spôsob na migráciu zo SharePointu 2007 do SharePointu Online, premiestnenie do SharePointu Online sa vykonáva manuálne. Pri inovácii na SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 môže premiestnenie zahŕňať aj použitie rozhrania API na migráciu do SharePointu (napríklad na migráciu informácií do OneDrivu for Business).

Výhody online riešenia

Nevýhody online riešenia

Spoločnosť Microsoft dodáva hardvér služby SPO a všetku správu hardvéru.

Dostupné funkcie na lokálnom SharePoint Serveri a v službe SPO môžu byť odlišné.

Pôsobíte ako globálny správca vášho predplatného a môžete priradiť správcov k lokalitám SPO.

V role správcu SharePointu v službách Office 365 neexistujú (alebo nie sú potrebné) niektoré akcie, ktoré sú dostupné pre správcu farmy na lokálnom SharePoint Serveri.

Spoločnosť Microsoft používa opravy a aktualizácie na základný hardvér a softvér.

Keďže v službe nie je prístup k základnému systému súborov, niektoré prispôsobenia sú obmedzené.

Spoločnosť Microsoft publikuje zmluvy o úrovni služieb a promptne rieši incidenty súvisiace s úrovňou služieb.

Záloha a obnovenie, ako aj iné možnosti obnovenia, sú v službe SharePoint Online automatizované. Nepoužívané zálohy sa prepisujú.

Spoločnosť Microsoft v službe priebežne vykonáva testovanie zabezpečenia a optimalizáciu výkonu serverov.

Služba inštaluje zmeny používateľského rozhrania a iné sharepointové funkcie. Tieto zmeny a funkcie môže byť potrebné zapnúť alebo vypnúť.

Služby Office 365 spĺňajú mnohé odvetvové normy: Dodržiavanie súladu v službách Office 365.

Pomocná služba FastTrack pri migrácii je obmedzená. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente Najčastejšie otázky o ponuke migrácie SharePointu 2013.

Veľká časť inovácie sa uskutoční manuálne alebo cez rozhranie API na migráciu do SPO podľa popisu v téme Plán migrácie obsahu do SharePointu Online a OneDrivu.

Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft ani zamestnanci dátového centra nemajú neobmedzený správcovský prístup k vášmu predplatnému.

Môžu vzniknúť ďalšie náklady v prípade, že je potrebné inovovať hardvérovú infraštruktúru na podporu novšej verzie SharePointu alebo ak sa na inováciu vyžaduje sekundárna farma.

Partneri vám môžu pomôcť s jednorazovou úlohou migrácie údajov do SharePointu Online.

Online produkty sa v rámci celej služby aktualizujú automaticky, čo znamená, že hoci funkcie môžu zastarávať, služba nemá skutočný koniec životnosti.

Ak ste sa rozhodli vytvoriť novú lokalitu služieb Office 365 a budete na ňu manuálne migrovať údaje podľa potreby, pozrite si možnosti služieb Office 365 tu:

Možnosti plánov služieb Office 365

Inovácia lokálneho SharePoint Servera

Historicky neexistuje spôsob na vynechanie verzií pri inováciách SharePointu, a to platí minimálne po vydanie SharePoint Servera 2016. To znamená, že inovácie prebiehajú sériovo:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Absolvovanie celého procesu inovácie zo SharePointu 2007 na SharePoint Server 2016 bude vyžadovať vynaloženie významného množstva času a zahŕňať náklady súvisiace s inovovaným hardvérom (pamätajte, že je nutné inovovať aj SQL servery), softvérom a správou. Prispôsobenia bude potrebné inovovať alebo sa ich zrieknuť v závislosti od dôležitosti jednotlivých funkcií.

Poznámka : Jednou z možností je zachovať svoju farmu SharePointu 2007 s končiacou životnosťou, nainštalovať farmu SharePoint Servera 2016 do nového hardvéru (takže samostatné farmy budú súbežne v prevádzke) a potom naplánovať a vykonať manuálnu migráciu obsahu (napríklad na stiahnutie a opätovné nahratie obsahu). Nezabúdajte na niektoré problémové záležitosti manuálneho premiestnenia, ako je napríklad nahradenie naposledy upraveného konta aliasom konta vykonávajúcim manuálne premiestnenie, a berte tiež do úvahy prácu, ktorú treba vykonať v predstihu, ako je napríklad opätovné vytvorenie lokalít, podlokalít, povolení a štruktúr zoznamov. V tejto chvíli je opäť vhodné zvážiť, ktoré údaje môžete premiestniť do úložiska a ktoré už nepotrebujete. Tento krok môže znížiť náročnosť migrácie.
V každom prípade pred inováciou vyčistite svoje prostredie. Pred vykonaním inovácie a predovšetkým pred vyradením z činnosti sa presvedčte, že vaša existujúca farma je funkčná.

Nezabudnite skontrolovať podporované a nepodporované cesty inovácie:

Ak máte prispôsobenia, je nevyhnutné naplánovať inováciu pre každý krok cesty migrácie:

Výhody lokálneho riešenia

Nevýhody lokálneho riešenia

Úplná kontrola nad všetkými aspektmi vašej farmy SharePointu, počínajúc serverovým hardvérom.

Za všetky prerušenia a opravy zodpovedá vaša spoločnosť (môžete využiť platenú technickú podporu spoločnosti Microsoft, ak váš produkt nie je na konci životnosti).

Úplná množina funkcií lokálneho SharePoint Servera s možnosťou pripojenia lokálnej farmy k predplatnému na SharePoint Online cez hybridné nasadenie.

Lokálne spravovanie inovácie, opráv, opráv zabezpečenia a všetkej údržby SharePoint Servera.

Úplný prístup umožňujúci väčšie prispôsobenie.

Normy na zabezpečenie súladu podporované službami Office 365 je nutné manuálne konfigurovať lokálne.

Testovanie zabezpečenia a optimalizácia výkonu serverov sa vykonávajú lokálne (pod vašou kontrolou).

Služby Office 365 môžu pre SharePoint Online sprístupniť funkcie, ktoré nespolupracujú s lokálnym SharePoint Serverom.

Partneri môžu poskytnúť pomoc s migráciou údajov do nasledujúcich verzií SharePoint Servera.

Vaše lokality SharePoint Servera nebudú automaticky používať certifikáty SSL/TLS tak, ako je to v SharePointe Online.

Úplná kontrola nad konvenciami pomenovania, zálohou a obnovením, ako aj inými možnosťami obnovenia na lokálnom SharePoint Serveri.

Lokálny SharePoint Server je citlivý na životné cykly produktov.

Zdroje inovácie

Začnite kontrolou, či spĺňate hardvérové a softvérové požiadavky, a potom postupujte podľa podporovaných metód inovácie.

Vytvorenie hybridného nasadenia SharePointu medzi SharePointom Online a lokálnym riešením

Ak sa odpoveď na vaše potreby migrácie nachádza niekde medzi vlastnou kontrolou poskytovanou lokálnym riešením a nízkymi nákladmi na vlastníctvo, ktoré ponúka SharePoint Online, môžete pripojiť farmy SharePoint Servera 2013 alebo 2016 k SharePointu Online cez hybridné nasadenia. Oboznámte sa s riešeniami hybridného nasadenia SharePointu

Ak sa rozhodnete, že pre váš podnik bude výhodné hybridné nasadenie farmy SharePoint Servera, oboznámte sa s existujúcimi typmi hybridného nasadenia a spôsobmi konfigurácie pripojenia medzi lokálnou farmou SharePointu a predplatným na Office 365.

Vhodným spôsobom na oboznámenie sa s fungovaním tohto riešenia je vytvoriť vývojárske a testovacie prostredie služieb Office 365. Keď budete mať skúšobné alebo zakúpené predplatné na Office 365, môžete začať vytvárať v SharePointe Online kolekcie lokalít, weby a knižnice dokumentov, do ktorých môžete migrovať údaje (buď manuálne s použitím rozhrania API na migráciu, alebo cez Sprievodcu hybridným nasadením, ak chcete migrovať obsah osobnej lokality do OneDrivu for Business).

Poznámka : Nezabudnite, že na použitie možnosti hybridného nasadenia bude potrebné farmu SharePointu 2007 lokálne inovovať na SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016.

Súvisiace témy

Riešenie problémov a pokračovanie v inovácii (Office SharePoint Server 2007)
Riešenie problémov s inováciou (SharePoint Server 2010)
Riešenie problémov s inováciou databázy v SharePointe 2013
Hľadanie partnerov spoločnosti Microsoft na pomoc s inováciou
Plánovanie inovácie pre servery balíka Office 2007

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×