Plán pre ukončenie životnosti balíka Office 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

10. októbra 2017 sa skončí životnosť balíka Office 2007. Ak ste ešte s inováciou prostredia balíka Office 2007 nezačali, odporúčame, aby ste tak urobili teraz.

Tento článok poskytuje odporúčania, informácie a prepojenia, ktoré vám uľahčia plánovanie inovácie na Office 365 ProPlus vo veľkých podnikoch. Zistite, ako inovovať na jednom zariadení, pozrite si tému ako inovovať na Office 2016?. Zistite, ako inovovať v malej organizácii, v téme Inovácia na Office 2016 pomocou služieb Office 365 for business

Odporúčame zákazníci používajú nasadenie výhody poskytované spoločnosťou Microsoft a certifikovaných partnerov spoločnosti Microsoft vrátane Článku Microsoft cloudu migrácií a Software Assurance nasadenie a plánovanie Služby pre lokálne inovácie.

Čo znamená koniec životnosti?

Podobne, ako je to takmer pri všetkých produktoch spoločnosti Microsoft, aj v balíku Office 2007 poskytujeme podporu pre životný cyklus, v rámci ktorého sú k dispozícii nové funkcie, opravy chýb, opravy zabezpečenia atď. Životný cyklus zvyčajne trvá 10 rokov od dátumu vydania pôvodnej verzie produktu a koniec tohto životného cyklu sa nazýva koniec životnosti produktu. Keď balík Office 2007 dosiahne 10. októbra 2017 koniec životnosti, spoločnosť Microsoft už ďalej nebude poskytovať:

 • Technickú podporu pre problémy

 • Opravy zistených chýb a problémov

 • Opravy zabezpečenia pre zistené chyby

Z dôvodu uvedených zmien dôrazne odporúčame vykonať inováciu čo najskôr.

Aké sú možnosti?

Ak používate balík Office 2007, ktorému sa končí životnosť, teraz je vhodný čas na oboznámenie sa s možnosťami a prípravu plánu inovácie. Môžete: 

 • Vykonať inováciu na Office 365 ProPlus, čo je vlastne verzia predplatného na balík Office, ktorý je súčasťou mnohých plánov služieb Office 365.

 • Vykonať inováciu na balík Office 2016, ktorý si môžete zakúpiť v podobe jednorazového nákupu a ktorý je k dispozícii ako jedna licencia na jeden počítač.

 • Vykonať inováciu na predchádzajúcu verziu balíka Office, ako je napríklad Office 2013.

V tomto článku nájdete postup pre prvú uvedenú možnosť: inováciu na služby Office 365 ProPlus.

Čo je Office 365? Čo je Office 365 ProPlus?

Office 365 sú plány predplatného, ktoré zahŕňajú prístup k aplikáciám balíka Office a ďalším cloudovým službám vrátane Skypu for Business, Exchangeu Online a OneDrivu for Business. Office 365 ProPlus je vlastne verzia balíka Office, ktorý je súčasťou mnohých plánov služieb Office 365. Obsahuje úplné verzie programov Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Skype for Business, ktoré sú nainštalované v klientskych počítačoch.

Na rozdiel od balíka Office 2007 je Office 365 ProPlus používateľská služba umožňujúca prístup k balíku Office až v 5 počítačoch alebo Macoch a v mobilných zariadeniach. Keďže Office 365 ProPlus sa poskytuje ako služba, proces jej nasadzovania, licencovania a aktivácie sa v niektorých aspektoch líši. Ďalšie informácie o týchto rozdieloch nájdete na stránke produktu Office 365 ProPlus, v príručke Začíname pre nasadenie služieb Office 365 ProPlus a v prehľade služieb Office 365 ProPlus.

Čo sa zmenilo od vydania balíka Office 2007

Informácie o zmenách od balíka Office 2007 až po služby Office 365 ProPlus nájdete v článkoch o aktualizáciách pre každé vydanie balíka Office: Zmeny v balíku Office 2010, Zmeny v balíku Office 2013, Zmeny v balíku Office 2016 pre Windows a Novinky pre správcov pri nasadzovaní a spravovaní služieb Office 365 ProPlus.

Informácie o nových funkciách, ktoré sú k dispozícii v Office 365 ProPlus nájdete v téme čo je nové v Office 365.

Systémové požiadavky balíka služieb Office 365 ProPlus

Pred inováciou na Office 365 ProPlus overte, či klientske počítače spĺňajú, prípadne prekračujú minimálne systémové požiadavky. Požiadavky na Office 365 ProPlus sú rovnaké ako požiadavky na Office 2016 Professional Plus.

Okrem toho by ste mali skontrolovať systémové požiadavky pre zaťaženie servera balíka Office. Exchange 2007 napríklad nepodporuje Outlook 2016. Ďalšie informácie nájdete v téme Matica pre podporu Exchange Servera a Systémové požiadavky pre serverové produkty balíka Office.

Plány pre Office 365

Keďže služby Office 365 ProPlus sú súčasťou mnohých plánov služieb Office 365, v rámci plánovania inovácie na ProPlus by ste mali skontrolovať svoje aktuálne možnosti služieb Office 365. Pred nasadením služieb ProPlus by ste sa mali napríklad uistiť, či majú všetci používatelia kontá a licencie služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme Nasadenie služieb Office 365 Enterprise v organizácii.

Nasadenie telemetrie balíka Office na vyhodnotenie kompatibility

Pri zisťovaní súčastí v prostredí existujúceho balíka Office 2007 odporúčame nastaviť telemetriu balíka Office. Telemetria balíka Office je v balíku Office 2016 vstavaná. Pri načítaní dokumentu alebo riešenia balíka Office, pri ich používaní, zatvorení alebo pri výskyte chyby v niektorých aplikáciách balíka Office 2016 pridá aplikácia do lokálneho ukladacieho priestoru záznam o danej udalosti.

V prípade balíka Office 2007 nasadíte agenta, ktorý zhromažďuje informácie o nainštalovaných doplnkoch a naposledy použitých dokumentoch. Údaje udalosti aplikácie pre týchto klientov, tak ako je to možné pri klientoch balíka Office 2016, nezískate. Môžete však získať údaje inventára a údaje o používaní, pomocou ktorých zistíte, ktoré z nich boli používané.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vyhodnocovania kompatibility a nastavenia telemetrie balíka Office nájdete v téme Vyhodnotenie kompatibility balíka Office s inými verziami balíka Office. Konkrétne informácie nasadenia týkajúce sa tabule telemetrie balíka Office a agentov nasadenia telemetrie v prostredí balíka Office 2007 nájdete v téme Nasadenie tabule telemetrie.

Vyhodnotenie kompatibility aplikácií

Ak chcete zabezpečiť úspešnosť inovácie, odporúčame identifikovať aplikácie balíka Office – vrátane skriptov VBA, makier, doplnkov tretích strán a zložitých dokumentov a tabuľkových hárkov – a vyhodnotiť ich kompatibilitu so službami Office 365 ProPlus. Konkrétne by ste mali vykonať nasledovné:

 • Oboznámiť sa so súčasťami vrátane dokumentov a riešení, ktoré sa používajú najčastejšie a v najväčšom rozsahu. Pri zisťovaní odporúčame používať telemetriu balíka Office.

 • Racionalizovať súčasti, ktoré sú pri podnikaní dôležité, vrátane spolupráce s podnikovými skupinami, prostredníctvom ktorej môžete určiť dôležitosť dokumentov a riešení.

 • Vyriešiť dôležité súčasti prostredníctvom nastavenia testovania prijatia používateľmi, v rámci ktorého môžu používatelia počas pilotnej inovácie otestovať vysokú prioritu dokumentov a riešení.

 • Spravovať súčasti pre budúce overovanie dôležitých súčastí vrátane pokračujúceho monitorovania kompatibility dokumentov a riešení.

Vyhodnotenie infraštruktúry a prostredia

Pri výbere spôsobu inovácie na Office by ste mali najprv vyhodnotiť svoju infraštruktúru a prostredie vrátane nasledovných skutočností:

 • Počet klientov a ich distribúcia vrátane požadovaných jazykov.

 • IT infraštruktúra vrátane operačných systémov, podpory mobilných zariadení, povolení a správy používateľov a metódy distribúcie softvéru.

 • Sieťová infraštruktúra vrátane pripojení na internet a interných distribučných bodov softvéru.

 • Cloudová infraštruktúra vrátane existujúcich funkcií služieb Office 365, používateľských licencií a identity.

Vaše hodnotenie týchto súčastí ovplyvní, ako chcete inovovať. Podrobnejšie informácie nájdete v téme najvhodnejšie postupy pri posudzovaní vašej infraštruktúry.

Kontrola nastavení novej skupinovej politiky

Podobne, ako je to pri akýchkoľvek iných nových verziách balíka Office, aj v tomto prípade sú k dispozícii nové súbory Šablóny pre správu (ADMX/ADML) určené pre nastavenie skupinovej politiky. Všetky nastavenia skupinovej politiky pre Office sa teraz nachádzajú v umiestnení: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0 a HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0.

Súbory Šablóny na správu (ADMX/ADML) určené pre nastavenie skupinovej politiky balíka Office 2016 si môžete stiahnuť z Centra sťahovania softvéru Microsoft. Stiahnuté súbory zahŕňajú excelové súbory so všetkými nastaveniami skupinovej politiky a nové nastavenia politiky pre Office 2016.

Výber spôsobu nasadenia služieb Office 365 ProPlus

Služby ProPlus môžete nasadiť z cloudu, z lokálneho zdroja vo vašej sieti alebo pomocou riešenia System Center Configuration Manager (alebo iného riešenia na distribúciu softvéru). Výber možnosti závisí od vášho prostredia a podnikových požiadaviek. Nasadenie z cloudu môže napríklad minimalizovať vaše náklady na správu, môže však vyžadovať väčšie požiadavky na šírku pásma siete. Nasadenie pomocou správcu konfigurácie alebo z lokálneho zdroja ponúka na druhej strane podrobnejšiu kontrolu nad nasadením balíka Office vrátane toho, ktoré aplikácie a jazyky sa majú do príslušných klientskych počítačov nainštalovať.

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu spôsobu nasadenia balíka Office nájdete v téme Určenie spôsobu nasadenia pre služby Office 365 ProPlus. Odporúčame pozrieť si aj podrobné scenáre hodnotenia, plánovania a nasadenia, ktoré nájdete v príručke Preferované postupy:

 • Podniková správa, pri ktorej sa služby ProPlus nasadzujú pomocou správcu konfigurácie.

 • Lokálna správa, pri ktorej sa služby ProPlus nasadzujú z lokálneho zdroja.

 • Cloudová správa, pri ktorej sa služby ProPlus nasadzujú prostredníctvom siete na doručovanie obsahu pre Office v cloude.

Nasledujúce scenáre poskytujú príklady reálnych nasadení služieb Office 365 ProPlus.

Výber frekvencie aktualizácie balíka Office

Pomocou služieb Office 365 ProPlus môžete určiť, ako často budú používatelia dostávať aktualizácie funkcií v aplikáciách balíka Office. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad kanálov aktualizácií pre Office 365 ProPlus.

Plán pre ďalšie jazyky

Po nasadení služieb Office 365 ProPlus v jednom z jeho základných jazykov môžete nainštalovať balíky Language Accessory Pack. Balíky Language Accessory Pack môžete nainštalovať dvomi spôsobmi:

 • Umožnite používateľom stiahnuť a nainštalovať potrebné balíky Language Accessory Pack z portálu služieb Office 365.

 • Nasaďte svojim používateľom príslušné balíky Language Accessory Pack pomocou nástroja na nasadenie balíka Office .

Ďalšie informácie o nasadení ďalších jazykov nájdete v téme Plán pre viacjazyčné nasadenie inštalácií balíka Office pomocou technológie Klikni a spusti.

Špeciálne opatrenia

Nástroj na prispôsobenie balíka Office sa nepoužíva ako súčasť inštalácie služieb Office 365 ProPlus. Namiesto toho môžete inštaláciu pre vašich používateľov prispôsobiť pomocou nástroja na nasadenie balíka Office 2016. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad nástroja na nasadenie balíka Office.

Odstránenie služby InfoPath zo služieb Office 365 ProPlus. Aktuálna verzia aplikácie InfoPath 2013 sa nemení, preto nebude vo verzii balíka Office 2016 služieb Office 365 ProPlus zahrnutá. Po inovácii existujúcej inštalácie balíka Office 2007 na Office 365 ProPlus sa InfoPath z počítača odstráni. Ak chcú používatelia program InfoPath používať aj naďalej, jeho verzia 2013 určená na inštaláciu bude k dispozícii na stránke Softvér na portáli služieb Office 365.

Súvisiace témy

Čo si treba najprv prečítať o plánovaní podnikovej inovácie z balíka Office 2007 na služby Office ProPlus 365:

Ďalšie informácie o inovácii zo serverov balíka Office 2007 nájdete v téme Zdroje informácií užitočné pri inovácii zo serverov a klientov balíka Office 2007.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×