Plán pre ukončenie životnosti Office Communications Servera

8. januára 2018 sa ukončí životnosť Microsoft Office Communications Servera (OCS) 2007 a Microsoft Office Communications Servera 2007 R2. Čo to pre vás znamená? Znamená to, že po tomto dátume viac nebude možné získať podporu pre tieto produkty a Microsoft pre ne viac nebude poskytovať opravy v prípade výskytu chýb alebo problémov zabezpečenia. Momentálne poskytujeme rozšírenú podporu, no tá bude po januári 2018 ukončená.

Inštalácia Microsoft Office Communications Servera bude naďalej fungovať aj po 8. januári 2018, no na základe vyššie uvedených dôvodov dôrazne odporúčame prestať používať nasadenia OCS 2007 alebo OCS 2007 R2 ešte pred týmto dátumom.

Poznámky : 

 • Vašimi novými riešeniami môžu byť lokálne a online nasadenia. Lokálne prostredia sú umiestnené na serveroch a zariadeniach, ktoré vlastníte, spravujete, konfigurujete a po čase nahrádzate. Nasadenia Office Communications Servera 2007 a 2007 R2 sú lokálne. Prostredia nájomníka služby Skype for Business Online sú udržiavané spoločnosťou Microsoft a konkrétne konfigurácie vykonávate vy.

 • Ako už bolo uvedené o Skype for Business Online, v prípade, že prvý raz po dlhšom čase zvažujete inováciu OCS 2007 alebo OCS 2007 R2, je potrebné poznať určitú nomenklatúru, pretože v rámci našich procesov došlo k niekoľkým zmenám názvov, ktoré uvádzame nižšie.

 • Nasledujúcou verziou produktu po Office Communications Serveri 2007 R2 bol Lync Server 2010.

 • Lync Server 2010 bol nasledovaný Lync Serverom 2013.

 • Najnovšou lokálnou verziou produktu je Skype for Business Server 2015.

 • Office 365 zahŕňa Skype for Business Server Online, ktorý je online verziou nášho produktu Skype for Business Server.

Ďalšie informácie o serveroch balíka Office 2007, ktoré sa blížia vyradeniu, nájdete v téme Plánovanie inovácie serverov balíka Office 2007.

Aké sú možnosti?

Na základe potrieb vašej organizácie pre vás máme niekoľko možností:

 • prechod na nového nájomníka služieb Office 365

 • migrácia na novšiu lokálnu verziu Lync Servera

  • Následne tiež môžete vykonať migráciu do novej verzie Skype for Business Servera.

  • Vybrať si môžete aj hybridné nasadenie Lync Servera 2013 alebo Skype for Business Servera 2015 so službami Office 365.

Pozrime sa na tieto možnosti trocha podrobnejšie.

Nájomník služieb Office 365

Office 365 obsahuje Skype for Business Online, ktorý bude vždy najnovšou verziou Skypu for Business dostupnou pre zákazníkov. Je navrhnutý tak, aby ju spravoval Microsoft, na základe čoho máte prístup k vylepšeným funkciám služby Skype for Business Online a nemusíte platiť režijné náklady na správu prostredia (a riešiť budúce aktualizácie, pretože Office 365 ich vykoná za vás.)

Neexistuje spôsob, ktorým by bolo možné inovovať Office Communicator Server 2007 na Skype for Business Online, no v závislosti od toho, čo chcete a potrebujete, to nemusí byť dôležité. Môžete si vybrať nového nájomníka služieb Office 365, získať licencie pre všetkých používateľov a všetkých sem pridať.

Office 365 je výbornou možnosťou pre organizácie, ktoré sa obávajú správy lokálnych prostredí (vrátane potreby dodržania hardvérových a softvérových systémových požiadaviek pre najnovšie verzie Lync Servera a Skype for Business Servera) a ktoré majú čas manuálne premiestniť používateľov do nájomníka služieb Office 365.

Ďalšie informácie o nastavovaní nájomníka služby Office 365 Skype for Business Online nájdete tu.

Ak chcete vedieť, ako nainštalovať Skype for Business Online po získaní predplatného, príslušné informácie nájdete tu.

Existujú tiež nezávislí partneri, ktorí vám s tým môžu pomôcť.

Možnosti lokálneho nasadenia

Lync Server 2010

Lync Server 2010 je cestou inovácie nasadení Office Communications Servera 2007 a Office Communications Servera 2007 R2. Tieto informácie sme spracovali v dokumentoch, ktoré získate prostredníctvom nasledovných prepojení:

Mali by ste však túto inováciu vykonať? Táto možnosť je vhodná pre používateľov, korí chcú (alebo na účely dodržania súladu potrebujú) spravovať lokálne nasadenie. Budete mať možnosť vykonať migráciu svojich používateľov a informácií, čo pre vás môže byť výhodnejšie. Bude to vyžadovať nastavenie nového prostredia Lync Server 2010, dodržanie systémových požiadaviek a lokálnu správu tohto prostredia. Testovanie a validácia zaberú určitý čas a je ich potrebné urobiť pred vykonaním finálnej migrácie.

Takisto je potrebné poznamenať, že 13. apríla 2021 dosiahne Lync Server 2010 koniec svoje životnosti. Pre tento produkt bude na základe fázy predĺženej podpory platnej do uvedeného dátumu stále možné získať pomoc, ukončenie životnosti produktu Lync Server 2010 by ste však mali naplánovať radšej skôr ako neskôr. Jedným z našich odporúčaní je pozrieť si systémové požiadavky pre Lync Server 2013, ako aj systémové požiadavky pre Skype for Business Server 2015 a investovať do infraštruktúry s ohľadom na budúcu migráciu.

Môžem vykonať inováciu z produktu Lync Server 2010 na Skype for Business Server 2015?

Táto požiadavka je žiadúca pre veľa našich zákazníkov a sme radi, že môžeme povedať, že v prípade prechodu z lokálneho nasadenia na Lync Server 2010, je k dispozícii podporovaná súbežná inovácia na Skype for Business Server 2015. Sme v procese tvorby príslušnej dokumentácie a výsledok bude k dispozícii na revíziu v časovom rámci mája 2017, aby ste mohli posúdiť, či ide o dobrú možnosť pre vás a vašu organizáciu.

Poznámka : Stále to však bude vyžadovať najskôr podľa pokynov prejsť z OCS 2007 alebo OCS 2007 R2 na Lync Server 2010.

Lync Server 2013

Ak uprednostníte prechod na Lync Server 2013, môžete do neho migrovať priamo z Office Communications Servera 2007 R2 alebo najskôr vykonať migráciu do produktu Lync Server 2010, ktorý takisto zahŕňa možnosť migrácie na Lync Server 2013. Lync Server 2013 má mnoho vecí, pre ktoré ho možno odporučiť, vrátane možnosti využívať podporu a inovácie do 11. apríla 2023.

Ak chcete vykonať migráciu z Office Communications Servera 2007 R2 do Lync Servera 2013, postupujte podľa týchto pokynov.

Ak chcete vykonať migráciu z produktu Lync Server 2010 do Lync Servera 2013, tieto informácie pre vás budú najužitočnejšie.

Lync Server 2013 vám umožňuje využiť aj funkcie balíka Office 365 prostredníctvom hybridného nasadenia. Hybridné nasadenie vám umožňuje pripojiť vaše lokálne prostredie Lync Servera 2013 k predplatnému na Office 365 so službou Skype for Business Online. Môžete tak využiť to najlepšie z oboch a dokonca podľa potrieb vášho podniku migrovať používateľov medzi lokálnym a online nasadením.

Skype for Business Server 2015

Neexistuje žiaden priamy spôsob prechodu z Office Communications Servera 2007 alebo Office Communications Server 2007 R2 na Skype for Business Server 2015. Bude potrebné postupovať podľa pokynov vyššie a vytvoriť nájomníka v Office 365 alebo migrovať lokálne prostredia a najskôr prejsť na Lync Server 2010 alebo Lync Server 2013.

Poznámka : Odporúčame vykonať migráciu na Lync Server 2013, keďže má funkciu inovácie na mieste, prostredníctvom ktorej bude možné prejsť na Skype for Business Server 2015. Bude to tiež vyžadovať splnenie systémových požiadaviek pre Skype for Business Server 2015.

Ak máte verziu Lync Servera, ktorú možno inovovať na Skype for Business Server 2015, existuje niekoľko skvelých dôvodov, prečo si túto možnosť zvoliť.

Scenár 1: Hybridné prostredie

Takisto ako v Lync Serveri 2013, môžete vytvoriť hybridné nasadenie, ktoré vašim používateľom umožní existovať v lokálnom prostredí alebo v Office 365 podľa toho, čo bude vaša organizácia potrebovať. Viac informácií nájdete v téme o plánovaní.

Scenár 2: Lokálne nasadenie Skype for Business Servera 2015

Ak váš podnik potrebuje zostať len v lokálnom prostredí, najlepšou možnosťou je inovácia na mieste z inštalácie Lync Servera 2013 na Skype for Business Server 2015. Získate tak podporu a inovácie na nasledujúcich 8 rokov a umožní vám to používať najkomplexnejšiu množinu funkcií spomedzi všetkých lokálnych nasadení.

Ďalšia pomoc

Ak si chcete prezrieť informácie týkajúce sa serverových produktov verzie 2007 od spoločnosti Microsoft, ktorých životnosť sa končí, môžete si takisto prezrieť tieto informácie.

Možno budete mať ďalšie obavy týkajúce sa určitých aspektov komunikačnej infraštruktúry, napríklad starších lokálnych telefonických systémov. Máme k dispozícii dokumentáciu, ktorá by vám mohla pomôcť s rozhodovaním.

V závislosti od potrieb vašej organizácie máte k dispozícii veľa dobrých možností, ktoré sú tu uvedené. Ak však po prezretí týchto informácií máte potrebu získať ďalší prehľad a pokyny, rozumieme vám a odporúčame vám konzultáciu s našimi partnermi.

Súvisiace témy

Zdroje informácií, ktoré vám pomôžu pri inovácii serverov a klientov z balíka Office 2007
Skupina na vyradenie produktov balíka Office (komunita technikov spoločnosti Microsoft)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×