Pesimistické trvanie (pole úlohy)

Typ údajov.     pole Trvanie

Typ záznamu.     vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Popis.     Pole Pesimistické trvanie obsahuje celý rozsah očakávaného aktívneho pracovného času na úlohu v najhoršom možnom prípade, t. j. času od pesimistického začiatku po pesimistické dokončenie úlohy. Pesimistické trvanie môžete zadať v rámci výpočtu analýzy PERT, ktorá vypočítava vážený priemer očakávaných, pesimistických a optimistických dátumov a trvaní, alebo to za vás môže vypočítať program Microsoft Office Project. Toto pole je dostupné len v tabuľke PA_Pessimistic Case v zobrazení Ganttovho grafu PA_Pessimistic.

Spôsob výpočtu.     Keď prvýkrát vytvoríte úlohu, pole Pesimistické trvanie obsahuje hodnotu NA. Ak zadáte dátum pesimistického začiatku a dokončenia a potom na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknete na tlačidlo Vypočítať PERT  Button image , vypočíta sa trvanie v najhoršom možnom prípade, ktoré sa vloží do poľa Trvanie.

Najlepšie použitie     Pole Pesimistické trvanie v tabuľke PA_Pessimistic Case alebo v zobrazení Ganttovho grafu PA_Pessimistic sa používa na odhadnutie možných dátumov úlohy. Predvolene dáva výpočet analýzy PERT najväčšiu váhu (4) očakávaným informáciám a najnižšiu váhu (1 každej) pesimistickým a optimistickým informáciám.

Príklad.     Máte niekoľko kritických úloh, pre ktoré chcete zobraziť trvanie v najlepšom prípade, v najhoršom prípade a očakávané trvanie. Zadáte dátum očakávaného začatia a dokončenia týchto úloh, ako aj optimistický a pesimistický dátum začatia a dokončenia a potom spustíte výpočet analýzy PERT.

Poznámky.     Zmenou váhy, ktorú program Project prideľuje každému z troch očakávaných trvaní, môžete možný odhad spresniť. Ak chcete zmeniť váhu, na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknite na tlačidlo Váhy PERT  Button image a potom zmeňte predvolené nastavenie.

Pole Pesimistické trvanie používa vlastné pole trvania Trvanie3.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×