Označenie položky príznakom bez priradenia dátumu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Správu alebo kontakt môžete označiť príznakom aj bez priradenia dátumu alebo času k príznaku. Ak využijete túto možnosť, položka sa zobrazí s príznakom v zobrazeniach tabuľka, ako je napríklad priečinok Doručená pošta alebo Telefónny zoznam. Príznak Spracovať sa zobrazuje aj na informačný panel v otvorenej správe, ale informácie o čase alebo dátume sa nezobrazujú. Položky s príznakom bez dátumu sa zobrazujú aj na paneli s úlohami v časti Žiadny dátum.

Ak často zadávate príznaky bez dátumu, môžete nastaviť príznak rýchleho kliknutia na hodnotu Žiadny dátum a potom označiť položky príznakom jediným kliknutím.

Čo chcete urobiť?

Priradenie príznaku bez dátumu k položke

Nastavte svoje príznak Rýchle kliknutie na žiadny dátum

Priradenie príznaku bez dátumu k položke

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na správu alebo kontakt, v kontextovej ponuke kliknite na položku Spracovať a potom kliknite na položku Žiadny dátum.

  Tip : Môžete tiež priradenie príznaku k položke v ponuke Nastavenie na paneli s nástrojmi. Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Vzhľad tlačidla vyberte príznak.

Na začiatok stránky

Nastavenie príznaku Rýchle kliknutie na hodnotu Žiadny dátum

Ak kliknete na stĺpec Stav príznaku vedľa položky, priradíte mu príznak Rýchle kliknutie. Rýchle kliknutie je na základe predvoleného nastavenia nastavené na hodnotu Dnes, túto predvolenú hodnotu však môžete zmeniť na hodnotu Žiadny dátum. Potom môžete jediným kliknutím v priečinku Doručená pošta alebo v inom zobrazení tabuľka priradiť príznak bez dátumu, ktorý je priradený k správe alebo kontaktu.

Najskôr zmeňte predvolený príznak na hodnotu Žiadny dátum. Potom môžete priradiť tento príznak k správam alebo kontaktom. Príznak sa zobrazí v stĺpci Stav príznaku aj v samotnej položke.

Nastavenie príznaku Rýchle kliknutie

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Nastaviť rýchly príznak kliknite na položku.

 2. V dialógovom okne Rýchle kliknutie - nastavenie vyberte niektorý z príznakov v zozname.

Poznámka : Ak zmeníte príznak Rýchle kliknutie, položky, ktoré boli už predtým označené určitým príznakom, sa nezmenia.

Priradenie príznaku Rýchle kliknutie k správe

 • V priečinku Doručená pošta kliknite na stĺpec Stav príznaku vedľa správy. Takto pridáte do stĺpca vybratý príznak Rýchle kliknutie.

  Poznámka : Príznak Rýchle kliknutie môžete súčasne priradiť viacerým správam. Vyberte správy a potom kliknite na stĺpec Stav príznaku vedľa jednej zo správ.

Priradenie príznaku Rýchle kliknutie ku kontaktu

 • V priečinku Kontakty v zobrazení tabuľky, ako je napríklad zobrazenie Podľa príznaku na spracovanie, kliknite na stĺpec Stav príznaku vedľa kontaktu. Takto pridáte do stĺpca príznak, ktorý ste vybrali ako príznak Rýchle kliknutie.

  Poznámka : Príznak Rýchle kliknutie môžete súčasne priradiť viacerým kontaktom. Vyberte kontakty a potom kliknite na stĺpec Stav príznaku vedľa jedného z kontaktov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×