Ovládanie aktualizácie externých odkazov (prepojení)

Pri tvorbe externých odkazov (nazývaných tiež prepojenia) môžete určiť, či majú byť externé odkazy uchované v aktuálnom stave a kedy majú byť aktualizované. Ak iný používateľ zmenil hodnotu v bunke, hodnota sa nevyhľadá, ak nezadáte do programu Microsoft Excel príkaz vyhľadávať novú hodnotu.

Ďalšie informácie o externých odkazoch

Zošit obsahujúci prepojenia sa nazýva cieľový zošit a zošit, ktorý je naň prepojený, sa nazýva zdrojový zošit. Ak otvorený zošit (nazvaný cieľový súbor) obsahuje prepojenia na iné zošity alebo súbory (nazvané zdrojové súbory) a zdrojové súbory boli zmenené, prepojenia zobrazené v otváranom zošite nemusia zobraziť aktuálne informácie.

Zošit obsahuje prepojenia

1. Cieľový zošit obsahuje externé odkazy.

2. Externý odkaz (alebo prepojenie) je odkaz na rozsah buniek v zdrojovom zošite.

3. Zdrojový zošit obsahuje bunku a aktuálnu hodnotu, ktorá sa načíta a umiestni do cieľového zošita.

Ovládanie prepojení na iné zošity

Keď je na počítači otvorený zdrojový zošit a aj cieľový zošit, prepojenia sa aktualizujú automaticky. Keď otvoríte cieľový zošit, pričom zdrojový zošit nie je otvorený, panel dôveryhodnosti zobrazí upozornenie s otázkou, či sa prepojenia majú aktualizovať. Môžete určiť, či má panel dôveryhodnosti zobrazovať upozornenie a či sa majú aktualizovať všetky prepojenia, ak sa upozornenie nezobrazí. Ak zošit obsahuje viac ako jedno prepojenie, je tiež možné aktualizovať len niektoré z prepojení.

Manuálna aktualizácia všetkých alebo žiadnych prepojení v zošite

 1. Zatvorte všetky zošity. Ak je jeden zdrojový zošit otvorený a všetky ostatné sú zatvorené, aktualizácie nebudú jednotné.

 2. Otvorte zošit, ktorý obsahuje prepojenia.

 3. Ak chcete aktualizovať prepojenia, na paneli dôveryhodnosti kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na tlačidlo Povoliť tento obsah.

Manuálna aktualizácia niektorých prepojení na iné zošity

 1. Zatvorte všetky zošity.

 2. Otvorte zošit, ktorý obsahuje prepojenia.

 3. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

  Pripojenia údajov

 4. V zozname Zdroj kliknite na prepojený objekt, ktorý chcete aktualizovať.

  Ak chcete vybrať viacero prepojení naraz, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý prepojený objektov.

  Ak chcete vybrať všetky prepojenia, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 5. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať hodnoty.

Ovládanie výzvy pri spustení na aktualizáciu všetkých prepojení

Môžete určiť, či sa majú prepojenia automaticky aktualizovať pri spustení alebo po ňom.

Zrušenie zobrazovania výzvy na aktualizáciu prepojení pre tento zošit a umožnenie ovládania aktualizácie prepojení

Upozornenie: Táto možnosť ovplyvní všetkých používateľov zošita. Ak vyberiete možnosť neaktualizovať prepojenia a nezobraziť výzvu, používatelia zošita nebudú vedieť, že údaje už nie sú aktuálne.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia

 2. Kliknite na tlačidlo Výzva pri spustení.

 3. Vyberte požadovanú možnosť.

Poznámka: Aj v prípade, že určíte, aby program Excel nezobrazoval výzvu na aktualizáciu prepojení, naďalej sa bude zobrazovať upozornenie v prípade poškodených prepojení.

Rozhodnutie o aktualizácii prepojení pri zobrazení výzvy pri spustení

Viacero rozhodnutí môžete urobiť v dialógovom okne Výzva pri spustení.

Ak si nepamätáte vytváranie prepojení

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

 2. Kliknite na tlačidlo Výzva pri spustení.

 3. Kliknite na položku Nezobraziť výzvu a neaktualizovať automatické prepojenia.

Prepojenie sa môže vytvoriť aj omylom pri presune alebo kopírovaní rozsahu, hárka alebo grafu z jedného zošita do druhého. Otvorte zošit, vyhľadajte vytvorené prepojenia a prerušte ich, alebo ich nahraďte hodnotou.

Prerušenie prepojenia so zdrojom

Dôležité: Pri prerušení prepojenia so zdrojom sa všetky vzorce využívajúce zdroj skonvertujú na ich aktuálnu hodnotu. Príklad: prepojenie =SUM([Rozpocet.xls]Annual!C10:C25) by bolo skonvertované na =45. Táto akcia sa nedá vrátiť späť, zrejme si preto budete chcieť uložiť verziu súboru.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

 2. V zozname Zdroj kliknite na prepojenie, ktoré chcete prerušiť.

  • Ak chcete vybrať viac prepojených objektov naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite postupne na každý z týchto prepojených objektov.

  • Ak chcete vybrať všetky prepojenia, stlačte klávesy CTRL + A.

 3. Kliknite na políčko Prerušiť prepojenie.

 4. Ak prepojenie využívalo definovaný názov, názov sa neodstráni automaticky. V prípade potreby ho môžete odstrániť.

  Odstránenie názvu

 5. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Správca názvov.

 6. V stĺpci Názov kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 7. Ak používate rozsah externých údajov, parameter dotazu môže využívať aj údaje iného zošita. V prípade potreby môžete vyhľadať a odstrániť všetky tieto typy prepojení.

Nahradenie jednoduchého vzorca vypočítanou hodnotou

Keď vzorec nahradíte vypočítanou hodnotou, program Excel ho natrvalo odstráni. Ak vzorec nechtiac nahradíte hodnotou a chcete ho obnoviť, okamžite po vložení alebo prilepení hodnoty kliknite na tlačidlo Späť Tlačidlo Späť .

 1. Vyberte bunku, ktorá obsahuje vzorec.
  Ak je vzorec vzorec poľa, vyberte rozsah, ktorý ho obsahuje.
  Výber rozsahu, ktorý obsahuje pole   

  1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu pole.

  2. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na špeciálne.

  3. V dialógovom okne Prejsť na špeciálne kliknite na položku Aktuálne pole.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Bublina 4 .

 3. Kliknite na tlačidlo Prilepiť Obrázok tlačidla .

 4. Kliknite na šípku pod tlačidlom Možnosti prilepenia Bublina 4 a potom kliknite na tlačidlo Hodnoty Vzhľad tlačidla .

Ak viete, že nie ste pripojení k zdroju

Kliknite na tlačidlo Neaktualizovať. Program Excel nemôže aktualizovať zo zdroja, ktorý nie je pripojený. Zdrojom môže byť napríklad sieť a vy nemusíte byť k tejto sieti pripojení.

Ak chcete zachovať existujúce údaje a nechcete, aby sa nahradili novými údajmi

Kliknite na tlačidlo Neaktualizovať.

Ak posledná aktualizácia trvala príliš dlho

Kliknite na tlačidlo Neaktualizovať. Ak údaje nemusia byť najaktuálnejšie, ušetríte čas, ak nebudete aktualizovať všetky prepojenia. Po otvorení zošita na karte Údaje v skupine Pripojenia kliknite na tlačidlo Upraviť prepojenia a potom aktualizujte len prepojenia z potrebných zdrojov.

Ak zošit vytvoril niekto iný a neviete, prečo sa vám zobrazuje táto výzva

Kliknite na tlačidlo Neaktualizovať. Obráťte sa na vlastníka zošita. Môžete tiež preskúmať, aké prepojenia sa v zošite nachádzajú. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

Ak na výzvu odpovedáte vždy rovnako a neželáte si, aby sa viac zobrazovala

Na výzvu pri spustení môžete odpovedať konzistentne a vyhnúť sa jej ďalšiemu zobrazovaniu v tomto zošite.

Nezobrazovať výzvu pre všetky otvorené zošity a prepojenia aktualizovať automaticky    

Táto možnosť zasahuje každý zošit otvorený v počítači. Neplatí používateľov, ktorí zošit otvoria v inom počítači.

 1. Kliknite na kartu Súbor, Možnosti a potom kliknite na kategóriu Spresnenie.

  Kliknite v programe Excel 2007 na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a nakoniec na kategóriu Rozšírené.

 2. V časti Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Potvrdiť aktualizáciu automatických prepojení. Ak toto políčko nie je začiarknuté, prepojenia sa aktualizujú automaticky a nezobrazí sa žiadne upozornenie.

Zobrazovať výzvu rovnakým spôsobom pre každého používateľa zošita    

Upozornenie: Táto možnosť ovplyvní všetkých používateľov zošita. Ak vyberiete možnosť neaktualizovať prepojenia a nezobraziť výzvu, používatelia zošita nebudú vedieť, že údaje už nie sú aktuálne.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

 2. Kliknite na tlačidlo Výzva pri spustení.

 3. Vyberte požadovanú možnosť.

Poznámka: Naďalej sa bude zobrazovať upozornenie v prípade prerušených prepojení.

Ak viete, že zošit, ku ktorému sa snaží program Excel pripojiť, je k dispozícii

Kliknite na tlačidlo Aktualizovať. Zabezpečíte tak najaktuálnejšie údaje.

Ak používate parametrický dotaz

Prepojenie na parametrický dotaz sa môže aktualizovať len vtedy, ak je otvorený zdrojový zošit.

 1. Kliknite na tlačidlo Neaktualizovať.

 2. Zatvorte cieľový zošit.

 3. Otvorte zdrojový zošit.

 4. Otvorte cieľový zošit.

 5. Kliknite na položku Aktualizovať .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×