Outlook 2016 pre Mac – Poznámky k vydaniu zostáv Insider Fast

Zostavy Insider balíka Office 2016 pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb.  Informácie o ďalších aplikáciách balíka Office pre Mac nájdete v téme Poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast balíka Office 2016 pre Mac.

Zistite, ako si nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní zostavy Insider Fast.

Vydanie z 10. októbra 2017

Aktualizované 13. októbra 2017, kde sa v časti Nové alebo vylepšené funkcie pridala zvýraznená označená pošta

Verzia: 16.7 (171008)

Známy problém:

 • Obrázky v podpise sa v odoslanej pošte nezobrazujú. Vydanie opravy je naplánované v najbližšej aktualizácii. Jedným z alternatívnych riešení je vytvoriť podpis vo Worde a potom ho pri písaní správy skopírovať a prilepiť do jej tela.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zvýraznená označená pošta: je späť. Pošta označená na sledovanie je v zozname správ zvýraznená svetlou žltou farbou

 • Kontá Google: Plánované činnosti sa odteraz z kalendárov Google dajú presunúť alebo skopírovať do kalendárov služby Outlook.com, služieb Office 365 alebo Exchangeu

Opravy:

 • Pri prvom spustení sa v Office 365 už nezobrazuje výzva na prihlásenie alebo prístup ku kľúčenke (oprava problému známeho z poslednej aktualizácie)

 • Outlook už pri pokuse o odoslanie pošty nezlyháva (oprava problému známeho z poslednej aktualizácie)

 • Do názvu okna s poštou a udalosťami sme pri písaní pridali názov konta, aby sa dalo ľahšie identifikovať konto odosielateľa

 • Pri odstraňovaní schôdze, ktorá je zrušená alebo sa už uskutočnila, už Outlook nezobrazuje výzvu na upozornenie organizátora

 • Tlačidlá v okne s pripomenutiami sa odteraz zobrazujú v poradí prechádzania klávesom Tab a dajú sa stláčať pomocou medzerníka

 • Outlook sa už pri práci v režime offline alebo bez sieťového pripojenia nepokúša pripojiť ku kontám Google

 • Pri práci v režime offline sa už Outlook nepokúša stiahnuť fotografie kontaktov pre kontá Office 365 a Exhchange

 • Pri odosielaní pošty pomocou skratky Command + Return funkcia VoiceOver odteraz oznamuje, že pošta sa odoslala

 • Po stlačení tlačidla „Zobraziť všetky správy v tejto konverzácii“ v hlavičke správy sa zameranie funkcie VoiceOver presunie do indexu konverzácie

 • Počet výsledkov vyhľadávania v okne Hľadať v centre Ľudia (Adresár) sa už zobrazuje správne

 • Do ponuky Schôdza pribudla položka Vyhľadávač miestností

 • Vo vyhľadávači miestností sa dostupné miestnosti odteraz dajú vyberať pomocou medzerníka

 • Odteraz sa na bočnom paneli v zobrazeniach iných ako Pošta zobrazuje kontextová ponuka pre priečinky

Posledná aktualizácia: 4. októbra

Verzia: 16.6 (171001)

Známe problémy:

 • Niektorým používateľom sa pri prvom spustení zobrazí výzva na prihlásenie do služieb Office 365 alebo na zadanie prístupu ku kľúčenke 

 • Obrázky podpisov sa v odoslanej pošte nezobrazujú správne. Aktívne pracujeme na odstránení problému. Jedným z možných riešení je vytvorenie podpisu vo Worde a jeho následné skopírovanie a prilepenie do okna na vytvorenie pošty.

 • Pri pokuse o odoslanie pošty Outlook zlyhá. Ak sa pri odosielaní pošty vyskytuje stále rovnaká chyba, použite položky Pomocník > Kontaktovať podporu a my vám s riešením problému pomôžeme.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora emoji pri vytváraní: zobrazenie emoji pridaných z položky Emoji a symboly v ponuke Zobraziť

Opravy:

 • Ak neexistujú žiadne dynamické priečinky, na bočnom paneli zobrazenia kalendára sa už položka Dynamické priečinky nebude viac zobrazovať

 • Pridanie položiek ponuky Ukážka správy do ponuky Zobraziť

Verzia: 15.40 (170926)

Opravy:

 • High Sierra: opravené zlyhanie pri ukončovaní programu v prípade, že boli zobrazené pripomenutia

 • Hlavička správy: Tlačidlo Skryť podrobnosti sa už nezobrazuje pod zoznamom príloh

 • Hlavička správy: Vylepšené rozloženie príloh a súvisiacich tlačidiel akcií

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.39 (170919)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšený výkon v zozname správ zobrazením okna s najnovšími správami vo vybratom priečinku

 • Karta skupiny sa teraz zobrazuje pri podržaní myši nad skupinou v riadku príjemcu alebo riadku kópie v hlavičke správy 

 • Pridaná podpora potiahnutia pomocou trackpadu na odstránenie a archivovanie e-mailov

Opravy:

 • Prehľadné rozloženie tlačidiel odpovede na schôdzu v hlavičke pozvánky na schôdzu

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Aktualizované: 15. septembra 2017

Verzia: 15.39 (170913)

Známy problém:

 • V prípade niektorých verzií Outlooku, ktoré nepoužívajú angličtinu, zlyhá Outlook pri kliknutí na správu alebo jej výbere. Tento problém sme opravili v najnovšom vydaní zostavy Insider Fast vo verzii 15.39 (170915).

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Premiestnenie alebo kopírovanie správ: Vylepšená podpora funkcie VoiceOver pri hľadaní priečinkov a navigácii v nich v hárku Výber priečinka

Opravy:

 • Práca offline: Ak pracujete offline a reštartujete Outlook, správy sa teraz neodošlú, no zostanú v pošte na odoslanie

Verzia: 15.39 (170905)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Opravy:

 • Rozvrhový asistent: Informácie o voľnom čase sa zobrazia správne aj keď sú otvorené zdieľané kalendáre

 • Hlavné okno aplikácie: Keď je zobrazená správa s väčším počtom príloh, horná časť okna sa už nerozbalí nad rámec hornej hrany obrazovky

 • Udalosť kalendára: Vylepšené poradie kariet v okne udalosti, aby sa uľahčil prechod medzi počiatočným dátumom, počiatočným časom, koncovým dátumom a koncovým časom

 • Bočný panel pošty: Aktualizované zoraďovanie špeciálnych priečinkov (napr. Koncepty, Odoslaná pošta, Odstránené položky a pod.), aby sa aplikácia viac zhodovala s Outlookom pre iOS

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.39 (170829)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kláves F6 sa dá použiť na rýchle prechádzanie medzi hlavnými oblasťami, ako je pás s nástrojmi a bočný panel, bez toho, aby ste museli klávesom Tab prechádzať cez každý ovládací prvok

 • Vylepšená interakcia funkcie VoiceOver v rozvrhovom asistentovi

Opravy:

 • Obnovilo sa presúvanie kontaktov myšou medzi poliami Komu, Kópia a Skrytá kópia (problém známy z poslednej aktualizácie)

 • Opravený problém, v dôsledku ktorého sa Outlook neustále pokúšal aktualizovať určité priečinky a to nadmerne zaťažovalo procesor

 • Prilepovanie obsahu z Wordu pri písaní odteraz správne zobrazuje ikonu schránky s dostupnými možnosťami prilepenia

 • Oprava problému, pri ktorom Outlook zlyhával počas používania určitých doplnkov, napríklad doplnku Boomerang

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.38 (170822)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Opravy:

 • Pri vytváraní správy sa už tlačidlo Priložiť súbor na páse s nástrojmi nezobrazuje duplicitne

 • Pri používaní medzerníka na stláčanie tlačidiel výberu zobrazenia na bočnom paneli zostane zameranie klávesnice na stlačenom tlačidle

Známe problémy:

 • macOS High Sierra: Ak máte nainštalovaný doplnok Cisco WebEx, Outlook môže zlyhať

 • Ak chcete pri vytváraní správy presúvať kontakty medzi poľami Komu, Kópia a Skrytá kópia, kontakt musíte najprv vybrať, kliknúť naň a podržať ho a až potom ho môžete presunúť

Verzia: 15.38 (170815)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

 • Povolenie pridávanie sa k skupinám alebo odchod z nich na karte kontaktu skupín

 • Vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver v module kalendára

 • Zoznam vyhľadávača miestností zobrazuje teraz miestnosti v abecednom poradí

 • Podpora súboru ICS v UTF-8 BOM (Byte Order Mark)

Opravy:

 • Oprava známeho problému v aktualizácii 15.38 (170809), ktorý spôsoboval, že pri tvorbe e-mailu bol zoznam naposledy použitých e-mailov prázdny

 • Oprava problému so synchronizáciou poštovej schránky, ku ktorému dochádzalo, keď ste pridali zdieľanú poštovú schránku, ktorá mala vyššiu verziu Exchangeu ako primárna poštová schránka

 • Oprava problému s overením konta Exchange, ktorý spôsobovali rozličné časové pásma a týkal sa najmä lokálnych poštových schránok v Exchangei. Konto Exchange je teraz možné pridať s platnými povereniami

 • Oprava problému, pri ktorom sa znova zobrazovali zrušené pripomenutia (v iných koncových bodoch Outlooku)

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.38 (170809)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať

 • Pridaná možnosť uložiť heslo do kľúčenky pri vytváraní ID protokolu Kerberos

 • Vylepšená vyrovnávacia pamäť – v časti Naposledy použité sa uloží aj posledná e-mailová adresa, na ktorú ste odoslali e-mail

 • Vylepšená hlavička vytváranej správy, ktorá umožňuje jednoduchšie určiť, z ktorého konta sa e-mail odošle

 • Vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver vo vyhľadávači miestností

Opravy:

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že po odstránení všetkých príloh v e-maile sa aj naďalej zobrazovala možnosť stiahnuť všetky prílohy a možnosť zobraziť ukážku všetkých príloh

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že pri počte účastníkov schôdze vyššom ako 100 sa nezobrazovali informácie o voľnom čase. Po oprave Outlook zobrazuje informácie o voľnom čase prvých 100 pozvaných. 

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.38 (170801)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať.

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v rozbaľovacej ponuke nastavenia opakovania v položkách schôdzí.

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver pri oznamovaní skupinového pripojenia/pripájania, resp. opustenia/opúšťania skupiny na kartách skupín.

 • Vylepšené oznámenia so správami o podpore, vďaka čomu Outlook zobrazí oznámenie len v prípade, že je spustený v popredí.

Opravy:

 • Oprava chyby pri vytváraní správy v Outlooku z URL adries mailto vo webovom prehliadači.

 • Oprava chyby pri vkladaní podpisu pod obsah vygenerovaný prostredníctvom prepojenia mailto

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.37 (170725)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v používateľskom rozhraní na kontrolu mien pri písaní e-mailov

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať

Opravy:

 • Pri importe aktualizovanej udalosti kalendára nahradí Outlook pôvodnú udalosť kalendára namiesto vytvorenia duplikátu

 • Oprava chyby, ktorá spôsobuje, že po kliknutí na tlačidlo Ďalší v zozname príjemcov sa nerozbalí celý zoznam

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Aktualizácia: Nové vydanie Insider Fast vo verzii 15.37 (170720) je k dispozícii 20. júla. Problémy s chýbajúcimi prepojeniami v podpisoch a online schôdzach sú vyriešené.

Verzia: 15.37 (170718)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zoznam dynamických priečinkov na novom bočnom paneli je odteraz viditeľný stále

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v pozvánkach na schôdze a hlavičkách e-mailov

 • Vylepšený vzhľad presúvania e-mailov myšou do priečinka

 • K dispozícii je príkaz na použitie automatickej konfigurácie na základe domény pri pridávaní poštovej schránky Exchangeu (platí pre konkrétnych nájomníkov v službách Office 365, ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa na správcu)

Opravy:

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval, že vytvorené alebo upravené pripomenutia (vrátane odložených pripomenutí) sa nezobrazovali až do opätovného spustenia Outlooku

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že po presunutí správy s prílohou z doručenej pošty do iného priečinka daná príloha pri zobrazení správy v novom priečinku chýbala

Známe problémy:

 • Pri vytváraní online schôdze chýbajú podrobnosti a prepojenia týkajúce sa online schôdze. S tímom servera pracujeme na odstránení problému – Aktualizácia: Tento problém je vyriešený vo verzii 15.37 (170720) vydanej 20. júla

 • Pri manuálnom vkladaní podpisu v zobrazení vytvárania správy sa v skutočnosti podpis nepripojí. Oprava problému bude k dispozícii v ďalšej zostave Insider Fast – Aktualizácia: Tento problém je opravený vo verzii 15.37 (170720) vydanej 20. júla

Verzia: 15.37 (170712)

Nové a vylepšené funkcie

 • Oznámenie prioritnej doručenej pošty sa po stlačení tlačidla Zrušiť už opakovane nezobrazuje

 • Delegované a zdieľané kalendáre a kontakty sa overujú v bočnom paneli a po pridaní sa zobrazujú správne

 • Priečinky v sekcii konta a v sekcii V tomto počítači odteraz možno presúvať myšou.

 • Možnosť presunúť priečinok pošty z bočného panela mimo Outlooku a vytvoriť tak súbor .mbox bola obnovená

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver pri presúvaní z tlačidla a na tlačidlo Zobraziť všetko v predvoľbách Outlooku

 • Vylepšené poradie kariet v okne Predvoľby konta

Opravy:

 • Oprava zlyhania v počítačoch, ktoré majú špecifické nastavenia sieťových pripojení alebo pri zmenách sietí

 • Filtrovanie položiek podľa kategórie Tento týždeň, keď je položka Prvý deň v týždni nastavená na pondelok, odteraz funguje správne

Známe problémy:

 • Vytvorené alebo upravené pripomenutia (vrátane odložených pripomenutí) sa do opätovného spustenia Outlooku nezobrazia. Našli sme opravu, ktorá by mala byť súčasťou nasledujúcej aktualizácie Insider Fast.

Ďalšie informácie:

 • V prípade akýchkoľvek problémov vyberte položky Pomocník > Kontaktovať podporu

 • Ak chcete požiadať o funkciu, vyberte položky Pomocník > Navrhnúť funkciu

 • Ak chcete prejsť na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×