Otvorenie zošita v prehľadávači

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zošit môžete otvoriť v prehliadači niekoľkým spôsobmi:

 • Otvorenie zošita vo webovom prehliadači a jeho zobrazenie a prehľadávanie.

 • Otvorte snímku zošita v Microsoft Excel 2010 na prácu s viditeľné informácie v zošite, napríklad obsah buniek.

 • Otvorte zošit, dokončené v Excel 2010 na prácu s každý prvok v zošite, vrátane informácie o pripojení údajov a vzorcov.

Keď otvoríte zošit v prehliadači, webový zobrazovač zobrazí daný zošit v zobrazení Pracovný hárok alebo Pomenovaná položka. Autor pracovného hárka vyberá toto zobrazenie pri jeho publikovaní.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie zošita v prehľadávači

Otvorenie zošita v programe Excel

Ďalšie informácie o zobrazení

Otvorenie zošita v prehliadači

Zošit možno v prehliadači zvyčajne otvoriť kliknutím na jeho názov v knižnici dokumentov alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí po zvýraznení názvu zošita. Ak chcete, aby sa zošit automaticky otvoril na prezeranie po kliknutí na jeho názov, musíte nakonfigurovať nastavenia v knižnici dokumentov.

Otvorenie pracovného zošita na prezeranie

Na zobrazenie zošita použitím rozbaľovacej ponuky, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Otvorte knižnicu dokumentov so zošitom.

 2. Ukážte na položku zošita.

 3. Kliknite na šípku vedľa nej.

 4. Kliknite na položku Zobraziť vo webovom prehliadači.

Otvorenie zošita v programe Excel

Dôležité: Autor webovej časti môže prostredníctvom prispôsobenia panela s nástrojmi webového zobrazovača skryť ikonu Otvoriť v programe Excel . Ak v programe Excel nemôžete otvoriť zošit z webovej časti, požiadajte správcu lokality o ďalšie informácie.

Ak máte v počítači nainštalovaný program Excel, môžete otvoriť zošit prehliadača v Excel 2010. Existujú dva spôsoby: otvoriť celý zošit, takže môžete upraviť, alebo otvorte obmedzené zošit, ktorý sa nazýva snímku.

Otvorenie zošita v programe Excel

Ak chcete v programe Excel otvoriť zošit z prehliadača, postupujte nasledovne:

 1. V prehliadači otvorte zošit z knižnice dokumentov alebo otvorte stránku webovej časti, ktorá obsahuje zošit vo webovej časti EWA.

 2. Na paneli s nástrojmi webového zobrazovača kliknite na šípku vedľa ponuky Otvoriť.

 3. Kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

Pomocou zobrazovača sa skopíruje celý zošit do počítača. Otvorí sa v programe Excel. Táto kópia zahŕňa všetky zmeny, ktoré ste vykonali v aktuálnej relácii, napríklad zoradenie a filtrovanie, a zahŕňa prepočítané vzorce a obnovené pripojenia údajov. Keď sa zošit otvorí v programe Excel, môžete si ho prezerať a upravovať. Po dokončení je možné zošit uložiť do lokálneho počítača alebo ho môžete znova publikovať na lokalite SharePoint.

Otvorenie snímky zošita

Snímka je obmedzená verzia zošita. Snímka v zásade zachováva informácie, ktoré je možné zobraziť, a odstraňuje skryté informácie, ako napríklad vzorce, pripojenia a skryté údaje.

Ak chcete v programe Excel otvoriť snímku zošita, postupujte nasledovne:

 1. V prehliadači otvorte zošit z knižnice dokumentov alebo otvorte stránku webovej časti, ktorá obsahuje zošit vo webovej časti EWA.

 2. Na paneli s nástrojmi webového zobrazovača kliknite na šípku vedľa ponuky Otvoriť.

 3. Vyberte položku Otvoriť snímku v programe Excel.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané informácie zahrnuté v snímke.

Informácie

Popis

Formátovanie

Formátovanie, všetky štýly a motívy buniek.

Informácie viditeľnej mriežky

Všetky aktuálne zobrazené bunky, stĺpce, riadky a pracovné hárky.

Hodnoty buniek

Aktuálne textové, číselné a časové hodnoty v bunkách a hodnoty vrátené vzorcami a funkciami.

Objekty

Tabuľky, grafy, zostavy kontingenčných tabuliek a zostavy kontingenčných grafov programu Excel.

Nasledujúca tabuľka popisuje informácie, ktoré sa na snímke odstránia.

Informácie

Popis

Súkromné informácie

Dôverné informácie, ktoré sa môžu nachádzať v zošite, ako napríklad meno používateľa alebo osobné súhrnné údaje vo vlastnostiach dokumentu.

Podmienené formátovanie

Kompletné podmienené formátovanie.

Skryté údaje

Skryté bunky, riadky, stĺpce a pracovné hárky.

Vzorce

Všetky vzorce a funkcie pracovného hárka programu Microsoft Excel.

Interaktívne funkcie

Všetky interaktívne funkcie, napríklad rozbalenie a zbalenie úrovní údajov v zostave kontingenčnej tabuľky, tabuľke programu Excel, filtrovanie a zoraďovanie pracovných hárkov a zoskupovanie a rozdeľovanie skupín údajov prehľadu.

Pripojenia

Všetky pripojenia k externým zdrojom údajov a údajom vo vyrovnávacej pamäti.

Údaje súvisiace s webom

Hypertextové prepojenia a možnosti publikovania na webe.

Ďalšie informácie o zobrazeniach

Po uložení zošita programu Excel na lokalitu SharePoint sa môžete rozhodnúť, či chcete uložiť celý zošit alebo len konkrétne Pomenované položky. Po otvorení zošita v prehliadači nie je možné prepínať zobrazenia v rámci jednej časti.

Webové prehliadače celý zošit    v tomto zobrazení sa zobrazí celé hárky a všetky informácie o pracovných hárkov. Autor zošita môžete určiť, či sa má Zobraziť všetky hárky v zošite alebo iba konkrétne hárky.

Pomenované položky    V tomto zobrazení Web prehliadač zobrazí zadaný pomenované položky zo zošita. Pomenované položky môže byť niektorý z týchto krokov: grafu, tabuľke programu Excel, zostavy kontingenčnej tabuľky, zostavu kontingenčného grafu alebo pomenovaný rozsah buniek. Zobrazenie pomenovanej položky je užitočné pri (používateľa alebo autor zošita) vykonajte nasledujúce kroky:

 • Zobraziť jednu alebo viaceré konkrétne položky v zošite, ako je napríklad graf alebo tabuľka, a skryť všetky ostatné informácie. Ako autor zošita môžete napríklad zdieľať súhrnný graf, no z bezpečnostných dôvodov skryť samotné údaje.

Poskytnúť používateľom možnosť výberu konkrétnych položiek z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť na paneli s nástrojmi. V rozbaľovacom zozname Zobraziť sa zobrazujú iba pomenované položky v zošite, tento zoznam nezahŕňa jednotlivé pracovné hárky.

Ďalšie informácie o vytvorení pomenovaných položiek v zošite programu Excel nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel.

V zošite v zobrazení Pomenovaná položka sa môže zobrazovať tabla Parameter , ktorá môže akceptovať zadanie hodnôt parametrov používateľom, a to aj v prípade, ak pomenovaná položka neobsahuje definované parametre. Predstavte si napríklad, že pomenovanou položkou je graf. Autor zošita môže definovať parametre, aby mohli používatelia zadávať hodnoty údajov pre graf, a to aj v prípade, ak sa v zobrazení pomenovanej položky nezobrazujú údaje spolu s grafom.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×