Office
Prihlásenie

Otvorenie alebo úprava súboru v knižnici lokality SharePoint

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Metóda, ktorú ste zvolili na otvorenie alebo úpravu súboru v knižnici na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services závisí od toho, čo chcete urobiť s daným súborom a ako je nastavená knižnica. Môžete napríklad chcieť otvoriť súbor, aby ste si ho prečítali alebo v ňom vykonali zmeny.

Obsah tohto článku

Prehľad

Otvorenie súboru z lokality SharePoint

Vzatie súboru z programu balíka Office

Úprava súboru pomocou jeho otvorenia z lokality SharePoint

Úprava súboru pomocou jeho otvorenia z programu balíka Office

Prehľad

Ak otvoríte súbor počas prehľadávania knižnice na lokalite SharePoint, program systému produktov systém Microsoft Office 2007, ku ktorému tento súbor patrí, zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete otvoriť súbor určený len na čítanie alebo na upravovanie.

Programy Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office Excel 2007 navyše poskytujú režim čítania, keď sú súbory otvorené z lokality Windows SharePoint Services 3.0. Režim čítania zjednodušuje prehliadanie súborov a redukuje spleť príkazov, ktoré nie sú potrebné na čítanie. Tieto programy tiež zobrazujú príkaz na úpravu na paneli s hlásením, na ktorý môžete kliknúť, ak ste sa rozhodli, že chcete vykonať zmeny v súbore.

Keď kliknete na súbor na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, súbor sa otvorí v režime len na čítanie. Ak chcete otvoriť súbor na upravovanie, použite príkaz na upravovanie v rozbaľovacej ponuke súboru. Ak neviete, ktorú verziu služieb Windows SharePoint Services používate, na otvorenie súboru určeného na upravovanie v oboch verziách môžete použiť príkaz na upravovanie.

Keď otvoríte súbor z knižnice na lokalite SharePoint pomocou programu balíka Office, verzia 2007, súbor sa otvorí v režime úprav. Po otvorení súboru na webovom serveri sa v priečinku Miesta v sieti vytvorí odkaz na daný webový server. Tento odkaz môžete neskôr použiť na praktickejšie otvorenie súborov z webového servera.

Vzatie súborov k sebe na prácu s nimi

Ak viacerí používatelia pracujú s tými istými súbormi, možno budete chcieť vziať tieto súbory k sebe ešte skôr, ako s nimi budete pracovať. Keď vezmete súbor k sebe, budete jediná osoba, ktorá ho môže počas prevzatia zmeniť. To zníži výskyt potenciálnych nejasností a konfliktov pri úprave. Ostatní používatelia uvidia zmeny až po tom, ako vrátite súbor späť.

Knižnica môže byť nastavená tak, aby vyžadovala vzatie súborov k sebe. Keď vyžaduje prevzatie súborov, musíte vziať k sebe súbory ešte pred ich úpravou. Ostaní používatelia môžu súbor zobraziť až po jeho vrátení.

Ak nevezmete súbor k sebe a súbor počas vašej práce niekto zmení, možno budete vyzvaní, aby ste vyriešili konflikty úprav. Ak sa zobrazí toto hlásenie, môžete sa rozhodnúť, ktorú verziu súboru uchováte, prípadne môžete zlúčiť obe množiny zmien.

Práca so súbormi na pevnom disku

Keď vezmete k sebe súbor z programu balíka Office, verzia 2007 a daný súbor sa nachádza v knižnici na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, môžete s ním pracovať na pevnom disku v programe balíka Office. Vo väčšine prípadov je to rýchlejšie ako práca so súborom na serveri. Daný súbor sa uloží do priečinka konceptov servera na vašom pevnom disku. Toto umiestnenie je možné zmeniť pomocou možností na ukladanie v programe balíka Microsoft Office.

Ak pripojíte knižnicu lokality Windows SharePoint Services 3.0 k programu Microsoft Office Outlook 2007, budete môcť pracovať so súbormi aj na pevnom disku. Ďalšie informácie o používaní knižníc lokality SharePoint pomocou programu Office Outlook 2007 nájdete v Pomocníkovi pre program Outlook.

Keď vezmete súbor k sebe do priečinka konceptov servera alebo pripojíte knižnicu k programu Office Outlook 2007, budete môcť pracovať so súborom aj keď nie ste pripojení, napríklad keď ste preč z úradu. Keď sa znova pripojíte, budete môcť aktualizovať zmeny na server. Ak pracujete so súborom v programe Outlook, budete vyzvaní, aby ste aktualizovali server pri najbližšom pripojení a otvorení súboru. Ak vezmete súbor k sebe, musíte ho vrátiť späť, aby ste umožnili ostatným používateľom vidieť vaše zmeny.

Na začiatok stránky

Otvorenie súboru z lokality SharePoint

Poznámka: Vaša lokalita môže byť prispôsobená rôzne, no vo väčšine prípadov môžete použiť nasledujúci postup na určenie, ktorá verzia aplikácie Windows SharePoint Services je spustená na tejto lokalite: na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 sa v pravom hornom rohu zobrazí ponuka s vaším menom používateľa alebo názvom konta. Na lokalite programu Windows SharePoint Services 2.0 obsahuje navigácia na najvyššej úrovni v ľavom hornom rohu prepojenia na položky Domov, Dokumenty a zoznamy a Pomocník.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte knižnicu, kde je umiestnený daný súbor.

  Čo robiť, ak nemôžete nájsť knižnice

  1. Ak sa nezobrazí názov požadovanej knižnice, vykonajte nasledujúce kroky:

   • Na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality.

   • Na lokalite programu Windows SharePoint Services 2.0 kliknite na položku Dokumenty a zoznamy.

  2. Kliknite na názov daného súboru.

 2. Kliknite na súbor, ktorý chcete otvoriť.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  1. Na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 sa v závislosti od používaného programu môže zobraziť hlásenie, ktoré sa pýta, ako chcete otvoriť súbor. Kliknite na položku Iba na čítanie.

  2. Na lokalite programu Windows SharePoint Services 2.0 sa môže zobraziť hlásenie, ktoré sa pýta, či je súbor bezpečný na otvorenie. Kliknite na tlačidlo OK, ak ste si istí jeho bezpečnosťou.

   Poznámky: 

   • Ak je súbor určený len na čítanie, vo väčšine prípadov sa zobrazí hlásenie Iba na čítanie v okrúhlych alebo hranatých zátvorkách v záhlaví programu.

   • V programoch Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 sa spravidla zobrazí panel s hlásením s tlačidlom na úpravu v hornej časti súboru. Ak sa rozhodnete, že chcete súbor namiesto čítania upraviť, kliknite na tlačidlo Upraviť dokument, Upraviť zošit alebo Upraviť prezentáciu.

   • Ak sa rozhodnete namiesto čítania upraviť súbor a v jeho hornej časti sa nezobrazil panel s hlásením, zatvorte súbor a znova ho otvorte na upravovanie.

Na začiatok stránky

Vzatie súboru k sebe z programu balíka Office

Použite nasledujúcu procedúru na prevzatie súboru k sebe, ak je súbor otvorený v programe balíka Office. Súbor môžete vziať k sebe z knižnice na lokalite SharePoint.

Použite nasledujúci postup, ak ide o tieto programy balíka Office, verzia 2007:

Program Word, Excel alebo PowerPoint

 • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

Program Visio

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Vziať k sebe.

Ďalšie programy balíka Office

Ďalšie typy súborov môžete vziať k sebe pomocou príkazov v knižnici na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi na lokalite SharePoint.

Tip: Ak knižnica vyžaduje, aby ste súbor vzali k sebe, na paneli s hlásením programov Word, Excel alebo PowerPoint systému produktov systém Microsoft Office 2007 sa zobrazí príkaz Vziať k sebe.

Na začiatok stránky

Úprava súboru pomocou jeho otvorenia z lokality SharePoint

Na otvorenie súboru programu balíka Office, verzia 2007 z lokality Windows SharePoint Services 3.0 stačí, ak kliknete na požadovaný súbor. V závislosti od programu sa môže zobraziť dialógové okno, ktoré ponúka možnosť otvoriť alebo upraviť súbor. Ak chcete upraviť súbor na lokalite, na ktorej je spustená predchádzajúca verzia programu Windows SharePoint Services, alebo chcete upraviť webovú stránku alebo neviete, ktorá verzia je spustená na lokalite SharePoint, môžete použiť príkaz na úpravu, ktorý sa zobrazí v rozbaľovacom zozname pre daný súbor.

Poznámka: Vaša lokalita môže byť prispôsobená rôzne, no vo väčšine prípadov môžete použiť nasledujúci postup na určenie, ktorá verzia aplikácie Windows SharePoint Services je spustená na tejto lokalite: na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 sa v pravom hornom rohu zobrazí ponuka s vaším menom používateľa alebo názvom konta. Na lokalite programu Windows SharePoint Services 2.0 obsahuje navigácia na najvyššej úrovni v ľavom hornom rohu prepojenia na položky Domov, Dokumenty a zoznamy a Pomocník.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte knižnicu, kde je umiestnený daný súbor.

  Čo robiť, ak nemôžete nájsť knižnice

 1. Ak sa nezobrazí názov požadovanej knižnice, vykonajte nasledujúce kroky:

  • Na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality.

  • Na lokalite programu Windows SharePoint Services 2.0 kliknite na položku Dokumenty a zoznamy.

 2. Kliknite na názov daného súboru.

 1. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak viete, že súbor sa nachádza na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, kliknite na súbor a potom na tlačidlo Upraviť.

  • Ak používate predchádzajúcu verziu alebo neviete, ktorú verziu používate, ukážte na súbor, ktorý chcete upraviť, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť v programe názov. Napríklad na úpravu dokumentu programu Word, kliknite na položku Upraviť v programe Microsoft Office Word.

 2. Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré sa pýta, či je súbor bezpečný na otvorenie, kliknite na tlačidlo OK, ak ste si istí jeho bezpečnosťou.

  Poznámky: 

  • Ak sa v knižnici vyžaduje prevzatie súboru k sebe, príkaz na upravovanie obsahuje položku Vziať k sebe a upraviť namiesto položky Upraviť.

  • Ostatní používatelia môžu zobraziť vykonané zmeny až po vrátení súboru.

  • Po uložení súboru môžu ostatní používatelia zobraziť vykonané zmeny, ale najprv musia obnoviť svoj prehľadávač. Pokiaľ sa pre knižnicu nevyžaduje schválenie, súbor je len konceptom v knižnici, ktorá sleduje hlavnú aj vedľajšiu verziu, alebo je naďalej vzatý k sebe.

Na začiatok stránky

Úprava súboru pomocou jeho otvorenia z programu balíka Office

 1. Vykonajte nasledujúce kroky v týchto programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007:

  Programy Word, Excel a PowerPoint

  • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

   Programy Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio alebo Outlook

  • V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V časti Kde hľadať kliknite na položku Miesta v sieti.

 3. Kliknite na názov lokality SharePoint, kde je umiestnený váš súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Tip: Prípadne dvakrát kliknite na názov lokality, aby sa otvorila. Knižnicu alebo súbor môžete tiež otvoriť dvojitým kliknutím.

  Poznámka: Ak nevidíte server v priečinku Miesta v sieti, do poľa Názov súboru zadajte adresu URL pre daný server.

 4. Kliknite na názov knižnice, ktorá obsahuje daný súbor, napríklad Zdieľané dokumenty, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. Kliknite na názov súboru, ktorý chcete otvoriť a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Tip: Ak nechcete vykonať zmeny v súbore, môžete ho otvoriť v režime iba na čítanie. Kliknite na šípku na tlačidle Otvoriť a následne kliknite na príkaz Iba na čítanie.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×