Otváranie, úprava a aktualizácia súborov z lokality SharePoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete pripojiť do knižnice na lokalite SharePoint pomocou programu Outlook 2007 alebo Outlook 2010 a prezerať, upraviť a vyhľadávať dokonca aj súbory. Po pripojení knižnice SharePoint k programu Outlook, môžete pracovať so súbormi na pevnom disku, aj keď ste mimo kancelárie.

Poznámka : Funkcie opísané v tomto článku práca s lokalitami SharePoint, ktoré sú spustené Windows SharePoint Services 3.0 alebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ak nie ste si istí, ktoré verzie produktov spoločnosti Microsoft SharePoint a technológie na zjednodušenie ovládania sú spustené na serveri, požiadajte správcu servera.

 1. Vo webovom prehliadači, otvorte knižnicu na lokalite SharePoint.

  Ak nemôžete nájsť knižnicu, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Na karte Knižnica v skupine pripojiť a exportovať kliknite na položku pripojiť k programu Outlook.

Synchronizácia OneDrivu for Business s počítačom

 1. Po zobrazení výzvy na otvorenie programu v počítači kliknite na príkaz Povoliť.

  V programe Outlook, Knižnica sa pridá na navigačnú tablu v novom priečinku s názvom Zoznamy lokality SharePoint.

  Súbory v knižnici sa správajú podobne ako e-mailové správy. Kliknite na položku Zobraziť ukážku súboru na table na čítanie alebo dvakrát kliknite na položku súbor a otvorte ho. Kliknite pravým tlačidlom na ďalšie možnosti.

  Poznámky : 

  • Ak má knižnica podpriečinky a chcete umožniť prístup ku všetkým súborom programu Outlook, zobrazenie knižnice na najvyššej úrovni a potom pripojiť k programu Outlook. V predvolenom nastavení, ak pracujete v priečinku knižnice a potom sa pripojiť k programu Outlook, knižnice pripojení len obsah tohto priečinka.

  • Prístup k len obsah jedného priečinka v programe Outlook, existujú dve možnosti. Ak priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete mať prístup v programe Outlook nie je otvorený, ukážte na priečinok, kliknite na šípku Otvorte ponuku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na položku pripojiť k programu Outlook. Ak je otvorený priečinok, ktorý chcete pripojiť, postupujte podľa krokov na pripojenie knižnice. V ponuke akcie kliknite na položku pripojiť k programu Outlook.

  • Po pripojení knižnice k programu Outlook môžete ostatných členov tímu pozvať, aby sa pripojili ku knižnici. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov knižnice v programe Outlook a potom kliknite na príkaz Zdieľať tento priečinok.

Ak v knižnici lokality SharePoint sú k dispozícii všetky nové súbory, tieto súbory sa zobrazia v skupine k dispozícii na stiahnutie v zozname správ. Môžete označiť súbory na prevzatie počas ďalšieho príkazu Odoslať alebo prijať, alebo si stiahnuť súbory okamžite, ak je k dispozícii pripojenie na lokalitu SharePoint.

 1. V zozname správ v skupine K dispozícii na prevzatie kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete prevziať.

  Tip : Ak chcete vybrať viaceré súbory stlačte a podržte stlačený kláves CTRL, kliknite na hlavičku každého súboru.

 2. Kliknite na položku Označiť na prevzatie dokumentov.

Poznámka : Ak sa súbor, ktorý nemá prevzaté ešte ukážky, kliknite na tlačidlo prevziať tento dokument.

Po stiahnu sa súbory do programu Outlook, môžete otvoriť súbory kedykoľvek, napríklad keď pracujete v režime offline. Ak chcete zistiť, či sú k dispozícii, v hornej časti zoznamu správ súbory, kliknite na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku dostupnosť. Súbory, ktoré nie sú prevzaté sa zobrazia v skupine k dispozícii na stiahnutie.

 1. V hromadnejalebozoznam priečinkov na navigačnej table rozbaľte priečinok Zoznamy lokality SharePoint a potom vyberte názov knižnice SharePoint.

 2. Ak chcete otvoriť súbor, dvakrát kliknite na názov súboru. Ak sa zobrazí výzva na overenie zdrojový súbor, kliknite na položku Otvoriť Ak viete, že je to bezpečné.

 3. Ak súbor bol aktualizovaný na serveri SharePoint, po jeho stiahnutú v programe Outlook, môže zobraziť výzva na otvorenie na najnovšiu verziu súboru. Kliknite na položku Áno alebo nie, v závislosti od toho, či chcete otvoriť kópiu vo vašom počítači alebo aktualizovanú kópiu zo servera SharePoint.

  Súbor sa otvorí v programe, v ktorom bol vytvorený, ak máte tento program na počítači nainštalovaný.

Po stiahnu sa súbory do programu Outlook, môžete otvoriť súbory kedykoľvek, napríklad keď pracujete v režime offline. Ak chcete zistiť, či sú k dispozícii, v hornej časti zoznamu správ súbory, kliknite na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku dostupnosť. Súbory, ktoré nie sú prevzaté sa zobrazia v skupine k dispozícii na stiahnutie.

Tip : Ak chcete zabrániť niekto zmien do súboru na serveri SharePoint počas práce na ňom, pozrite si súbor. Po otvorení súboru je, že máte vzatý k sebe, otvorí sa v režime úprav. Môžete začať vykonávať zmeny okamžite.

 1. V Pošta alebozoznam priečinkov na navigačnej table rozbaľte priečinok Zoznamy lokality SharePoint a potom vyberte názov knižnice SharePoint.

 2. Ak chcete otvoriť súbor, dvakrát kliknite na názov súboru. Ak sa zobrazí výzva na overenie zdrojový súbor, kliknite na položku Otvoriť Ak viete, že je to bezpečné.

 3. Ak súbor bol aktualizovaný na serveri SharePoint, po jeho stiahnutú v programe Outlook, môže zobraziť výzva na otvorenie na najnovšiu verziu súboru. Kliknite na položku Áno alebo nie, v závislosti od toho, či chcete otvoriť kópiu vo vašom počítači alebo aktualizovanú kópiu zo servera SharePoint.

  Súbor sa otvorí v programe, v ktorom bol vytvorený, ak máte tento program v počítači nainštalovaný. Ak bol súbor vytvorený v programe kompatibilnom so SharePointom, ako je napríklad program Microsoft Office, na paneli hlásení sa zobrazí v hornej časti dokumentu.

 4. Na paneli hlásení kliknite na položku Upraviť v režime Offline.

  Môže zobraziť hlásenie, ktoré poskytuje informácie o práci v režime offline, napríklad prepojenia na priečinok Koncepty SharePoint vo vašom počítači a v režime Offline možnosti úprav pre program.

 5. Po dokončení úpravy súbor, uložte súbor ako zvyčajne.

 6. Zatvorte súbor.

  Ak pripojenie na server je k dispozícii pri zatvorení súboru, budete môcť aktualizovať zmeny na server sa môžu zobraziť dialógové okno Upraviť v režime Offline. Ak nie je k dispozícii pripojenie na server, pri zatvorení súboru sa nezobrazí dialógové okno, však môže zobraziť, pri opätovnom pripojení, a potom otvorte súbor.

 7. Kliknite na položku aktualizovať aktualizáciu súboru na serveri.

 8. Ak je súbor vzatý k sebe, iní ľudia nie je možné zobraziť zmeny dovtedy, kým sa vrátiť súbor do. Ak je súbor vzatý k sebe, zobrazí sa výzva na vrátenie súboru do projektu. Ak chcete skontrolovať v súbore, kliknite na tlačidlo Áno.

  Sa môže zobraziť výzva na zadanie ďalších informácií, ako sú napríklad komentáre o zmenách, ktoré ste vykonali alebo ďalšie podrobnosti o súbore.

 9. Ak pracujete na súbore, zatiaľ čo vy pracujete bez pripojenia na server, nie sa zobrazí výzva na aktualizáciu súboru pri zatvorení. Aktualizovať súbor na serveri, otvorte súbor znova, vykonajte všetky ostatné zmeny, ktoré chcete a potom zatvorte súbor. Keď sa zobrazí dialógové okno Upraviť v režime Offline, kliknite na položku aktualizovať.

  Poznámka : Ak ste si skontrolovať súbor najprv a každú aktualizáciu súboru na serveri SharePoint, zobrazí správa oznamujúca konflikt zmien. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zosúladiť zmeny.

Ak lokality SharePoint a knižnice sú nastavené na prijímanie e-mailových správ, môžete pridať súbor do knižnice tak, že ho ako prílohu v správe. Ak urobíte, nemusíte pripojiť do knižnice lokality SharePoint k programu Outlook.

Pred odoslaním správy do knižnice, musíte vedieť, či knižnice je nastavený na prijímanie e-mailových príloh a aké e-mailovú adresu, ak chcete použiť.

 1. Ak chcete nájsť e-mailovú adresu knižnice, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyhľadávanie v adresári. Ak e-mailová adresa nie je k dispozícii, získate od osoby, ktorá nastavenie knižnice. Potom môžete pridať ju do zoznamu kontaktov tak, aby ju mohli neskôr ľahko nájsť.

  • Pozrite si Popis knižnice na lokalite SharePoint, ktorá sa zobrazí v časti názov knižnice. Vlastník lokality môže v popise pridá e-mailovú adresu knižnice.

  • Zobrazenie nastavenia e-mailu pre knižnicu. Musíte mať povolenie na zobrazenie nastavenia knižnice:

   1. Vo webovom prehliadači, otvorte lokalitu, a potom otvorte knižnicu, kliknite na názov knižnice.

    Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

   2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku nastavenia pre typ knižnice, ktorý otvárate.

    Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

   3. Ak v knižnici povolené prijímanie správ, e-mailovú adresu sa zobrazí v časti Informácie o zozname vedľa položky E-mailová adresa.

    Vaša organizácia môže používať svoj vlastný zoznam e-mailu, ktorý sa nazýva skupiny SharePoint, ktorá umožňuje členom vzájomné odosielanie správ. Adresa skupiny SharePoint môže obsahovať adresy knižníc tak, aby sa pri odosielaní správ členom skupiny, prílohy správy sa automaticky pridajú na lokalitu SharePoint. Správca služby SharePoint môžete poskytnúť viac informácií o knižniciach SharePoint vašej organizácie.

 2. V programe Outlook, Vytvorte správu a potom pridajte súbor ako prílohu.

 3. Do poľa na alebo kópia zadajte e-mailovú adresu knižnice služby SharePoint. Ak vaša organizácia používa skupinu lokality SharePoint, ktorá obsahuje knižnicu, použite e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ak na spravovanie vašich údajov používate často program Outlook, možno namiesto práce so súbormi knižnice SharePoint vo webovom prehľadávači dáte prednosť práci s nimi priamo v programe Office Outlook 2007. Môžete napríklad odpovedať na e-mail a potrebujete upozorniť na niektoré skupinové pravidlá na lokalite SharePoint. Ak ste sa pripojili ku knižnici SharePoint pomocou programu Outlook, môžete daný súbor prehľadávať a zobraziť rovnako ako e-mailovú správu bez toho, aby ste museli ukončiť program Outlook.

Dokumentov z knižnice lokality SharePoint v programe Outlook

1. V programe Outlook 2007 možno zobrazenie knižnice lokality SharePoint usporiadať a zoradiť rôznymi spôsobmi.

2. Keď na súbore pracujete v režime offline, zobrazí sa červená šípka. Ak si želáte, aby sa o stave súboru zobrazilo viac informácií, napríklad kedy bol zmenený, môžete na ňu kliknúť.

Ďalšou výhodou úprav súborov v programe Outlook je, že tieto súbory sú pri práci s nimi uložené na pevnom disku. Práca so súbormi je potom obyčajne rýchlejšia, ako keby boli na serveri.

Práca so súbormi z lokality SharePoint je v programe Outlook najvhodnejšia na prehľadávanie a úpravu bežných súborov uložených v knižnici dokumentov, ako sú dokumenty, tabuľky a prezentácie. Takisto možno v tomto programe prehľadávať súbory v iných typoch knižníc, ako napríklad v knižniciach obrázkov. Operácie so zložitejšími údajmi, ako napríklad práca s vlastnými zoznamami alebo aktualizácia databázových aplikácií, sa lepšie ovládajú priamo na lokalite SharePoint. Ak si želáte zmeniť nastavenia alebo štruktúru knižnice, či vytvoriť novú knižnicu, vtedy by ste s knižnicou mali pracovať priamo na lokalite SharePoint.

V programe Office Outlook 2007 môžete otvárať súbory mnohých typov aplikácií. Ak je daný súbor kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0 alebo serverom Office SharePoint Server 2007, môžete tento súbor aj upravovať a zmeny potom aktualizovať na serveri. Kompatibilné súbory sú napríklad pracovné hárky programu Microsoft Office Excel 2007, prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint 2007 a dokumenty programu Microsoft Office Word 2007.

Súbory si možno uložiť na prácu v režime offline, napríklad počas letu lietadlom. Po návrate späť do práce, je možné ich verzie na lokalite SharePoint aktualizovať.

Súbor sa pri úpravách a ukladaní na serveri neaktualizuje automaticky. To umožňuje rýchlejšiu prácu so súbormi v režime offline, pretože počítač sa počas práce nemusí pripájať k serveru. Pri zatváraní súboru sa zobrazí výzva na aktualizáciu zmien na serveri. Aktualizujú sa len zmeny urobené na konkrétnych súboroch, čo znamená, že program Outlook nemusí opäť synchronizovať celú knižnicu na serveri.

Ak niekto vykonal zmeny v súbore predtým, ako boli aktualizované na serveri, tak vás program vyzve, aby ste tieto dve skupiny zmien buď zlúčili pri aktualizácii súboru na serveri, alebo určili, ktorú verziu súboru si chcete ponechať. Zabrániť druhým vo vykonávaní zmien v súbore možno tak, že si ho pred prácou na ňom prevezmete zo servera na pevný disk.

Knižnica SharePoint sa po pripojení k programu Office Outlook 2007 v priečinku nazvanom Zoznamy SharePoint. Tam môžete využívať funkcie sledovania a komunikácie tak, ako ich bežne používate v programe Outlook, napríklad nastavenie príznaku k súboru na spracovanie, kategorizácia súboru a posielanie súborov ďalej spolupracovníkom. Príznaky a kategórie, ktoré sa používajú v programe Outlook, nie sú síce k dispozícii počas práce na vašej lokalite cez webový prehľadávač, ale môžu pomôcť organizovať prácu v programe Outlook.

Pri práci v programe Outlook možno nájsť súbory, na ktorých pracujete jednoducho pomocou vyhľadávacích priečinkov, ktoré program Outlook ponúka v priečinku Zoznamy SharePoint. Vyhľadávacie priečinky v skutočnosti jednotlivé položky neuchovávajú, ale slúžia len na prezeranie, pri ktorom možno nájsť rýchlo položky uložené v ostatných priečinkoch.

Rovnako ako správy v priečinku Doručená pošta vidíte aj názvy súborov v knižnici, takisto ich vyhľadávate a otvárate. Všetky štruktúry priečinkov v knižnici sa zobrazia rovnako aj v programe Outlook. Súbory vám nezaberajú miesto v priečinku Doručená pošta ale sa ukladajú do súboru osobných priečinkov (.pst) na pevnom disku.

Ak pre prácu v programe Outlook potrebujete len jeden súbor či priečinok, stačí si prevziať len tento jeden. Ak je súbor alebo súbory, na ktorých pracujete v niektorom priečinku, program Outlook prevezme aj štruktúru daného priečinka. Avšak, nemožno prevziať súbory vyfiltrované zo zobrazenia knižnice, ako napríklad len súbory vytvorené určitým oddelením.

V table s ukážkou v programe Office Outlook 2007 možno zobraziť mnoho typov súborov, ktoré sú uložené v knižnici SharePoint. Ďalšie informácie o stave daného súboru, ako napríklad kedy bol naposledy upravovaný, možno zobraziť v hornej časti súboru.

Informácie o súbore z knižnice SharePoint, ktoré sa zobrazujú v table s ukážkou

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte knižnicu na lokalite SharePoint.

  Ak nemôžete nájsť knižnicu, kliknite na príkaz Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov požadovanej knižnice.

 2. V ponuke akcie Vzhľad ponuky , kliknite na položku pripojiť k programu Outlook.

  Ponuka Akcie v knižnici Zdieľané dokumenty

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie, že chcete k programu Outlook pripojiť knižnicu, kliknite na tlačidlo Áno.

  V programe Outlook sa do zoznamu priečinkov pridá knižnica v novom priečinku s názvom Zoznamy SharePoint.

  Keď kliknite na knižnicu, ktorú ste pridali, zobrazia sa jej súbory rovnakým spôsobom ako e-mailové správy. Kliknutím dvakrát otvorte požadovaný súbor alebo kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte ďalšie možnosti.

  Poznámky : 

  • Ak knižnica obsahuje priečinky a k programu Outlook si želáte pripojiť všetky priečinky a súbory, nechajte si knižnicu pred pripojením k programu Outlook zobraziť na najvyššej úrovni. Ak pri pripojení prehľadávate obsah priečinka v knižnici, pripojí sa len obsah priečinka.

  • Pripojiť k programu Outlook len obsah priečinka možno dvoma spôsobmi. Ak nemáte otvorený priečinok so súbormi, ukážte na priečinok, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazila a potom kliknite na príkaz Pripojiť k programu Outlook. Ak je už súbor, ktorý chcete pripojiť otvorený, pripojte knižnicu kliknutím na príkaz Pripojiť k programu Outlook v ponuke Akcie.

Tip : Po pripojení knižnice k programu Outlook, môžete odoslať správu o zdieľaní ostatných členov tímu, ktoré vyzve, aby sa pripojiť ku knižnici. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov knižnice v programe Outlook, a potom kliknite na položku Zdieľať názov knižnice. Týmto krokom sa vytvorí e-mailovej správe, ktorá obsahuje prepojenie a príkaz na pripojenie ku knižnici.

Ak ste požadovaný súbor neprevzali, zobrazí sa v skupine K dispozícii na prevzatie v zozname správ. Súbor môžete označiť na prevzatie príkazom Odosielanie alebo prijímanie alebo ak ste pripojení k lokalite SharePoint, prevziať ho okamžite.

 1. V zozname správ v skupine K dispozícii na prevzatie kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete prevziať.

  Tip : Podržaním klávesy CTRL a súčasným klikaním na hlavičky súborov možno vybrať viaceré súbory naraz.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Označiť na prevzatie dokumentov.

Poznámka : V ukážke ešte neprevzatého súboru sa nachádza tlačidlo Prevziať tento dokument a ak ste pripojení k serveru, kliknutím naň môžete dokument prevziať.

Na začiatok stránky

Otvoriť súbor v Office Outlook 2007, najskôr musíte pripojiť knižnicu k programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie knižnice SharePoint k programu Outlook v tomto článku.

Po prevzatí do programu Outlook môžete súbory otvoriť aj v prípade, že pracujete v režime offline. Ak chcete preveriť, či sú nejaké súbory k dispozícii, prejdite do zobrazenia, ktoré súbory usporiada podľa ich dostupnosti. Všetky súbory, ktoré nie sú prevzaté, sa zobrazia v skupine K dispozícii na prevzatie. V sekcii Pozrite tiež nájdete prepojenia na všeobecné informácie o usporiadaní zobrazení v programe Outlook.

 1. V priečinku Pošta v navigačnej table rozbaľte priečinok Zoznamy SharePoint a potom vyberte názov knižnice SharePoint.

  Ak sa nezobrazuje priečinok Zoznamy SharePoint, kliknite na šípku vedľa položky Všetky poštové položky a skontrolujte, či je priečinok Zoznamy SharePoint vybraný.

 2. Súbor otvorte kliknutím dvakrát na jeho názov. Ak ste vyzvaní overiť si zdroj súboru a myslíte si, že súbor je bezpečné otvoriť, kliknite na príkaz Otvoriť.

 3. Ak bol súbor na serveri po prevzatí do programu Outlook aktualizovaný, môžete dostať otázku, či chcete otvoriť jeho najnovšiu verziu. Kliknite na tlačidlo Áno alebo Nie podľa toho, či si želáte otvoriť kópiu na pevnom disku alebo kópiu zo servera.

 4. Súbor sa otvorí v programe, v ktorom bol vytvorený, ak máte tento program na počítači nainštalovaný.

Na začiatok stránky

Upraviť súbor v Office Outlook 2007, musíte najprv k programu Outlook pripojiť knižnicu. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie knižnice SharePoint k programu Outlook v tomto článku.

Tip : Vykonaniu zmien cudzou osobou v súbore počas práce zabránite prevzatím súboru z knižnice na lokalite SharePoint. Ak súbor pred otvorením prevezmete k sebe, otvorí sa v režime úprav a vy ho hneď môžete upravovať.

Po prevzatí do programu Outlook môžete súbory otvoriť aj v prípade, že pracujete v režime offline. Ak chcete preveriť, či sú nejaké súbory k dispozícii, prejdite do zobrazenia, ktoré súbory usporiada podľa ich dostupnosti. Všetky súbory, ktoré nie sú prevzaté, sa zobrazia v skupine K dispozícii na prevzatie. V sekcii Pozrite tiež nájdete prepojenia na všeobecné informácie o usporiadaní zobrazení v programe Outlook.

 1. V priečinku Pošta v navigačnej table rozbaľte priečinok Zoznamy SharePoint a potom vyberte názov knižnice SharePoint.

  Ak sa nezobrazuje priečinok Zoznamy SharePoint, kliknite na šípku vedľa položky Všetky poštové položky a skontrolujte, či je priečinok Zoznamy SharePoint vybraný.

 2. Súbor otvorte kliknutím dvakrát na jeho názov. Ak ste vyzvaní overiť si zdroj súboru a myslíte si, že súbor je bezpečné otvoriť, kliknite na príkaz Otvoriť.

 3. Ak bol súbor na serveri po prevzatí do programu Outlook aktualizovaný, môžete dostať otázku, či chcete otvoriť jeho najnovšiu verziu. Kliknite na tlačidlo Áno alebo Nie podľa toho, či si želáte otvoriť kópiu na pevnom disku alebo kópiu zo servera.

 4. Súbor sa otvorí v programe, v ktorom bol vytvorený, ak máte tento program na počítači nainštalovaný.

  Ak bol súbor vytvorený v programe, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako napríklad programami Word 2007, Excel 2007 alebo PowerPoint 2007, môže sa vo vrchnej časti súboru zobraziť Panel správ. Panel správ sa zobrazí pod záhlavím súboru a všetky panely s nástrojmi sa zobrazia v hornej časti súboru. Panel správ obsahuje text Dokument zo servera v režime offline a tlačidlo Upraviť v režime offline.

 5. Kliknite na tlačidlo Upraviť v režime offline.

  Môže sa zobraziť správa s informáciou o práci v režime offline, ako napríklad prepojenia na priečinok konceptov lokality SharePoint na pevnom disku a programová ponuka Možnosti úprav v režime offline.

 6. Urobte v súbore požadované úpravy a potom súbor zvyčajným spôsobom uložte.

 7. Zatvorte súbor.

  Ak ste pri zatváraní súboru pripojení k serveru, môže sa zobraziť dialógové okno Upraviť v režime offline, ktoré umožňuje aktualizovať zmeny na serveri. Ak k serveru na lokalite SharePoint pripojení nie ste, dialógové okno sa pri zatváraní súboru nezobrazí, ale môže sa zobraziť pri opätovnom pripojení a otvorení súboru.

 8. Ak sa chystáte súbor na serveri aktualizovať, kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

 9. Ak ste súbor prevzali k sebe, zmeny na serveri neuvidia žiadne iné osoby dovtedy, kým sa súbor nevráti späť. Ak je súbor prevzatý k sebe, môžete byť vyzvaní, aby ste súbor vrátili. Ak ste pripravení súbor vrátiť, kliknite na tlačidlo Áno.

  Môžete byť vyzvaní, aby ste zadali ďalšie informácie, napríklad komentár k zmenám, ktoré ste urobili, alebo iné podrobnosti o súbore.

 10. Ak na súbore pracujete, keď ste od servera odpojení, nebudete pri zatváraní súboru vyzvaní na jeho aktualizáciu. Ak ste pripravení súbor na serveri aktualizovať, znovu súbor otvorte, urobte v ňom všetky ďalšie zmeny, ktoré chcete, a potom ho zatvorte. Keď sa zobrazí dialógové okno Upraviť v režime offline, kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

Poznámka : Ak ste pred prácou neprevzali súbor k sebe a niekto súbor na serveri aktualizoval, keď ste na ňom pracovali vy, zobrazí sa správa o konfliktoch servera. Zmeny napravíte podľa ďalších pokynov.

Ak máte veľkú knižnicu, pravdepodobne budete chcieť vidieť všetky jej súbory v programe Outlook 2007. Ak niektoré súbory a priečinky pri práci nepotrebujete, môžete ich z priečinka Zoznamy SharePoint v programe Outlook odstrániť. Týmto krokom sa neodstránia súbory z knižnice SharePoint.

 1. V časti Pošta, v navigačnej table, v priečinku Zoznamy SharePoint vyberte knižnicu, z ktorej chcete odstrániť jeden alebo viac súborov.

 2. V zozname správ vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť.

  Viaceré súbory naraz vyberiete podržaním klávesu CTRL a súčasným klikaním na hlavičky súborov. Všetky súbory naraz možno vybrať stlačením kombinácie kláves CTRL+A.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na výber a potom kliknite na príkaz Odstrániť kópiu offline.

Hlavička odstráneného súboru sa potom premiestni zo skupiny Prevzaté dokumenty do skupiny K dispozícii na prevzatie. Po kliknutí na hlavičku odstráneného súboru sa už v table na čítanie náhľad nezobrazí, pretože lokálna kópia súboru bola odstránená.

 1. V časti Pošta, v navigačnej table, v priečinku Zoznamy SharePoint vyberte knižnicu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku odstrániť názov knižnice.

 3. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka : Týmto krokom sa knižnica odstráni len z programu Outlook, nie z lokality SharePoint.

Ak je vaša lokalita a knižnica SharePoint nastavená na prijímanie e-mailov, môžete do knižnice pridať súbor jeho odoslaním vo forme prílohy e-mailovej správy, podobne ako posielate prílohy v e-mailových správach spolupracovníkom. Nemusíte pripájať knižnicu k programu Outlook.

Než budete môcť odoslať e-mail do knižnice, musíte vedieť, či je knižnica nastavená na prijímanie e-mailov. Ak áno, zistite jej adresu.

 1. E-mailovú adresu knižnice zistíte niektorým z nasledovných krokov:

  • Pozrite sa do adresára. Ak tam požadovaná e-mailová adresa nie je, môžete ju získať od osoby, ktorá knižnicu založila. Potom ju môžete pridať do zoznamu kontaktov, takže ju v budúcnosti budete môcť ľahko nájsť.

  • Dajte si zobraziť popis knižnice na lokalite SharePoint. Zobrazí sa hneď pod názvom knižnice. Vlastník licencie môže k e-mailovej adrese knižnice pridať jej popis.

  • Ak máte povolenie na zobrazenie nastavenie knižnice, dajte si zobraziť nastavenie e-mailu pre knižnicu:

   1. Na lokalite v prehliadači, kliknite na názov knižnice a otvorte ho.
    Ak názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

   2. Na Nastavenie ponuky ponuka nastavenia , kliknite na položku nastavenia pre typ knižnice, ktorý otvárate.
    Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov.

   3. Ak je v knižnici povolené prijímanie e-mailov, v ponuke Informácie o zozname, vedľa poľa E-mailová adresa sa zobrazí jej adresa.

  • Súbor ako prílohu pošlite na e-mailovú adresu skupina služby SharePoint. Vaša organizácia môže mať vlastný zoznam e-mailov, ktorý sa nazýva skupina lokality SharePoint a ten umožňuje jeho členom posielať maily jeden druhému navzájom. Adresa skupiny lokality SharePoint môže obsahovať adresy knižníc, takže keď odošlete e-mail členom skupiny, prílohy k správam sa automaticky pridajú na lokalitu služby Windows SharePoint Services 3.0.

 2. V programe Outlook pripojte k e-mailovej správe súbor, ako napríklad dokument alebo pracovný hárok.

 3. Do políčka Komu alebo Kópia pridajte adresu knižnice. Ak vaša skupina lokality SharePoint už knižnicu obsahuje, namiesto nej pridajte e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×