Otočenie alebo prevrátenie tvaru v grafickom prvku SmartArt

Polohu tvarov môžete zmeniť aj otočením alebo obrátením. Obrátenie tvaru sa nazýva aj vytvorenie zrkadlového obrazu alebo prevrátenie. Otočením viacerých tvarov sa sa tieto tvary neotočia ako skupina, avšak otočí sa každý jednotlivý tvar okolo svojho centra.

Čo chcete urobiť?

Otočenie tvaru pod ľubovoľným uhlom

Otočenie tvaru o 90 stupňov

Použitie priestorového otočenia na tvar

Prevrátenie tvaru

Otočenie tvaru pod ľubovoľným uhlom

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete otočiť.

  Ak chcete otočiť veľký tvar, ktorý sa skladá z kombinácie spojených tvarov, vyberte všetky tvary, ktoré tvoria väčší tvar. Ak chcete vybrať viacero tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  Flexibilný zoznam 1 obrázka SmartArt zobrazujúci vybraté súvisiace tvary

  Obr. 1: Rozloženie Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením so zobrazením vybratých spojených tvarov v grafickom prvku SmartArt

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Presuňte rukoväť na otáčanie v smere, ktorým chcete otočiť tvar.

   Otáčacia rukoväť

   Tip : Ak chcete otáčanie tvaru obmedziť na 15-stupňové uhly, počas presúvania otáčacej rukoväte držte stlačený kláves SHIFT.

  • Stlačte kláves ALT + a tlačidlo so šípkou DOPRAVA alebo DOĽAVA.

   Týmto sa tvar otočí požadovaným smerom o 15 stupňov. Ak chcete otočiť tvar o 1 stupeň, počas stláčania kombinácie klávesov ALT + šípka DOPRAVA alebo DOĽAVA držte stlačený aj kláves CTRL.

Na začiatok stránky

Otočenie tvaru o 90 stupňov

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete otočiť.

  Ak chcete otočiť veľký tvar, ktorý sa skladá z kombinácie spojených tvarov, vyberte všetky tvary, ktoré tvoria väčší tvar. Ak chcete vybrať viacero tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  Flexibilný zoznam 1 obrázka SmartArt zobrazujúci vybraté súvisiace tvary

  Obr. 2: Rozloženie Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením so zobrazením vybratých spojených tvarov v grafickom prvku SmartArt

 2. V ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na karte Formát v skupineUsporiadať na tlačidlo Otočiť.

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete otočiť tvar o 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava o 90°.

  • Ak chcete otočiť tvar o 90 stupňov doľava, kliknite na položku Otočiť doľava o 90°.

Na začiatok stránky

Použitie priestorového otočenia na tvar

 1. Kliknite na tvar, na ktorý chcete použiť priestorové otočenie.

  Ak chcete otočiť veľký tvar, ktorý sa skladá z kombinácie spojených tvarov, vyberte všetky tvary, ktoré tvoria väčší tvar. Ak chcete vybrať viacero tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  Flexibilný zoznam 1 obrázka SmartArt zobrazujúci vybraté súvisiace tvary

  Obr. 3: Rozloženie Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením so zobrazením vybratých spojených tvarov v grafickom prvku SmartArt

 2. V ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na karte Formát v skupineŠtýly tvarov na tlačidlo Efekty tvarov.

  Obrázok skupiny Štýly tvarov

 3. Ukážte na položku Trojrozmerné otáčanie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť priestorové otočenie, kliknite na požadovanú možnosť.

  • Ak chcete prispôsobiť priestorové otočenie, kliknite na položku Možnosti priestorového otáčania a potom vyberte požadovanú možnosť.

Poznámka : Ak chcete odstrániť priestorové otočenie, kliknite na miniatúru v časti Bez otočenia.

Na začiatok stránky

Prevrátenie tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete prevrátiť.

  Ak chcete prevrátiť veľký tvar, ktorý sa skladá z kombinácie spojených tvarov, vyberte všetky tvary, ktoré tvoria väčší tvar. Ak chcete vybrať viacero tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary. Prevráti sa každý jednotlivý tvar, nie skupina spojených tvarov.

  Flexibilný zoznam 1 obrázka SmartArt zobrazujúci vybraté súvisiace tvary

  Obr. 4: Grafický prvok SmartArt Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením so zobrazením vybratých spojených tvarov

 2. V ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na karte Formát v skupineUsporiadať na tlačidlo Otočiť.

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete obrátiť tvar zvislo, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete obrátiť tvar vodorovne, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×