Otočenie alebo prevrátenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Otočenie alebo prevrátenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Otočením alebo prevrátením textového poľa (a textu v rámci tohto poľa), tvaru, objektu WordArt alebo obrázka môžete zmeniť ich pozíciu.

Poznámka : V službe Office Online nie sú nástroje na otáčanie dostupné. Ak používate počítačovú verziu balíka Office, kliknite na položku Otvoriť v programe [názov programu] v počítačovom programe, čím otvoríte dokument. Následne môžete použiť nástroje na otáčanie. Ak nemáte počítačovú verziu balíka Office, môžete si teraz vyskúšať alebo kúpiť najnovšiu verziu.

Tipy : 

Nasledujúce postupy platia pre programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Publisher v balíkoch Office 2016 a Office 2013.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  Poznámky : 

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves SHIFT.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

  • Ak otáčate vnorený objekt vo Worde, objekt zostane počas otáčania v tej istej polohe v riadku, čím sa otáčanie môže zdať zvláštne. Ak sa vám to nepáči, môžete zmeniť možnosť rozloženia alebo obtekanie textu.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti otáčania.

  Ďalšie možnosti otáčania v ponuke Otáčanie

 3. Na table alebo v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte v poli Otočenie požadovanú mieru otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar alebo objekt WordArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo v časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom:

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava o 90°.

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, kliknite na položku Otočiť doľava o 90°.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo v časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Tip : Ak chcete jednoducho vytvoriť zrkadlový obraz textu v dokumente, pozrite si tému Otočenie smeru textu alebo vytvorenie zrkadlového obrazu.

Pri otáčaní objektu sa spolu s daným objektom otáča všetok text, ktorý je v ňom. S nástrojom na otočenie sa však text v prevrátenom objekte automaticky neprevráti. Ak chcete obrátiť text spolu s objektom, v ktorom je obsiahnutý, môžete vo Worde, Outlooku, Exceli a PowerPointe použiť tento postup.

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete obrátiť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Formátovať tvar.

 2. Na table Formátovať tvar kliknite v časti Možnosti tvaru na položku Efekty.

  Karta Efekty na table Formátovať tvar

 3. V časti Priestorové otáčanie v jednom z polí Otáčanie (X, Y alebo Z v závislosti od toho, ako chcete text otočiť), zadajte hodnotu 180.

  Otáčanie na osi X na karte Efekty

  Poznámky : 

  • Zmena otočenia môže ovplyvniť farbu výplne objektu. Farbu výplne môžete upraviť na table Formátovať tvar na karte Výplň a čiara Karta Výplň a čiara na table Formátovanie tvaru .

  • Keď kliknete na objekt, aby ste upravili text, text sa dočasne počas úpravy vráti späť k svojmu pôvodnému vzhľadu. Obrátený vzhľad sa znova použije, keď kliknete mimo objektu.

Nasledujúce postupy platia pre programy Word, Excel, PowerPoint a Outlook.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  Poznámka : Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves SHIFT.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti otáčania.

  Ďalšie možnosti otáčania v ponuke Otáčanie

  Ak sa karty Nástroje obrázka, Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Na table alebo v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte v poli Otočenie požadovanú mieru otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo v časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Tip : Ak chcete jednoducho vytvoriť zrkadlový obraz textu v dokumente, pozrite si tému Otočenie smeru textu alebo vytvorenie zrkadlového obrazu.

Pri otáčaní objektu sa spolu s daným objektom otáča všetok text, ktorý je v ňom. S nástrojom na otočenie sa však text v prevrátenom objekte automaticky neprevráti. Ak chcete obrátiť text spolu s objektom, v ktorom je obsiahnutý, môžete vo Worde, Outlooku, Exceli a PowerPointe použiť tento postup.

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete obrátiť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Formátovať tvar.

 2. V dialógovom okne Formátovať tvar kliknite na položku Priestorové otáčanie vľavo.

  Priestorové otáčanie v dialógovom okne Formátovanie tvaru

 3. V jednom z polí Otáčanie (X, Y alebo Z v závislosti od toho, ako chcete text otočiť) zadajte hodnotu 180.

  Poznámky : 

  • Zmena otočenia môže ovplyvniť farbu výplne objektu. Farbu výplne môžete upraviť v dialógovom okne Formát tvaru na karte Výplň.

  • Keď kliknete na objekt, aby ste upravili text, text sa dočasne počas úpravy vráti späť k svojmu pôvodnému vzhľadu. Obrátený vzhľad sa znova použije, keď kliknete mimo objektu.

Nasledujúce postupy platia pre programy Word, Excel, PowerPoint a Outlook.

 1. Kliknite na picture, tvar alebo WordArt, ktoré chcete otočiť.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Presuňte rotation handle v smere, v ktorom chcete tvar otočiť.
   Iba obrázky a tvary majú rukoväte na otáčanie.
   Pomocou ponuky môžete spravovať výrazy v rámci množiny výrazov.

   Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

   Poznámka : Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových uhloch, počas presúvania rukoväti otáčania stlačte a podržte kláves SHIFT.

  • Na špecifikáciu otočenia najskôr kliknite na kartu Formát.

   Poznámka : Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali objekt.

  • V skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť Obrázok tlačidla , potom na položku Ďalšie možnosti otočenia a potom na karte Veľkosť v časti Otočiť do poľa Otočenie zadajte požadovanú hodnotu, o ktorú chcete otočiť obrázok.

 1. Kliknite na picture, tvar alebo WordArt, ktoré chcete otočiť.

 2. Kliknite na kartu Formát.

  Poznámka : Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali objekt.

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť Obrázok tlačidla a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava o 90°.

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, kliknite na položku Otočiť doľava o 90°.

Prevrátením tvaru, obrázka alebo iného object môžete vytvoriť obrátený obraz daného tvaru, obrázka alebo objektu.

Tip : Urobením kópie tvaru, obrázka alebo objektu a jej následným prevrátením môžete vytvoriť zrkadlový obraz. Duplikát kópie presuňte na miesto, kde má vytvárať zrkadlový obraz pôvodného tvaru, obrázka alebo objektu.

 1. Kliknite na picture, tvar alebo WordArt, ktoré chcete prevrátiť.

 2. Kliknite na kartu Formát.

  Poznámka : Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali objekt.

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť Obrázok tlačidla a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete obrátiť objekt zvislo, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete obrátiť objekt vodorovne, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

   Poznámky : 

   • Ak chcete otočiť grafický prvok SmartArt, skopírujte ho, prilepte ako obrázok a potom tento obrázok otočte.

   • Ak možnosti otočenia nie sú k dispozícii po kliknutí na obrázok, ktorý chcete otočiť alebo prevrátiť, kliknite pravým tlačidlom myši na každý obrázok, potom prejdite na shortcut menu, ukážte na položku Obtekanie textu a potom kliknite na možnosť Štvorec alebo ľubovoľnú inú okrem možnosti Zarovno s textom.

Pozrite tiež

Obrátenie smeru textu alebo vytvorenie zrkadlového obrazu

Obtekanie textu vo Worde

Orezanie obrázka

Presúvanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde

Zoskupovanie alebo oddeľovanie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×