Organizovanie rýchleho prístupu na súbor pomocou panela so zoznamom miest

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na ukladanie súborov určitého typu pravdepodobne používate priečinky. Často je potrebné v týchto priečinkoch nájsť alebo ukladať príslušné súbory. Ak chcete v týchto priečinkoch vyhľadať alebo uložiť potrebné súbory, môžete sa do nich rýchlo dostať pomocou panela so zoznamom miest. Panel so zoznamom miest sa najlepšie využije, ak ho prispôsobíte. V tomto článku je uvedený spôsob, ako panel so zoznamom miest prispôsobiť.

Obsah tohto článku

Základné informácie o paneli so zoznamom miest

Pridanie odkazu na panel so zoznamom miest

Odstránenie odkazu z panela so zoznamom miest

Usporiadanie odkazov na paneli so zoznamom miest

Zmena veľkosti ikon na paneli so zoznamom miest

Základné informácie o paneli so zoznamom miest

Panel so zoznamom miest sa nachádza na ľavej strane niektorých dialógových okien, ako sú napríklad okná Uložiť, Otvoriť a Vložiť obrázok. Panel so zoznamom miest môžete použiť na zadanie priečinka, kam sa majú ukladať súbory pre rýchly prístup. Po zmene panela so zoznamom miest v jednom dialógovom okne sa zmeny prejavia aj v ostatných dialógových oknách, ktoré obsahujú panel so zoznamom miest.

Panel so zoznamom miest obsahuje v predvolenom nastavení odkazy na priečinky Naposledy použité, Pracovná plocha, Moje dokumenty, Tento počítač a Miesta v sieti. Na panel so zoznamom miest môžete pridať až 256 priečinkov. Nemôžete naň však pridávať súbory.

Dialógové okno Uložiť ako

1. Na výber priečinka použite zoznam Uložiť do.

2. Na zobrazenie obsahu priečinka na paneli so zoznamom miest kliknite na odkaz priečinka na paneli so zoznamom miest.

3. Ak chcete zobraziť ďalšie odkazy, ktoré ste pridali na panel so zoznamom miest, kliknite na šípku.

Na začiatok stránky

Pridanie odkazu na panel so zoznamom miest

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. V zozname Uložiť do kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli so zoznamom miest.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli so zoznamom miest pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka.
  Nový odkaz sa zobrazí v spodnej časti panela so zoznamom miest.

Na začiatok stránky

Odstránenie odkazu z panela so zoznamom miest

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Môžete odstrániť len tie odkazy, ktoré ste pridali na panel so Zoznamom miest. Nemôžete odstrániť predvolené skratky, ako napríklad moje dokumenty, ak upravíte databázy Registry Microsoft Windows. Prepojenia na ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Panel so Zoznamom miest, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku odstrániť.

Poznámka : Odstrániť môžete len odkazy, ktoré ste na panel so zoznamom miest pridali. Predvolené odkazy, napr. Moje dokumenty, sa nedajú odstrániť, kým neupravíte databázu Registry systému Microsoft Windows. Použitím prepojení v časti Pozrite tiež získate ďalšie informácie o odstránení predvolených odkazov.

Na začiatok stránky

Usporiadanie odkazov na paneli so zoznamom miest

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Na paneli So zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a odkaz kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol ponuka.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Na paneli so zoznamom miest kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti ikon na paneli so zoznamom miest

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony Kontextová ponuka.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom miest a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Malé ikony alebo Veľké ikony.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×