Optimistické trvanie (pole úlohy)

Typ údajov.     pole Trvanie

Typ záznamu.     vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Popis.     Pole Optimistické trvanie obsahuje celý rozsah očakávaného aktívneho pracovného času na úlohu v najlepšom možnom prípade, t. j. času od optimistického začatia po optimistické dokončenie úlohy. Optimistické trvanie môžete zadať v rámci výpočtu analýzy PERT, ktorá vypočítava vážený priemer očakávaných, pesimistických a optimistických dátumov a trvaní, alebo to za vás môže vypočítať program Microsoft Office Project. Toto pole je dostupné len v tabuľke PA_ Case v zobrazení Ganttovho grafu PA_Optimistic.

Spôsob výpočtu.     Keď prvýkrát vytvoríte úlohu, v poli Optimistické trvanie sa nachádza hodnota 0 dní. Ak zadáte dátum optimistického začatia a dokončenia a potom na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknete na tlačidlo Vypočítať PERT  Button image , vypočíta sa pravdepodobné trvanie v najlepšom prípade, ktoré sa vloží do poľa Optimistické trvanie.

Najlepšie použitie     Pole Optimistické trvanie v tabuľke PA_Optimistic Case alebo v zobrazení Ganttovho grafu PA_Optimistic sa používa na odhadnutie možných dátumov úlohy. Predvolene dáva výpočet analýzy PERT najväčšiu váhu (4) očakávaným informáciám a najnižšiu váhu (1 každej) pesimistickým a optimistickým informáciám.

Príklad.     Máte niekoľko kritických úloh, pre ktoré chcete zobraziť trvanie v najlepšom prípade, v najhoršom prípade a očakávané trvanie. Zadáte dátum očakávaného začatia a dokončenia týchto úloh, ako aj optimistický a pesimistický dátum začatia a dokončenia a potom spustíte výpočet analýzy PERT.

Poznámky.     Zmenou váhy, ktorú program Project prideľuje každému z troch očakávaných trvaní, môžete možný odhad spresniť. Ak chcete zmeniť váhu, na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknite na tlačidlo Váhy PERT  Button image a potom zmeňte predvolené nastavenie.

Pole Optimistické trvanie používa vlastné pole trvania Trvanie1.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×