Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov vo OneDrive

Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov vo OneDrive

Posledná aktualizácia: november 2017

Nedávne problémy

Ak máte problémy s prístupom do OneDrivu online, na portáli stavu služby si môžete pozrieť stav služieb Microsoft Office Online Services.

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2017

PROBLÉM

Po otvorení a uložení veľkého súboru balíka Office v počítači so zapnutou funkciou OneDrive Súbory na požiadanie, uloženie môže zlyhať a chyba sa môže alebo nemusí zobraziť.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Súbory balíka Office sa nemusia uložiť, ak je zapnutá funkcia Súbory na požiadanie.

Posledná aktualizácia: 19. apríla 2017

PROBLÉM

Ak používate OneNote vo Windows Phone, konkrétne vo Windows Phone 8.1, môže dôjsť k prerušeniu synchronizácie poznámkových blokov so službou OneDrive. Prerušenie služby sa u zákazníkov začalo prejavovať okolo 10. apríla 2017 a môže mať vplyv aj na ďalšie mobilné aplikácie balíka Office.

Najbežnejším problémom, ktorý zákazníci nahlasovali, bolo zastavenie synchronizácie OneNotu s OneDrivom. Zobrazoval sa pritom aj kód chyby 80070005 spolu s podobnými hláseniami, ako napríklad: „Nepodarilo sa dokončiť túto úlohu. Skúste to znova“ alebo „Nemáte povolenie na úpravu tohto súboru a synchronizácia sa zastavila. Obráťte sa na vlastníka.“

STAV: OPRAVENÉ

18. apríla 2017 sme vydali riešenie tohto problému pre všetkých zákazníkov Windows Phonu. Pri otvorení aplikácie OneNote by sa poznámkové bloky mali synchronizovať s OneDrivom a vo všetkých zariadeniach.

Ak problém pretrváva, môžete uverejniť príspevok v komunite Microsoft Answers, kde získate ďalšiu podporu a odbornú pomoc.

Posledná aktualizácia: 4. apríla 2017

PROBLÉM

Pri vytváraní veľkých súborov balíka Office – vopred uložených dokumentov väčších ako 3,5 MB – a pri ich prvom ukladaní do OneDrivu, OneDrivu for Business alebo do knižnice dokumentov SharePointu sa môže zobraziť chybové hlásenie oznamujúce výskyt problémov s nahrávaním alebo zamykaním v priebehu ukladania.

Tento problém ovplyvní tieto verzie balíka Office:

Predplatitelia služieb Office 365 pre Windows: 16.0.7870.2013 alebo novšia verzia
jednorazový nákup balíka Office 2016 pre Windows: verzia 1702 (zostava 7870.2013) alebo novšia
Office pre Windows Mobile: 17.7830.1009 alebo novšia verzia
Office pre Android: 16.0.7830.1002 alebo novšia verzia

Pri ukladaní súborov sa zobrazí chyba Čaká sa na nahratie: Server nie je k dispozícii

Nahrávanie zlyhalo: Zamknuté iným používateľom


Chyba PowerPointu: Súbor nebol nahratý na server.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v zostavách 16.0.7870.2031 alebo novších, ktoré sú vydávané automaticky, ale ak chcete získať opravu hneď, môžete aktualizáciu vykonať aj manuálne.

Otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office a prejdite na položky Súbor > Konto (alebo Konto balíka Office v Outlooku) > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Ďalšie informácie o možnosti manuálneho stiahnutia aktualizácií nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office.

Posledná aktualizácia: Apríl 2017

PROBLÉM

Pri odosielaní e-mailu zo služby Outlook.com nie je možné priložiť súbor služby OneDrive k e-mailovej správe.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Znova overte platnosť konta Outlook.com.

Posledná aktualizácia: Apríl 2017

PROBLÉM

Ak máte pocit, že vám chýba ukladací priestor, pravdepodobne uplynula platnosť bonusového ukladacieho priestoru.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Bonusy, ktorým uplynula platnosť, môžete zobraziť na stránke správy ukladacieho priestoru. Môžete si prečítať ďalšie informácie o postupe v prípade prekročenia limitu ukladacieho priestoru vo OneDrive.

Posledná aktualizácia: Apríl 2017

PROBLÉM

V dokumente sa zobrazuje súbor s názvom Ikona, alebo sa zobrazuje chyba pri synchronizácii (keďže Ikona nie je podporovaný názov súboru).

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Aktualizujte, odstráňte, premenujte alebo pridajte ľubovoľný súbor v koreňovom priečinku (čo je najvyššia úroveň v hierarchii priečinkov) priečinkov služby OneDrive.

Posledná aktualizácia: máj 2017

PROBLÉM

Nie je možné prihlásiť sa do služby OneDrive a zobrazuje sa chyba Synchronizujete s iným kontom. Môže sa to stať po zmene hesla konta Microsoft.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Windows:

 1. Vyberte tlačidlo Štart, napíšte slovo „poverenia“ a potom vyberte položku Správca poverení.

 2. Vyberte kartu Poverenia systému Windows.

 3. V časti Všeobecné poverenia vyhľadajte všetky položky, ktoré obsahujú poverenia z vyrovnávacej pamäte služby OneDrive, a odstráňte ich.

 4. Reštartujte OneDrive.

Mac

 1. Vo vyhľadávaní Spotlight zadajte slovo „kľúčenka“ a vyberte položku Prístup ku kľúčenke. Ak sa v Spotlighte nezobrazuje, prejdite na priečinok Pomôcky a prístup ku kľúčenke otvorte tam.

 2. Vyhľadajte výraz OneDrive.

 3. Odstráňte poverenia z vyrovnávacej pamäte služby OneDrive.

 4. Spustite OneDrive.

Ak tieto alternatívne riešenia problém neodstránia, OneDrive odinštalujte a znova nainštalujte:

Poznámka: Vypnutím alebo odinštalovaním služby OneDrive v počítači nestratíte žiadne súbory ani údaje. K svojim súborom môžete získať prístup prihlásením na lokalitu OneDrive.com.

Posledná aktualizácia: máj 2017

PROBLÉM

OneDrive zlyhá pri pokuse o synchronizáciu alebo prihlásenie, alebo sa zasekne pri spracovaní zmien.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Najčastejšie hlásený problém je, že OneDrive sa pokúsil synchronizovať súbor alebo priečinok s neplatným názvom alebo znakmi. Pozrite si celý zoznam obmedzení týkajúcich sa synchronizácie súborov a priečinkov.

Program môže zlyhať alebo zamrznúť aj vtedy, ak je ešte otvorený nový súbor alebo veľkosť súboru je 0 kB. Ak to chcete skontrolovať, pozrite si svoje najnovšie súbory a zoraďte ich podľa veľkosti. Ďalšie informácie o problémoch so synchronizáciou nájdete v téme Riešenie problémov s nahrávaním súborov na webovej lokalite OneDrive.

Nakoniec bude možno treba OneDrive obnoviť na pôvodné nastavenia alebo ho preinštalovať. Prejdite na položku Riešenie problémov so synchronizáciou OneDrivu a vyberte možnosť ObnoviťOneDrive alebo PreinštalovaťOneDrive bez ohľadu na to, ktorú verziu služby OneDrive používate. Vypnutím alebo odinštalovaním služby OneDrive v počítači nestratíte žiadne súbory ani údaje. K svojim súborom môžete získať prístup prihlásením na lokalitu OneDrive.com.

Vzhľadom na posledné zmeny systémových požiadaviek OneDrivu môžu teraz používatelia synchronizovať obsah len s jednotkou formátovanou na systém súborov NTFS. Väčšiny používateľov sa táto zmena nedotkne, ale ak synchronizujete s kartou SD alebo externým USB kľúčom, musíte kartu alebo jednotku musíte formátovať na systém súborov NTFS.

Poznámka: Vypnutím alebo zrušením prepojenia OneDrivu s počítačom nestratíte žiadne súbory ani údaje. K svojim súborom sa dostanete prihlásením na lokalitu OneDrive.com.

SD kartu alebo USB kľúč preformátujete na systém súborov NTFS takto:

 1. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši na bielu ikonu oblaku OneDrive. Aplikácia OneDrive na paneli úloh
  (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na Tlačidlo Zobraziť skryté ikony. šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení. Ak sa ikona v oblasti oznámení nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz OneDrive a potom vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku OneDrive.)
  Kliknite na položku Nastavenia a potom na možnosť Zrušiť prepojenie tohto PC.

  Ukončite OneDrive

 2. Otvorte Prieskumníka, kliknite na položku Počítač alebo Toto PC a uvidíte svoju SD kartu alebo USB kľúč.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na SD kartu alebo USB kľúč a vyberte možnosť Formátovať.

 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s označením Systém súborov, vyberte možnosť NTFS a kliknite na položku Spustiť.

 5. Resetujte OneDrive stlačením kombinácie klávesu Windows Stlačte kláves s logom Windows. + R.

 6. V okne Spustiť zadajte príkaz: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Vaše súbory sa budú teraz synchronizovať z OneDrivu na vašu SD kartu alebo USB kľúč.

Ak ste si nainštalovali aktualizáciu Fall 2017 Creators Update pre Windows 10 a obsah služby OneDrive synchronizujete na externú jednotku, môže sa stať, že nebudete môcť otvoriť obsah služby OneDrive, ak presuniete externú jednotku do počítača s operačným systémom starším ako Fall 2017 Creators Update pre Windows 10.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie: Systém nemôže získať prístup k súboru, stiahnite obsah z lokality onedrive.com alebo online verzie OneDrivu for Business. Ak chcete zobraziť online verziu OneDrivu, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OneDrive a vyberte položku Zobraziť online.

Ďalšie informácie nájdete v téme Unable to open content synced in a OneDrive folder on an external drive (Nedá sa otvoriť obsah synchronizovaný v priečinku OneDrivu na externej jednotke).

Po otvorení súboru uloženého do OneDrivu, OneDrivu for Business alebo SharePointu môže byť automatické ukladanie nesprávne vypnuté alebo neaktívne.

Tento problém sa týka programu Microsoft Excel z aktualizácie balíka Office 2016 z augusta 2017, verzia 1708 (zostava 8431.2079) a novšia.

STAV: RIEŠI SA

Náš tím odborníkov momentálne pracuje na oprave. Za túto nepríjemnosť sa ospravedlňujeme. Zatiaľ môžete automatické ukladanie zapnúť takto:

 • Otvorte aplikáciu balíka Office, kliknite na položky Súbor > Otvoriť a prejdite na umiestnenie na serveri (OneDrive alebo SharePoint).

 • Pomocou webového prehliadača otvorte súbor priamo zo SharePointu alebo OneDrivu, kde je daný súbor uložený.

Prečítajte si ďalšie informácie v téme Automatické ukladanie je vypnuté pre umiestnenia vo OneDrive, OneDrive for Business a v SharePointe.

Bežné problémy

Posledná aktualizácia: Apríl 2017

PROBLÉM

Problémy so synchronizáciou súborov so službou OneDrive.

RIEŠENIE

Ak sa súbor nesynchronizuje, vyskúšajte tieto tipy:

Posledná aktualizácia: Apríl 2017

PROBLÉM

Nie je možné nájsť niektoré súbory vo OneDrive.

RIEŠENIE

Ak nie je možné nájsť súbor alebo priečinok vo OneDrive, vyskúšajte tieto tipy:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobraziť ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo Pomocníka pre OneDrive for Business.

Ikona podpory pre e-mail

E-mailová podpora
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, odošlite e-mail na adresu tímu podpory služby OneDrive.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Opýtajte sa komunity
Požiadajte o pomoc odborníkov v našich fórach:
Fórum komunity služby OneDrive

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×