Opravte prepojenia na synchronizáciu vo OneDrive for Business

Opravte prepojenia na synchronizáciu vo OneDrive for Business

Oprava problémov so synchronizáciou OneDrivuChyby pri synchronizácii sa v službe OneDrive for Business môžu vyskytnúť z viacerých dôvodov. Mnohé chyby možno opraviť pomocou možnosti Opraviť v ponuke služby OneDrive for Business, ktorá sa zobrazí v oblasti oznámení na paneli úloh.

Tento článok sa zaoberá synchronizáciou pomocou predchádzajúcej verzie klienta synchronizácie pre OneDrive for Business, nie pomocou klienta synchronizácie pre OneDrive for Business ďalšej generácie. Ktorého klienta na synchronizáciu služby OneDrive používam?

Začnite kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu ponuky služby OneDrive for Business Ikona upozornenia na aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business na paneli úloh v oblasti oznámení na paneli úloh a následným kliknutím na položku Zobraziť problémy so synchronizáciou.

Počiatočné dialógové okno pri problémoch so synchronizáciou po kliknutí na ikonu oblaku

Otvorí sa dialógové okno chyby s popisom aktuálnych problémov so synchronizáciou a návrhom krokov na ich vyriešenie. Niekedy možno budete chcieť všetky chyby pri synchronizácii len naraz vymazať, prípadne sa môžete zobraziť táto chyba:

Vyskytla sa chyba pri pokuse o synchronizáciu tejto knižnice dokumentov

V oboch prípadoch môžete namiesto opravovania každej chyby pri synchronizácii jednotlivo spustiť funkciu Opraviť.

Poznámka: Synchronizácia môže zlyhať z mnohých dôvodov. Ak sa týmto spôsobom problém nevyrieši, pozrite si prepojenia v časti Problémy so synchronizáciou sa stále nevyriešili? v tomto článku.

 1. V oblasti oznámení na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte ikonu ponuky služby OneDrive for Business Ikona upozornenia na aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business na paneli úloh a potom vyberte možnosť Opraviť.

  Dialógové okno opravy, ktoré sa zobrazí, keď kliknete pravým tlačidlom na ikonu oblaku

 2. V dialógovom okne kliknite na položku Opraviť.

  Dialógové okno opravy synchronizácie ODB

  Funkcia Opraviť hlási priebeh, kým sa neobnovia pôvodné nastavenia všetkých prepojení na synchronizáciu.

 3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Finálne dialógové okno opravy synchronizácie OneDrivu for Business

Dôležité: Kým prebieha Oprava, počítač nereštartujte. Ak máte naplánovaný automatický reštart počítača, odložte túto akciu, kým sa Oprava nedokončí.

Ak sa opravou prepojenia na synchronizáciu váš problém nevyrieši, pozrite si časť „Metóda 2: Odstránenie vyrovnávacej pamäte služby OneDrive for Business“ v článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base: Chyba „Vyskytla sa chyba pri pokuse o synchronizáciu tejto knižnice dokumentov“ v službe OneDrive for Business

V rámci Opravy sa vykoná tento postup:

 • Odpoja sa všetky knižnice, v ktorých sa vyskytli problémy so synchronizáciou.

 • Tieto knižnice sa opätovne pripoja. To znamená, že Oprava stiahne a synchronizuje aktuálnu serverovú verziu každej knižnice, ako keby ste ju synchronizovali po prvý raz.

 • Vytvoria sa archívne kópie všetkých súborov, ktoré obsahovali nesynchronizované zmeny, a tieto súbory sa uložia do priečinka knižnice v umiestnení C:\users\meno_používateľa\OneDrive for Businessarchívy.

  Ak zmeníte miesto uloženia synchronizovaných priečinkov, archívny priečinok bude pri zobrazení v Prieskumníkovi možno označený ako \OneDrive for Business -- Nesynchronizované zmeny\. V príkazovom riadku CMD alebo DOS sa tento priečinok nazýva ODBA. V tomto priečinku OneDrive for Business vytvorí podpriečinky, ktorých názov obsahuje aktuálny dátum a čas, napríklad \2016-02-16 15-03-09\, na ukladanie súborov, ktoré nemožno synchronizovať.

  Pri spustení funkcie Opraviť sa priečinok synchronizuje so súbormi, ktoré nie sú príčinou problémov, a ostatné súbory sa presunú do archívu. Funkcia Opraviť vytvorí tieto archívne kópie pre prípad, že existovali aktualizácie, ktoré sa nepodarilo synchronizovať so serverom pred spustením funkcie Opraviť. Tým sa zabezpečí, že neprídete o žiadne lokálne aktualizácie. Môžete porovnať verzie súborov v archívnom priečinku knižnice s opätovne pripojeným priečinkom a overiť si, či máte požadovanú verziu.

Po dokončení opravy sa v ikone oznámení, ktorá signalizuje problémy so synchronizáciou, nemajú zobrazovať žiadne problémy. V opačnom prípade kliknite na ikonu oznámení služby OneDrive for Business Ikona upozornenia na aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business na paneli úloh a kliknite na položku Zobraziť problémy so synchronizáciou. Ak nie je potrebné vyriešiť žiadne ďalšie problémy, kliknite na položku Zrušiť v dialógovom okne služby OneDrive for Business.

Príkaz Opraviť sa v ponuke služby OneDrive for Business zobrazuje iba v prípade, že sa vyskytnú chyby pri synchronizácii.

Ak sa vyskytli chyby pri synchronizácii, ale príkaz Opraviť sa napriek tomu nezobrazuje, pravdepodobne je potrebné aktualizovať aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business.

Môže existovať viacero dôvodov, prečo sa OneDrive for Business nesynchronizuje, od neplatných znakov v názvoch súborov až po neaktuálne aplikácie na synchronizáciu. Pri riešení problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business môžete použiť tieto prepojenia:

Pred opravou problému so synchronizáciou je nutné zastaviť synchronizáciu všetkých priečinkov.

Ak zastavíte synchronizáciu priečinka, priečinok sa odpojí od knižnice. Všetky súbory sa uchovajú v predtým synchronizovanom priečinku. Knižnicu môžete kedykoľvek znova synchronizovať s počítačom. Keď znova spustíte synchronizáciu knižnice, vo vašom počítači vytvorí nový priečinok. Ak bude pracovať s rovnakým názvom, pridá na koniec číslo, napríklad 1, 2 a tak ďalej.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie OneDrive for Business Ikona upozornenia na aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business na paneli úloh v oblasti oznámení systému Windows v dolnej časti obrazovky a potom kliknite na položku Zastaviť synchronizáciu priečinka…
  Príkaz Zastaviť synchronizáciu priečinka v ponuke OneDrive for Business

  Poznámka: Ak sa ikona OneDrive for Business Ikona upozornenia na aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business na paneli úloh nezobrazuje, na paneli oznámení kliknite na tlačidlo Zobraziť skryté ikony Tlačidlo na zobrazenie ikon oznámení .

 2. Vyberte priečinok, ktorého synchronizáciu chcete zastaviť, a kliknite na položku Zastaviť synchronizáciu.

 3. Kliknutím na položku Áno vyjadrite súhlas s tým, aby sa priečinok prestal synchronizovať natrvalo, a potom kliknite na položku OK.

Synchronizáciu knižnice môžete opäť spustiť. Keď znova spustíte synchronizáciu knižnice, vo vašom počítači sa vytvorí nový priečinok. Ak sa bude používať rovnaký názov, pridá sa na koniec číslo, napríklad 1, 2 a tak ďalej.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 alebo na lokalitu služby SharePoint vašej organizácie pomocou pracovného alebo školského konta.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku OneDrive. Prípadne vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a potom vyberte položku OneDrive.

  Spúšťač aplikácií služieb Office 365 so zvýraznenou aplikáciou OneDrive

 3. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať.

  Tlačidlo Synchronizovať

  Poznámka: Ak sa tlačidlo Synchronizovať nezobrazuje, vyberte kartu Knižnica a v skupine Pripojiť a exportovať vyberte možnosť Synchronizovať. (Možno budete musieť kliknúť na položky Nastavenie Tlačidlo nastavení služieb Office 365 – pripomína ozubené koliesko vedľa vášho mena > Zobraziť pás s nástrojmi, aby sa karta Knižnica zobrazila.)
  Možnosť Synchronizovať na karte Knižnica na páse s nástrojmi

 4. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Synchronizovať teraz a spustite sprievodcu aplikácie na synchronizáciu. Sprievodca automaticky vyplní názov a webovú adresu služby OneDrive.

 5. Výberom možnosti Synchronizovať v sprievodcovi spustite synchronizáciu.

  Kliknutím na položku Zobraziť moje súbory… v sprievodcovi môžete otvoriť priečinok služby OneDrive v Prieskumníkovi. Priečinok sa nachádza medzi vašimi obľúbenými položkami ako OneDriveNázovSpoločnosti alebo ako OneDrive spoločnosti NázovSpoločnosti.

  Názov môže v Prieskumníkovi vyzerať takto...

  Alebo takto...

  Synchronizovaný priečinok OneDrive for Business v Prieskumníkovi

  Synchronizovaný priečinok OneDrive for Business v obľúbených položkách Prieskumníka

  Pri otváraní alebo ukladaní dokumentu balíka Office bude vaša obrazovka vyzerať približne takto:

  Uloženie wordového dokumentu do OneDrivu for Business

Tu sú niektoré ďalšie informácie.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×