Opravenie chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkciách INDEX/MATCH

Táto téma popisuje najbežnejšie dôvody zobrazenia chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkciách INDEX a MATCH.

Poznámka: Ak chcete, aby funkcia INDEX alebo MATCH vrátila namiesto chyby #NEDOSTUPNÝ zmysluplnú hodnotu, použite funkciu IFERROR a potom do nej vnorte funkcie INDEX a MATCH. Nahradením chyby #NEDOSTUPNÝ vlastnou hodnotou sa chyba len zakryje, ale nevyrieši, a preto pred použitím funkcie IFERROR skontrolujte, či vzorec funguje požadovaným spôsobom.

Problém: Neexistujú žiadne údaje predstavujúce zhodu

Keď funkcia MATCH nenájde v poli vyhľadávania hľadanú hodnotu, zobrazí chybu #NEDOSTUPNÝ.

Ak si myslíte, že údaje sa v tabuľkovom hárku nachádzajú, no funkcia MATCH ich nemôže nájsť, môže to byť z týchto príčin:

  • Bunka obsahuje neočakávané znaky alebo skryté medzery.

  • Bunka možno nie je formátovaná na správny typ údajov. Je napríklad možné, že bunka obsahuje číselné hodnoty, no je formátovaná ako text.

Riešenie: Odstráňte neočakávané znaky pomocou funkcie CLEAN alebo skryté medzery pomocou funkcie TRIM. Taktiež skontrolujte, či sú bunky formátované na správny typ údajov.

Použili ste vzorec poľa bez stlačenia kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Enter

Pri použití poľa vo funkcii INDEX, MATCH alebo kombinácii funkcií INDEX a MATCH je potrebné stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter. Excel automaticky vloží vzorec do zložených zátvoriek {}. Ak sa ich pokúsite zadať sami, Excel zobrazí vzorec ako text.

Problém: V type zhody a poradí zoradenia údajov existuje nekonzistentnosť

Pri použití funkcie MATCH je potrebná konzistentnosť medzi hodnotou v argumente typ_zhody a poradím zoradenia hodnôt v poli vyhľadávania. Chyba #NEDOSTUPNÝ sa zobrazí v prípade odchýlky syntaxe od nasledujúcich pravidiel.

  • Ak má argument typ_zhody hodnotu 1 alebo nie je zadaný, hodnoty v argumente pole_vyhľadávania musia byť vo vzostupnom poradí. Hodnoty musia byť napríklad v poradí -2, -1, 0 , 1 , 2…, A, B, C…, FALSE, TRUE atď.

  • Ak má argument typ_zhody hodnotu -1, hodnoty v argumente pole_vyhľadávania musia byť v zostupnom poradí.

V nasledujúcom príklade funkcia MATCH vyzerá takto:

=MATCH(40;B2:B10;-1)

Chyba #NEDOSTUPNÝ vo funkcii MATCH z dôvodu nesprávneho spôsobu zoradenia

Argument typ_zhody v syntaxi je nastavený na hodnotu -1, čo znamená, že na fungovanie vzorca je potrebné, aby boli hodnoty v rozsahu B2:B10 v zostupnom poradí. Hodnoty sú však vo vzostupnom poradí, čo spôsobí chybu #NEDOSTUPNÝ.

Riešenie: Zmeňte argument typ_zhody na hodnotu 1 alebo zoraďte tabuľku v zostupnom poradí a skúste vzorec použiť znova.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Odstránenie chyby #NEDOSTUPNÝ

Použitie funkcií hárka INDEX a MATCH s viacerými kritériami v Exceli

Funkcia INDEX

Funkcia MATCH

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×