Office Communicator 2007 R2 – identifikácia chyby: 1009

Podrobnosti

Produkt:

Office Communicator 2007 R2

Verzia:

3.0

Zdroj:

Office Communications Server

Identifikácia:

1009

Vysvetlenie

Táto chyba sa vyskytuje v prípade, ak nemôžete začať reláciu komunikácie s kontaktom alebo ak nemôžete kontakt pozvať na pripojenie ku konferencii. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych spôsobov komunikácie, pri ktorých sa chyba môže vyskytnúť, nájdete nižšie.

Okamžité správy

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, s ktorou sa pokúšate nadviazať reláciu výmeny okamžitých správ. Program Office Communicator 2007 podporuje relácie výmeny okamžitých správ s používateľmi, ktorí sú vo federácii (t. j. spojení) s vašou spoločnosťou, sú verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ alebo sú používateľmi programu Office Communicator v rámci vašej spoločnosti. S kontaktmi, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nemôžete uskutočniť reláciu výmeny okamžitých správ.

Riešenie:     Ďalšie informácie o pridaní externých alebo verejných kontaktov na výmenu okamžitých správ nájdete v článku Najčastejšie otázky. Skôr ako budete môcť uskutočňovať relácie výmeny okamžitých správ s externými alebo verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ, musí sa vo vašej spoločnosti nastaviť služba federácie a služba Public IM Connectivity. Ak si nie ste istí, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou a či máte povolenú službu Public IM Connectivity, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe: Identifikácia chyby: 1009.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Hovor

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, ktorej sa pokúšate volať. Hovory uskutočnené pomocou možnosti Hovor programu Communicator programu Office Communicator 2007 sú hovormi VoIP. Hovory VoIP môžete uskutočňovať s používateľmi programu Office Communicator v rámci spoločnosti a s externými používateľmi programu Communicator, ktorí sú vo federácii s vašou spoločnosťou. S verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ ani s osobami mimo spoločnosti, ktoré nie sú vo federácii s vašou spoločnosťou (napríklad s členmi rodiny), nemôžete uskutočňovať hovory programu Communicator.

Riešenie:    Ďalšie informácie o pridaní externých kontaktov a používateľov mimo spoločnosti nájdete v článku Najčastejšie otázky. Ak si nie ste istí, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe: Identifikácia chyby: 1009.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Pozvanie na konferenciu

Príčina:    Program Communicator nerozpoznal adresu osoby, ktorú sa pokúšate pozvať na konferenciu. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

Používateľa nemožno pozvať na konferenciu formou okamžitých správ

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, ktorú sa pokúšate kontaktovať a pozvať na konferenciu formou okamžitých správ. Program Office Communicator 2007 podporuje relácie výmeny okamžitých správ s používateľmi, ktorí sú vo federácii (t. j. spojení) s vašou spoločnosťou, sú verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ alebo sú používateľmi programu Office Communicator v rámci vašej spoločnosti. S kontaktmi, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nemôžete uskutočniť reláciu výmeny okamžitých správ.

Riešenie:     Ďalšie informácie o pridaní externých alebo verejných kontaktov na výmenu okamžitých správ nájdete v článku Najčastejšie otázky. Skôr ako budete môcť uskutočňovať relácie výmeny okamžitých správ s externými alebo verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ, musí sa vo vašej spoločnosti nastaviť služba federácie a služba Public IM Connectivity. Ak si nie ste istí, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou a či máte povolenú službu Public IM Connectivity, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe: Identifikácia chyby: 1009.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Používateľa nemožno pozvať na konferenčný hovor

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, ktorú sa pokúšate pozvať na konferenčný hovor. Hovory uskutočnené pomocou možnosti Hovor programu Communicator programu Office Communicator 2007 sú hovormi VoIP. Hovory VoIP môžete uskutočňovať s používateľmi programu Office Communicator v rámci spoločnosti a s externými používateľmi programu Communicator, ktorí sú vo federácii s vašou spoločnosťou. S verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ ani s osobami mimo spoločnosti, ktoré nie sú vo federácii s vašou spoločnosťou (napríklad s členmi rodiny), nemôžete uskutočňovať hovory programu Communicator.

Riešenie:     Ďalšie informácie o pridaní externých kontaktov a používateľov mimo spoločnosti nájdete v článku Najčastejšie otázky. Ak si nie ste istí, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe: Identifikácia chyby: 1009.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×