Office Communicator 2007 – identifikácia chyby: 1008

Podrobnosti

Produkt:

Office Communicator 2007

Verzia:

2.0

Zdroj:

Office Communications Server

Identifikácia:

1008

Vysvetlenie

Táto chyba sa vyskytuje v prípade, ak nemôžete začať reláciu komunikácie s kontaktom alebo ak nemôžete kontakt pozvať na pripojenie ku konferencii. Ďalšie podrobnosti týkajúce rôznych spôsobov komunikácie, pri ktorých sa chyba môže vyskytnúť, nájdete nižšie.

Odosielanie okamžitých správ

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, s ktorou sa pokúšate nadviazať reláciu prostredníctvom okamžitých správ. Program Office Communicator 2007 podporuje relácie odosielania okamžitých správ s používateľmi, ktorí sú vo federácii (t. j. spojení) s vašou spoločnosťou, sú verejnými kontaktmi IM alebo sú používateľmi programu Office Communicator v rámci vašej spoločnosti. S kontaktmi, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nemôžete uskutočniť reláciu odosielania okamžitých správ.

Riešenie:     Ďalšie informácie o pridaní externých alebo verejných kontaktov IM nájdete v článku Najčastejšie otázky. Skôr ako budete môcť uskutočňovať relácie odosielania okamžitých správ s externými alebo verejnými kontaktmi IM, musí sa v spoločnosti nastaviť služba federácie a služba Public IM Connectivity. Ak si nie ste istí, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou a či máte povolenú službu Public IM Connectivity, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe. Identifikácia chyby: 1008.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Hovor

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, ktorej sa pokúšate volať. Hovory uskutočnené pomocou možnosti Hovor programu Communicator programu Office Communicator 2007 sú hovormi VoIP. Môžete uskutočňovať hovory VoIP s používateľmi programu Office Communicator v rámci spoločnosti a s externými používateľmi programu Communicator, ktorí sú vo federácii s vašou spoločnosťou. S verejnými kontaktmi IM ani s osobami mimo spoločnosti, ktoré nie sú vo federácii s vašou spoločnosťou (napríklad s členmi rodiny), nemôžete uskutočňovať hovory programu Communicator.

Riešenie:    Ďalšie informácie o pridaní externých kontaktov a používateľov mimo spoločnosti nájdete v článku Najčastejšie otázky. Ak neviete, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe. Identifikácia chyby: 1008.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Pozvanie na konferenciu

Príčina:    Program Communicator nerozpoznal adresu osoby, ktorú sa pokúšate pozvať na konferenciu. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

Nemožno pozvať používateľa na konferenciu formou okamžitých správ

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, ktorú sa pokúšate kontaktovať a pozvať na konferenciu formou okamžitých správ. Program Office Communicator 2007 podporuje relácie odosielania okamžitých správ s používateľmi, ktorí sú vo federácii (t. j. spojení) s vašou spoločnosťou, sú verejnými kontaktmi IM alebo sú používateľmi programu Office Communicator v rámci vašej spoločnosti. S kontaktmi, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nemôžete uskutočniť reláciu odosielania okamžitých správ.

Riešenie:     Ďalšie informácie o pridaní externých alebo verejných kontaktov IM nájdete v článku Najčastejšie otázky. Skôr ako budete môcť uskutočňovať relácie odosielania okamžitých správ s externými alebo verejnými kontaktmi IM, musí sa v spoločnosti nastaviť služba federácie a služba Public IM Connectivity. Ak si nie ste istí, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou a či máte povolenú službu Public IM Connectivity, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe. Identifikácia chyby: 1008.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Nemožno pozvať používateľa na konferenčný hovor

Príčina:    Program Office Communicator 2007 nerozpoznal adresu osoby, ktorú sa pokúšate pozvať na konferenčný hovor. Hovory uskutočnené pomocou možnosti Hovor programu Communicator programu Office Communicator 2007 sú hovormi VoIP. Môžete uskutočňovať hovory VoIP s používateľmi programu Office Communicator v rámci spoločnosti a s externými používateľmi programu Communicator, ktorí sú vo federácii s vašou spoločnosťou. S verejnými kontaktmi IM ani s osobami mimo spoločnosti, ktoré nie sú vo federácii s vašou spoločnosťou (napríklad s členmi rodiny), nemôžete uskutočňovať hovory programu Communicator.

Riešenie:     Ďalšie informácie o pridaní externých kontaktov a používateľov mimo spoločnosti nájdete v článku Najčastejšie otázky. Ak neviete, či je kontakt vo federácii s vašou spoločnosťou, obráťte sa na správcu systému s týmito informáciami o chybe. Identifikácia chyby: 1008.

Správcovia systému nájdu ďalšie informácie o nastavení federácie a služby Public IM Connectivity v príručkách Príručka nasadenia servera Microsoft Office Communications Server 2007 s technológiou Edge a Sprievodca správou servera Microsoft Office Communications Server 2007.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×