Odstránenie stĺpca zo zoznamu alebo knižnice SharePointu

Odstránenie stĺpca zo zoznamu alebo knižnice SharePointu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Stĺpce služby SharePoint umožňujú zoskupovať, kategorizovať a sledovať informácie, ako je napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu. Podobne ako existujú stĺpce pre zoznamy a knižnice, existujú aj stĺpce pre lokalitu. Do zoznamu alebo knižnice môžete pridať stĺpec lokality. Ak už stĺpec zoznamu, knižnice alebo lokality nepoužívate, môžete ho odstrániť.

Ak chcete vytvoriť stĺpec stránky alebo lokality, pozrite si tému Vytvorenie v zozname alebo knižnici SharePointu.

Na odstránenie stĺpca zoznamu alebo knižnice musíte mať pre lokalitu povolenia minimálne na úrovni skupiny Návrhári SharePoint.

Aktualizované 5. októbra 2018

Odstránenie stĺpca zo zoznamu alebo knižnice služby SharePoint Online

 1. V spúšťači aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 kliknite na položku SharePoint, vyhľadajte lokalitu, prejdite na ňu a potom otvorte zoznam alebo knižnicu. Ak zoznam alebo knižnica služby SharePoint ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na stránke alebo na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice na stránke nezobrazuje, kliknite na možnosť Nastavenia Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online , na položku Obsah lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

  Ponuka Nastavenie so zvýraznenou položkou Obsah lokality
 2. Kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  Ponuka Nastavenie so zvýraznenými nastaveniami zoznamu
 3. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice kliknite v časti Stĺpce na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

  Sekcia Stĺpec zoznamu v časti Nastavenia zoznamu
 4. PoSuňte sa do dolnej časti stránky Upraviť stĺpec a potom kliknite na položku odstrániť.

  Tlačidlo na odstránenie stĺpca lokality

  Poznámka:  Zoznamy a knižnice obsahujú povinné stĺpce, ktoré nie je možné odstrániť, napríklad Názov alebo Meno. Ak sa stĺpec nedá odstrániť, tlačidlo Odstrániť je nedostupné. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, ale nechcete, aby bol v zobrazení, môžete ho v zobrazení skryť.

 5. Po zobrazení výzvy uložte nastavenia kliknutím na tlačidlo OK.

  Okno na potvrdenie odstránenia, kde je možné kliknúť na tlačidlo OK alebo Odstrániť
 6. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu alebo knižnice, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie alebo na cestu v hornej časti stránky nastavení.

Odstránenie stĺpca lokality zo služby SharePoint Online

Stĺpec lokality je zdieľaný stĺpec a nie je vytvorený samostatne pre každý zoznam. Ak chcete odstrániť stĺpec lokality, musíte odstrániť všetky odkazy na daný stĺpec. Patria sem odkazy používané v zoznamoch alebo knižniciach dokumentov. Vyprázdnite kôš SharePointu, aby sa zabezpečilo, že naň neodkazuje odstraňovaná položka. Niektoré stĺpce nie je možné odstrániť. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, môžete ho skryť.

 1. Kliknite na položku Nastavenie  Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokalitya potom položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Stĺpce lokality.

  Možnosť Stĺpec lokality na stránke Nastavenie lokality
 3. Prejdite na stĺpec lokality, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na jeho názov.

  Nájdite stĺpec lokality a kliknite na názov
 4. Kliknite na položku Odstrániť v pravej dolnej časti stránky.

  Tlačidlo na odstránenie stĺpca lokality
 5. Ak naozaj chcete natrvalo odstrániť stĺpec, kliknite na tlačidlo OK.

  Potvrďte odstránenie kliknutím na tlačidlo OK

  Ak sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o odstránenie všetkých odkazov, je možné, že na stĺpec sa stále odkazuje alebo ho nie je možné odstrániť.

  Chybové hlásenie s oznamom, že stĺpec nie je možné odstrániť

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca zo zoznamu alebo knižnice služby SharePoint 2016 alebo 2013

Dôležité:  V rámci tohto postupu sa odstráni stĺpec a všetky jeho údaje. Po odstránení stĺpca ho už nie je možné obnoviť z Koša.

 1. Ak zoznam alebo knižnica služby SharePoint ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na stránke alebo na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice na stránke nezobrazuje, kliknite na možnosť Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , na položku Obsah lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica. Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Ak váš zoznam predstavuje napríklad kalendár, názov karty bude Kalendár.

  Karty Knižnica a Prehľadávať na páse s nástrojmi
 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 4. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice kliknite v časti Stĺpce na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

 5. Presuňte sa do dolnej časti stránky Zmeniť stĺpec a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tlačidlo na odstránenie stĺpca lokality

  Poznámka:  Zoznamy a knižnice obsahujú povinné stĺpce, ktoré nie je možné odstrániť, napríklad Názov alebo Meno. Ak sa stĺpec nedá odstrániť, tlačidlo Odstrániť je nedostupné. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, ale nechcete, aby bol v zobrazení, môžete ho v zobrazení skryť.

 6. Po zobrazení výzvy uložte nastavenia kliknutím na tlačidlo OK.

  Okno na potvrdenie odstránenia, kde je možné kliknúť na tlačidlo OK alebo Odstrániť
 7. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu alebo knižnice, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie alebo na cestu v hornej časti stránky nastavení.

Odstránenie stĺpca lokality zo služby SharePoint 2016 alebo 2013

Ak chcete odstrániť stĺpec lokality, musíte odstrániť všetky odkazy na daný stĺpec. Patria sem odkazy používané v zoznamoch alebo knižniciach dokumentov. Vyprázdnite kôš SharePointu, aby sa zabezpečilo, že naň neodkazuje odstraňovaná položka. Niektoré stĺpce nie je možné odstrániť. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, môžete ho skryť.

 1. Kliknite na položky Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a Nastavenia lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Stĺpce lokality.

  Možnosť Stĺpec lokality na stránke Nastavenie lokality
 3. Prejdite na stĺpec lokality, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na jeho názov.

  Nájdite stĺpec lokality a kliknite na názov
 4. Kliknite na položku Odstrániť v pravej dolnej časti stránky.

  Tlačidlo na odstránenie stĺpca lokality
 5. Ak naozaj chcete natrvalo odstrániť stĺpec, kliknite na tlačidlo OK.

  Potvrďte odstránenie kliknutím na tlačidlo OK

  Ak sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o odstránenie všetkých odkazov, je možné, že na stĺpec sa stále odkazuje alebo ho nie je možné odstrániť.

  Chybové hlásenie s oznamom, že stĺpec nie je možné odstrániť

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca zo zoznamu alebo knižnice služby SharePoint 2010

Dôležité:  V rámci tohto postupu sa odstráni stĺpec a všetky jeho údaje. Stĺpec nie je možné obnoviť z Koša.

 1. Ak zoznam alebo knižnica služby SharePoint ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Akcie lokality Obrázok tlačidla , na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

  Položka Zobraziť všetok obsah lokality v ponuke Akcie lokality
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica. Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Ak váš zoznam predstavuje napríklad kalendár, názov karty bude Kalendár.

 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  Nastavenia zoznamu

 4. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice kliknite v časti Stĺpce na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

  Sekcia Stĺpce v časti Nastavenia zoznamu

 5. Presuňte sa do dolnej časti stránky Zmeniť stĺpec a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tlačidlo Odstrániť stĺpec v dolnej časti stránky

  Poznámka:  Zoznamy a knižnice obsahujú povinné stĺpce, ktoré nie je možné odstrániť, napríklad Názov alebo Meno. Ak sa stĺpec nedá odstrániť, tlačidlo Odstrániť je nedostupné. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, ale nechcete, aby bol v zobrazení, môžete ho zo zobrazenia odstrániť.

 6. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK .

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca lokality zo služby SharePoint 2010

Ak chcete odstrániť stĺpec lokality, musíte odstrániť všetky odkazy na daný stĺpec. Patria sem odkazy používané v zoznamoch alebo knižniciach dokumentov. Vyprázdnite kôš SharePointu, aby sa zabezpečilo, že naň neodkazuje odstraňovaná položka. Niektoré stĺpce nie je možné odstrániť. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, môžete ho skryť.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenia lokality.

  Položka Nastavenie lokality v ponuke Akcie lokality
 2. V časti Galérie kliknite na položku Stĺpce lokality.

 3. V časti Stĺpec lokality kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť v pravej dolnej časti stránky.

  Tlačidlo Odstrániť stĺpec v dolnej časti stránky
 5. Ak naozaj chcete natrvalo odstrániť stĺpec, kliknite na tlačidlo OK.

  Potvrďte odstránenie kliknutím na tlačidlo OK

  Ak sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o odstránenie všetkých odkazov, je možné, že na stĺpec sa stále odkazuje alebo ho nie je možné odstrániť.

  Chybové hlásenie s oznamom, že stĺpec nie je možné odstrániť

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca zo zoznamu alebo knižnice služby SharePoint 2007

Dôležité: V rámci tohto postupu sa odstráni stĺpec a všetky jeho údaje.

 1. Ak zoznam alebo knižnica služby SharePoint ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

   • Kliknite v ponuke Nastavenia ponuka nastavenia na položku Nastavenia zoznamu alebo na požadovanú možnosť nastavení.

   • Na blogovej lokalite kliknite v časti Prepojenia správcu na položku Spravovať príspevky, čím sa zobrazí zoznam príspevkov. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 2. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

 3. Prejdite do dolnej časti obrazovky a kliknite na položku Odstrániť.

  Tlačidlo Odstrániť stĺpec v dolnej časti stránky Nastavenia stĺpca
 4. Ak sa zobrazí otázka, či chcete naozaj odstráni stĺpec, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Zoznamy a knižnice obsahujú určité povinné stĺpce, ktoré nie je možné odstrániť, napríklad Názov alebo Meno. Ak sa stĺpec nedá odstrániť, tlačidlo Odstrániť je nedostupné. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, ale nechcete, aby bol v zobrazení, môžete ho skryť. Prepojenia na ďalšie informácie o skrytí stĺpcov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca lokality zo služby SharePoint 2007

Ak chcete odstrániť stĺpec lokality, musíte odstrániť všetky odkazy na daný stĺpec. Patria sem odkazy používané v zoznamoch alebo knižniciach dokumentov. Vyprázdnite kôš SharePointu, aby sa zabezpečilo, že naň neodkazuje odstraňovaná položka. Niektoré stĺpce nie je možné odstrániť. Ak stĺpec nie je možné odstrániť, môžete ho skryť.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

  Možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality v časti Nastavenie lokality

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V časti Galérie kliknite na položku Stĺpce lokality.

 3. V časti Stĺpec lokality kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť v pravej dolnej časti stránky.

  Tlačidlo Odstrániť stĺpec v dolnej časti stránky Nastavenia stĺpca
 5. Ak naozaj chcete natrvalo odstrániť stĺpec, kliknite na tlačidlo OK.

  Potvrďte odstránenie kliknutím na tlačidlo OK

  Ak sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o odstránenie všetkých odkazov, je možné, že na stĺpec sa stále odkazuje alebo ho nie je možné odstrániť.

  Chybové hlásenie s oznamom, že stĺpec nie je možné odstrániť

Nemôžem odstrániť vytvorený stĺpec

Hoci existujú systémové stĺpce, ktoré nie je možné odstrániť, so správnymi povoleniami môžete odstrániť vytvorený stĺpec, ak sa naň už neodkazuje. Ak však nájdete zoznam, ktorý by sa mal dať odstrániť, no nedá sa odstrániť ani skryť v zozname alebo knižnici, je možné, že je poškodený. Keďže takéto prípady sa vyskytujú len zriedkavo, v súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ako v službe SharePoint odstrániť poškodený súbor. Na lokalite social.msdn.microsoft.com sú zverejnené nepodporované riešenia, ktoré môžu fungovať, ak ich vykoná správca siete alebo služby SharePoint. Požiadajte o pomoc správcu.

Váš názor nás zaujíma.

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo vám chýbalo. Ak ste sa sem dostali prostredníctvom hľadania a nenašli ste tu požadované informácie, dajte nám vedieť, čo ste hľadali. Uveďte aj svoju verziu služby SharePoint, operačného systému a prehliadača. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme uvedené kroky a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×