Odstránenie bývalého zamestnanca zo služieb Office 365

Prispievatelia: Diane Faigelová
Posledná aktualizácia: 16. augusta 2017

Okamžité odhlásenie

Ak potrebujete okamžite znemožniť prístup zamestnanca k službám Office 365, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho konta správcu na stránke https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 2. V časti Centrum spravovania služieb Office 365 vyberte používateľa a obnovte jeho heslo (neposielajte mu ho).

 3. Zatiaľ čo ste stále na stránke vlastností používateľa, rozbaľte položku Nastavenie OneDrivu a potom vyberte položku Inicializovať.

  Ak chcete používateľa okamžite odhlásiť, vyberte položku Inicializovať.

Do jednej hodiny alebo po kliknutí mimo aktuálnej stránky služieb Office 365 sa používateľovi zobrazí výzva na opätovné prihlásenie. (Obnovovací token má hodinovú platnosť, takže tento čas závisí od toho, koľko času zostáva v rámci platnosti daného tokenu a či používateľ prejde mimo aktuálnu webovú stránku.)

UPOZORNENIE: Ak sa používateľ nachádza v Outlooku na webe a pohybuje sa len v rámci svojej poštovej schránky, nie je možné okamžite zablokovať jeho prístup. Odhlásenie sa spustí, hneď ako klikne na inú dlaždicu, napríklad OneDrive, alebo obnoví prehliadač.

Ak chcete na okamžité odhlásenie používateľa použiť prostredie PowerShell, pozrite si rutinu typu cmdlet Revoke-AzureADUserAllRefreshToken.

Ďalšie informácie o tom, ako dlho bude trvať zrušenie e-mailu niekoho, nájdete v časti Dôležité informácie o ukončení e-mailovej relácie zamestnanca.

Prehľad všetkých krokov na odstránenie údajov o zamestnancovi a zabezpečenie údajov

Často dostávame otázku: „Ako môžem ochrániť údaje, ak zamestnanec odíde z organizácie?“ Tento článok vysvetľuje, ako zablokovať prístup do služby Office 365, a kroky potrebné na zabezpečenie vašich údajov.

Tu je stručný prehľad. Každý krok je podrobne opísaný v tomto článku.

Krok

Prečo je potrebný tento postup?

1. Uloženie obsahu poštovej schránky používateľa

Je to užitočné pre osobu, ktorá preberá prácu tohto zamestnanca, alebo pre prípad súdneho sporu.

2. Preposlanie e-mailov používateľa inému zamestnancovi

Umožní vám to zachovať e-mailovú adresu bývalého zamestnanca aktívnu napriek tomu, že sa chystáte odobrať jeho licenciu. Licenciu môžete odobrať, konto však neodstraňujte.

Ak zákazníci alebo partneri stále posielajú e-maily na adresu bývalého zamestnanca, týmto spôsobom sa dostanú k osobe, ktorá po ňom prevzala prácu.

3. Vymazanie a zablokovanie mobilného zariadenia používateľa

Pracovné údaje sa odstránia z telefónu alebo tabletu.

3a. Čo ak daná osoba používala na prístup do OneDrivu a SharePointu svoj osobný počítač?

Ak daná osoba na sťahovanie súborov z OneDrivu a SharePointu používala namiesto počítača spoločnosti svoj osobný, súbory, ktoré si doň uložila, nemôžete nijakým spôsobom odstrániť.

4. Blokovanie prístupu používateľa k údajom a e-mailu v Office 365

Bráni osobe v prístupe k starej poštovej schránke a údajom služieb Office 365.

Tip : Aj keď zablokujete prístup používateľa, stále platíte za jeho licenciu. Licenciu je potrebné odstrániť z predplatného, aby za ňu nebolo potrebné platiť (krok č. 5).

5. Odobratie a odstránenie licencie používateľa na služby Office 365

Keď odoberiete licenciu, môžete ju priradiť niekomu inému. Alebo môžete licenciu odstrániť, aby ste za ňu neplatili, kým neprijmete ďalšiu osobu.

Keď odoberiete alebo odstránite licenciu, staré e-maily, kontakty a kalendár používateľa sa zachovajú počas 30 dní a potom sa natrvalo odstránia.

6. Odstránenie používateľského konta bývalého zamestnanca

Tým sa konto odstráni z časti Centrum spravovania služieb Office 365 a vy budete mať vo veciach poriadok.

7. Získanie prístupu k údajom bývalého zamestnanca vo OneDrive a v pošte

Dokumenty daného zamestnanca môžete premiestniť do iného umiestnenia, ktoré nie je priradené k jeho kontu.

Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť členom roly globálneho správcu služieb Office 365.

Uloženie obsahu poštovej schránky bývalého zamestnanca

Existujú dva spôsoby, ako môžete uložiť obsah poštovej schránky bývalého zamestnanca:

 1. Môžete pridať e-mailovú adresu bývalého zamestnanca do vašej verzie Outlooku 2013 alebo 2016 a potom exportovať údaje do súboru .pst. V prípade potreby môžete importovať údaje do iného e-mailového konta. Postup nájdete v téme Získanie prístupu k údajom bývalého používateľa a ich zálohovanie.

  ALEBO

 2. Pred odstránením používateľského konta môžete na poštovú schránku uplatniť blokovanie vymazania na súdne účely alebo miestne blokovanie vymazania. Je to oveľa zložitejšie než prvá možnosť, ale oplatí sa to urobiť, ak váš plán Enterprise zahŕňa archivovanie a blokovanie vymazania na právne účely, existuje možnosť súdneho sporu a máte technicky zdatné IT oddelenie.

  Po zmene poštovej schránky na „neaktívnu poštovú schránku“ môžu správcovia, dozor alebo správcovia záznamov pomocou nástrojov miestneho vyhľadávania elektronických údajov v Exchange Online získať prístup k obsahu a vyhľadávať v ňom.

  Neaktívne poštové schránky nemôžu prijímať e-maily a nezobrazujú sa v zdieľanom adresári ani v iných zoznamoch vašej organizácie.

  Postup uplatnenia blokovania nájdete v článku lokality TechNet Spravovanie neaktívnych poštových schránok v službe Exchange Online..

Preposielanie pošty bývalého zamestnanca inému zamestnancovi

V tomto kroku môžete priradiť e-mailovú adresu bývalého zamestnanca inému zamestnancovi alebo zdieľanej poštovej schránke, ktorú ste vytvorili.

Akékoľvek nové e-maily adresované bývalému zamestnancovi sa teraz odošlú súčasnému zamestnancovi alebo do zdieľanej poštovej schránky. Po skonvertovaní poštovej schránky na zdieľanú budú k dispozícii aj všetky staré e-maily. 

 1. DÔLEŽITÉ: Ak nastavujete preposielanie e-mailov alebo zdieľanú poštovú schránku, môžete licenciu používateľovi odobrať, aby ste za ňu nemuseli platiť. Aktuálne konto však neodstraňujte. Je totiž potrebné na ukotvenie preposielania e-mailov alebo zdieľanej poštovej schránky.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 3. V časti Centrum spravovania služieb Office 365 vyberte položku Používatelia.

  Kliknite na položku Používateľ.

 4. Vyberte zamestnanca, ktorého chcete zablokovať.

  Vyberte používateľa, ktorého chcete zablokovať.

 5. Kliknite na položku Nastavenia pošty. Vedľa položky Preposielanie e-mailov vyberte položku Upraviť.

  Vyberte položku Nastavenia pošty a potom položku Upraviť.
 6. Zapnite funkciu Preposielať všetky e-maily odoslané do tejto poštovej schránky. V poli Adresa na presmerovanie zadajte e-mailovú adresu súčasného zamestnanca (alebo zdieľanú poštovú schránku), pomocou ktorej sa budú prijímať e-maily.

  Pridajte e-mailovú adresu súčasného zamestnanca.

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

 8. Nezabudnite, že konto nemáte odstrániť. Licenciu môžete odobrať. Tak za ňu nebudete platiť a používateľ sa nebude môcť prihlásiť do služieb Office 365.

Vymazanie a zablokovanie mobilného zariadenia bývalého zamestnanca

Ak mal váš bývalý zamestnanec firemný telefón, môžete toto zariadenie vymazať a zablokovať pomocou Centra spravovania pre Exchange, odstrániť zo zariadenia všetky údaje spoločnosti a zabrániť pripojeniu tohto zariadenia k službám Office 365.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 2. Na navigačnej table vľavo dole v časti Centrum spravovania služieb Office 365 rozbaľte položku Centrá spravovania a vyberte položku Exchange.

  Vaša obrazovka by mohla vyzerať ako na jednom z týchto obrázkov:

  Centrum spravovania služieb Office 365
 3. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Poštové schránky.

 4. Vyberte používateľa a v časti Mobilné zariadenia vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

 5. Na stránke Podrobnosti o mobilnom zariadení v časti Mobilné zariadenia vyberte mobilné zariadenie, kliknite na položku Vymazať údaje Vymazať údaje zo zariadenia a následne na položku Zablokovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Nezabudnite tiež odstrániť alebo zakázať používateľa v lokálnej službe Blackberry Enterprise Service. Tiež je potrebné zakázať všetky zariadenia Blackberry pre daného používateľa. Ak potrebujete konkrétny postup, ako zakázať používateľa, pozrite si príručku pre správu služieb Blackberry Business Cloud Services.

Zablokovanie prístupu bývalého zamestnanca k údajom služieb Office 365

DÔLEŽITÉ: Zablokovanie konta môže trvať až 24 hodín. Ak je potrebné okamžite zabrániť tomu, aby používateľ mohol získať prístup prostredníctvom prihlásenia, mali by ste obnoviť jeho heslo a potom spustiť jednorazovú udalosť, ktorá ho odhlási z relácií služieb Office 365 vo všetkých zariadeniach. Pozrite si časť Okamžité odhlásenie.

Zablokovanie používateľa, aby sa nemohol prihlásiť a získať prístup k údajom služieb Office 365:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 2. V časti Centrum spravovania služieb Office 365 vyberte položku Používatelia.

  Kliknite na položku Používateľ.

 3. Vyberte zamestnanca, ktorého chcete zablokovať, a potom vyberte možnosť Upraviť v časti Stav prihlásenia na table používateľa.

  V časti Stav prihlásenia vyberte položku Upraviť
 4. Na table Stav prihlásenia vyberte možnosť Zablokované prihlásenie a potom možnosť Uložiť.

Zablokovanie prístupu bývalého zamestnanca k e-mailu (Exchange Online)

Ak máte e-mail v službách Office 365 v rámci predplatného služieb Office 365, pred vykonaním krokov na zablokovanie prístupu k e-mailovému kontu pre bývalého zamestnanca sa budete musieť prihlásiť do Centra spravovania pre Exchange.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 2. Na navigačnej table vľavo dole v časti Centrum spravovania služieb Office 365 rozbaľte položku Centrá spravovania a vyberte položku Exchange.

  Vaša obrazovka by mohla vyzerať ako na jednom z týchto obrázkov:

  Centrum spravovania služieb Office 365
 3. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Poštové schránky.

 4. Vyberte používateľa a na stránke vlastností používateľa v časti Mobilné zariadenia kliknite na položky Vypnúť Exchange ActiveSync a Vypnúť aplikáciu OWA pre zariadenia a pri oboch odpovedzte áno.

 5. V časti Pripojenie k e-mailu, kliknite na položku Vypnúť a odpovedzte áno.

Odobratie a odstránenie licencie na služby Office 365 bývalého zamestnanca

Aby ste neplatili aj naďalej za licenciu pre niekoho, kto z vašej spoločnosti odišiel, musíte mu odobrať licenciu na služby Office 365 a potom ju odstrániť zo svojho predplatného. Ak sa rozhodnete, že licenciu z predplatného nechcete odstrániť, môžete ju priradiť inému používateľovi.

Po odobratí licencie sa všetky údaje používateľa uchovávajú počas 30 dní. Máte k dispozícii prístup k údajom alebo môžete konto obnoviť, ak sa používateľ vráti. Po uplynutí 30 dní sa všetky údaje používateľa (s výnimkou dokumentov uložených v službe SharePoint Online) natrvalo odstránia zo služieb Office 365 a nebude možné ich obnoviť.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 2. V časti Centrum spravovania služieb Office 365 vyberte položku Používatelia.

  Kliknite na položku Používateľ.

 3. Vyberte zamestnanca, ktorého chcete zablokovať, a potom vyberte možnosť Upraviť v časti Licencie k produktu na table používateľa.

  V časti Licencie produktov vyberte položku Upraviť
 4. Na table Licencie k produktu posuňte indikátor licencií do polohy Vypnúť a potom vyberte položku Priradiť a odoberte licenciu.

  Odstránenie licencií

  Po dokončení odobratia sa na table objaví oznam Produkty odstránené.

Ak chcete znížiť počet licencií, za ktoré platíte, kým neprijmete ďalšiu osobu, postupujte takto:

 1. V časti Centrum spravovania služieb Office 365 vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Výberom možnosti Pridať/odstrániť môžete licenciu odstrániť, aby ste za ňu neplatili, kým neprijmete ďalšiu osobu.

  Pomocou šípok odstráňte licencie z predplatného.

  Keď do svojho podniku pridáte inú osobu, súčasne sa zobrazí výzva na zakúpenie licencie, čo môžete urobiť jedným kliknutím.

Ďalšie informácie o spravovaní používateľských licencií pre Office 365 for business nájdete v témach Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business a Odobratie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business.

Odstránenie používateľského konta bývalého zamestnanca

Po uložení a sprístupnení všetkých používateľských údajov bývalého zamestnanca môžete konto bývalého zamestnanca odstrániť.

 1. Ak ste nastavili preposielanie e-mailov alebo ste konto skonvertovali na zdieľanú poštovú schránku, potom toto konto neodstraňujte. V oboch prípadoch je totiž konto potrebné na ukotvenie preposielania alebo zdieľanej poštovej schránky.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

  Prihláste sa pomocou konta správcu služieb Office 365.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet

 3. V centre spravovania vyberte položku Používatelia.

  Kliknite na položku Používateľ.

 4. Vyberte zamestnanca, ktorého chcete odstrániť, vyberte možnosť Odstrániť používateľa na table používateľa a potom vyberte položky Odstrániť > Zavrieť.

  Odstránenie používateľa

Keď odstránite používateľa, konto bude neaktívne približne 30 dní. Dovtedy máte čas obnoviť konto pred jeho trvalým odstránením.

Používa vaša organizácia službu Active Directory?

Ak vaša organizácia synchronizuje používateľské kontá so službami Office 365 z lokálneho prostredia služby Active Directory, je potrebné ich odstrániť a obnoviť v lokálnej službe Active Directory. Nedajú sa odstrániť ani obnoviť v službách Office 365.

Pokyny nájdete v tomto článku lokality TechNet: Odstránenie konta používateľa.

Ak používate Azure Active Directory, pozrite si informácie o rutine typu cmdlet prostredia PowerShell Remove-MsolUser.

Dôležité informácie o ukončení e-mailovej relácie zamestnanca

Tu sú informácie o tom, ako odhlásiť zamestnanca z e-mailu (Exchange).

Dostupné možnosti

Postup

Ukončenie relácie (napríklad Outlook na webe, Outlook, Exchange Active Sync atď.) a vynútenie otvorenia novej relácie

Obnovte heslo

Ukončenie relácie a zablokovanie prístupu k ďalším reláciám (pre všetky protokoly)

Deaktivujte konto. Príklad (v centre spravovania pre Exchange alebo pomocou prostredia PowerShell):

Set-Mailbox user@contoso.com -AccountDisabled:$true

Ukončenie relácie pre konkrétny protokol (napríklad ActiveSync)

Vypnite protokol. Príklad (v centre spravovania pre Exchange alebo pomocou prostredia PowerShell):

Set-CASMailbox user@contoso.com -ActiveSyncEnabled:$false

Akcie uvedené vyššie možno vykonať na troch miestach:

Miesto ukončenia relácie

Ako dlho to trvá

V centre spravovania pre Exchange alebo pomocou prostredia PowerShell

Predpokladané oneskorenie: 30 minút

Centrum spravovania služby Azure Active Directory

Predpokladané oneskorenie: 60 minút

Lokálne prostredie

Predpokladané oneskorenie: 3 hodiny alebo dlhšie

Ak chcete, aby bolo oneskorenie po ukončení konta čo najkratšie, použite centrum spravovania pre Exchange (použite PowerShell) alebo Centrum spravovania služby Azure Active Directory. V lokálnom prostredí môže synchronizácia zmeny prostredníctvom aplikácie DirSync trvať niekoľko hodín.

Súvisiace témy

Obnovenie používateľa.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×