Odsadenie odsekov

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zarážky určujú vzdialenosť odseku od ľavého alebo pravého okraja. Medzi okrajmi možno zväčšiť alebo zmenšiť zarážky odseku alebo skupiny odsekov. Vytvoriť možno aj zápornú zarážku, ktorá posunie odsek smerom k ľavému okraju. Používa sa aj formátovanie pomocou opakovanej zarážky. Prvý riadok odseku nie je odsadený zarážkou, nasledujúce riadky odsadené sú.

Zarážky odsekov a okraje strany

1. Okraje strán

2. Zarážky

Ďalšie informácie o vytváraní štýlov s formátovaním, ktoré chcete opätovne použiť, sa nachádzajú v téme Vytvorenie nového rýchleho štýlu.

Čo chcete urobiť?

Odsadenie len prvého riadka odseku

Zväčšenie alebo zmenšenie ľavej zarážky celého odseku

Zväčšenie alebo zmenšenie pravej zarážky celého odseku

Nastavenie zarážky pomocou klávesu TAB

Odsadenie všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku

Vytvorenie zápornej zarážky

Odsadenie len prvého riadka odseku

Text so zarážkou prvého riadka

 1. Kliknite pred riadok, ktorý chcete odsadiť.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Odsek a potom kliknite na kartu Zarážky a medzery.

  Spúšťač dialógového okna Odsek

 3. V zozname Špeciálne v časti Zarážky kliknite na položku Prvý riadok a potom v poli O koľko nastavte veľkosť medzery, o ktorú chcete prvý riadok odsadiť.

  Poznámka   Prvý riadok odseku a všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené. Všetky odseky pred vybratým odseku je však potrebné odsadiť manuálne použitím rovnakého postupu.

Na začiatok stránky

Zväčšenie alebo zmenšenie ľavej zarážky celého odseku

 1. Vyberte odsek, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípky vedľa poľa Odsadiť vľavo a zväčšite alebo zmenšite ľavú zarážku odseku.

Na začiatok stránky

Zväčšenie alebo zmenšenie pravej zarážky celého odseku

 1. Vyberte odsek, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípky vedľa poľa Odsadiť vpravo a zväčšite alebo zmenšite pravú zarážku odseku.

Na začiatok stránky

Nastavenie zarážky pomocou klávesu TAB

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla, a potom kliknite na tlačidlo Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 3. V časti Možnosti automatických opráv kliknite na tlačidlo Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatický formát počas písania.

 4. Začiarknite políčko Nastaviť ľavú a prvú zarážku klávesmi Tab a Backspace.

 5. Ak chcete zarážku pridať pred prvý riadok, kliknite na začiatok riadka.

  Ak chcete pridať zarážku pred celý odsek, kliknite na začiatok ľubovoľného riadka okrem prvého.

 6. Stlačte kláves TAB.

Poznámka   Ak chcete zarážku odstrániť, stlačte kláves BACKSPACE ešte pred premiestnením kurzora. Odstrániť ju môžete aj kliknutím na položku Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Odsadenie všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku

Text s opakovanou zarážkou

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete odsadiť všetky riadky okrem prvého riadka odseku, čo sa nazýva aj opakovaná zarážka.

 2. Presuňte značku opakovanej zarážky vodorovného pravítka na miesto, kde chcete začať.

  značka opakovanej zarážky

  Ak nevidíte vodorovné pravítko pozdĺž hornej časti dokumentu, kliknite vo vrchnej časti vodorovného posúvača na tlačidlo Zobraziť pravítko.

Použitie presných rozmerov na nastavenie opakovanej zarážky

Presnejšie nastavenie opakovanej zarážky sa dá dosiahnuť výberom možností na karte Zarážky a medzery.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Odsek a potom kliknite na kartu Zarážky a medzery.

  Spúšťač dialógového okna Odsek

 2. V zozname Špeciálne v časti Zarážky kliknite na položku Opakovaná zarážka a potom v poli O koľko nastavte veľkosť medzery pre opakovanú zarážku.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zápornej zarážky

Text so zápornou zarážkou

 1. Vyberte text alebo odsek, ktorý chcete rozšíriť smerom k ľavému okraju.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípku nadol v poli Odsadiť vľavo.

  Pokračujte v klikaní na šípku nadol, kým nie je vybratý text umiestnený na požadovanom mieste pri ľavom okraji.

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk