Odsadenie odsekov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zarážky určujú vzdialenosť odseku od ľavého alebo pravého okraja. Medzi okrajmi možno zväčšiť alebo zmenšiť zarážky odseku alebo skupiny odsekov. Vytvoriť možno aj zápornú zarážku, ktorá posunie odsek smerom k ľavému okraju. Používa sa aj formátovanie pomocou opakovanej zarážky. Prvý riadok odseku nie je odsadený zarážkou, nasledujúce riadky odsadené sú.

Zarážky odsekov a okraje strany

1. Okraje strán

2. Zarážky

Ďalšie informácie o vytváraní štýlov s formátovaním, ktoré chcete opätovne použiť, nájdete v téme Vytvorenie nového rýchleho štýlu.

Čo vás zaujíma?

Vloženie zarážky len pre prvý riadok odseku

Zväčšenie alebo zmenšenie ľavej zarážky celého odseku

Zväčšenie alebo zmenšenie pravej zarážky celého odseku

Nastavenie zarážky pomocou klávesu TAB

Vloženie zarážky pre všetky riadky odseku okrem prvého riadka

Vytvorenie zápornej zarážky

Vloženie zarážky len pre prvý riadok odseku

Text so zarážkou prvého riadka

 1. Kliknite pred riadok, ktorý chcete odsadiť.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Odsek a potom kliknite na kartu Zarážky a medzery.

  Obrázok tlačidla

 3. V zozname Špeciálne v časti Zarážky kliknite na položku Prvý riadok a potom v poli O koľko nastavte veľkosť medzery, o ktorú chcete prvý riadok odsadiť.

  Poznámka : Prvý riadok odseku a všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené. Všetky odseky pred vybratým odseku je však potrebné odsadiť manuálne použitím rovnakého postupu.

Na začiatok stránky

Zväčšenie alebo zmenšenie ľavej zarážky celého odseku

 1. Vyberte odsek, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípky vedľa poľa Odsadiť vľavo a zväčšite alebo zmenšite ľavú zarážku odseku.

Na začiatok stránky

Zväčšenie alebo zmenšenie pravej zarážky celého odseku

 1. Vyberte odsek, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípky vedľa poľa Odsadiť vpravo a zväčšite alebo zmenšite pravú zarážku odseku.

Na začiatok stránky

Nastavenie zarážky pomocou klávesu TAB

 1. Kliknite na položku Tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 3. V časti Možnosti automatických opráv kliknite na položku Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

 4. Začiarknite políčko Nastaviť ľavú a prvú zarážku klávesmi Tab a Backspace.

 5. Ak chcete zarážku pridať pred prvý riadok, kliknite na začiatok riadka.

  Ak chcete pridať zarážku pred celý odsek, kliknite na začiatok ľubovoľného riadka okrem prvého.

 6. Stlačte kláves TAB.

Poznámka : Ak chcete zarážku odstrániť, stlačte kláves BACKSPACE ešte pred premiestnením kurzora. Tiež ju odstránite, ak na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknete na položku Späť.

Na začiatok stránky

Vloženie zarážky pre všetky riadky odseku okrem prvého riadka

Text s opakovanou zarážkou

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete odsadiť všetky riadky okrem prvého riadka odseku, čo sa nazýva aj opakovaná zarážka.

 2. Presuňte značku opakovanej zarážky vodorovného pravítka na miesto, kde chcete začať.

  značka opakovanej zarážky

  Ak nevidíte vodorovné pravítko pozdĺž hornej časti dokumentu, kliknite vo vrchnej časti vodorovného posúvača na tlačidlo Zobraziť pravítko.

Použitie presných rozmerov na nastavenie opakovanej zarážky

Presnejšie nastavenie opakovanej zarážky sa dá dosiahnuť výberom možností na karte Zarážky a medzery.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Odsek a potom kliknite na kartu Zarážky a medzery.

  Obrázok tlačidla

 2. V zozname Špeciálne v časti Zarážky kliknite na položku Opakovaná zarážka a potom v poli O koľko nastavte veľkosť medzery pre opakovanú zarážku.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zápornej zarážky

Text so zápornou zarážkou

 1. Vyberte text alebo odsek, ktorý chcete rozšíriť smerom k ľavému okraju.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípku nadol v poli Odsadiť vľavo.

  Pokračujte v klikaní na šípku nadol, kým nie je vybratý text umiestnený na požadovanom mieste pri ľavom okraji.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×