Odovzdanie súboru do knižnice lokality SharePoint alebo jeho vzatie k sebe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď vezmete k sebe súbor z knižnice na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services, zaistíte tak, že ostatní používatelia v ňom nemôžu počas úpravy vykonať zmeny. Keď súbor vezmete k sebe, môžete ho upraviť, zavrieť, znova otvoriť a dokonca s ním pracovať na pevnom disku. Ostatní používatelia ho nemôže zmeniť, ani zobraziť vaše zmeny, pokiaľ ho nevrátite späť do projektu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vzatie súboru z knižnice služby SharePoint

Vrátenie súboru do knižnice lokality SharePoint

Zmeniť umiestnenie, v ktorej pracujete na súbory vzaté k sebe

Prehľad

Rezervácia súborov ešte skôr než s nimi začnete pracovať vám pomôže vyhnúť sa konfliktom a nejasnostiam, keď s tou istou množinou súborov pracujú viacerí používatelia. Ak vezmete súbor k sebe, iba vy v ňom môžete vykonať zmeny. Z lokality SharePoint môžete vziať k sebe ľubovoľný súbor, pre ktorý máte povolenie, pričom súbory môžete prevziať priamo z týchto programov systému produktov systém Microsoft Office 2007: Word, Excel, PowerPoint a Visio.

Pri vracaní súboru môžete zadať komentáre o vykonaných zmenách. Tieto komentáre pomôžu používateľom zistiť, čo sa zmenilo pri jednotlivých verziách daného súboru, a to najmä v prípade, ak s týmto súborom pracuje viacero používateľov alebo ak daný súbor prechádza viacerými revíziami. Ak knižnica sleduje verzie súborov, vaše komentáre sa stanú súčasťou histórie verzií súboru, ktoré môžu byť nápomocné ak používatelia potrebujú zobraziť alebo obnoviť predchádzajúcu verziu.

Vaša organizácia možno požaduje, aby ste pred úpravou vzali súbor k sebe. Ak sa požaduje vzatie k sebe, musíte vrátiť nový súbor, keď ho vytvoríte v knižnici alebo ho do nej odovzdáte.

Ak vezmete súbor k sebe, ostatní používatelia neuvidia vykonané zmeny, kým ho nevrátite späť. Môžu však nastať situácie, pri ktorých chcete vrátiť súbor a zviditeľniť tak zmeny ostaným používateľom, ale chcete tiež, aby ostal rezervovaný a mohli ste s ním ďalej pracovať. Pri vracaní súboru si môžete vybrať, či s ním budete ďalej pracovať, pokým knižnica nesleduje hlavné aj vedľajšie verzie a vy vraciate hlavnú verziu. Hlavná verzia sa zvyčajne výrazne zmenila od predchádzajúcej hlavnej verzie, zatiaľ čo vedľajšia verzia sa zmenila len nepatrne od predchádzajúcej verzie. Hlavná verzia môže napríklad obsahovať veľký objem nového obsahu, zatiaľ čo vedľajšia verzia môže obsahovať iba opravy gramatických chýb.

Keď používate na vzatie súboru z lokality Windows SharePoint Services 3.0 program balíka Office, súbor sa predvolene uloží na pevný disk v priečinku konceptov, ktorý sa nachádza v priečinku Moje dokumenty. Toto umiestnenie môžete zmeniť na iné umiestnenie na pevnom disku alebo v sieti, prípadne môžete zadať, aby boli prevzaté súbory počas práce uložené na webovom serveri. V závislosti od požiadaviek organizácie môže správca určiť vlastné umiestnenie alebo zabrániť, aby sa umiestnenie zmenilo.

Ak vezmete súbor z lokality Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, uloží sa počas práce na server. Aj tak ho však musíte najprv vrátiť do projektu, kým ho budú môcť zobraziť ostatní používatelia. Vo väčšine prípadov sa pri prevzatí súboru z lokality Windows SharePoint Services 3.0 zobrazí hlásenie o tom, kam sa súbor po rezervácii uloží. Takéto hlásenie sa nezobrazí, ak vezmete k sebe súbor z lokality Windows SharePoint Services 2.0.

Keď vezmete k sebe dokument, pracovná tabla Správa dokumentov v programe balíka Office zobrazí príkaz na vrátenie súboru späť.

Ak sú sledované hlavne aj vedľajšie verzie súborov, možno sa zobrazí výzva s otázkou, či vraciate späť hlavnú alebo vedľajšiu verziu.

Na začiatok stránky

Vzatie súboru k sebe z knižnice lokality SharePoint.

Tento postup použite na vzatie súboru, ktorý je už otvorený v programe balíka Office. Súbor môžete vziať k sebe aj z knižnice na lokalite SharePoint.

Použite nasledujúci postup, ak ide o tieto programy balíka Office, verzia 2007:

Program Word, Excel alebo PowerPoint

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

  Dokumenty programu Word sú často predvolene otvorené v zobrazení na čítanie na celú obrazovku. Ak sa tak stane, pravdepodobne budete musieť pred dokončením tohto kroku kliknúť na položku Rozloženie pri tlači a prepnúť do zobrazenia Rozloženie pri tlači.

 2. Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré opisuje, kde je uložený súbor počas vzatia k sebe, kliknite na tlačidlo OK.

  Vo väčšine prípadov sa toto hlásenie zobrazí, ak vezmete k sebe súbor z lokality Windows SharePoint Services 3.0.

  Tip: V hlásení o uložení súboru počas rezervácie môžete zmeniť možnosti pre prácu s prevzatými súbormi.

Program Visio

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vziať k sebe.

 2. Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré opisuje, kde je uložený súbor počas vzatia k sebe, kliknite na tlačidlo OK.

  Vo väčšine prípadov sa toto hlásenie zobrazí, ak vezmete k sebe súbor z lokality Windows SharePoint Services 3.0.

  Tip: V hlásení o uložení súboru počas rezervácie môžete zmeniť možnosti pre prácu s prevzatými súbormi.

Na začiatok stránky

Vrátenie súboru do knižnice lokality SharePoint.

Tento postup použite na vzatie súboru, ktorý je už otvorený v programe balíka Office. Súbor môžete vziať k sebe aj z knižnice na lokalite SharePoint.

Použite nasledujúci postup, ak ide o tieto programy balíka Office, verzia 2007:

Program Word, Excel alebo PowerPoint

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu.

  Dokumenty programu Word sú často predvolene otvorené v zobrazení na čítanie na celú obrazovku. Ak sa tak stane, pravdepodobne budete musieť pred dokončením tohto kroku kliknúť na položku Rozloženie pri tlači a prepnúť do zobrazenia Rozloženie pri tlači.

 2. Ak sa zobrazí výzva s otázkou, či vraciate hlavnú alebo vedľajšiu verziu, kliknite na položku Vedľajšia verzia, ak ste vykonali menšiu zmenu, alebo kliknite na položku Hlavná verzia, ak ste vykonali veľkú zmenu.

 3. Do poľa Komentáre verzie zadajte ľubovoľné komentáre o vašich zmenách.

  Tieto komentáre sa zobrazia ako súčasť histórie verzií súboru v knižnici lokality SharePoint, čo vám môže pomôcť, pokiaľ vy alebo niekto iný potrebuje zobraziť informácie o predchádzajúcich verziách.

 4. Ak je k dispozícii začiarkavacie políčko Ponechať dokument vzatý k sebe po vrátení tejto verzie do projektu., môžete ho začiarknuť, pokiaľ plánujete pokračovať v práci so súborom.

  Táto možnosť je dispozícii, ak vaša knižnica nesleduje verzie, ak sleduje všetky verzie rovnako alebo vraciate späť vedľajšiu verziu. Táto možnosť je nedostupná v prípade, ak vraciate späť hlavnú verziu alebo verziu na publikovanie.

Program Visio

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vrátiť do projektu.

 2. Ak sa zobrazí výzva s otázkou, či vraciate hlavnú alebo vedľajšiu verziu, kliknite na položku Vedľajšia verzia, ak ste vykonali menšiu zmenu, alebo kliknite na položku Hlavná verzia, ak ste vykonali veľkú zmenu.

 3. Do poľa Komentáre verzie zadajte ľubovoľné komentáre o vašich zmenách.

  Tieto komentáre sa zobrazia ako súčasť histórie verzií súboru v knižnici lokality SharePoint, čo vám môže pomôcť, pokiaľ vy alebo niekto iný potrebuje zobraziť informácie o predchádzajúcich verziách.

 4. Ak je k dispozícii začiarkavacie políčko Ponechať dokument vzatý k sebe po vrátení tejto verzie do projektu., môžete ho začiarknuť, pokiaľ plánujete pokračovať v práci so súborom.

  Táto možnosť je dispozícii, ak vaša knižnica nesleduje verzie, ak sleduje všetky verzie rovnako alebo vraciate späť vedľajšiu verziu. Táto možnosť je nedostupná v prípade, ak vraciate späť hlavnú verziu alebo verziu na publikovanie.

Na začiatok stránky

Zmena umiestnenia, kde sa pracuje s rezervovanými súbormi

Pomocou tohto nastavenia môžete zmeniť umiestnenie, kde budete pracovať s nasledujúcim rezervovaným súborom. Ak aktuálne pracujete na prevzatom súbore, tento postup nezmení jeho umiestnenie.

Použite nasledujúci postup, ak ide o tieto programy balíka Office, verzia 2007:

Program Word, Excel alebo PowerPoint

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu: Možnosti programu Word, Excel – možnosti alebo Možnosti programu PowerPoint.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. V sekcii Možnosti offline úprav súborov na serveri správy dokumentov vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Použite nasledujúcu procedúru na prácu so súbormi vzatými k sebe na pevnom disku alebo na sieťovom umiestnení:

   1. V sekcii Uložiť súbory vzaté k sebe do kliknite na položku Umiestnenie konceptov na serveri na tomto počítači.

   2. Do poľa Umiestnenie konceptov na serveri zadajte umiestnenie na pevnom disku, kde chcete pracovať so súbormi vzatými k sebe alebo kliknite na položku Prehľadávať a nájdite toto umiestnenie.

  • Ak chcete so súbormi vzatými k sebe pracovať na webovom serveri, kliknite v sekcii Uložiť súbory vzaté k sebe do na položku Webový server.

   Keď si vyberiete túto možnosť, so súbormi vzatými k sebe budete pracovať na webovom serveri alebo lokalite, kde sú uložené vaše súbory. Špecifické umiestnenie nemôžete prispôsobiť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Program Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Služba – možnosti.

 3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Možnosti offline úprav.

 4. V sekcii Možnosti offline úprav súborov na serveri správy dokumentov vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Použite nasledujúcu procedúru na prácu so súbormi vzatými k sebe na pevnom disku alebo na sieťovom umiestnení:

   1. Ak chcete pracovať so súbormi vzatými k sebe na pevnom disku, v položke Uložiť súbory vzaté k sebe do kliknite na položku Umiestnenie konceptov na serveri na tomto počítači.

   2. Do poľa Umiestnenie konceptov na serveri zadajte umiestnenie na pevnom disku, kde chcete pracovať so súbormi vzatými k sebe alebo kliknite na položku Prehľadávať a nájdite toto umiestnenie.

  • Ak chcete pracovať so súbormi vzatými k sebe na serveri, v sekcii Uložiť súbory vzaté k sebe do kliknite na položku Webový server.

   Keď si vyberiete túto možnosť, so súbormi vzatými k sebe budete pracovať na webovom serveri alebo lokalite, kde sú uložené vaše súbory. Špecifické umiestnenie nemôžete prispôsobiť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×