Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na odoslanie okamžitej správy každému, kto má konto Skype for Business.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Odoslanie textovej správy jednej osobe

 1. Ak chcete spustiť Skype for Business, stlačte kláves s logom Windows, napíšte Skype for Business a stlačte kláves Enter.

  Výber sa najskôr nachádza vo vyhľadávacom poli Nájsť osobu.

 2. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby. Keď sa v Moderátorovi meno zhoduje s vyhľadávaným reťazcom, ozve sa: „Výsledky vyhľadávania, panel sa aktualizoval.“

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prechádzať výsledkami vyhľadávania. Budete počuť mená kontaktov.

 4. Stlačením klávesu Enter môžete odoslať okamžitú správu vybranému kontaktu. Tým sa otvorí zoznam možností pre daný kontakt.

 5. Ozve sa: „Odoslať tlačidlo IM.“ Stlačením klávesu Enter otvorte okno okamžitých správ s kontaktom.

 6. Ozve sa meno alebo e-mailová adresa osoby a jej aktuálny stav. Výber sa nachádza v poli Vstup konverzácie. Ak chcete odoslať správu, zadajte text a stlačte kláves Enter.

  Tip : V prípade, že príjemca okamžitej správy má konto Skype for Business, jeho stav je však iný ako „Dostupný“, nemôže odpovedať okamžite alebo ak nie je v súčasnosti online, správa sa môže presunúť do jeho e-mailov alebo histórie konverzácií.

Odoslanie textovej správy viacerým osobám

Môžete mať konverzáciu s dvomi alebo viacerými osobami naraz.

 1. Zopakujte kroky 1-5, ktoré sú popísané v časti Odoslanie textovej správy jednej osobe.

 2. Ak chcete pozvať ďalšie kontakty, aby sa pridali do konverzácie, stláčajte klávesy Alt+V alebo Tab, kým sa neozve „Tlačidlo pozvať viac ľudí“ a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s vybratým poľom úprav.

 3. Zadajte meno alebo ho vyberte zo zoznamu pomocou klávesu so šípkou nadol.

 4. Stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Tlačidlo OK“ a potom stlačením klávesu Enter pridajte osobu do konverzácie.

 5. Opakujte kroky 2-4, kým nepozvete všetky osoby, ktoré chcete.

Ak teraz odošlete správu, odošle sa všetkým osobám, ktoré ste vybrali.

Odoslanie súborov v okamžitej správe

Keď máte otvorené okno konverzácie okamžitých správ, môžete poslať druhej osobe akýkoľvek typ súboru.

Tip : Keď sa zúčastňujete na schôdzi alebo konverzácii okamžitých správ s viacerými osobami, súbory sa odošlú každej zúčastnenej osobe.

 1. K tlačidlu Vybrať súbor na odoslanie môžete prejsť stlačením klávesu Tab. Ozve sa „Vybrať súbor na odoslanie“.

 2. Stlačením klávesu Spacebar otvoríte dialógové okno Súbor – Vybrať. Ozve sa „Odoslanie súboru všetkým účastníkom“.

 3. Prechádzaním cez dialógové oknoSúbor – Vybrať vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete odoslať.

  Tip : Môžete poslať textovú odpoveď alebo odoslať súbor, nemôžete však odoslať obe položky súčasne. Ak sa v poli správy, ktorá nebola odoslaná, nachádza text, po odoslaní súboru tento text zmizne.

 4. Keď ste vybrali súbor alebo súbory, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo Otvoriť a potom kláves Enter.

Pozrite tiež

K schôdzi v Skype for Business online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Začíname používať čítačku obrazovky s aplikáciou Skype for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Skype for Business pre Mac môžete používať s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na odoslanie okamžitej správy každému, kto má konto Skype for Business alebo Skype.

Poznámky : 

Odoslanie textovej správy jednej osobe

 1. Spustite program Skype for Business pre Mac a následne stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Vyhľadať kontakty, pole vyhľadávania“.

 2. Zadajte meno osoby alebo e-mailovú adresu. Funkcia VoiceOver oznámi počet nájdených osôb.

 3. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do tabuľky s výsledkami vyhľadávania.

 4. Pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor sa môžete pohybovať vo výsledkoch vyhľadávania. Počas prechádzania zoznamu oznamuje funkcia VoiceOver mená a stavy dostupnosti.

 5. Keď sa nachádzate na kontakte, stlačenie kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol umožňuje výber položky.

 6. Stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo Konverzácia.

 7. Ak chcete otvoriť okno okamžitých správ, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Výber sa teraz nachádza na textovom poli a môžete začať s písaním správy. Ak chcete odoslať správu, stlačte kláves Enter.

 9. Keď dorazí nová správa konverzácie, ozve sa zvuk. Ak si chcete vypočuť správy konverzácie:

  1. Ak sa chcete presunúť vyššie do oblasti konverzácie, musíte opustiť pole textovej správy. Pole textovej správy opustíte stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + šípka doľava, až kým sa neozve „História konverzácie, tabuľka“.

  2. Ak chcete otvoriť tabuľku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta prvú správu vlákna.

  3. Ak chcete pokračovať v počúvaní správ, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol.

  4. Ak chcete opustiť tabuľku s históriou konverzácie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

  5. Ak sa chcete vrátiť do textového poľa okamžitých správ na písanie správ, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, až kým sa neozve „Tu zadajte správu, úprava textu“.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočnenie a prijatie hovoru v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×