Odoslanie údajov formulára do webovej služby

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete, aby používatelia odosielali údaje formulára do webovej služby, môžete do šablóny formulára pridať pripojenie údajov odoslania ako vedľajšie pripojenie údajov. Podľa typu údajov, ktoré webová služba prijíma, môžete nakonfigurovať pripojenie údajov odoslania tak, aby sa odosielali údaje v konkrétnom poli, údaje vo všetkých poliach v určitej skupine alebo všetky údaje formulára.

Keď pridáte pripojenie údajov odoslania, nakonfigurujte šablónu formulára, aby používatelia mohli odoslať údaje formulára do webovej služby. Program InfoPath potom pridá tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať do ponuky Súbor vo formulári. Možnosti odoslania môžete tiež prispôsobiť nasledovným spôsobom:

 • Zmeňte text zobrazený na tlačidle Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a v príkaze Odoslať v ponuke Súbor.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a pre príkaz Odoslať v ponuke Súbor.

 • Vytvorte vlastné hlásenia, ktoré sa zobrazia používateľom počas odosielania formulárov.

 • Určite, či zostane formulár po odoslaní otvorený, zavrie sa alebo sa otvorí ďalší prázdny formulár.

Pridanie pripojenia údajov odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

 3. Kliknite na políčko Odoslať údaje formulára do jediného miesta určenia a v zozname kliknite na položku Webová služba.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V Sprievodcovi pripojením údajov zadajte umiestnenie webovej služby, do ktorej majú používatelia odosielať údaje, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Tip : Ak chcete vyhľadať webovú službu na serveri UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), kliknite na tlačidlo Hľadať v registri UDDI, zadajte server UDDI, na ktorom chcete hľadať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo podľa poskytovaných služieb, zadajte kľúčové slovo vyhľadávania a potom kliknite na tlačidlo Hľadať. Webová služba, ktorá zodpovedá hľadanému kľúčovému slovu, sa zobrazí v zozname Výsledok hľadania.

 6. Na nasledujúcej strane Sprievodcu v zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, pomocou ktorej sa majú prijať údaje formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vyberte, aký typ údajov formulára sa odošle pre jednotlivé parametre vo webovej službe. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údaje v poli alebo skupine

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku Pole alebo skupina.

  3. Kliknite na položku Upraviť Vzhľad tlačidla .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli Zahrnúť kliknite na položku Iba text a podradené prvky, čím odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML, vrátane vybraných prvkov, čím odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslanie všetkých údajov formulára

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie v podobe reťazca údajov

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka : Toto políčko sa zvyčajne začiarkuje pri odosielaní digitálne podpísaných údajov. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

  Technické podrobnosti o objektoch Microsoft ADO.NET DataSet

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol DataSet. Ak používate iný typ uzla na pripojenie údajov k webovej službe, ktorá vyžaduje objekt ADO DataSet, akcia odoslania zlyhá.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov pripojenia údajov zadajte popisný názov pre odoslanie pripojenia údajov.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Tip : Ak chcete priradenie klávesovej skratky k tomuto tlačidlo a príkaz, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 10. Overte správnosť informácií v časti Súhrn a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Ak chcete používateľom povoliť použitie príkazu Odoslať alebo tlačidla Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný po vyplnení formulára, začiarknite políčko Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo panela s nástrojmi Odoslať.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   1. Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   2. Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    Tip : V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   3. Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×