Odoslanie údajov formulára do webovej služby

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete používateľom odosielať údaje formulára do webovej služby, môžete pridať pripojenie na odoslanie údajov do šablóny formulára ako vedľajšieho pripojenia údajov. V závislosti od typy údajov, ktoré webová služba akceptuje, môžete nakonfigurovať pripojenie údajov odoslania na odoslanie údajov v danom poli, údaje vo všetkých polí v skupine alebo všetky údaje vo formulári.

Keď pridáte pripojenie údajov odoslania, nakonfigurujte šablóny formulára umožníte používateľom odoslať údaje formulára do webovej služby. Ako výsledok, program Microsoft Office InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor vo formulári. Môžete tiež prispôsobiť možnosti odoslania pre šablónu formulára nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zmeňte text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať v ponuke súbor.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať v ponuke súbor.

 • Vytvoriť vlastné správy, ak chcete zobraziť používateľov, keď odosielania formulárov.

 • Zadajte, či chcete ponechať formulár otvorený, zavrite formulár alebo otvorí ďalší prázdny formulár po odoslaní formulára.

Pridanie pripojenia na odoslanie údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania začiarknite políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

 3. Kliknite na položku odoslanie údajov formulára do jedného cieľa, a potom v zozname kliknite na položku Webová služba.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V Sprievodcovi pripojením údajov zadajte umiestnenie webovej služby, kde používatelia odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Tip: Ak chcete hľadať univerzálny popis, zisťovania a Integration (UDDI) server webová služba, kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte UDDI servera, ktorý chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú k dispozícii, Zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu v zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktoré chcete použiť na prijímanie údajov formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu vyberte údaje vo formulári na odoslanie pre každý parameter vo webovej službe, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na pole alebo skupinu.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli zahrnúť kliknite na položku Text a podradené prvky iba odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraného prvku odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Zvyčajne vyberiete toto začiarkavacie políčko Odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Technické podrobnosti o objektoch Microsoft ADO.NET DataSet

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET množinu údajov, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate iný typ uzla pre pripojenie údajov webovej služby, ktorá si vyžaduje množinu údajov ADO, akcia odoslania zlyhá.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte názov pre toto pripojenie údajov zadajte popisný názov pre toto pripojenie údajov odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 10. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Ak chcete povoliť používateľom používať príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný pri vypĺňaní formulára, začiarknite políčko Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   1. Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   2. Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Tip: Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   3. Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×