Odložený začiatok číslovania strán v dokumente Wordu pre Mac

Môže sa stať, že nebudete chcieť, aby sa čísla strán zobrazované v hlavičke alebo päte zhodovali so skutočnými číslami strán dokumentu.

Vyberte si situáciu, ktorá najlepšie vystihuje to, čo chcete urobiť:

Nechcete, aby sa číslo strany zobrazovalo na titulnej strane, ale na druhej strane chcete zobraziť označenie Strana 2.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položky Hlavička > Upraviť hlavičku (alebo Päta > Upraviť pätu).

 2. Na karte Návrh nástrojov hlavičiek a piat vyberte možnosť Iné na prvej strane.

  Po dvojitom kliknutí do oblasti hlavičky alebo päty Word zobrazí kartu Hlavička a päta.

  Poznámka:  Možnosť Iné na prvej strane možno použiť na prvej strane ľubovoľnej sekcie, nielen na prvej strane celého dokumentu.

 3. V oblasti hlavičky alebo päty by sa malo na prvej strane zobrazovať označenie Hlavička prvej strany. Výberom zvýraznite číslo strany a stlačte kláves Delete.

 4. Zavrite okno kliknutím na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo stlačením klávesu Esc.

Prvá strana dokumentu je titulná strana, na druhej strane je uvedený obsah a na tretej strane chcete zobraziť označenie Strana 1.

Ak chcete začať číslovať strany hlbšie v dokumente, najprv rozdeľte dokument do sekcií, zrušte medzi nimi prepojenie a potom vložte čísla strán.

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť zlom sekcie.

 2. Kliknite na položky Rozloženie > Zlomy > Nasledujúca strana.
  Karta Rozloženie so zvýraznenou položkou Ďalšia strana

  (Neklikajte na položku Strana, inak pridáte do dokumentu prázdnu stranu.)

 3. Dvakrát kliknite na miesto v hlavičke alebo päte, kde chcete zobraziť čísla strán. Otvorí sa karta Hlavička a päta.

 4. Kliknutím na položku Prepojiť s predchádzajúcim túto možnosť vypnite a zrušte prepojenie medzi hlavičkou a pätou predchádzajúcej sekcie.
  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Prepojiť s predchádzajúcim

 5. Kliknite na položky Číslo strany > Číslo strany a potom vyberte požadované zarovnanie a pozíciu.

 6. Kliknutím na položky Číslo strany > Formátovať čísla strán otvorte dialógové okno Formát čísiel strán.

 7. Ak sa má číslovanie začať číslom 1, kliknite na položku Začať od a napíšte číslo 1 (v opačnom prípade Word použije skutočné číslo strany).
  V poli Formát čísla strany je položka Začať od = 1.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.
  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Zavrieť

Pracujete so súpravou dokumentov a prvý dokument sa začína označením Strana 1 a končí označením Strana 52. Prvú stranu v druhom dokumente chcete nastaviť s označením podľa nasledujúceho čísla v poradí, to znamená Strana 53.

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty strany v dokumente.

  Word otvorí hlavičku alebo pätu na úpravu a zobrazí sa karta Hlavička a päta.

  Po dvojitom kliknutí do oblasti hlavičky alebo päty Word zobrazí kartu Hlavička a päta.
 2. Ak dokument ešte neobsahuje čísla strán, kliknite na položku Číslo strany na karte Hlavička a päta a potom kliknite na položku Číslo strany.

  Na karte Hlavička a päta kliknutím na položku Číslo strany v ponuke Číslo strany pridáte číslo strany.

  Word zobrazí okno Čísla strán, kde si môžete vybrať umiestnenie a zarovnanie čísel strán a následným kliknutím na položku OK ich pridať do dokumentu.

  V dialógovom okne Čísla strán nastavte umiestnenie a zarovnanie čísel strán.
 3. Kliknite na položky Číslo strany > Formátovať čísla strán.

  Ak chcete formátovať čísla strán, kliknite na položku Číslo strany na karte Hlavička a päta a potom kliknite na položku Formátovať čísla strán.
 4. V dialógovom okne Formát čísiel strán vyberte položku Začať od a potom zadajte požadované číslo prvej strany dokumentu.

  Začiatočné číslo strany nastavíte výberom položky Začať od a následným zadaním čísla.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Úpravy hlavičky alebo päty zastavíte kliknutím na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvojitým kliknutím na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

  Ak chcete zastaviť úpravy hlavičky alebo päty dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu.

Vyberte si situáciu, ktorá najlepšie vystihuje to, čo chcete urobiť:

Nechcete, aby sa číslo strany zobrazovalo na titulnej strane, ale na druhej strane chcete zobraziť označenie Strana 2.

 1. Na karte Prvky dokumentu v časti Hlavička a päta kliknite na položku Strana.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť číslo na prvej strane.

  Poznámka: Ak je dokument rozdelený na sekcie, vyberte tie, v ktorých chcete skryť číslo strany na prvej strane sekcie.

Prvá strana dokumentu je titulná strana, na druhej strane je uvedený obsah a na tretej strane chcete zobraziť označenie Strana 1.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Koncept.

 2. Kliknite na sekciu, kde chcete začať s číslovaním.

  Ak váš dokument neobsahuje žiadne zlomy sekcií, môžete vložiť, odstrániť alebo zmeniť zlom sekcie na mieste, kde chcete začať číslovať strany. V ponuke Vložiť ukážte na položku Prerušenie a vyberte vhodný typ zlomu sekcie.

 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 4. Kliknite do oblasti hlavičky v hornej časti strany alebo do oblasti päty v dolnej časti strany.

 5. Na karte Prvky dokumentu v časti Hlavička a päta kliknite na položku Strana.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 6. Kliknite na tlačidlo Formát.

 7. Do poľa Začať od zadajte číslo 1 a kliknite na tlačidlo OK.

  Tipy: 

  • Každú sekciu v dokumente môžete číslovať nezávisle od seba.

  • Ak nechcete vytlačiť číslo strany na prvej strane sekcie, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť číslo na prvej strane v dialógovom okne Čísla strán.

Pracujete so súpravou dokumentov a prvý dokument sa začína označením Strana 1 a končí označením Strana 52. Prvú stranu v druhom dokumente chcete nastaviť s označením podľa nasledujúceho čísla v poradí, to znamená Strana 53.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Prvky dokumentu v časti Hlavička a päta kliknite na položku Strana.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 3. Kliknite na tlačidlo Formát.

 4. Do poľa Začať od zadajte číslo a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Ak je dokument rozdelený na sekcie, kliknite na sekciu, v ktorej chcete zmeniť počiatočné číslo strany.

  • Každú sekciu v dokumente môžete číslovať nezávisle od seba.

Pozrite tiež

Pridanie alebo odstránenie čísel strán

Pridanie čísel strán do existujúcej hlavičky alebo päty

Pridanie čísla strany X z Y do dokumentu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×