Odkaz na službu Unified Messaging

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto funkcia vyžaduje, aby ste použili konto Microsoft Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. Ďalšie informácie o kontá Microsoft Exchange a ako zistiť, ktorú verziu servera Exchange, vaše konto, ku ktorému sa pripája, nájdete v prepojeniach v časti Pozrite tiež. Exchange 2007 Správca musí aktivovať funkciu Unified Messaging pre tieto príkazy k dispozícii.

Telefonický prístup

Zobrazenie telefónnych čísel

Pole Čísla telefonického prístupu môžete použiť na zobrazenie telefónnych čísel, ktoré môžete vytočiť na získanie prístupu k správam, kalendáru a kontaktom prostredníctvom aplikácie Outlook Voice Access. Tieto čísla nastavuje správca servera Exchange 2007.

Obnovenie kódu PIN hlasovej pošty

Ak chcete obnoviť kód PIN hlasovej pošty pre aplikáciu Outlook Voice Access, kliknite na tlačidlo Obnoviť kód PIN. Kód PIN sa používa na získanie prístupu k poštovej schránke a informáciám z kalendára.

Výber e-mailového priečinka

Na určenie e-mailového priečinka, ktorý chcete použiť na čítanie e-mailových správ, správ hlasovej pošty či iných správ pomocou aplikácie Outlook Voice Access použite možnosť Vybrať priečinok, ktorý sa bude čítať pri prístupe k e-mailovým správam z telefónu. V predvolenom nastavení je ako priečinok, ktorý sa má použiť pri prístupe k správam z telefónu pomocou aplikácie Outlook Voice Access, vybratý priečinok Doručená pošta. Ak však na získanie prístupu pri používaní aplikácie Outlook Voice Access chcete vybrať iný priečinok, môžete kliknúť na položku Zmeniť priečinok.

Hlasová pošta

Číslo prehrávania v telefóne

Telefónne číslo, ktoré zadáte do poľa Číslo prehrávania v telefóne je číslo, na ktoré systém Unified Messaging telefonuje pri používaní funkcie prehrávania v telefóne. Túto funkciu je možné použiť na prehrávanie alebo nahrávanie uvítaní hlasovej pošty, či na prehrávanie správ hlasovej pošty v telefóne. Predvolene je telefónne číslo nastavené na číslo klapky, toto nastavenie je však možné zmeniť.

Výber uvítania hlasovej pošty

Možnosti v časti Výber uvítania, ktoré sa prehrá volajúcim môžete použiť na nastavenie typu uvítania hlasovej pošty, ktoré si volajúci vypočujú pri prepojení na hlasovú poštu.

  • Možnosť Uvítanie hlasovej pošty je predvolený výber, je to bežné uvítanie hlasovej pošty. Toto uvítanie sa používa, ak ste v kancelárii, ale mimo pracovného stola, alebo ak ste na krátky čas mimo kancelárie.

  • Možnosť Uvítanie hlasovej pošty v režime „Mimo kancelárie“ sa vo všeobecnosti používa, ak nie ste v kancelárii, alebo ak ste mimo kancelárie na dlhší čas.

Prehrávanie alebo nahrávanie uvítania v telefóne

Kliknutím na príkaz Zavolať zavoláte na telefónne číslo prehrávania v telefóne. Prehrá sa uvítanie hlasovej pošty, ktoré je vybraté v telefóne. Túto možnosť tiež môžete použiť na prehrávanie alebo nahrávanie novej hlasovej pošty, či uvítania v režime „Mimo kancelárie“ prostredníctvom telefónu.

Zadanie upozornení na zmeškané hovory

Prostredníctvom začiarkavacieho políčka Odoslať e-mailovú správu do priečinka Doručená pošta v prípade zmeškania telefonického hovoru môžete určiť, či chcete prijímať upozornenia na zmeškané hovory. Ak je políčko začiarknuté, v prípade, že sa vás volajúci pokúsia kontaktovať, ale nezanechajú žiadne hlasové správy, vám bude doručené e-mailové upozornenie. Políčko Odoslať e-mailovú správu do priečinka Doručená pošta v prípade zmeškania telefonického hovoru je začiarknuté predvolene.

Klávesové skratky pre hlasovú poštu

Pri konfigurovaní alebo výbere možností hlasovej pošty môžete používať klávesové skratky. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii pre možnosti hlasovej pošty.

Požadovaná akcia

Klávesy

Obnoviť kód PIN pre aplikáciu Outlook Voice Access

ALT+R

Vybrať e-mailový priečinok, ktorý sa bude čítať pri používaní aplikácie Outlook Voice Access

ALT+F

Zadať číslo prehrávania v telefóne

ALT+P

Vybrať uvítanie hlasovej pošty

ALT+V

Vybrať uvítanie v režime „Mimo kancelárie“

ALT+O

Zavolať číslo na prehrávanie alebo nahrávanie uvítania v telefóne

ALT+C

Zapnúť alebo vypnúť upozornenia na zmeškané hovory

ALT+D

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×