Odčítanie čísel

Dôležité : Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach medzi formátmi súborov.

Predpokladajme, že chcete zistiť, koľko skladových položiek nie je ziskových (celkový počet skladových položiek mínus ziskové položky), alebo koľko zamestnancov pôjde čoskoro do dôchodku (celkový počet zamestnancov mínus počet zamestnancov mladších ako 55 rokov). Existuje niekoľko spôsobov odčítania čísel.

Čo chcete urobiť?

Odčítanie čísel v bunke

Odčítanie čísel v rozsahu

Odčítanie čísel v bunke

Na vykonanie tejto úlohy použite aritmetický operátor - ( znamienko mínus).

Napríklad, ak zadáte do bunky nasledujúci vzorec:

=10-5

V bunke sa zobrazí nasledujúci výsledok:

5

Na začiatok stránky

Odčítanie čísel v rozsahu

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia SUM. Pripočítanie záporného čísla je to isté ako odčítanie.

Poznámka : Program Excel neobsahuje žiadnu funkciu ODČÍTANIE. Použite funkciu SUM a čísla, ktoré chcete odčítať, konvertujte na záporné. Napríklad vzorec SUM(100,-32,15,-6) vráti hodnotu 77.

Príklad

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 2. Vyberte v nasledujúcom príklade obsah v bunkách A1 – B7.

  Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  A

  B

  1

  Údaje

  2

  15 000

  3

  9 000

  4

  –8 000

  5

  Vzorec

  Popis (výsledok)

  6

  =A2-A3

  Odčíta 9 000 od 15 000 (6 000)

  7

  =SUM(A2:A4)

  Sčíta všetky čísla zoznamu vrátane záporných čísel (16 000)

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

Spôsob použitia funkcie SUM

Pomocou funkcie SUM sa sčítajú všetky čísla zadané ako argumenty. Argumentom môže byť rozsah, odkaz na bunku, pole, konštanta, vzorec alebo výsledok inej funkcie. Pomocou vzorca SUM(A1:A5) sa sčítajú všetky čísla v bunkách A1 až A5 (rozsah). Ako ďalší príklad možno uviesť vzorec SUM(A1, A3, A5), pomocou ktorého sa sčítajú čísla v bunkách A1, A3, a A5 (A1, A3 a A5 sú argumentmi).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×