Obtekanie textu okolo obrázka v programe Publisher

Táto téma popisuje ovládanie obtekania textu okolo obrázkov alebo objektov Word Art v publikácii. Zmenou obtekania textu môžete zmeniť vzťah medzi textom a obrázkom.

Poznámka: Táto téma nepopisuje zarovnanie textu okolo kriviek, ktoré v programe Publisher nie je k dispozícii, alebo plynulého textu do stĺpcov. Ďalšie informácie o vertikálnom otočení textu alebo o nastavení toku textu nájdete po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Skôr ako začnete zisťovať, ako zalomiť text, je dôležité pochopiť rozdiely medzi prácou s textom v tlačových a webových publikáciách.

Text a obrázky v tlačových publikáciách

V tlačových publikáciách máte na výber niekoľko možností obtekania textu okolo obrázkov. Preto môžete obrázky umiestniť kamkoľvek chcete.

Poznámka: Ak chcete zistiť či sa nachádzate v tlačovej publikácii, skontrolujte záhlavie. V ňom je zobrazené, či máte otvorenú tlačovú alebo webovú publikáciu. Tlačová publikácia je publikácia, ktorá bola spustená v sprievodcovi tlačovou publikáciou alebo ako prázdna tlačová publikácia. Tlačové publikácie sú navrhnuté skôr pre tlač, ako pre publikovanie na webe.

Nasledovné príklady vysvetľujú najbežnejšie možnosti obtekania textu.

four text wrapping options illustrated

1. Hore a dolu  Text sa preruší v hornej časti rám obrázka a pokračuje za dolným okrajom rámu. Ak sa obrázok v okamihu výberu tejto možnosti nachádza na hornom alebo dolnom okraji publikácie, text obtečie iba okolo dolnej alebo hornej časti obrázka.

2. Tesné  Text obtečie okolo obrysu obrázka a nie okolo jeho rámu. Ďalšia možnosť Cez je podobná možnosti Pevné, ale pri niektorých obrázkoch táto možnosť spôsobí, že text obtečie okolo obrysu obrázka tesnejšie.

3. Štvorec  Text obtečie okolo rámu a nie okolo samotného obrázka.

4. Žiadny  Text nebude brať ohľad na obrázok a môže prechádzať cez alebo ponad obrázok, v závislosti od poradia objektov. (Ak chcete zmeniť poradie obrázka, kliknite naň a v ponuke Usporiadať ukážte na možnosť Poradie.)

Poznámka: 

 • Ak tlačová publikácia obsahuje tabuľku, text v tabuľkách nemôže obtekať okolo obrázkov alebo objektov WordArt.

 • Ak konvertujete tlačovú publikáciu na webovú publikáciu, zruší sa obtekanie textu nastavené v tlačovej publikácii.

Text a obrázky vo webových publikáciách

Vo webových publikáciách nemôžete použiť nástroje automatického obtekania textu programu Publisher na obtekanie textu okolo obrázkov.

Poznámka: Ak chcete zistiť či sa nachádzate vo webovej publikácii, skontrolujte záhlavie. V ňom je zobrazené, či máte otvorenú webovú alebo tlačovú publikáciu. Webová publikácia je publikácia, ktorá bola spustená v sprievodcovi webovou publikáciou, alebo ako prázdna webová publikácia. Webové publikácie sú navrhnuté skôr pre publikovanie na webe ako pre tlač.

To znamená, že:

 • Ak vo webovej publikácii umiestnite obrázok na odsek textu, obrázok prekryje text za ním, alebo text prekryje obrázok (podľa nastavenia poradia obrázka príkazom Poradie v ponuke Usporiadať).

 • Obrázky a text môžete umiestniť vedľa seba, ale ak chcete dosiahnuť požadované výsledky, je potrebné použiť viac blokov textu.

  Ďalšie informácie o spôsobe vytvárania blokov textu a prepájaní blokov textu tak, aby text plynul z jedného bloku do druhého, nájdete v tejto téme po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Obtekanie textu okolo obrázka

Ak chcete ovládať spôsob obtekania textu okolo obrázka, nastavte štýl obtekania okolo obrázka:

 1. Kliknite na obrázok.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 3. Kliknite na požadovaný Štýl obtekania a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: 

 • Ak chcete, aby text obtekal okolo objektu WordArt, kliknite v ponuke Formát namiesto možnosti Obrázok na možnosť Objekt WordArt.

 • Ak na karte Rozloženie nie je zobrazená možnosť Štýl obtekania, nachádzate sa vo webovej publikácii, v ktorej nie je možné nastavenie obtekania textu.

 • V tabuľke nemôže text obtekať okolo obrázka alebo objektu WordArt. Možnosť Štýl obtekania je síce po kliknutí na obrázok v tabuľke k dispozícii, ale kliknutie na túto možnosť text neovplyvní.

 • Ďalšie informácie o doladení štýlu obtekania zmenou tvaru rámu obrázka alebo vzdialenosti medzi textom a obrázkom nájdete v tejto téme po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×