Obrázok 300 x 400

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Matica je obdĺžnikové pole prvkov, ktoré sú usporiadané do riadkov a stĺpcov, ktoré možno použiť na zobrazenie umiestnenia konceptov pozdĺž dvoch osí. Napríklad, môžete použiť maticou na ilustráciu štyri kombináciou dvoch konceptov alebo zložky. Pomocou grafického prvku SmartArt v Excel, Outlook, PowerPoint alebo Word, môžete vytvoriť matice a zahrnúť do tabuľkového hárka, e-mailovú správu, prezentácie alebo dokumentu.

Základná matica grafickom prvku SmartArt

Obrázok 300 x 400

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Zmenšené tlačidlo SmartArt

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku matice, kliknite na položku Rozloženie matice (napríklad Základná matica ) a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na zadávanie textu do svojho matice, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   Ovládací prvok tably Text

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a potom napíšte text.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

 • Ak chcete presunúť pole, kliknite na pole a potom ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať pole iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na matice, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

 2. Kliknite na položku matice a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zobrazenie vzťahu častí k celku v kvadrantoch, kliknite na položku Základná matica.

   Základná matica grafickom prvku SmartArt

  • Ak chcete zobraziť vzťah kvadrantoch celok, kliknite na položku Matica s názvom. Prvý riadok najvyššej úrovne v rámci zadaného textu sa zobrazuje v centre matice a prvé štyri riadky textu druhej úrovne sa zobrazujú v kvadrantoch.

   Dlaždicovom matice grafické prvky SmartArt

  • Zobrazenie vzťahu častí k celku v kvadrantoch, s dôrazom na kvadrantoch skôr ako celok, kliknite na položku Mriežková matica.

   Mriežka matice grafickom prvku SmartArt

  • Ak chcete zobraziť cyklické pokroku vzťah k ústrednej myšlienke, kliknite na položku Matica cyklu.

   Grafický prvok SmartArt Matica cyklu

Podrobnejšie informácie o každom type matice nájdete v téme Popis grafického prvku SmartArt typu matica.

Poznámka: Rozloženie grafického prvku SmartArt môžete zmeniť tiež kliknutím na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Pri ukázaní na možnosť rozloženia sa grafický prvok SmartArt zmení, aby ste videli ukážku jeho vzhľadu s vybratým rozložením.

Rýchlo pridať kvality vzhľad a doladenie na grafický prvok SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použitie štýlu grafického prvku SmartArt na vašej matice. Môžete tiež pridať efekty, ako je napríklad žiarenie, hladké okraje alebo 3-D efekty.

V poliach v grafickom prvku SmartArt je možné použiť kombinácie farieb, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Tlačidlo Zmeniť farby na karte Návrh v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia v grafickom prvku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania poľa

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie poľa, ktoré chcete zmeniť a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  V balíku Office 2016 a Office 2013, rozbaľte položku čiary a potom vyberte farbu alebo štýl, ktorý chcete.

  V balíku Office 2010, kliknite na tlačidlo Farba čiary a vyberte farbu a kliknite na položku štýl čiary na zmenu jačmenné zrno.

Zmena farby pozadia poľa v vaša matica

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ohraničenie poľa a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Výplň a potom na položku Výplň plnou farbou.

 4. Kliknite na tlačidlo Farba a potom kliknite na požadovanú farbu.

Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motívu dokumentu.

Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia snímky, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné).

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v grafických prvkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla .

Poznámky: 

Obrázok 300 x 400

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku matice, kliknite na položku Rozloženie matice (napríklad Základná matica ) a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na zadávanie textu do svojho matice, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a potom napíšte text.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

 • Ak chcete presunúť pole, kliknite na pole a potom ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať pole iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na matice, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

 2. Kliknite na položku matice a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zobrazenie vzťahu častí k celku v kvadrantoch, kliknite na položku Základná matica.

   Basic matrix

  • Ak chcete zobraziť vzťah kvadrantoch celok, kliknite na položku Matica s názvom. Prvý riadok najvyššej úrovne v rámci zadaného textu sa zobrazuje v centre matice a prvé štyri riadky textu druhej úrovne sa zobrazujú v kvadrantoch.

   Titled matrix

  • Zobrazenie vzťahu častí k celku v kvadrantoch, s dôrazom na kvadrantoch skôr ako celok, kliknite na položku Mriežková matica.

   .

Poznámka: Rozloženie grafického prvku SmartArt môžete zmeniť tiež kliknutím na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Pri ukázaní na možnosť rozloženia sa grafický prvok SmartArt zmení, aby ste videli ukážku jeho vzhľadu s vybratým rozložením.

Rýchlo pridať kvality vzhľad a doladenie na grafický prvok SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použitie štýlu grafického prvku SmartArt na vašej matice. Môžete tiež pridať efekty, ako je napríklad žiarenie, hladké okraje alebo 3-D efekty. Pomocou prezentácie programu PowerPoint 2007, môžete si oživiť svoje matice.

V poliach v grafickom prvku SmartArt je možné použiť kombinácie farieb, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  SmartArt toolbar - matrix

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia v grafickom prvku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania poľa

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie poľa, ktoré chcete zmeniť a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania poľa, kliknite na položku Farba čiary, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania poľa, kliknite na položku Štýl čiary a potom vyberte požadované štýly čiary.

Zmena farby pozadia poľa v vaša matica

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ohraničenie poľa a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Výplň a potom na položku Výplň plnou farbou.

 4. Kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motívu dokumentu.

Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia snímky, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné).

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v grafických prvkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  SmartArt toolbar - matrix

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

Poznámky: 

Ak používate PowerPoint 2007, môžete animovať svoje matice a zdôrazniť každé pole.

 1. Kliknite na položku matice, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie kliknite na položku Animovať a potom kliknite na položku Po jednom.

  Obrázok karty Animácie

Poznámka: Ak kopírujete matica s animáciou, ich použití do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×