Obrázky vo funkcii Power View

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obrázky sú skvelé na zvýšenie vizuálnej atraktívnosti hárkov funkcie Power View v Exceli alebo funkcie Power View v SharePointe. Môžete:

Hárok Power View s obrázkom pozadia
Pomocou obrázkov športových disciplín sa filtrujú športové podujatia v kontajneri dlaždíc. Obrázky príznakov v rýchlych filtroch filtrujú celý hárok.

Obsah článku

Pridanie statických obrázkov do funkcie Power View

Pridanie obrázka pozadia

Pridanie obrázka

Použitie obrázkov naviazaných na údaje vo funkcii Power View

Obrázky ako karty v kontajneri dlaždíc

Obrázky na karte

Obrázky ako hodnoty v rýchlom filtri

Nastavenie vlastností obrázka v doplnku Power Pivot na použitie vo funkcii Power View

Nastavenie predvoleného obrázka v doplnku Power Pivot

Nastavenie spôsobu zoradenia

Zdroje obrázkov naviazaných na údaje na

Obrázky na externej lokalite

Obrázky uložené v dátovom modeli

Obrázky v priečinku SharePointu

Pridanie statických obrázkov do funkcie Power View

Obrázky aj obrázky pozadia môžete pridať na vylepšenie návrhu alebo na účely identifikácie. Obrázky ani obrázky pozadia sa neopakujú na každom hárku ani v každom zobrazení hárka alebo zostavy. Môžete použiť jedinečné obrázky alebo ich opakovane použiť v každom hárku alebo zobrazení.

Pridanie obrázka pozadia

 1. V Exceli skontrolujte, či sa nachádzate na hárku Power View. Ak nie, kliknite na položky Vložiť > Power View.

 2. Na karte Power View kliknite na položky Obrázok pozadia > Nastaviť obrázok.

  Umiestnenie obrázka môžete nastaviť výberom možností Roztiahnuť, Dlaždica alebo V strede.

 3. Nastavte priehľadnosť. Čím vyššiu percentuálnu hodnotu vyberiete, tým bude obrázok priehľadnejší (a menej viditeľný).

Pridanie obrázka

 1. Na prázdnom plátne hárka Power View kliknite na karte Power View v časti Vložiť na položku Obrázok.

 2. Prejdite na požadovaný obrázok a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Po pridaní obrázka do hárka môžete:

  • Premiestniť obrázok: vyberte obrázok a podržte ukazovateľ myši na okraji obrázka, kým sa kurzor nezmení na ruku ukazujúcu nahor.

   Kurzor v tvare ruky ukazujúcej nahor vo funkcii Power View

  • Zmeniť veľkosť obrázka: vyberte obrázok a podržte ukazovateľ myši na rukovätiach na zmenu veľkosti v strede a v rohoch obrázka, kým sa nezobrazí kurzor v tvare obojsmernej šípky.

   Kurzor na zmenu veľkosti v tvare obojsmernej šípky vo funkcii Power View

Na začiatok stránky

Použitie obrázkov naviazaných na údaje vo funkcii Power View

Obrázky naviazané na údaje sú časťou údajov v údajovom modeli. Vo vašej spoločnosti to môžu byť napríklad fotografie zamestnancov alebo produktov.

Tieto obrázky môžete použiť vo funkcii Power View takým spôsobom, aby boli zostavy zmysluplné a pútavé:

Budete musieť nastaviť vlastnosti v doplnku Power Pivot aby ste mohli používať obrázky vo funkcii Power View. Obrázkov naviazaných na údaje môže byť interný alebo externý do dátového modelu. Svoj zdroj má veľký význam v ako ich môžete použiť.

Obrázky ako karty v kontajneri dlaždíc

Kontajner dlaždíc s obrázkom športovej disciplíny vo funkcii Power View
Obrázky športových disciplín – v tomto prípade rýchlokorčuľovania – filtrujú stĺpcový graf v tomto kontajneri dlaždíc..

Dlaždice vo funkcii Power View sú kontajnery s dynamické navigačný pás. Dlaždice act ako filtre – filtrujú obsah vo vnútri dlaždice na hodnotu vybratý pás kariet. Obrázky môžete urobiť skvelé karty v dlaždice.

 1. Na hárku alebo v zobrazení funkcie Power View vytvorte vizualizáciu, ktorú chcete použiť v dlaždici.

 2. Presuňte pole s obrázkom do poľa Usporiadať podľa.

Doplnok Power View vytvorí dlaždice s obrázkami na páse kariet.

Dokážete oveľa viac s dlaždicami. Prečítajte si informácie o dlaždiciach vo funkcii Power View.

Obrázky na karte

Karty s obrázkami zástav vo funkcii Power View
Na týchto kartách sa zobrazuje obrázok zástavy a počet získaných medailí jednotlivých krajín..
 1. V hárku Power View pridajte do karty požadované polia.

 2. Prejdite na kartu Návrh > položky Tabuľka > Karta.

Power View usporiada polia v rovnakom poradí, v akom sú usporiadané v poli Polia, avšak s dvoma výnimkami:

 • Predvolené pole sa zobrazuje ako nadpis.

 • Predvolený obrázok je veľký a zobrazuje sa výraznejšie.

Prečítajte si o karty v Power View.

Obrázky ako hodnoty v rýchlom filtri

Rýchly filter s obrázkami filtruje ostatné vizualizácie vo funkcii Power View
Obrázky rôznych športových disciplín fungujú v rýchlom filtri na ľavej strane ako filtre. Rýchly filter filtruje všetky vizualizácie v tomto hárku tak, že zobrazí len údaje o krasokorčuľovaní.
 1. Na hárku alebo v zobrazení funkcie Power View kliknite na prázdne plátno.

 2. V zozname polí začiarknite políčko poľa, ktoré obsahuje požadované obrázky.

 3. Doplnok Power View vytvorí tabuľku s týmito obrázkami.

 4. Na karte Návrh kliknite na položku Rýchly filter.

  Tip:  Ak je položka Rýchly filter neaktívna (sivá), skontrolujte, či tabuľka neobsahuje viac ako jedno pole. Rýchly filter je možné vytvoriť len z tabuľky s jedným poľom.

 5. Keď teraz kliknete na obrázky v rýchlom filtri, hárok sa vyfiltruje a zobrazia sa len hodnoty priradené k danému obrázku.

Prečítajte si tému Rýchle filtre vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností obrázka v doplnku PowerPivot na použitie vo funkcii Power View

Nastavenie predvoleného obrázka v doplnku PowerPivot

Ak sa vaše údaje nachádzajú v Exceli, môžete nastaviť predvolený obrázok v doplnku PowerPivot. Po pridaní na kartu sa predvolené obrázky zobrazujú väčšie a ich umiestnenie je výraznejšie. Obrázky možno nastaviť ako predvolené, ak sa tieto obrázky (alebo prepojenia na ne) nachádzajú v tabuľke ako jedinečné hodnoty, t.j. každý riadok musí obsahovať iný obrázok.

 1. Na karte PowerPivot v Exceli kliknite na položku Model údajov – Spravovať.

  Karta PowerPivot nezobrazuje? Zapnutie doplnku Power Pivot.

 2. Kliknite na položku Rozšírené > Správanie tabuľky.

 3. Nastavte identifikátor riadkov, napríklad stĺpec, ktorý obsahuje jedinečný identifikátor. Hodnoty v stĺpci Identifikátor riadkov musia byť jedinečné.

 4. Nastavte názov predvoleného obrázka tak, aby bol zhodný s názvom stĺpca s obrázkom.

Tip:  Ak nastavíte aj predvolené označenie, zobrazí sa pod obrázkom v kontajneri dlaždíc.

Prečítajte si o konfigurácii vlastností správania tabuľky pre zostavy Power View.

Nastavenie spôsobu zoradenia

Ďalšou výhodou nastavenia predvoleného obrázka je možnosť nastavenia spôsobu zoradenia obrázkov. Predvolene sú obrázky v rýchlych filtroch a dlaždiciach zoradené podľa názvov súborov obrázkov, ale ak definujete obrázok ako predvolený obrázok, obrázky budú zoradené podľa stĺpca Identifikátor riadkov. Ak určíte iný stĺpec ako predvolený, potom sa obrázky zoradia podľa hodnôt tohto stĺpca.

Aj v prípade, že sa údaje nachádzajú v Exceli a obrázky sú v tabuľke, ktorej riadky nie sú jedinečné, môžete nastaviť spôsob zoradenia na iné pole.

 1. Na karte PowerPivot kliknite na položku Model údajov – Spravovať.

  Karta PowerPivot nezobrazuje? Zapnutie doplnku Power Pivot.

 2. Kliknite do stĺpca, ktorý obsahuje obrázky alebo URL adresy obrázkov.

 3. Na karte Domov kliknite na položku Zoradiť podľa stĺpca.

 4. Stĺpec s obrázkom je v poli Zoradiť.

 5. V poli Podľa vyberte názov stĺpca, podľa ktorého sa majú obrázky zoradiť.

 6. Kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Zdroje obrázkov naviazaných na údaje

Obrázky v zostave funkcie Power View môžu pochádzať z viacerých zdrojov:

Obrázky na externej lokalite

Ak sa obrázky nachádzajú na externej lokalite, doplnok Power View k nim pristupuje anonymne, pre tieto obrázky teda musí byť povolený anonymný prístup. To znamená, že obrázky možno nebudú viditeľné, a to ani v prípade, že používateľ, ktorý si zostavu prezerá, má na zobrazenie obrázkov povolenie.

Postup pre obrázky na externej lokalite platí aj pre obrázky na lokalite SharePoint, samozrejme s výnimkou URL adresy, ktorá je v prípade lokality SharePoint iná.

Predpokladajme, že máte prístup k množine obrázkov na externej lokalite, a že v Exceli máte príslušný stĺpec v tabuľke, ktorá obsahuje názvy obrázkov. Najpraktickejším spôsobom spravovania prepojení na obrázky je vytvorenie vypočítavaného stĺpca, z ktorého sa názov obrázka a URL adresa prenesie do umiestnenia obrázkov na externej lokalite.

 1. Skopírujte URL adresu externej lokality.

 2. Na karte PowerPivot v Exceli kliknite na položku Model údajov – Spravovať.

  Karta PowerPivot nezobrazuje? Zapnutie doplnku Power Pivot.

 3. Kliknite na prázdnu bunku v stĺpci Pridať stĺpec a zadajte znak rovnosti (=), URL adresu v úvodzovkách ("") a názov stĺpca obsahujúceho obrázok v hranatých zátvorkách ([]). Napríklad:

  = "http://contoso.com/images" & [Názovstĺpcasobrázkom]

 4. PowerPivot vyplní vo všetkých bunkách stĺpca URL adresu a názov obrázka.

 5. Kliknite na záhlavie stĺpca, kliknite pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Premenovať stĺpec a stĺpec pomenujte vhodným názvom.

 6. Presvedčte sa, či to funguje: skopírujte niektorú z hodnôt a prilepte ju do poľa Adresa v prehliadači. Mal by sa zobraziť obrázok.

Poznámka: Externé obrázky nie je možné zobraziť v hárkoch Power View v službách Office 365. Obrázky je potrebné uložiť v tabuľke v údajovom modeli.

Obrázky uložené v údajovom modeli

Obrázky uložené v údajovom modeli majú tieto výhody:

 • Zošit je kompletný. Obrázky sa v ňom budú zobrazovať, aj keď budete pracovať offline.

 • Obrázky sa budú zobrazovať v hárkoch Power View v službách Office 365.

Obrázky musia byť umiestnené v stĺpci s binárnym typom údajov. V doplnku PowerPivot sa obrázky nebudú zobrazovať – vo všetkých poliach stĺpca sa zobrazí len výraz Binárne údaje. Ak však pridáte takéto pole do funkcie Power View, obrázky sa tam zobrazia.

Dôležité: Obrázky v binárnym stĺpcom sú viditeľné v zozname polí vo funkcii Power View len vtedy, ak podkladové tabuľka obsahuje stĺpec identifikátor riadkov. Prečítajte si o konfigurácii vlastností správania tabuľky pre zostavy Power View.

Ak máte prístup k serveru SQL Server, môžete preniesť obrázky do servera SQL Server a nahrajte ich do modelu. Pozrite si tento blog Microsoft, Pridávanie obrázkov pomocou Power Pivotu: Vizualizácia olympiády pomocou Power View v Exceli 2013, ďalšie informácie.

Poznámka:  Funkcia Power View nepodporuje objekty OLE ako obrázky.

To znamená, že do údajového modelu nie je možné importovať obrázky z Accessu, pretože Access ukladá obrázky ako objekty OLE.

Obrázky v priečinku SharePointu

Ak používate funkciu Power View v SharePointe (nie Power View v Exceli), môžete vytvoriť prepojenie na obrázky v priečinku SharePointu rovnakým spôsobom, ako ste ho vytvorili na externej lokalite.

Poznámka: V Exceli vo vašom počítači sa môžu obrázky uložené na lokalite SharePoint zobraziť v hárkoch Power View len vtedy, ak je pre tieto obrázky povolený anonymný prístup, ktorý však vo väčšine konfigurácií SharePointu povolený nie je. To znamená, že ani v prípade, že vy a používatelia, ktorí si prezerajú váš zošit, majú povolenia na zobrazovanie obrázkov priamo na lokalite SharePoint, funkcia Power View v Exceli možno nebude môcť tieto obrázky zobraziť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×