Office
Prihlásenie

Obnovenie záložných údajov

Back up your inbox and contacts (4) Recover a backup file

Záložné údaje, ktoré ste predtým vytvorili v počítači pomocou funkcie importu, môžete obnoviť.

Čo popisuje táto stránka

Obnovenie záložných údajov

Obnovenie záložných údajov z disku CD alebo disku DVD

Obnovenie záložných údajov

Skúsme obnoviť záložné údaje, ktoré ste vytvorili v časti Vytvorenie záložného súboru.

Existujú dva odlišné spôsoby obnovenia záložných údajov. Jedným zo spôsobov je jednoduché obnovenie, ktoré možno jednoducho dokončiť vykonaním niekoľkých krokov, zatiaľ čo druhá metóda umožňuje prispôsobiť spôsob obnovenia duplicitných súborov a vybrať položky na obnovenie.

Cvičenie: Spustenie programu Outlook

Doctor

Informácie o spustení programu Outlook nájdete v téme Spustenie a ukončenie programu Outlook.

Jednoduché obnovenie

 1. Kliknite na ponuku Súbor, ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť údajový súbor programu Outlook.

Click the File tab, Open, and Open Outlook Data File.

Zobrazí sa dialógové okno Otvorenie údajového súboru programu Outlook.

 1. Zadajte záložné údaje na obnovenie.

Snímka obrazovky obsahujúca prispôsobenia farieb, rozloženia a písma dostupné na obrazovke zmeny vzhľadu.

V poli miesta uloženia zadajte umiestnenie, kde boli záložné údaje uložené. V tomto príklade zadáme umiestnenie Pracovná plocha.

Zo služby SSAS je možné importovať kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré obsahujú vzťahy medzi nadradenými a podriadenými indikátormi.

Vyberte záložné údaje zo zoznamu súborov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Záložné údaje sa obnovia.

Tip: Ako mám postupovať, ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla?

Doctor

Ak ste pri vytváraní záložných údajov nakonfigurovali použitie hesla, zobrazí sa dialógové okno Heslo k údajovému súboru programu Outlook.

Outlook Data File Password dialog box

Do poľa Heslo zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie údajov na obnovenie

 1. Kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Možnosti.

Upraviť

Zobrazí sa obrazovka Možnosti programu Outlook.

 1. Kliknite na možnosť Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Exportovať.

.

Zobrazí sa dialógové okno Sprievodca importom a exportom.

 1. Vyberte položku Import z iného programu alebo súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Click Import from another program or file, and then click Next.

 2. Vyberte typ záložných údajov na obnovenie.

Obal produktu Office SharePoint Server 2007

V tomto príklade vyberte údajový súbor programu Outlook (.pst)a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 1. Zadajte záložné údaje na obnovenie.

Karta Veľkosť a vlastnosti na table Formátovať tvar zobrazuje polia pre Alternatívny text

Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a zobrazí sa dialógové okno Otvorenie údajových súborov programu Outlook.

Filter paketov synchronizácie v Netmone alebo Wiresharku pre oba nástroje: TCP.Flags.Syn == 1.

V poli miesta uloženia zadajte umiestnenie, kde boli záložné údaje uložené. V tomto príklade zadáme umiestnenie Pracovná plocha.

Ak chcete v aplikácii Word Web App vložiť obrázok, kliknite na položky Vložiť > Obrázok

Vyberte záložné údaje zo zoznamu súborov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

The save destination and file name are shown in the File to import box.

Zadané umiestnenie na uloženie a názov súboru záložných údajov je zobrazený v poli Súbor na import.

 1. Vyberte operáciu, ktorá sa vykoná, ak existujú duplicity dát, ako je e-mail alebo kontakty, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  1. Vyhľadanie skupiny a pripojenie sa k nej

Tip: Ako mám postupovať, ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla?

Doctor

Ak ste pri vytváraní záložných údajov nakonfigurovali heslo, zobrazí sa dialógové okno Heslo k údajovému súboru programu Outlook.

Outlook Data File Password dialog box

Do poľa Heslo zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Výber položiek na obnovenie

Príkaz Odstrániť náhľad v pripnutom náhľade kalendára

Ak chcete obnoviť všetky záložné údaje, vyberte položku Údajový súbor programu Outlook.

Ak chcete obnoviť údaje pre konkrétny priečinok, ako je napríklad priečinok Doručená pošta , alebo pre konkrétnu funkciu, ako je napríklad funkcia Kalendár alebo Kontakt, vyberte priečinok alebo funkciu na obnovenie.

Tip: Čo je to Vrátane podpriečinkov ?

Doctor

Ak je políčko Vrátane podpriečinkovzačiarknuté, údaje sa obnovia vrátane údajov podpriečinkov vytvorených v priečinkoch, ako je napríklad Doručená pošta alebo Odoslaná pošta.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ikona grafu oblastí na karte Zoznam polí

Záložné údaje sa obnovia.

Obnovenie záložných údajov z disku CD alebo disku DVD

Ak chcete obnoviť záložné údaje, ktoré sú uložené na externom médiu, ako je disk CD-ROM alebo disk DVD-ROM, údaje je najprv potrebné skopírovať na pevný disk počítača. Všimnite si, že údaje nemožno obnoviť priamo z externého média, napríklad z disku CD-ROM alebo disku DVD-ROM.

Skúste skopírovať záložné údaje, ktoré ste skopírovali na disk CD-ROM v časti Kopírovanie záložného súboru na disk CD alebo disk DVD, na pevný disk počítača.

Potom môžete záložné údaje obnoviť pomocou rovnakých krokov ako v časti Čítanie záložného súboru.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×