Obnovenie služieb Office 365 for home

V tomto článku sa dozviete, ako obnoviť predplatné na Office 365 Home alebo Office 365 Personal a čo môžete po obnovení robiť. Nájdete tu aj podrobnú pomoc pri riešení problémov.

Ak chcete ešte pred obnovením skontrolovať ceny, pozrite si tému, v rámci ktorej možno porovnať a kúpiť si produkty Office.

Správcovia služieb Office 365 for business: Pozrite si tému Obnovenie služieb Office 365 for business, ktorá sa vzťahuje na väčšinu platených predplatných na Office 365 for business.

Obnovenie predplatného na Office 365 Home alebo Office 365 Personal

Predplatné na Office 365 Home alebo Office 365 Personal najjednoduchšie obnovíte online na lokalite office.com/renew. Nemusíte ísť do žiadneho obchodu – osobne ani online.

Predplatné máte nastavené tak, že sa v budúcnosti obnoví automaticky. Ak chcete obnovenie vykonať manuálne, najskôr vykonajte kroky uvedené nižšie a potom vypnite automatické obnovovanie.

Pokyny nájdete nižšie, prípadne si môžete pozrieť tieto kroky vo videu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Prejdite na lokalitu Office.com/renew.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete obnoviť, a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  Obnoviť teraz a zaplaťte za celý rok používania služieb Office 365.

  Obnoviť mesačné predplatné za [x] mesačne a plaťte mesačne.

  Dôležité: 

  • Konto Microsoft môže mať len jedno aktívne predplatné na Office 365. Ak si na lokalite https://office.com/renew objednáte viac ako jedno predplatné a ku kontu Microsoft priradíte viacero predplatných, zväčšíte časový úsek pre dané konto Microsoft, nie však počet inštalácií balíka Office ani množstvo získaného online úložiska. Predplatné na Office 365 môžete obnoviť a predĺžiť jeho trvanie maximálne na 5 rokov. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky na lokalite Office.com/renew.

  • Chcete pri obnovení prejsť na iné predplatné? Chcete napríklad prejsť zo služieb Office 365 Personal na Office 365 Home? Vyberte predplatné, na ktoré chcete prejsť. Ďalšie informácie o prechode na iné predplatné nájdete v téme Prechod na iné predplatné služieb Office 365 for Home.

 3. Skontrolujte nákupný košík a vyberte položku Pokladňa.

 4. Na ďalšej stránke sa prihláste s kontom Microsoft, ktoré používate so službami Office 365.

  Snímka obrazovky zobrazujúca obrazovku prihlásenia do konta Microsoft
 5. Skontrolujte objednávku a potom vyberte tlačidlo Obnoviť predplatné.

  Tip: Ak spôsobu úhrady, ktorý máte zaregistrovaný, uplynula platnosť alebo ho chcete zmeniť, vyberte položku Zmeniť. Môžete pridať nový spôsob úhrady alebo upraviť ten, ktorý ste používali predtým.

 6. Výberom položky Spravovať predplatné prejdite na stránku Office.com/myaccount.

  Keď zadáte objednávku, prostredníctvom vášho spôsobu úhrady sa hneď stiahnu poplatky a dátum uplynutia platnosti sa predĺži o mesiac alebo rok v závislosti od toho, čo ste si vybrali.

  Po vykonaní obnovenia sa v budúcnosti bude automaticky obnovovať vaše predplatné a budú sa vám sťahovať poplatky prostredníctvom vášho spôsobu úhrady, a to až dovtedy, kým pred dátumom uplynutia platnosti predplatné nezrušíte alebo nevypnete automatické obnovovanie. Ak chcete obnovenie vykonať manuálne, pozrite si tému Zapnutie a vypnutie automatického obnovenia.

Vyskytli sa nejaké problémy s obnovením? Ak áno, riešenie môžete vyhľadať nižšie v časti Vyskytli sa problémy? alebo sa obráťte na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Obnovenie môžete vykonať tak, že osobne alebo online navštívite maloobchodnú predajňu a kúpite si predplatné na Office 365 Home alebo Office 365 Personal. Dostanete 25-miestny kód Product Key, ktorý môžete použiť pri obnovení na lokalite office.com/setup.

Pokyny nájdete nižšie, prípadne si môžete pozrieť tieto kroky vo videu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Dôležité: Konto Microsoft môže mať len jedno aktívne predplatné na Office 365. Ak na lokalite office.com/setup zadáte viac ako jeden kód Product Key, zväčšíte časový úsek pre konto Microsoft, nie však počet inštalácií balíka Office ani množstvo získaného online úložiska. Predplatné na Office môžete obnoviť a predĺžiť jeho trvanie maximálne na 5 rokov. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky na lokalite Office.com/renew.

 1. Ak máte škatuľu alebo kartu, pohľadajte v nej 25-miestny kód Product Key.
  Balenie a karta
  Ak ste nedostali škatuľu ani kartu
  , skontrolujte, či ste e-mailom nedostali potvrdenie obsahujúce kód Product Key.

  Kód Product Key je kombináciou písmen a čísiel v tomto formáte:

  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Zobrazuje príklad kódu Product Key pre Office

  Ak máte škatuľu alebo kartu, kód Product Key môže byť skrytý pod striebornou fóliou, ktorú musíte odstrániť a odkryť tak kód Product Key.

 2. Prejdite na lokalitu Office.com/setup a ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému na Office 365.

 3. Zadajte 25-miestny kód Product Key. Pri výbere krajiny alebo oblasti odporúčame, aby ste vybrali krajinu alebo oblasť, v ktorej žijete alebo využívate bankové služby.

 4. Podľa zobrazených krokov dokončite proces obnovy.

  Platnosť predplatného sa obnoví a zobrazí sa nový dátum uplynutia platnosti. Postup na overenie obnovenia predplatného nájdete v časti Kontrola stavu obnovenia nižšie

Vyskytli sa nejaké problémy s obnovením? Ak áno, nižšie si pozrite časť Vyskytli sa problémy? alebo sa obráťte na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Vyskytli sa problémy?

Tu nájdete niektoré otázky od našich zákazníkov. Ak tu potrebnú odpoveď nenájdete, obráťte sa na oddelenie podpory a v dolnej časti tejto témy nám nechajte podrobný komentár.

Po obnovení služieb Office 365 sa môže v hornej časti aplikácie balíka Office zobraziť žltý panel s upozornením a hlásením Obnovte si predplatné.

Zobrazuje panel Obnovenie predplatného a tlačidlo Kúpiť

Príčina: Pred obnovením predplatného na Office 365 takmer uplynula jeho platnosť.

Ako ho vypnúť: Po obnovení predplatného zavrite všetky otvorené aplikácie balíka Office. Potom ich znova otvorte a začnite používať. Možno sa budete musieť znova prihlásiť pomocou konta Microsoft priradeného k vášmu predplatnému. Ak sa v budúcnosti nechcete zaoberať termínom uplynutia platnosti predplatného na Office 365, zvážte zapnutie automatického obnovenia.

Po obnovení služieb Office 365 sa môže v hornej časti aplikácie balíka Office zobraziť žltý panel s upozornením a hlásením Platnosť predplatného uplynula.

Zobrazuje príklad panela Platnosť predplatného uplynula a tlačidlo Znova aktivovať

Príčina: Platnosť predplatného na Office 365 uplynula skôr, než ste predplatné obnovili.

Ako ho vypnúť: Po obnovení predplatného zavrite všetky otvorené aplikácie balíka Office. Potom ich znova otvorte a začnite používať. Možno sa budete musieť znova prihlásiť pomocou konta Microsoft priradeného k vášmu predplatnému. Ak sa v budúcnosti nechcete zaoberať termínom uplynutia platnosti predplatného na Office 365, zvážte zapnutie automatického obnovenia.

Ak chcete naďalej používať aplikácie balíka Office, predplatné treba znova aktivovať. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Po otvorení aplikácie služieb Office 365 sa zobrazí upozornenie na predplatné.

Ak chcete obnovenie dokončiť, musíte prejsť na stránku Office.com/setup a zadať kód Product Key, ktorý ste získali v obchode, alebo kliknúť na prepojenie nachádzajúce sa v e-mailovom potvrdení. Ak ste e-mailové potvrdenie nenašli, skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta.

Možno bude potrebné postupovať podľa krokov uvedených v časti Obnovenie pomocou kódu Product Key kúpeného v obchode vyššie.

Skontrolujte stav obnovenia a zistite, či bolo predplatné obnovené a či je momentálne aktívne. Ak je aktívne a tlačidlo Inštalovať nefunguje, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

 1. Prejdite na svoju stránku Služby a predplatné.

 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte konto Microsoft a heslo, ktoré sú priradené k vášmu predplatnému na Office 365.

 3. Skontrolujte podrobnosti svojho predplatného na Office 365.

  • Ak sa zobrazí položka Obnoví sa dňa [dátum], vaše predplatné je nastavené na automatické obnovenie v daný deň, pokiaľ automatické obnovenie nevypnete alebo ho vopred nezrušíte.

   Dátum obnovenia sa zobrazí nad prepojením Vypnúť automatické obnovenie alebo Obnoviť

   Dátum automatického obnovenia predplatného.

   Dátum automatického obnovenia predplatného.

   Z informácie Ďalší poplatok sa dozviete, kedy a koľko zaplatíte nabudúce.

  • Ak sa zobrazí položka Platnosť uplynie [dátum], platnosť predplatného uplynie v daný deň, ak nevykonáte obnovenie.

   Dátum uplynutia platnosti tohto predplatného.

  Poznámka: Informácie o dátumoch obnovenia a fakturácie všetkých predplatných od spoločnosti Microsoft získate na stránke Pomocníka pre fakturáciu v sekcii Fakturačné obdobia a plány, ktorá sa nachádza v časti Spravovanie mojich predplatných.

Ak platnosť balíka Office uplynula a vy potrebujete okamžite použiť aplikáciu, ako je Word, Excel alebo PowerPoint, prejdite na lokalitu Office.com a použite aplikácie služby Office Online prostredníctvom webového prehliadača. Odtiaľ máte tiež prístup k službe OneDrive. Ak potrebujete pomoc s chybami pri obnovení, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Pri obnovení nestratíte žiaden nevyužitý čas. Dátum uplynutia platnosti sa len predĺži o jeden mesiac alebo jeden rok v závislosti od toho, čo si vyberiete.

Ak máte Office 365 Personal a rozhodnete sa používať Office 365 Home, pretože vám umožňuje nainštalovať Office vo viacerých zariadeniach, môžete tak urobiť. Pozrite si tému Prechod zo služieb Office 365 Home na iné služby. Ak vás zaujíma, ako zmeniť predplatné na Office 365 Home, Office 365 Personal a Office 365 University a ako si uplatniť bezplatnú ponuku, ktorú ste získali so svojím počítačom, pozrite si tému Prechod na iné predplatné služieb Office 365 for Home.

Predplatné na Office 365 zahŕňa najnovšie aktualizácie funkcií, inovácie na budúce verzie, priebežnú technickú podporu a oveľa viac. Ak ste sa rozhodli, že predplatená služba nie je pre vás to pravé, Office 2016 je k dispozícii vo forme jednorazového nákupu. Porovnanie a zakúpenie produktov balíka Office.

Ak si nepamätáte heslo, na prihlasovacej stránke vyberte možnosť Nemôžete získať prístup k svojmu kontu? a podľa pokynov si vytvorte nové heslo. Ak si nepamätáte e-mailovú adresu, ktorú používate so službami Office 365, pomoc môžete získať, ak prejdete na lokalitu Office.com/setup a zadáte pôvodný 25-miestny kód Product Key, ktorý ste použili na aktiváciu balíka Office.

Balenie a karta

Na stránke Moje konto sa zobrazí časť konta Microsoft, prostredníctvom ktorého ste kúpili alebo aktivovali Office alebo ktoré ste použili pri prvom prihlásení na stránke Moje konto.

Stránka Moje konto Office so zobrazenou časťou konta Microsoft

Vyberte prepojenie Prihlásiť sa pomocou iného konta Microsoft a na prihlásenie použite správne konto Microsoft. Ak problémy pretvárajú aj naďalej, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Čo môžete robiť po obnovení

Po obnovení predplatného môžete skontrolovať, či sa predplatné obnovilo.

 1. Prihláste sa na stránku Moje konto Office. Použite rovnaké konto Microsoft, ktoré ste použili pri obnovení predplatného.

 2. Ak je automatické obnovenie zapnuté, zobrazí sa dátum automatického obnovenia predplatného.

  Dátum automatického obnovenia predplatného môžete zobraziť v časti Správa konta.
 3. Ak je automatické obnovenie vypnuté, zobrazí sa dátum uplynutia platnosti predplatného.

  Dátum uplynutia predplatného môžete zobraziť v časti Správa konta na stránke Moje konto balíka Office.

  Tip: Ďalšie informácie o automatickom obnovení nájdete v téme Zapnutie a vypnutie automatického obnovenia.

 • Ak už máte Office 2016 nainštalovaný a práve ste vykonali obnovenie, stačí zavrieť všetky otvorené aplikácie balíka Office a potom ich znova otvoriť a môžete ich začať používať. Možno sa budete musieť znova prihlásiť pomocou konta Microsoft priradeného k vášmu predplatnému.

 • Ak ste už predplatné obnovili a potrebujete preinštalovať Office 2016 v počítači, prejdite na lokalitu Office.com/myaccount, prihláste sa a kliknite na červené tlačidlo Inštalovať. Podrobný postup nájdete v téme Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služieb Office 365 v PC alebo Macu.

Predplatné môžete spravovať na lokalite Office.com/myaccount. Ak nechcete, aby sa vaše predplatné obnovovalo automaticky, naučte sa zapnúť alebo vypnúť automatické obnovenie.

Kontaktovanie oddelenia podpory a nechanie komentára

Ak máte predplatné na Office 365, môžete kontaktovať oddelenie podpory, ktoré vám bezplatne poskytne pomoc pri problémoch s kontom a fakturáciou.

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Pozrite tiež

Po otvorení aplikácie služieb Office 365 sa zobrazí upozornenie na predplatné

Inštalácia balíka Office v PC alebo Macu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×