Obnovenie pripojenia externých údajov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Excelový zošit môžete pripojiť k externému zdroju údajov, ako je databáza SQL Server, kocka OLAP alebo dokonca ďalší excelový zošit. Toto prepojenie sa môže zobraziť v zošite vo forme tabuľky, zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

Údaje zobrazené v zošite môžete aktualizovať „obnovením“ prepojenia na externý zdroj údajov. Pri obnovení údajov sa zobrazí najnovšia verzia údajov zo zdroja údajov vrátane všetkých zmien údajov.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov z programu Microsoft Query pomocou Sprievodcu pripojením údajov alebo pomocou webového dotazu

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo v tabuľke, ktorá obsahuje prepojenie na externé údaje.

 2. Kliknite na položky údaje > pripojenia a potom kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko.

Obnovenie pripojenia údajov

 1. Ak chcete aktualizovať iba vybraté údaje, kliknite na položku Obnoviť.

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom kliknúť na tlačidlo Obnoviť.

 1. Ak chcete aktualizovať všetky pripojenia údajov v zošite, kliknite na položku Obnoviť všetko.

Poznámka : Ak máte otvorených viacero zošitov, treba túto operáciu zopakovať v každom zošite.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov z importovaného textového súboru

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo v tabuľke, ktorá obsahuje prepojenie importovaný textový súbor.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetko.

Obnovenie pripojenia údajov

 1. Ak chcete aktualizovať iba vybraté údaje, kliknite na položku Obnoviť.

 2. Ak chcete aktualizovať všetky pripojenia údajov v zošite, kliknite na položku Obnoviť všetko.

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom kliknúť na tlačidlo Obnoviť.

 1. V dialógovom okne Importovať textový súbor prejdite na textový súbor a potom kliknite na tlačidlo Importovať .

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov doplnku PowerPivot

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

Pripojenia údajov

 1. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie k údajom doplnku PowerPivot a kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Na začiatok stránky

Obnovenie súboru údajovej kocky v režime offline

Obnovenie súboru kocky v režime offline, ktorý opätovne vytvára súbor s použitím najnovších údajov z kocky servera, môže byť náročné na čas a môže vyžadovať mnoho dočasného miesta na disku. Proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ostatným súborom v Exceli, a uistite sa, že máte k dispozícii dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku pripojenú k súboru údajovej kocky offline.

 2. Kliknite na položky Údaje > Pripojenia, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Obnovenie pripojenia údajov

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov v importovanom súbore XML

 1. Kliknutím na priradenú bunku v hárku vyberte priradenie XML, ktoré chcete obnoviť.

 2. Ak je karta Vývojár nedostupná, zobrazíte ju nasledovne:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmia v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Obnoviť údaje.

  Obnovenie údajov XML

Na začiatok stránky

Automatické obnovenie údajov pri otvorení zošita

Externý rozsah údajov je po otvorení zošita možné automaticky obnoviť. Zošit je prípadne možné uložiť bez externých údajov, aby bol súbor menší.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Kliknite na položky údaje > pripojenia, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

Vlastnosti pripojenia

 1. Kliknite na kartu Použitie .

 2. V časti Riadenie obnovovania začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru.

 3. Ak chcete zošit uložiť s definíciou dotazu, ale bez externých údajov, začiarknite políčko Pred uložením zošitu odstrániť údaje z rozsahu externých údajov.

Na začiatok stránky

Automatické obnovovanie údajov v pravidelných intervaloch

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Kliknite na položky Údaje > Pripojenia, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

Vlastnosti pripojenia

 1. Kliknite na kartu Použitie .

 2. Začiarknite políčko Obnovovať každých a potom zadajte počet minút medzi jednotlivými operáciami obnovy.

Na začiatok stránky

Vyžiadanie hesla pred obnovením rozsahu externých údajov

Uložené heslá nie sú šifrované, takže sa neodporúča použiť ich. Ak zdroj údajov vyžaduje heslo na pripojenie, môžete vyžadovať, aby používatelia zadali heslo pred obnovením externého rozsahu údajov. Táto procedúra sa nevzťahuje na údaje načítané z textového súboru (*.txt) alebo webového dotazu (*.iqy).

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže získať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Kliknite na položky Údaje > Pripojenia, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

Vlastnosti pripojenia

 1. Kliknite na kartu Definícia .

 2. Zrušte začiarknutie políčka Uložiť heslo .

Poznámka : Výzva Excelu na zadanie hesla sa zobrazí iba pri prvom obnovení rozsahu externých údajov v každej relácii tohto programu. Pri ďalšom spustení Excelu sa výzva na zadanie hesla zobrazí, ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje dotaz, a potom sa pokúsite ho obnoviť.

Na začiatok stránky

Spustenie dotazu na pozadí alebo počas čakania

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Kliknite na položky Údaje > Pripojenia, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Poznámky : 

  • Na pozadí nie je možné spustiť dotaz OLAP.

  • Dotaz nie je možné spustiť pre taký typ pripojenia, ktorý načítava údaje pre model údajov.

Vlastnosti pripojenia

 1. Kliknite na kartu Použitie .

 2. Začiarknutím políčka Obnovovať na pozadí spustíte dotaz na pozadí. Ak znak začiarknutia políčka zrušíte, dotaz bude spustený počas čakania.

Poznámka : Pri nahrávaní makro, ktoré obsahuje dotaz, program Excel nespustí dotazu na pozadí. Ak chcete zmeniť zaznamenané makro, aby spustenia dotazu na pozadí, upravte makro v Visual Basic Editor. Zmeňte metódu obnovovania objektu tabuľky dotazu z BackgroundQuery: = False na BackgroundQuery: = True. Informácie o úprave makier nájdete v Pomocníkovi programu Visual Basic for Applications pomôcť.

Na začiatok stránky

Zrušenie alebo kontrola stavu obnovenia

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×