Obnovenie odstránených položiek v Koši kolekcie lokalít 

Obnovenie odstránených položiek v Koši kolekcie lokalít 

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete odstrániť obsah z lokality SharePoint, sa odošle do Koša lokality alebo prvého koša fázy, kde môžete obnoviť odstránené obsahu v prípade potreby. Odstránenie obsahu z Koša lokality, sa odošle do kolekcie lokalít alebo priečinok Kôš druhej fázy.

Správca kolekcie lokalít SharePoint môžete zobraziť a používateľa obnoviť odstránené položky z druhej fázy alebo Koša kolekcie lokalít do pôvodného umiestnenia. Ak položka sa odstráni z koša druhej fázy alebo prekračuje čas uchovávania údajov, sa natrvalo odstránia. Ďalšie informácie nájdete v téme ako dlho sú odstránené položky v koši?

Poznámka : Kôš služby SharePoint sa od Koša vo Windowse líši. Ak chcete obnoviť súbory odstránené v systéme Windows z pracovnej plochy alebo aplikácií, skúste najskôr použiť Kôš systému Windows. Ak chcete zistiť, ako umiestniť Kôš Windowsu na pracovnú plochu, pozrite si časť Vrátenie Koša Windowsu späť na pracovnú plochu.

Aktualizované 2. mája 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Online

Poznámka : Ak chcete používať Kôš kolekcie lokalít, musíte mať povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa Kôš nezobrazuje, možno bol vypnutý alebo nemáte príslušné povolenia. Ak povolenia máte, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša SharePointu. Ak ich nemáte, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, pričom máte príslušné povolenia, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom
 2. V dolnej časti stránky Kôš vyberte možnosť Kôš druhej fázy.

  Kôš SharePointu Online so zvýrazneným prepojením druhej úrovne
 3. Ukážte a kliknite na kruhy vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a kliknite na položku Obnoviť.

  Zvýraznené tlačidlo obnovenia v SharePointe Online

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Server 2016

Poznámka : Ak chcete používať Kôš kolekcie lokalít, musíte mať povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa Kôš nezobrazuje, možno bol vypnutý alebo nemáte príslušné povolenia. Ak povolenia máte, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša SharePointu. Ak ich nemáte, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, pričom máte príslušné povolenia, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom
 2. V dolnej časti stránky Kôš vyberte možnosť Kôš druhej fázy.

  Prepojenie na Kôš druhej úrovne v SharePointe 2016
 3. Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Kôš druhej úrovne v SharePointe so zvýrazneným tlačidlom obnovenia

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Ak chcete používať Kôš kolekcie lokalít, musíte mať povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa Kôš nezobrazuje, možno bol vypnutý alebo nemáte príslušné povolenia. Ak povolenia máte, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša SharePointu. Ak ich nemáte, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Server 2013

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, pričom máte príslušné povolenia, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom
 2. V dialógovom okne Kôš, kliknite na položku odstránené z koša koncového používateľa.

  Kôš SharePointu 2013 so zvýraznenou položkou Odstrániť z používateľa
 3. Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Kôš druhej úrovne v SharePointe 2013 so zvýrazneným tlačidlom obnovenia

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Ak chcete používať Kôš kolekcie lokalít, musíte mať povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa Kôš nezobrazuje, možno bol vypnutý alebo nemáte príslušné povolenia. Ak povolenia máte, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša SharePointu. Ak ich nemáte, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Server 2010

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  Prepojenie na Kôš na paneli Rýchle spustenie lokality SharePoint 2010
 2. Kliknite na položku Kôš kolekcie lokalít v hornej časti stránky.

  Ak sa Kôš nezobrazuje na paneli Rýchle spustenie a máte príslušné povolenia, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Sekcia správcu kolekcie lokalít SharePointu 2010 so zvýrazneným Košom
 3. Na pravej strane obrazovky kliknite na položku Odstránené z Koša koncového používateľa.

  Prepojenie na Kôš druhej úrovne v SharePointe 2010
 4. Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a na položku Obnoviť výber.

  SharePoint 2010 s vybratými položkami a zvýrazneným tlačidlom obnovenia
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

Poznámka : Ak obnovíte súbor alebo priečinok, ktorý má rovnaké meno ako existujúci súbor alebo priečinok lokality servera SharePoint, existujúci súbor alebo priečinok bude premenovaný, aby bolo odstránenú položku možné obnoviť.

Obnova celej lokality alebo pracovného priestoru

V predchádzajúcich verziách programu SharePoint sa dali odstránená lokalita a pracovný priestor obnoviť iba zo zálohy.

SharePoint Server 2010 a novšie verzie však uchovávajú odstránené lokality a pracovné priestory v Koši kolekcie lokalít. Odtiaľ môže správca kolekcie lokalít obnoviť celú odstránenú lokalitu alebo pracovný priestor priamo do príslušnej kolekcie lokalít.

Poznámka : Ak chcete používať Kôš kolekcie lokalít, musíte mať povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa Kôš nezobrazuje, možno bol vypnutý alebo nemáte príslušné povolenia. Ak povolenia máte, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša SharePointu. Ak ich nemáte, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Pred obnovou je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Typy obsahu pridané vtedy, keď sa lokalita alebo pracovný priestor nachádzajú v Koši, sa na lokalitu alebo do pracovného priestoru nepridajú. Definície polí preto nemusia byť aktuálne.

 • Nasadenie obsahu nemá vplyv na odstránenú lokalitu alebo pracovný priestor, ktoré sa nachádzajú v Koši. Ak chcete tento problém vyriešiť, spustite po obnove nasadenie zamerané na danú lokalitu alebo pracovný priestor.

 • Po inštalácii sa balíky aktualizácií vrátane aktualizácií rýchlych opráv QFE od spoločnosti Microsoft nepoužijú na lokalitu ani pracovný priestor v Koši. Ak chcete tento problém vyriešiť, manuálne inovujte kolekciu lokalít pomocou rutiny typu cmdlet Upgrade-SPContentDatabase v databáze obsahu, ktorá obsahuje túto kolekciu lokalít.

Ďalšie informácie o Koši kolekcie lokalít nájdete v jednom z týchto dvoch článkov na lokalite TechNet: Konfigurácia nastavení Koša (SharePoint Server 2010) alebo Konfigurácia nastavení Koša (SharePoint Foundation). S prípadnými otázkami sa obráťte na správcu farmy alebo servera.

Poznámka : Ak sa požadovaná lokalita alebo pracovný priestor nezobrazuje, mohli byť už manuálne alebo automaticky natrvalo odstránené. Ak máte otázky týkajúce sa nastavení automatického odstraňovania, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Pomocou prostredia Windows PowerShell a servera SharePoint Server môže správca kolekcie lokalít obnoviť aj celú odstránenú kolekciu lokalít. Podrobnosti nájdete v článkoch Obnova odstránenej kolekcie lokalít v SharePointe 2010 a Obnova odstránenej kolekcie lokalít v SharePointe 2013.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

V SharePoint Online predvolený čas uchovávania údajov je 93 dní, pretože pôvodne odstránení položky. Zostane odstránené položky na lokalite Kôš pre obdobie uchovávania dovtedy, kým sa úplne vyčistí z lokality SharePoint Online, alebo ak používateľ manuálne odstráni z Koša lokality počas uchovávania údajov, sa presunie do stránky Koša kolekcie, kde zostáva pre ostatné programy balíka obdobie uchovávania, pokiaľ Koša kolekcie lokalít prekročí kvótu, tak, že začína vymazanie ol d obsahu alebo manuálne odstránené správca lokality z Koša kolekcie lokalít.

Ukladací priestor lokality priečinok Kôš spočíta proti svoje kvóty ukladacieho priestoru kolekcie lokalít a Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu. Veľkosť priestoru, do Koša kolekcie lokalít je 200% kvóty kolekcie lokalít. Tieto hodnoty nie sú konfigurovateľná.

SharePoint Server 2016, SharePoint 2013 a SharePoint 2010, existujú dve koša, Kôš lokality (päsťou fázy) a kolekcie lokalít Kôš (druhej fázy). Obdobie uchovávania predvolené pre všetky položky je 93 dní. Toto obdobie sa môže predĺžiť až na viac ako 10 000 dní od dátumu, ktorý sa vyskytol pôvodný odstránenie udalosti. Môžete tiež nakonfigurovať položky v koši na automaticky nesťahujú po určitom čase, v prípade potreby. Položky do Koša lokality zaberajú ukladací Kvóta ukladacieho priestoru lokality a Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu. Predvolené množstvo voľné do Koša kolekcie lokalít je 50% kvóty lokality, ale je možné nakonfigurovať pre až do 500% kvóty lokality. Tieto hodnoty je možné nakonfigurovať podľa svojho správcu farmy. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia koša v službe SharePoint nastavenia.

Každý priečinok Kôš SharePoint Online začína politiky uchovávania údajov v rovnakom čase tak ak sa odstránia položky z Koša lokality ju do Koša kolekcie lokalít, a pokračuje pôvodnej 93 deň odpočítavanie. Položky v rámci Koša lokality nikdy ísť do Koša kolekcie lokalít, ak niekto sa odstránia z Koša lokality.

Niekoľko základných informácií o obnove z Koša

 • Zabezpečiteľné objekty so sebou vezmú celý svoj obsah:    Keď obnovíte zabezpečiteľný objekt (akýkoľvek objekt, ku ktorému možno riadiť prístup), obnoví sa spolu so všetkými objektmi, ktoré obsahoval v čase odstránenia. Ak napríklad obnovíte zoznam, knižnicu, priečinok alebo súpravu dokumentov, obnovená verzia obsahuje všetky dokumenty a iné položky, ktoré obsahovala v čase odstránenia. Ak obnovíte súbor alebo inú položku, ktorá má viacero verzií, obnovený súbor alebo položka zahŕňajú všetky verzie, ktoré obsahovali v čase odstránenia.

 • Väčšinu objektov nemožno obnoviť, ak nie sú prítomné ich objekty kontajnerov:    Ak odstránite objekt a potom odstránite objekt, ktorý ho obsahoval, pred obnovou objektu je potrebné obnoviť kontajner. Ak napríklad odstránite súbor a potom knižnicu, v ktorej bol uložený, pred obnovou súboru je potrebné obnoviť knižnicu. Ak odstránite predchádzajúcu verziu súboru a potom samotnú aktuálnu verziu súboru, pred obnovou predchádzajúcej verzie súboru je potrebné obnoviť samotný súbor.

 • Výnimka: objekt odstránené z priečinka môžete obnoviť bez prvého obnovenie priečinka    Priečinok sa automaticky vytvoria v jeho bývalého umiestnení, ale teraz obsahuje len objekt, ktorý ste obnovili. (Prípadne môžete tiež obnoviť priečinok manuálne z koša, v tomto prípade sa vráti s obsahom, že ho keď bola odstránená.)

Obnovenie kolekcií lokalít pomocou prostredia PowerShell

Z druhej fázy Kôš môžete obnoviť súbory, dokumenty, priečinky, položky zoznamu, ako aj lokality a pracovné priestory. Informácie, ako správca kolekcie lokalít môžete obnoviť celú kolekciu lokalít pomocou prostredia Windows PowerShell nájdete v téme Obnovenie odstránenej kolekcie lokalít v SharePointe. Ak chcete odstrániť obsah z Koša kolekcie lokalít, pozrite si tému Odstránenie položiek z Koša kolekcie lokalít.

Vrátenie Koša Windowsu späť na pracovnú plochu

Hoci Kôš Windowsu so službou SharePoint nijako nesúvisí, je dôležité, aby ste ho mali poruke, pretože pomocou neho môžete načítať odstránené lokálne súbory. Tu je postup jeho vrátenia späť na pracovnú plochu:

Vrátenie Koša systému Windows 10 späť na pracovnú plochu:

 1. Vyberte Tlačidlo Štart Windowsu 10 tlačidlo Štart a potom vyberte položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. .

 2. Vyberte položky Prispôsobenie > Motívy > Nastavenie ikon na pracovnej ploche.

 3. Začiarknite políčko Kôš a vyberte položku Použiť.

• K nastaveniam ikon na pracovnej ploche vo Windowse 8.1 sa dostanete potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky a výberom položky Hľadať. Do poľa hľadania zadajte výraz „ikony pracovnej plochy“ a potom vyberte možnosť Zobraziť alebo Skryť bežné ikony na pracovnej ploche.

• Ikony nastavenie vo Windowse 7 vyberte tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte ikony na pracovnej ploche a výberom položky Zobraziť alebo Skryť bežné ikony na pracovnej ploche.

Odošlite nám komentár

V tomto článku boli užitočné? Ak áno, napíšte nám na konci tejto stránky. Dajte nám vedieť, čo bolo mätúce alebo chýbajúce. Ak ste sa sem dostali z vyhľadávania a nebolo informácie by ste chceli, dajte nám vedieť, čo ste hľadali. Uveďte svoju verziu SharePoint, operačný systém a prehliadač. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte krokov a aktualizovať v tomto článku.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×