Obnovenie údajov do databázy doplnku Business Contact Manager

Ak ste vlastník databázy, záložný súbor môžete použiť na obnovenie tejto databázy do staršej verzie, pomocou tohto súboru tiež môžete nahradiť údaje v databáze údajmi z inej databázy. Ak napríklad odinštalujete doplnok Business Contact Manager pre program Outlook a neskôr ho chcete preinštalovať, na obnovenie údajov môžete použiť záložný súbor. Databázu môžete obnoviť z ľubovoľnej verzie doplnku Business Contact Manager, vrátane obnovenia zo záložnej databázy vytvorenej pri migrácii zo staršej verzie.

Ak chcete v doplnku Business Contact Manager použiť údaje, ktoré boli pôvodne zálohované z inej databázy, najprv je potrebné tieto údaje obnoviť do existujúcej databázy. V prípade, že ste databázu ešte nevytvorili, môžete ju najprv vytvoriť a potom použiť záložný súbor na nahradenie údajov v novovytvorenej databáze údajmi zo záložného súboru.

Obnovenie údajov do databázy doplnku Business Contact Manager

  1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Spravovať databázu.

  2. V dialógovom okne Správa databázy na karte Zálohovanie a obnovovanie kliknite na položku Obnoviť databázu.

  3. V dialógovom okne Obnova databázy zadajte do poľa Vyberte súbor s údajmi, z ktorého chcete vykonať obnovu umiestnenie a názov záložného súboru alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyberte umiestnenie súboru. Ak sa záložné súbory nachádzajú na vymeniteľnom pamäťovom kľúči USB, disku CD, diskete alebo jednotke Zip, vložte príslušný typ vymeniteľného pamäťového média.

    Poznámka : Ak sa záložné súbory nachádzajú na viac ako jednom vymeniteľnom pamäťovom kľúči USB, disku CD, diskete alebo jednotke Zip, vložte najskôr posledný kus zo série, pretože obsahuje pokyny o tom, ktoré súbory je potrebné obnoviť.

  4. Ak sú súbory chránené heslom, do poľa Heslo zadajte príslušné heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Teraz už môžete obnovenú databázu používať.

Upozornenie : Keď obnovujete databázu, ktorá bola predtým zdieľaná, a váš počítač je súčasťou pracovnej skupiny, nový počítač nebude vedieť rozpoznať staré mená používateľov a heslá. Musíte ukončiť zdieľanie databázy a potom, keď ju obnovíte, ju znovu zdieľať. V procese zdieľania databázy potom môžete opätovne umožniť prístup jednotlivým používateľom.

Poznámky : 

  • Ak je počítač súčasťou pracovná skupina, nie doména, a databázu obnovíte do iného počítača, než ten, v ktorom bola databáza pôvodne umiestnená, pre túto databázu sa vypne automatické priraďovanie odoslaných a prijatých e-mailových správ zákazníkom a obchodným kontaktom. Ak chcete tieto prepojenia znovu vytvoriť, v ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Spravovať automatické prepojenie e-mailov.

  • Toto je jeden z dostupných nástrojov na zachovanie databáz doplnku Business Contact Manager, ktorý pracuje efektívne. Ak ho chcete zobraziť, v ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Spravovať databázu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×