Obnovenie údajov do databázy doplnku Business Contact Manager

Ak ste vlastníkom databázy, možno budete musieť obnoviť záložný súbor databáza programu Business Contact Manager a nahradiť tak poškodené údaje, vrátiť sa k staršej verzii databázy alebo nahradiť poškodené údaje údajmi z inej databázy.

Ak napríklad odinštalujete doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a neskôr ho budete chcieť znova nainštalovať, môžete na obnovu údajov použiť záložný súbor. Tento záložný súbor môžete obnoviť z ľubovoľnej verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, vrátane záložného súboru vytvoreného počas migrácie zo staršej verzie.

Poznámka:  Ak chcete obnoviť databázu, ktorú vytvoril niekto iný a na vašom počítači je spustený systém Windows Vista, musíte byť správca počítača, v ktorom chcete obnoviť databázu a aj program Outlook musíte spustiť ako správca.

Ak chcete použiť údaje, ktoré boli pôvodne zálohované z inej databázy doplnku Business Contact Manager, najprv je potrebné tieto údaje obnoviť v existujúcej databáze. V prípade, že ste databázu ešte nevytvorili, musíte ju najprv vytvoriť a potom obnoviť záložný súbor v novovytvorenej databáze. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo výber novej databázy doplnku Business Contact Manager.

Upozornenie:  Ak obnovíte záložný súbor v databáze s existujúcimi údajmi, tieto údaje budú nahradené údajmi zo záložného súboru. Ak chcete pred zálohovaním uložiť údaje, vytvorte záložný súbor. Ďalšie informácie nájdete v téme Dôvody na zálohovanie údajov doplnku Business Contact Manager.

Obnova údajov zo záložného súboru v databáze

Upozornenie:  Ak svoju databázu zdieľate, pred kontrolou chýb v databáze by ste mali požiadať všetkých používateľov, aby vypli program Outlook. Zabránite tak prípadným chybám.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom kliknite na tlačidlo Zálohovať a obnoviť.

  3. Kliknite na položku Obnoviť .

  4. V dialógovom okne Obnoviť databázu kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte záložný súbor, ktorý chcete obnoviť.

  5. Ak sú súbory chránené heslom, zadajte heslo do poľa Heslo a potom kliknite na tlačidloOK.

    Poznámka:  Ak obnovujete záložný súbor, ktorý bol vytvorený v staršej verzii doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, objaví sa dialógové okno. Kliknutím na tlačidlo OK môžete pokračovať v obnove záložných údajov. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na tlačidlo OK.

  6. V dialógovom okne Vaša databáza bola úspešne obnovená kliknite na tlačidlo OK.

Teraz už môžete používať obnovenú databázu.

Poznámky: 

  • Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny, nie domény, a databázu obnovíte do iného počítača než toho, v ktorom bola databáza pôvodne umiestnená, pre túto databázu sa vypne automatické priraďovanie odoslaných a prijatých e-mailových správ zákazníkom a obchodným kontaktom. Ďalšie informácie o prepájaní a sledovaní e-mailových správ získate v článku Prepájanie a sledovanie e-mailových správ v doplnku Business Contact Manager.

  • Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny a zdieľanú databázu obnovíte do iného počítača, nový počítač nerozpozná staré heslá a mená používateľov. Ak chcete prideliť prístup používateľom, je potrebné prerušiť zdieľanie databázy, obnoviť ju a potom znova zdieľať. Ďalšie informácie získate v článku Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×