Obnovenie údajov alebo opätovný dotaz

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak zdieľate databázu v sieti, iní používatelia môžu meniť údaje, kým si tie isté údaje prezeráte v údajovom hárku alebo formulári. Program Microsoft Access aktualizuje zobrazované údaje v pravidelných intervaloch. Najaktuálnejšie údaje však môžete zobraziť ihneď obnovením záznamov. Môžete tiež vykonať dôkladnejšiu aktualizáciu opätovným spustením dotazu.

Obnovením záznamov sa aktualizujú iba údaje, ktoré už existujú v údajovom hárku alebo formulári. Nemení sa zoradenie záznamov, nezobrazia sa nové záznamy ani sa neodoberú odstránené záznamy a záznamy, ktoré už nespĺňajú dané kritériá. Na vykonanie týchto úloh možno použiť opätovné spustenie dotazu. Môžete to urobiť manuálne alebo použitím makra či kódu.

Poznámka: Keďže opätovné spustenie dotazu je náročnejší proces než obnovenie údajov, trvá dlhšie a môže zabrať dosť času v závislosti od množiny záznamov.

Čo chcete urobiť?

Obnovenie údajov

Nastaviť interval obnovenia

Manuálne opätovné použitie dotazu

Použitie makra na opätovné použitie dotazu

Použitie kódu na opätovné použitie dotazu

Obnovenie údajov

 • Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete obnoviť záznamy v zobrazení údajového hárka alebo vo formulárovom zobrazení, na karte Domov v skupine Záznamy kliknite na položku Obnoviť všetky a potom na položku Obnoviť.

  • Ak chcete obnoviť záznamy v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo grafu, na karte Návrh v skupine Údaje kliknite na položku Obnoviť kontingenčnú tabuľku.

Na začiatok stránky

Nastavenie intervalu obnovenia

Môžete nastaviť interval, po ktorom program Access obnoví údaje. Predvolene program Access obnovuje údaje každých 60 sekúnd.

 1. Kliknite na tlačidlo Office. Zobrazí sa funkcia Outspace.

 2. V ľavej table funkcie Outspace kliknite na položku Možnosti.

 3. V ľavej table dialógového okna Možnosti programu Access kliknite na položku Spresnenie.

 4. V pravej table v časti Rozšírené určite hodnotu pre Interval obnovenia (s).

Na začiatok stránky

Manuálne opätovné spustenie dotazu

 • Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F9.

Na začiatok stránky

Použitie makra na opätovné spustenie dotazu

Ak chcete, aby sa automaticky opätovne spustil dotaz na údaje pri výskyte udalosti, môžete vytvoriť makro a priradiť ho udalosti. Predpokladajme napríklad, že chcete znova spustiť dotaz na údaje vo formulári vždy, keď formulár získa zameranie. Mohli by ste vytvoriť makro a priradiť ho udalosti formulára Pri prechode na položku použitím nasledovného postupu:

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. Kliknite na šípku v štvorčeku vedľa zeleného symbolu plus (+) a potom kliknite na položku Znova spustiť dotaz.

 3. Uloženie makra s názvom znova spustiť dotaz, a potom zavrite Zostavovač makier.

 4. Otvorte požadovaný formulár v návrhové zobrazenie. Ak sa nezobrazuje hárok vlastností, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 5. Overte, či je vybratý samotný formulár. Potom na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 6. Na karte Udalosť kliknite na šípku vo vlastnosti Pri prechode na položku a potom na názov makra – Znova spustiť dotaz.

 7. Uložte formulár.

Na začiatok stránky

Použitie kódu na opätovné spustenie dotazu

Na automatické opätovné spustenie dotazu na údaje môžete použiť aj kód. Predpokladajme napríklad, že chcete znova spustiť dotaz na údaje vo formulári vždy, keď formulár získa fokus. Mohli by ste vytvoriť modul a priradiť ho udalosti formulára Pri prechode na položku použitím nasledovného postupu:

 1. Otvorte požadovaný formulár v návrhovom zobrazení. Ak sa nezobrazuje hárok vlastností, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 2. Overte, či je vybratý samotný formulár. Potom na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 3. Na karte udalosť vo vlastnosti Pri prechode, kliknite na položku vytvoriť tlačidlo Tlačidlo zostavovača .

 4. V dialógovom okne Výber zostavovača kliknite na položku Zostavovač kódu.

  Nový modul sa otvorí v editore jazyka Visual Basic.

 5. Zadajte Me.Requery, a potom zatvorte Editor jazyka Visual Basic.

 6. Uložiť formulár.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×