Obnova externých údajov v službách programu Excel

Údaje v pracovnom zošite programu Microsoft Office Excel zobrazené v službách programu Excel môžu pochádzať z dvoch rôznych umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite, alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, ako je napríklad databáza alebo kocka OLAP (Online Analytical Processing).

Ak údaje pochádzajú z externého zdroja údajov, autor zošita alebo správca zadefinoval informácie o pripojení, väčšinou v súbore pripojenia údajov balíka Office (.odc), ktorý obsahuje popis spôsobu vyhľadávania, prihlasovania, dotazovania a prístupu k externému zdroju údajov.

Keď ste k externému zdroju údajov pripojení, je možné uskutočnením operácie obnovy získať aktualizované údaje. Po každej obnove údajov sa zobrazia najnovšie verzie údajov vrátane všetkých zmien, ktoré sa na údajoch vykonali od poslednej obnovy.

Čo chcete urobiť?

Informácie o obnove údajov

Informácie o problémoch zabezpečenia

Ovládanie spôsobu obnovy údajov

Informácie o obnove údajov

Nasledujúca ilustrácia objasňuje základný proces obnovy údajov pripojených k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

1. Pri operácii obnovy sa získavajú aktuálne údaje.

2. Pripojenie, väčšinou uložené v súbore pripojenia, definuje všetky informácie potrebné na prístup a získanie údajov z externého zdroja údajov.

3. Existuje široké spektrum zdrojov údajov, ku ktorým môžete získať prístup: kocka OLAP, server SQL Server, program Access, databáza OLEDB, databáza ODBC, hárky a textové súbory.

4. Aktuálne údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Na začiatok stránky

Informácie o problémoch zabezpečenia

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov a pokúšate sa o obnovu údajov, je dôležité, aby ste si uvedomovali možné problémy so zabezpečením a vedeli, ako ich riešiť.

Súbor pripojenia údajov často obsahuje dotazy, ktoré sa používajú na obnovu externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ so škodlivými úmyslami vytvoriť dotaz na prístup k dôverným informáciám s cieľom poskytnúť ich ďalším používateľom alebo uskutočniť iné škodlivé akcie. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť, aby:

 • bol súbor pripojenia overený spoľahlivou osobou,

 • bol súbor pripojenia zabezpečený a pochádzal z dôveryhodného umiestnenia (knižnica dokumentov, sieťový priečinok alebo webový priečinok).

Ďalšie informácie o spôsobe, akým môže správca overiť súbory pripojenia, vytvárať dôveryhodné umiestnenia a zabezpečiť súbory pripojenia, nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007 a v Pomocníkovi pre centrálnu správu servera Office SharePoint Server.

Poznámka k zabezpečeniu: Pri prístupe k externému zdroju údajov sa zvyčajne vyžadujú poverenia (ako sú meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Tieto poverenia musia byť poskytnuté bezpečným spôsobom a nesmiete ich nechtiac odhaliť iným používateľom.

Na začiatok stránky

Ovládanie spôsobu obnovy údajov

Spôsob obnovy údajov z externého zdroja údajov je možné ovládať vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Obnova pri otvorení

V programe Microsoft Office Excel 2007 môže autor zošita začiarknutím políčka Obnovovať údaje pri otváraní súboru v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia vytvoriť zošit, ktorý bude automaticky obnovovať externé údaje pri otvorení zošita. (Na karte Údaje v skupine Pripojenia kliknite na položku Pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Spôsob použitia a potom začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru.) V tomto prípade budú služby programu Excel údaje obnovovať vždy pred zobrazením zošita a vytvorením novej relácie. Ak autor zošita zruší začiarknutie políčka Obnovovať údaje pri otváraní súboru, budú sa zobrazovať údaje, ktoré sú uložené vo vyrovnávacej pamäti so zošitom, to znamená, že keď používateľ manuálne obnoví údaje, bude počas aktuálnej relácie vidieť obnovené, aktuálne údaje, ale tieto údaje sa do zošita neuložia. Ak chcete zabezpečiť, aby sa pri každom zobrazení zošita v službách programu Excel zobrazovali aktuálne údaje, začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru v programe Office Excel. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Ak používate súbor pripojenia údajov balíka Office (.odc), musí byť začiarknuté políčko Vždy použiť súbor pripojenia v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia (na karte Údaje v skupine Pripojenia kliknite na položku Pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na políčko Vždy použiť súbor pripojenia).

Nastavenia lokality dôveryhodného umiestnenia súboru, Časový limit krátkej relácie a Životnosť vyrovnávacej pamäte externých údajov, môžu mať dosah aj na operácie obnovy. Ďalšie informácie získate od správcu alebo v systéme Pomocníka pre centrálnu správu servera Microsoft Office SharePoint Server.

Manuálna obnova

Poznámka: Manuálne je možné obnoviť iba zostavu kontingenčnej tabuľky.

 1. Vyberte bunku v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke Aktualizovať kliknite na položku Obnoviť vybraté pripojenie.

  Poznámky: 

  • Každá interaktívna operácia, ktorá vedie k opätovnému spusteniu dotazu zdroja údajov OLAP, iniciuje operáciu manuálnej obnovy.

  • Ak sa príkaz Obnoviť nezobrazuje, autor webovej časti zrušil začiarknutie vlastnosti Obnoviť vybraté pripojenie, Obnoviť všetky pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

Obnova všetkých pripojení

 • Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke Aktualizovať kliknite na položku Obnoviť všetky pripojenia.

Pravidelná obnova

Pomocou programu Office Excel 2007 môže autor zošita pre každé pripojenie v zošite stanoviť automatickú obnovu údajov v určitých časových intervaloch po otvorení zošita. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Autor webovej časti môže začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie vlastnosti Povoliť aplikácii Excel Web Access pravidelnú obnovu údajov, a tak povoliť alebo zakázať túto operáciu pravidelnej obnovy v prípade, že autor zošita danú vlastnosť zadefinoval. Po uplynutí časového intervalu sa v predvolenom nastavení v dolnej sekcii webovej časti Excel Web Access zobrazí nasledujúca výzva s upozornením na obnovu:

Chcete obnoviť údaje pre <Zoznam pripojení>? (Teraz) (Vždy) (Nezobrazovať túto otázku)

Autor webovej časti Excel Web Access môže taktiež nastavením vlastnosti Zobraziť výzvu na pravidelné obnovovanie údajov ovládať správanie hlásenia, ktoré sa zobrazuje, keď sa v službách programu Excel uskutočňuje pravidelná obnova údajov počas relácie:

 • Hodnota Vždy     znamená, že sa hlásenie s výzvou bude zobrazovať pri každom intervale.

 • Hodnota Voliteľne     znamená, že používateľ môže vybrať pokračovanie pravidelnej obnovy bez zobrazenia hlásenia.

 • Hodnota Nikdy     znamená, že vo webovej časti Excel Web Access sa uskutoční pravidelná obnova bez zobrazenia hlásenia či výzvy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

Zrušenie obnovy

Keďže operácia obnovy môže zabrať viac času, ako očakávate, môžete ju zrušiť. Pri výskyte operácie obnovy server Excel Services zobrazí hlásenie s výzvou. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť operáciu prerušíte a môžete ju dokončiť vo vhodnejšom čase. Zobrazia sa údaje vrátené dotazmi pred zrušením operácie obnovy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×