Novinky v serveri Microsoft SharePoint Server 2013

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

SharePoint Server 2013 obsahuje široký rozsah zlepšení a nové funkcie. Zistite, aké vám prináša SharePoint Server nové spôsoby zdieľania práce, spolupráce s inými používateľmi, organizácie projektov a tímov a vyhľadávania ľudí a informácií.

Obsah tohto článku

Zdieľanie

Sociálne funkcie

Lokalita komunity

Integrácia OneNotu s tímovými lokalitami

Nové možnosti práce s videomédiami a multimédiami

Organizovanie

Knižnice dokumentov

Sledovanie dôležitých lokalít SharePointu na svojej stránke lokalít

Neustály prehľad o úlohách

Zoznamy

Projektové lokality a poštové schránky lokalít

Zisťovanie

Vyhľadávanie

Analytické nástroje

Zostava

Vytváranie webového obsahu

Publikovanie medzi lokalitami

Prispôsobenie lokality

Pracovné postupy

Prístup k externým údajom

Aplikácie pre SharePoint

Spravovať

Zabezpečenie, správa lokalít a inovácia lokalít

Elektronické vyhľadávanie a riadenie prípadov

Zdieľanie

Sociálne funkcie

Rovnako ako v starších verziách SharePointu, aj tu má každý používateľ svoj profil a osobnú lokalitu. SharePoint Server 2013 je teraz usporiadaný do troch rôznych centier: Informačný kanál s aktualizáciami, OneDrive a Lokality. Tieto centrá sú k dispozícii na globálnom navigačnom paneli, čím sú sociálne funkcie osobnej lokality plne integrované do SharePointu. Sociálne funkcie sú tak prístupné aj bez návštevy osobnej lokality cez webový prehliadač.

Navigačný panel SharePoint Servera 2013

Vytváranie a prezeranie príspevkov a aktualizácií v informačnom kanáli s aktualizáciami

Môžete kedykoľvek uverejniť príspevok vo verejnom kanáli s aktualizáciami, uverejniť príspevok v informačnom kanáli s aktualizáciami na tímových lokalitách, ktoré sledujete, alebo prezerať novinky o aktivitách iných ľudí. Upozorňujeme na novú funkciu mikroblogu, pomocou ktorej môžete vytvárať príspevky a začať konverzácie. Je popísaná v ďalšej časti. Pomocou možností v informačnom kanáli môžete usporiadať informácie takto:

 • Sledovanie – zobrazuje aktualizácie o všetkých veciach, ktoré práve sledujete: ľudí, dokumenty, lokality a značky.

 • Každý – zobrazuje konverzácie začaté ľuďmi vo vašej organizácii a môže obsahovať príspevky vytvorené ľuďmi, ktorých práve sledujete.

 • Výber – zobrazuje príspevky, v ktorých ste spomenutí.

 • Aktivity – zobrazuje zoznam vašich aktuálnych aktivít tak, ako sa zobrazujú na stránke O mne.

 • Označenie, že sa to používateľom páči – zobrazuje všetky položky, ktoré ste označili, že sa vám páčia.

Zobrazenia informačného kanála s aktualizáciami

Stránka informačného kanála s aktualizáciami poskytuje rýchly prístup k zoznamom ľudí, dokumentov, lokalít a značiek, ktoré sledujete. Všimnite si tieto informácie o týchto zoznamoch:

 • V zozname ľudí, ktorých sledujete, môžete voliteľne Zobraziť zoznam ľudí, ktorí sledujú vás.
  Stránka Ľudia na osobnej lokalite

 • Kliknutím na ikonu bublina ktorejkoľvek osoby si o nej zobrazíte aktuálny informačný kanál s aktualizáciami a prepojenie na jej profil.

 • Môžete dostávať aktualizácie do informačného kanála s aktualizáciami, keď ktorákoľvek vami sledovaná osoba začne sledovať inú osobu, dokument, lokalitu alebo značku. O týchto aktivitách môžete voliteľne dostávať e-mailové oznámenie.

 • Značky zodpovedajú zoznamu záujmov, ktoré ste pridali do svojho používateľského profilu.

Na začiatok stránky

Nové funkcie mikroblogovania

Ak poznáte populárne sociálne siete, používanie funkcií mikroblogovania vám bude veľmi blízke. Pomocou nich sa budete môcť zapojiť do konverzácií vo vašom informačnom kanáli s aktualizáciami.

Položka informačného kanála s aktualizáciami obsahujúca @zmienku, prepojenie na dokument a #značku

Mikroblogovanie umožňuje:

Na začiatok stránky

Viac spôsobov zdieľania dokumentov alebo lokalít

Toto vydanie poskytuje viac možností zdieľania dokumentov a lokalít:

 • Svoje osobné dokumenty môžete odteraz ukladať v jednej osobnej knižnici prístupnej odvšadiaľ – vo OneDrive for Business. Tým sa nahrádza zoraďovanie dokumentov buď medzi zdieľané dokumenty, alebo medzi súkromné dokumenty. Všetky dokumenty v knižnici sú na začiatku súkromné, až kým sa nerozhodnete ich zdieľať.

 • Dokumenty alebo lokality môžete rýchlo zdieľať pomocou nového príkazu Zdieľať. Môžete pozvať ľudí, aby zdieľali určité dokumenty, a kontrolovať, čo s nimi môžu robiť (čítať, písať atď.). Pomocou ovládacieho prvku Zdieľať môžete tiež:

  • Zdieľať dokument alebo lokalitu s vybratou skupinou ľudí pomocou selektívneho prepojenia. Môžete tiež rýchlo zistiť, kto zdieľa daný dokument alebo lokalitu.

  • Pri zdieľaní dokumentu alebo lokality poslať prispôsobenú e-mailovú pozvánku.

 • Dostávať upozornenia do informačného kanála s aktualizáciami vždy, keď sa aktualizuje dokument.

 • Na zdieľanie dokumentu alebo priečinka v knižnici môžete použiť aj svoje mobilné zariadenie.

Na začiatok stránky

Funkcie na spravovanie používateľských profilov

Používateľské profily v SharePoint Serveri 2013 sú podobné ako v starších vydaniach, obsahujú však tieto výrazné vylepšenia:

 • Navigácia sa zefektívnila, takže môžete jednoduchšie prepínať medzi rôznymi oblasťami svojho profilu alebo medzi profilmi iných používateľov, keď ich navštívite.

 • Možnosti zdieľania všetkých polí sú teraz zjednodušené na Všetci alebo Iba ja.

 • Nastavenia informačného kanála s aktualizáciami (Aktivity, ktoré chcem zdieľať a Ľudia, ktorých sledujem) sú z dôvodu ochrany osobných údajov predvolene vypnuté. Aktivity, ktoré chcete zdieľať, je potrebné manuálne zapnúť. Konverzácie a e-mailové upozornenia sú však predvolene zapnuté.

Na začiatok stránky

Lokalita komunity

SharePoint Server 2010 umožňoval členom lokality zdieľanie informácií a diskusiu o témach s ostatnými členmi prostredníctvom diskusných panelov. SharePoint Server 2013 rozširuje koncepciu diskusií zavedením lokalít komunity. Sú to kolekcie lokalít vytvorené pomocou úplne novej šablóny Lokalita komunity.

Lokality komunity ponúkajú niekoľko výhod pri práci s e-mailom, okamžitými správami alebo ďalšími komunikačnými metódami vrátane týchto:

 • Dostupnosť obsahu lokality komunity pre všetkých členov komunity.

 • Plné uchovávanie histórie diskusií v súlade s riadiacimi smernicami spoločnosti.

 • Vstavanú možnosť vyhľadávania, ktorá umožňuje členom vyhľadávať v komunite v rámci celého obsahu.

 • Hodnotenia, vďaka ktorým môžu členovia hlasovať za jednotlivé príspevky a odpovede. Hodnotenia prispievajú k reputácii členov komunity.

 • Systém úspešnosti, ktorý odmeňuje členov za spoluprácu v komunite.

 • Kategorizácia obsahu na zlepšenie vyhľadávania a zjednodušenie spravovania.

 • Údržba lokality cez zoznamy SharePointu, ktoré poskytujú známe rozlíšenie a umožňujú využívanie výhod riadenia, spravovania záznamov a funkcií integrácie pracovného postupu v SharePointe.

Portál komunity

Portál komunity je adresár, v ktorom sa nachádza zoznam všetkých lokalít komunity, ktoré sú dostupné na intranete spoločnosti. Prostredníctvom portálu komunity môžu používatelia vyhľadávať, prezerať, sledovať a navštevovať jednotlivé komunity, ktoré ich zaujímajú, alebo sa na nich zúčastňovať.

Ďalšie informácie o portáloch komunít nájdete v téme Vytvorenie portálu komunity.

Na začiatok stránky

Integrácia OneNotu s tímovými lokalitami

Keď teraz vytvoríte tímovú lokalitu, ako jej súčasť sa automaticky vytvorí zdieľaný poznámkový blok OneNotu. Tento poznámkový blok môžete používať na zachytenie, skompilovanie a zdieľanie informácií.

 • Zdieľaný poznámkový blok dedí povolenia tímovej lokality.

 • Do stránok poznámkového bloku môžete vkladať dokumenty. Tieto vložené dokumenty sa automaticky uložia ako samostatné súbory v knižnici dokumentov, takže ich môžete spravovať a zdieľať rovnako ako iné dokumenty uložené v SharePointe.

  Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sú zároveň s nasadením SharePointu nakonfigurované aj aplikácie Office pre web.

Na začiatok stránky

Nové možnosti práce s videomédiami a multimédiami

Spravovanie videí

 • Okrem štandardnej stránky na zobrazenie videa má každé video stiahnuté na lokalitu SharePoint svoju vlastnú prehrávaciu stránku s metaúdajmi o videu.

 • Pomocou skupín videí môžete spravovať v prípade každého videa rôzne prevody, ktoré sa môžu líšiť rozlíšením, formátom kódovania alebo mierne upraveným obsahom (napríklad dabingom v rôznych jazykoch). SharePoint riadi, ktoré kódovanie sa prehráva, podľa možností vášho prehliadača a zariadenia.

 • Podporuje sa tiež vkladanie externých zdrojov videa mimo SharePointu (napríklad z lokality YouTube).

Zisťovanie videí

 • Videá môžete prehrávať priamo na stránke s výsledkami vyhľadávania.

 • Pri bežnom vyhľadávaní SharePoint podľa jednoduchých kľúčových slov v dotaze, ako je napríklad prejav, rozhovor alebo video, rozpozná, o aké videá máte záujem, a zoradí všetky relevantné videá na začiatok skupiny vybratých videí.

 • Počas vyhľadávania videa môžete spresniť zoznam videí pomocou vlastností, ako sú napríklad dĺžka videa alebo dátum nahratia videa.

Prehrávanie videí

 • Každé video má svoju vlastnú prehrávaciu stránku s metaúdajmi o videu, informáciami o vlastníkovi a zoznamom súvisiacich dokumentov. Ak napríklad robíte prednášku, môžete nahrať powerpointovú prezentáciu spolu s videom, ktoré si používatelia budú môcť pozrieť. Na prehrávacej stránke môže divák prepínať medzi dostupnými prevodmi videa, ohodnotiť video a stiahnuť ho.

 • Podporované sú videá vo formáte HTML 5 aj prehrávače Silverlight.

Na začiatok stránky

Organizovanie

Knižnice dokumentov

Spravovanie dokumentov s novou funkciou bubliny

Pomocou novej funkcie bubliny môžete v akomkoľvek dokumente v knižnici zobraziť skupinu rôznych príkazov a kontextových informácií. Môžete otvoriť, zdieľať alebo sledovať dokumenty, prezerať si ukážku dokumentov a ďalšie informácie, konať priamo cez bublinu.

Presun myšou

Pomocou Prieskumníka a SharePointu môžete teraz presúvať myšou súbory medzi svojím počítačom a ľubovoľným iným umiestnením.

Synchronizácia knižníc dokumentov s počítačom cez OneDrive for Business

Na synchronizáciu knižníc dokumentov s priečinkami v systéme súborov Windowsu môžete použiť novú aplikáciu OneDrive for Business. OneDrive for Business vám umožňuje pristupovať k vašim dokumentom offline a automaticky synchronizovať aktualizácie na serveri pri opätovnom prihlásení online.

Sledovanie dôležitých lokalít SharePointu na stránke lokalít

Školenie pre office 365 základy - video rýchlo na svojej stránke lokalít. Sledovanie lokalít SharePoint a vidieť uvedené na vašej stránke lokalít. Ľudí, ktorí sledujú vás upozornenie, keď začnete sledovať lokalitu. Ak lokality, môžete vytvoriť informačný kanál s aktualizáciami, môžete uverejniť na tento informačný kanál s aktualizáciami z verejného informačného kanála s aktualizáciami.

Neustály prehľad o úlohách

Môžete si zobraziť časovú os s aktuálnymi úlohami vrátane úloh, ktoré vám boli priradené v SharePointe, a úloh, ktoré ste zadali v ďalších aplikáciách, ako je napríklad Outlook, a ktoré sa odošlú do SharePointu cez Exchange. Môžete vytvoriť nové úlohy a filtrovať ich prostredníctvom zobrazení. Môžete napríklad zobraziť, ktoré úlohy sú aktívne, ukončené alebo pred dokončením.

Zoznamy

Teraz môžete vytvárať a upravovať zoznamy priamo na stránke tak, ako ste si zvykli v programoch, ako je Microsoft Excel. Napríklad stačí iba kliknúť na prepojenie a môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať stĺpce bez toho, aby ste museli opustiť stránku, ktorú práve upravujete.

Na začiatok stránky

Projektové lokality a poštové schránky lokalít

Projektové lokality umožňujú ľuďom v organizácii efektívne spolupracovať na jednoduchých projektoch. Projektoví manažéri rýchlo zistia, čo sa v projekte deje, a členovia tímu rýchlo zistia, ako ich práca zapadá do celkového kontextu. Projektové lokality tímom taktiež umožňujú získať prístup a zdieľať príslušné údaje, dokumenty a komunikáciu.

Projektová lokalita poskytuje nasledujúce:

 • webovú časť Súhrn projektu,

 • vizuálna časová os s projektovými úlohami,

 • plán projektových úloh,

 • knižnica na uloženie príslušných projektových dokumentov,

 • poznámkový blok na rýchly záznam a usporiadanie informácií o projekte,

 • zdieľaný kalendár pre tímové udalosti,

 • možnosť pripojenia ku klientskej aplikácii servera Project Server 2013.

Keď je SharePoint pripojený k serveru Exchange, projektová lokalita môže zahŕňať aj poštovú schránku lokality, ktorá v priebehu projektu slúži na jednotnú komunikáciu o danom projekte. Ak je projektová lokalita súčasťou kolekcie lokalít, ktorá je priradená k Project Serveru 2013, môžete ju používať aj na záznam problémov, rizík a výstupov. Zoznam úloh projektovej alebo tímovej lokality môžete pridať do aplikácie Project Web App, čím získate väčší rozsah funkcií na riadenie projektov.

Na začiatok stránky

Zisťovanie

Vyhľadávanie

Vylepšenia vyhľadávania ľudí a znalostí

Fonetické vyhľadávanie teraz funguje vo viacerých jazykoch. Navyše okrem kontaktných informácií a informácií o organizácii teraz výsledky vyhľadávania zobrazujú aj vytvorené dokumenty a informácie o minulých projektoch, ktoré môžu ilustrovať odbornosť vyhľadávanej osoby. Karty kontaktov teraz poskytujú možnosť kontaktovať ľudí priamo z výsledkov vyhľadávania.

Vylepšenia navigácie

Vylepšená navigácia vám pomôže rýchlo nájsť vyhľadávacie pole, vyhľadávať a nájsť výsledky, ktoré možno jednoducho obmedziť na lokalitu alebo vyššie úrovne. Výsledky hľadania sú logicky zoskupené a na základe predchádzajúcich výsledkov poskytujú návrhy na dotaz. Prostredníctvom vysúvacieho panela máte k dispozícii ďalšie údaje o položke výsledkov vyhľadávania bez toho, aby ste na ňu museli kliknúť.

Centrá vyhľadávania

Vlastníci lokality môžu vytvárať a spravovať centrá vyhľadávania. Taktiež môžu prispôsobiť štýly a nastavenia, ktoré majú vplyv na výsledky vyhľadávania.

Získanie výsledkov vyhľadávania

Ako správca kolekcie lokalít, vlastník lokality alebo návrhár lokality určíte pomocou zdrojov výsledkov umiestnenia, z ktorých sa budú získavať výsledky vyhľadávania, a protokoly na získanie týchto výsledkov. Ak k dotazu priradíte viacero zdrojov výsledkov, koncoví používatelia môžu naraz prehľadávať viacero odkladacích priestorov obsahu, napríklad lokálny index SharePointu či externý zdroj výsledkov, ako napríklad internetový vyhľadávací nástroj.

SharePoint Server 2013 poskytuje preddefinované zdroje výsledkov, napríklad lokálny SharePoint, ktorý je predvolený. Predvolenú možnosť môžete zmeniť na iný preddefinovaný zdroj výsledkov, napríklad Naposledy zmenené položky, alebo na zdroj výsledkov, ktorý sami vytvoríte. Preddefinované zdroje výsledkov môžete pri tvorbe nových zdrojov výsledkov použiť ako šablóny.

Pomocou zdroja výsledkov môžete tiež dotazy obmedziť na podmnožinu obsahu prostredníctvom transformácie dotazu. Z preddefinovaných zdrojov výsledkov v serveri SharePoint Server 2013 sa dá zistiť, ako na to. Preddefinovaný zdroj výsledkov Lokálne videovýsledky napríklad využíva transformáciu dotazu, aby sa vrátili len videovýsledky z lokálneho indexu SharePointu. V serveri SharePoint Server 2010 sa tento typ obmedzeného dotazu nazýva rozsah hľadania.

Zdroje výsledkov môžete na stránke výsledkov vyhľadávania použiť viacerými spôsobmi. Výsledky z konkrétneho zdroja výsledkov môžete napríklad zobraziť v bloku výsledkov alebo vo webovej časti.

Na začiatok stránky

Analytické nástroje

SharePoint Server 2013 poskytuje vylepšené možnosti analytických nástrojov vrátane novej lokality Centrum analytických nástrojov, vylepšení služieb Excel Services a služieb PerformancePoint Services, ako aj podporu zobrazenia obsahu analytických nástrojov v mobilných zariadeniach, ako napríklad Apple iPad a tablety s Windowsom 8.

Pripojenie k externým údajov pomocou poskytovateľov protokolu OData v Exceli

V Microsoft Exceli 2013 sa môžete pripojiť k externým údajom pomocou rôznych pripojení vrátane poskytovateľov protokolu OData. Niektoré dátové pripojenie, a to vrátane dátových pripojení OData, sú podporované v službách Excel Services. To vám umožňuje vytvárať zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a informačné tabule, ktoré budú po obnovení zobrazovať najaktuálnejšie informácie.

Ukladanie obsahu vytvoreného analytickými nástrojmi do nového vylepšeného Centra analytických nástrojov

K dispozícii je nová zjednodušená šablóna lokality Centra analytických nástrojov, ktorá vám pomôže spravovať zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu, informačné tabule a zdroje údajov v centrálnom umiestnení. Pomocou služieb Excel Services a Performance Point Services môžete zobrazovať interaktívne zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu aj informačné tabule v okne prehliadača.

Využitie rozšírených možností analytických nástrojov v Exceli a službách Excel Services

SharePoint Server 2013 teraz podporuje tieto vylepšené funkcie analytických nástrojov v službách Excel Services:

 • nové funkcie navigácie v údajoch, ako napríklad Rýchle preskúmanie, zjednodušujú prechod na detaily údajov zobrazených v zostavách a na informačných tabuliach v službách Excel Services; vyberte hodnotu a potom na zobrazenie ďalšej úrovne podrobností v zostave použite funkciu Rýchle preskúmanie,

 • formátovateľné rýchle filtre a ovládacie prvky časovej osi sa v okne prehliadača vykresľujú podobne ako v klientovi Excelu,

 • možnosť otvoriť a použiť zoznam Polia v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu vám umožňuje pridať, zmeniť alebo odstrániť položky zo zobrazenia; môžete sa sústrediť na informácie, ktoré chcete zobraziť, bez nutnosti otvoriť klienta Excelu,

 • pri publikovaní zošitov si môžete vybrať medzi zobrazením zošita alebo galérie; môžete zobraziť celý zošit v okne prehliadača alebo obsah, takže v strede obrazovky bude zvýraznená iba jedna zostava naraz,

 • ak sú služby Excel Services nakonfigurované na podporu údajových modelov, môžete zobraziť obsah PowerPivotu a Power View v okne prehliadača a pracovať s ním.

Vylepšenia v službách PerformancePoint Services

Na tabuliach služieb PerformancePoint Services teraz môžete vyhľadávať položky v rámci filtrov. Môžete sa tak zamerať na menší počet položiek vo filtri, ktorý obsahuje veľké množstvo položiek. Medzi ďalšie vylepšenia patrí moderný vzhľad a prostredie, napríklad priehľadné tabule umožňujúce použiť vlastné obrázky pozadia, ako aj možnosť premiestniť celé tabule v rámci servera SharePoint Server 2013 z jedného umiestnenia do druhého.

Zobrazenie obsahu analytických nástrojov v mobilných zariadeniach

Určité typy obsahu informačnej tabule vrátane webových častí PerformancePoint a služieb Excel Services je teraz možné zobraziť v mobilných zariadeniach, ako napríklad tabletoch s Windowsom 8 alebo Apple iPade.

Na začiatok stránky

Zostavovanie

Vytváranie webového obsahu

SharePoint Server 2013 obsahuje tieto vylepšenia v oblasti vytvárania webového obsahu:

 • Autori obsahu majú možnosť zachovať všetko formátovanie pri kopírovaní obsahu z Microsoft Wordu do webovej časti Editor RTF, webovej časti Editor obsahu alebo ovládacieho prvku poľa HTML na webovej stránke.

 • Vlastníci a návrhári lokality okrem toho môžu prispôsobiť globálne a aktuálne navigačné ponuky presunutím položiek ponuky na stránku.

 • Nový typ obsahu vo forme videa poskytuje množstvo nových funkcií na využitie videí na stránkach. Proces nahratia videa zo strany autorov obsahu sa zjednodušil. Ukážky vo forme miniatúrnych obrázkov sa vytvárajú automaticky po nahratí videa do knižnice položiek, autori obsahu si dokonca môžu vybrať snímku videa, ktorú chcú použiť ako miniatúrny obrázok ukážky.

Na začiatok stránky

Publikovanie medzi lokalitami

Teraz môžete použiť funkciu publikovania medzi lokalitami a webové časti Vyhľadávanie na vytvorenie adaptívnych sharepointových internetových, intranetových a extranetových lokalít. Funkcia Publikovanie medzi kolekciami lokalít v SharePoint Serveri 2013 funguje takto: použijete jednu alebo niekoľko kolekcií lokalít tvorby na vytvorenie a uloženie obsahu a jednu alebo niekoľko kolekcií lokalít publikovania na správu návrhu lokality a zobrazovania obsahu. Kolekcia lokalít tvorby obsahuje katalógy, ako napríklad knižnice a zoznamy Stránky, ktoré obsahujú obsah označený metaúdajmi. Tieto katalógy indexuje systém vyhľadávania a sprístupňujú sa v kolekcii lokalít publikovania. Kolekcia lokalít publikovania vydáva dotazy pre indexované údaje a zobrazuje ich na webových stránkach pomocou webových častí využívajúcich technológiu vyhľadávania (webové časti Vyhľadávanie). Obsah na lokalite publikovania označíte pomocou stránok predlohy, rozložení stránok a šablón zobrazenia.

Podrobnejšie a technické informácie o publikovanie medzi lokalitami nájdete Prehľad publikovania SharePoint servera 2013 medzi lokalitami a plán publikovania medzi lokalitami v programe SharePoint Server 2013.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie lokality

Toto vydanie servera SharePoint Server 2013 ponúka nové motívy, ktoré vás prevedú rýchlym procesom zmeny vzhľadu lokality a dodajú jej jedinečný nádych. Môžete si vybrať z viacerých možností farieb, písiem, rozložení lokality a dostupných obrázkov pozadia, prípadne si vytvoriť vlastné.

Nový Sprievodca návrhom lokality pre rozšírenú ponuku návrhov a značiek

Ak potrebujete zmeniť celkový návrh lokality úplne od začiatku alebo znovu použiť svoj predchádzajúci návrh, môžete na to použiť Sprievodcu návrhom lokality. Pomocou neho môžete upravovať strany predlohy, rozlíšenia strán, zobrazenia v mobile a ďalšie možnosti. Táto funkcia je užitočná najmä pri náročnejšom dizajne a značkách, ktoré môžete použiť pre webovú lokalitu určenú pre verejnosť, alebo pre svoju internú kolekciu lokalít alebo portál.

Podrobnejšie a technické informácie o prispôsobovaní lokality nájdete v téme čo je nové vývoji SharePoint 2013 lokalít a Prehľad sprievodcu návrhom lokality v SharePointe 2013.

Na začiatok stránky

Konfigurácia lokalít pre mobilné zariadenia

Ak máte mobilné zariadenie s internetovým pripojením, produktivita sa nemusí znížiť. V závislosti od zložitosti lokality môžete začať používať funkcie SharePointu určené na optimalizáciu mobilného zobrazovania. Ak mobilný prehliadač podporuje HTML5, lokalita sa môže zobrazovať aj v modernom zobrazení. Môžete nastaviť upozornenia na zmeny lokality. Kanály zariadení uľahčujú vytváranie obsahu pre lokality publikovania prostredníctvom zobrazovania rôzneho obsahu v rôznych kanáloch zariadení pomocou rovnakej stránky a rozloženia stránky. Oznámenia bez vyžiadania vo Windows Phonoch, ktoré sú určené pre lokality väčších podnikov, zabezpečia, aby používatelia Windows Phonov dostávali oznámenia pri výskyte určitých udalostí na lokalite. Ďalšie informácie nájdete v témach Konfigurácia lokality SharePoint pre mobilné zariadenia a Práca s lokalitami SharePoint Online pomocou mobilného zariadenia.

Na začiatok stránky

Pracovné postupy

Microsoft SharePoint Designer 2013 obsahuje zásadné vylepšenia návrhu pracovných postupov a modelovania zložitejšej obchodnej logiky a procesu. Nové funkcie pracovného postupu umožňujú pokročilejšie a odolnejšie bezkódové riešenia. K novým a vylepšeným funkciám pracovného postupu patria:

 • Nová architektúra pracovného postupu

 • Bez straty súčasných investícií do pracovného postupu

 • Prehľadnejšie pracovné postupy s fázami, ktoré umožňujú modelovať pracovné postupy ako logicky zoskupené akcie

 • Vylepšený e-mailový editor

Podrobnejšie a technické informácie o používaní pracovných postupov nájdete v téme pracovný postup v stredisku zdrojov SharePointu 2013.

Na začiatok stránky

Prístup k externým údajom

Môžete použiť nasledujúce nové funkcie pri práci s externými údajmi, ktoré je povolené pomocou služby Business Connectivity Services a služieb zabezpečeného ukladacieho priestoru. Podrobnejšie informácie o nových funkciách v tejto oblasti nájdete v téme čo je nové pre služby Business Connectivity Services v SharePointe 2013.

Analýza externých údajov v Exceli

Je možné pripojiť sa k externým údajom v Exceli 2013 a zabezpečiť ich synchronizáciu. Zostavu predaja môžete napríklad vytvoriť a zdieľať v centrálnom umiestnení. Služby Excel Services podporujú väčšinu pripojení externých údajov, čím zabezpečujú aktuálnosť zošitov v sharepointových knižniciach. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s externými údajmi v službách Excel Services.

Pridanie externých údajov do publikovaných diagramov Visia

Visio 2013 umožňuje prepojenie údajov v externom zozname s diagramom a jeho tvarmi. Diagram je potom možné publikovať v knižnici dokumentov SharePointu ako interaktívnu webovú kresbu, takže používatelia budú môcť diagram zobraziť a prezerať si priradené externé údaje. Riadky údajov možno s tvarmi v kresbe prepojiť tromi spôsobmi. Riadky môžete prepojiť s jednotlivými existujúcimi tvarmi, môžete ich prepojiť s tvarmi automaticky alebo môžete vytvoriť tvary z údajov.

Všeobecné vylepšenia výkonu

Služba Business Connectivity Services bola vylepšená tak, aby sa zmenšil počet kritických miest z hľadiska výkonu. Vo všeobecnosti možno externému zdroju údajov odovzdať získavanie, stránkovanie, filtrovanie a zoraďovanie údajov. Tým sa v produktoch SharePointu znižujú požiadavky na pamäť a spracovanie.

Tieto funkcie výkonu pomáhajú urýchliť zobrazovanie, obnovovanie a dátové operácie s externými dátami na webovej stránke a v každom programe balíka Office, ktorý pracuje s externými dátami.

Na začiatok stránky

aplikácie pre SharePoint,

SharePoint Server 2013 obsahuje podporu vývoja, inštalácie, spravovania a používania aplikácií. Aplikácia je samostatný program s úzkym zameraním na riešenie konkrétnej potreby koncového používateľa alebo na vykonávanie konkrétnej úlohy. Koncoví používatelia môžu aplikácie vyhľadávať a sťahovať z obchodu SharePointu alebo z katalógu aplikácií svojich organizácií. Ak chcete začať prezerať aplikácie tretích strán pre SharePoint, pozrite tému Zakúpenie aplikácie z obchodu SharePointu.

Snímka obrazovky SharePoint Obchodu

Na začiatok stránky

Spravovanie

Zabezpečenie, správa lokalít a inovácia lokalít

Povolenie alebo zakázanie prvkov iFrame

Správcovia kolekcie lokalít môžu zvýšiť zabezpečenie používania prvkov iFrame určením práv prispievateľov na vkladanie prvkov iFrame na stránky. V prípade potreby môžu definovať zoznam domén, z ktorých prvky iFrame možno akceptovať.

Vylepšené vytváranie kolekcie lokalít počas aktualizácie

SharePoint Server 2013 poskytuje správcom fariem a lokalít flexibilitu tým, že oddeľuje proces inovácie softvéru a databáz od procesu inovácie lokalít.

Správcovia fariem môžu používateľom povoliť vykonávať vlastné samoobslužné inovácie lokalít, keď im to najviac vyhovuje. SharePoint Server 2013 tiež poskytuje nové a vylepšené nástroje podpory procesu inovácie, ako sú napríklad kontroly stavu kolekcie lokalít a kolekcie lokalít na testovanie.

 • Kontroly stavu kolekcie lokalít    Vlastníkov kolekcie lokalít a správcovia môžu používať kontroly stavu kolekcie lokalít na nájdenie bežných problémov s ich kolekcie lokalít a snažte sa ich pred inováciou na lokalitách na novú verziu. Kontrola stavu dokáže opraviť niektoré problémy so automaticky, ale iní môžu vyžadovať manuálne kroky na opravu. Kontrola stavu je k dispozícii po inovácii, ako aj na zistenie stavu problémy priebežné.

 • Vyžiadanie testovacích kolekcií lokalít    Hlavnou výhodou oddeľuje proces inovácie softvéru a údajov z inovácie lokalít je, že umožňuje vlastníci lokalít alebo správcovia spustiť lokalít v režime SharePoint 2010, kým stránky sú pripravené na inováciu na verziu 2013. Pri príprave inovácie lokalít, vlastníci lokalít alebo správcovia však požiadať o kolekciu lokalít na hodnotenie, ktorá je kópiou lokality, na účely hodnotenia. Lokalít na hodnotenie sa nastavujú automaticky uplynie a odstránia.

Na začiatok stránky

Elektronické vyhľadávanie a riadenie prípadov

Šablóna lokality centra elektronického vyhľadávania vytvorí portál, prostredníctvom ktorého máte prístup k prípady požiadavky eDiscovery (elektronické vyhľadávanie). Môžete zadržať obsah (počas súdneho sporu alebo vyšetrovania, napríklad), vedenie dotazov a exportovanie obsahu. Správcu môžete vytvoriť kolekciu lokalít centra elektronického vyhľadávania a udeliť povolenia na používateľov, ktorí môžu vytvoriť alebo pracovať na svojich stránkach prípadu elektronického vyhľadávania. Každý prípad je lokality na spoluprácu, ktorá zahŕňa knižnice dokumentov môžete použiť na ukladanie dokumentov týkajúcich sa správy veľké a malé písmená. Prehľad a technické informácie o elektronického vyhľadávania nájdete v téme scenár: vyhľadávanie eDiscovery v SharePoint Server 2013 a Exchange Server 2013. Informácie o práci s prípadoch nájdete v téme plánovanie a spravovanie prípadov elektronického vyhľadávania.

Navyše môžete priradiť ku každému centru elektronického vyhľadávania tieto prvky:

 • Zdroje: Poštové schránky lokalít, indexované zdieľané súbory alebo lokality SharePoint.

 • Dotazy: Kritériá vyhľadávania, ako je napríklad autor, rozpätie dátumov alebo ľubovoľné slovné spojenie. Dotazy sa používajú na identifikáciu obsahu na export.

 • Skupiny elektronického vyhľadávania: Kombinácie zdrojov, dotazov a informácie o tom, či sa má alebo nemá uchovávať obsah. Skupiny elektronického vyhľadávania sa používajú na identifikáciu a uchovávanie obsahu.

 • Exporty: Miesto na sťahovanie exportov obsahu.

Ak dôjde k novej potrebe elektronického vyhľadávania, ako je napríklad právny prípad alebo audit, používateľ s príslušnými povoleniami môže vytvoriť nový prípad, pridať doň zdroje informácií, ktoré sa majú prehľadať, vytvoriť dotazy na zistenie, kde sa nachádza určitý materiál, a potom vykonať dotazy. Používateľ môže následne uchovať lokality a poštové schránky s vyhľadaným obsahom, uložiť položky zodpovedajúce dotazom a exportovať ich. Po zatvorení prípadu sa všetok zadržaný obsah priradený k prípadu uvoľní. Ďalšie informácie o dotazoch elektronického vyhľadávania nájdete v téme Vytvorenie a spustenie dotazov elektronického vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Uchovávanie obsahu

Obsah, ktorý je podržať sa zachovajú, no používatelia môžu aj naďalej na ňom pracovať. Stav obsahu v čase uchovávanie sa zaznamenáva. Ak používateľ upraví obsah alebo dokonca sa odstránia, pôvodné, uchovaného verzia je stále k dispozícii. Informácie o umiestnenie obsahu na podržať nájdete v téme zadržanie zdrojov obsahu a Pridanie obsahu do prípadu elektronického vyhľadávania.

Uchovanie obsahu je podobné zadržaniu s týmito vylepšeniami:

 • Dokumenty, položky zoznamov, stránky a poštové schránky servera Exchange Server 2013 sa dá uchovať.

 • Uchovanie sa vykoná na úrovni lokality. Uchovaním lokality sa uchová celý jej obsah.

 • Môžete ďalej pracovať s uchovaným obsahom. Obsah zostane na rovnakej pozícii a môžete ho upravovať, odstraňovať a pridávať nový obsah.

 • Používateľ s povolením vykonávať elektronické vyhľadávanie môže pristupovať k pôvodnej verzii uchovaného obsahu.

 • Nemusíte uchovať celú lokalitu alebo poštovú schránku. Pomocou dotazu môžete definovať rozsah uchovania a uchová sa iba ten obsah, ktorý vyhovuje danému dotazu.

Na začiatok stránky

Export výsledkov hľadania elektronického vyhľadávania

Správca sťahovania elektronického vyhľadávania je aplikácia umožňujúca export výsledkov elektronického vyhľadávania orgánom alebo na neskorší import do nástroja na revíziu. Správca sťahovania elektronického vyhľadávania umožňuje exportovať všetok obsah súvisiaci s prípadom vrátane dokumentov, zoznamov, stránok a objektov servera Exchange, ako napríklad úloh, kontaktov a e-mailových správ.

Na začiatok stránky

Projektový súlad

Funkcie dodržiavania súladu na serveri SharePoint Server 2013 sa rozšírili na lokality. Môžete vytvárať a spravovať politiky uchovávania údajov, ktoré sa použijú na lokalite SharePoint aj v rámci poštovej schránky lokality Exchange.

Dozor môže vytvárať politiku lokality, ktorá definuje:

 • politiku uchovávania údajov, teda to, ktoré položky sa majú uchovať, v rámci celej lokality a zdieľanej poštovej schránky v prípade, že je k lokalite priradená,

 • ukončenie projektu naplánovaním alebo udalosťou, ktorú neskôr spustí používateľ,

 • kedy má uplynúť platnosť projektu.

Vlastník projektu vyberie vhodnú šablónu politiky pri vytváraní lokality a pozve členov tímu, aby sa k projektu pripojili. Keď tím odosiela e-mailové správy, pridáva na lokalitu dokumenty a vytvára ďalšie artefakty, napríklad zoznamy, získavajú tieto položky automaticky správne nastavenia politiky uchovávania údajov.

Po dokončení práce vlastník projektu daný projekt uzavrie, čím sa odstránia priečinky projektu z používateľského rozhrania v Outlooku jednotlivých členov tímu. Po určitom čase, zadanom v politike, platnosť projektu uplynie a artefakty priradené k projektu sa odstránia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×