Nové funkcie v programe Microsoft Office PowerPoint 2007

Nové funkcie v programe PowerPoint 2007

Program Microsoft Office PowerPoint 2007 umožňuje vytvárať dokumenty s profesionálnym vzhľadom pomocou komplexného súboru nástrojov na vytváranie a formátovanie informácií. Na vytváranie a pridávanie grafiky SmartArt na úrovni dizajnérskej kvality stačí pár kliknutí.

Čo chcete urobiť?

Vytváranie a doručovanie dynamických prezentácií

Efektívnejšie zdieľanie informácií

Zabezpečenie a spravovanie informácií

Vytváranie a doručovanie dynamických prezentácií

Nový prepracovaný vzhľad

Program Office PowerPoint 2007 má nové intuitívne používateľské rozhranie nazvané používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, ktoré napomáha rýchlejšiemu vytváraniu lepších prezentácií, ako v predchádzajúcich verziách programu PowerPoint. Program Office PowerPoint 2007 ponúka nové a vylepšené efekty, motív a rozšírené možnosti formátovania, ktoré možno použiť na vytváranie výborne vyzerajúcich a dynamických prezentácií za zlomok času, než na aký ste boli zvyknutí. Umožňuje:

 • Hľadať funkcie a príkazy na intuitívne kategorizovaných kartách a súvisiacich skupinách.

 • Ušetriť čas a vytvárať lepšie prezentácie pomocou jednoducho dostupných možností formátovania z galérií preddefinovaných Rýchle štýly, rozložení, formátov tabuľky, efektov a ďalších.

 • Využívať výhody funkcie živej ukážky na prezeranie možností formátovania pred ich použitím.

Na nasledujúcich ilustráciách je znázornený príklad pása s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent.

Pás s nástrojmi

1. Karty sú navrhnuté s dôrazom na plnenie úloh.

2. Skupiny na každej karte rozdeľujú určitú úlohu na vedľajšie úlohy.

3. Príkazové tlačidlá v jednotlivých skupinách vykonávajú príkazy alebo zobrazujú ponuku s príkazmi.

Informácie o umiestnení príkazov programu Microsoft Office PowerPoint 2003 v novom rozhraní programu PowerPoint 2007 nájdete v článku Odkaz: Umiestnenie príkazov programu PowerPoint 2003 v programe PowerPoint 2007.

Motívy a rýchle priradenie štýlov

Súčasťou programu Office PowerPoint 2007 sú nové motív, rozloženie a Rýchle štýly, ktoré ponúkajú široké spektrum možností pri formátovaní prezentácií. Formátovanie prezentácie trvalo v minulosti oveľa dlhšie. Možnosti zvýraznenia a štýlu bolo potrebné vybrať pre každú tabuľku, graf a grafiku jednotlivo a museli ste skontrolovať, či sa zhodujú. Motívy zjednodušujú proces vytvárania profesionálnych prezentácií. Stačí si vybrať požadovaný motív a program PowerPoint 2007 vykoná zvyšok. V súlade s vybratým motívom sa jedným kliknutím zmení pozadie, text, grafika, grafy a tabuľky a zabezpečí sa, že všetky prvky v prezentácii sa navzájom dopĺňajú. To najlepšie je, že rovnaký motív môžete požiť v dokumente programu Microsoft Office Word 2007 alebo v pracovnom hárku programu Microsoft Office Excel 2007, ktoré používate v prezentácii.

Po použití motívu v prezentácii sa galérie rýchlych štýlov zmenia, aby sa prispôsobili danému motívu. Výsledkom je, že každá nová grafika SmartArt, tabuľky, grafy, objekty WordArt alebo text vložený do prezentácie sa automaticky zhoduje s existujúcim motívom. S konzistentnými farby motívu môžu materiály vyzerať konzistentne a profesionálne.

Vlastné rozloženia snímok

V programe Office PowerPoint 2007 už viac nemusíte používať preddefinované rozloženia. Teraz môžete vytvoriť svoje vlastné rozloženia, ktoré obsahujú požadovaný počet zástupné objekty, napríklad prvky ako sú grafy, tabuľky, filmy, obrázky, grafika SmartArt a obrázky ClipArt a dokonca viaceré sady predloha snímky s vlastnými rozloženiami pre rôzne témy snímky. Teraz môžete tiež ukladať rozloženia, ktoré ste prispôsobili a vytvorili na ďalšie používanie.

Informácie o štandardných a vlastných rozloženiach snímok nájdete v článku Prehľad rozložení.

Grafika SmartArt na úrovni dizajnérskej kvality

Ak ste v minulosti chceli vytvoriť diagramy a grafy na úrovni dizajnérskej kvality, museli ste si pravdepodobne najať profesionálneho návrhára. Diagramy od tohto návrhára sa uložili ako obrázky, ktoré ste nemohli upravovať. Teraz môžete pomocou grafiky SmartArt a bez pomoci profesionálneho návrhára jednoducho vytvárať upravovateľné ilustrácie informácií v prezentácii programu Office PowerPoint 2007. Do grafiky SmartArt, tvarov, objektov WordArt a grafov môžete pridávať úžasné vizuálne efekty, vrátane trojrozmerných efektov, podfarbenia, odrazov, žiar a ďalších.

Ďalšie informácie o grafike SmartArt nájdete v článku Vytvorenie grafiky SmartArt.

Nové a vylepšené efekty

Do tvarov, grafiky SmartArt, tabuliek, textu a do objektov WordArt v prezentáciách programu Office PowerPoint 2007 môžete pridávať efekty, ako napríklad tieň, odraz, žiaru, jemné okraje, zakrivenie, skosenie a trojrozmerné otáčanie. Na vytvorenie týchto efektov už nebudete potrebovať návrhára. V programe PowerPoint môžete namiesto toho priamo použiť efekty, ktoré sa dajú ľahko meniť.

Ďalšie informácie o pridávaní efektov nájdete v nasledovných článkoch:

Nové možnosti textu

Môžete vytvárať prezentácie s profesionálnym vzhľadom so širokým spektrom funkcií formátovania textu, vrátane obtekania textu v tvare, textu v stĺpcoch alebo prebiehajúceho zvislo na snímke a pravítka pre úrovne odseku. Teraz môžete vybrať i prerušovaný text.

Nové štýly znakov poskytujú viac možností týkajúcich sa textu. V programe Office PowerPoint 2007 si okrem všetkých štandardných štýlov z predchádzajúcich verzií programu PowerPoint môžete vybrať všetky písmená veľké alebo kapitálky, prečiarknutie alebo dvojité prečiarknutie a dvojité alebo farebné podčiarknutie. Do textu môžete pridávať výplne, čiary, tiene, žiaru, vytváranie previsu a priestorové efekty.

Pomocou motív môžete kliknutím myši zmeniť vzhľad prezentácie. Výberom rôznych možností môžete meniť písma motívu, farby motívu a efekty motívu.

Ďalšie informácie o týchto vylepšeniach textu nájdete v článku Pridanie alebo odstránenie výplne, obrysu alebo efektu v texte alebo objekte WordArt. Ďalšie informácie o motívoch nájdete v článku Použitie alebo prispôsobenie motívu dokumentu.

Vylepšenia tabuľky a grafu

Z dôvodu jednoduchšej úpravy a práce s tabuľkami a grafmi v programe Office PowerPoint 2007 prešli tieto tabuľky a grafy určitými úpravami. Pás s nástrojmi poskytuje viacero ľahko dostupných možností, ktoré slúžia na úpravu tabuliek a grafov. Galérie Rýchle štýly prezentujú všetky efekty a možnosti formátovania potrebné na vytvorenie tabuliek a grafov s profesionálnym vzhľadom. V programe Microsoft Office Excel 2007 môžete ľahšie vystrihovať a prilepovať údaje, grafy a tabuľky. Pomocou motív môžu mať vaše prezentácie podobný vzhľad ako pracovné hárky.

Ďalšie informácie o vytváraní tabuliek a grafov s profesionálnym vzhľadom v programe Office PowerPoint 2007 nájdete v článkoch Pridanie tabuľky na snímku a Použitie grafov v prezentácii.

Informácie o použití alebo prispôsobení motívu nájdete v článku Použitie alebo prispôsobenie motívu dokumentu.

Nástroje korektúry

Nižšie je uvedených niekoľko nových funkcií kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu je teraz v programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007 konzistentnejšia. Tejto zmeny zahŕňajú:

 • Kontrola pravopisu v systéme produktov systém Microsoft Office 2007 obsahuje francúzsky slovník s pravidlami pravopisu po jazykovej reforme. V balíku Microsoft Office 2003 to bol len doplnok, ktorý bolo potrebné nainštalovať osobitne. Ďalšie informácie nájdete v článku Zmena spôsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Pri prvom použití slovníka pre jeden z dostupných jazykov sa automaticky vytvorí slovník výnimiek pre daný jazyk. Slovník výnimiek umožňuje funkcii kontroly pravopisu nastaviť príznak ku slovám, ktoré nechcete používať. Je to užitočné pri vyhýbaní sa neslušným výrazom alebo slovám, ktoré nesedia vášmu štýlu. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie slovníka výnimiek na určovanie uprednostňovaného spôsobu kontroly pravopisu slov.

 • Kontrola pravopisu dokáže nájsť niektoré pravopisné chyby podľa kontextu a nastaviť k nim príznak. Už ste niekedy urobili pri písaní chybu podobnú tejto? I will see you their. V programe Office PowerPoint 2007 možno na pomoc pri hľadaní a opravovaní takýchto chýb zapnúť možnosť Použiť kontextovú kontrolu pravopisu. Táto možnosť je dostupná pri kontrole pravopisu dokumentov v angličtine, nemčine alebo španielčine. Ďalšie informácie nájdete v článku Zmena spôsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

Zobrazenie pre prezentujúceho

Ak používate dva monitory, môžete spustiť prezentáciu v programe Office PowerPoint 2007 na jednom monitore (napríklad na pódiu), kým publikum ju sleduje na druhom monitore. Na uľahčenie prezentovania informácií poskytuje zobrazenie pre prezentujúceho nasledovné nástroje:

 • Na výber snímok mimo poradia môžete použiť miniatúry a vytvoriť tak prezentáciu prispôsobenú publiku.

 • Text ukážky zobrazí, čo sa po kliknutí pridá na obrazovku. Môže to byť nová snímka alebo ďalšia odrážka v zozname.

 • Poznámky lektora sú zobrazené veľkým zreteľným písmom, takže ich je možné použiť ako text k prezentácii.

 • Počas prezentácie je možné stmaviť obrazovku a neskôr pokračovať tam, kde ste prestali. Ak napríklad nechcete zobraziť obsah snímky počas prestávky alebo počas otázok a odpovedí.

Ďalšie informácie o zobrazení pre prezentujúceho nájdete v článku Premietanie prezentácie na dvoch monitoroch pomocou zobrazenia pre prezentujúceho.

Na začiatok stránky

Efektívnejšie zdieľanie informácií

Veľké veľkosti súborov v predchádzajúcich verziách programu PowerPoint komplikovali zdieľanie obsahu alebo odosielanie prezentácií prostredníctvom e-mailu. Zdieľanie prezentácií s ľuďmi, ktorí používali iné operačné systémy, nebolo spoľahlivé.

Teraz máte k dispozícii viacero nových spôsobov zdieľania a spolupráce s inými, ak potrebujete zdieľať prezentácie, vytvárať toky činností schválenia a kontroly alebo spolupracovať online s ľuďmi, ktorí nepoužívajú program Office PowerPoint 2007.

Knižnice snímok

V programe Office PowerPoint 2007 môžete zdieľať a znova využívať obsah snímok ukladaním jednotlivých súborov snímok v centrálne umiestnenej knižnici snímok na serveri, na ktorom je spustený program Microsoft Office SharePoint Server 2007. Z programu PowerPoint 2007 môžete publikovať snímky do knižnice snímok, tiež môžete pridávať snímky do prezentácie programu PowerPoint z knižnice snímok. Pomocou ukladania obsahu v knižnici snímok sa eliminuje potreba opätovného vytvorenia obsahu, pretože môžete jednoducho upraviť už existujúci obsah.

Ak používate knižnice snímok, môžete zabezpečiť aktualizáciu obsahu pomocou prepojenia snímok v prezentácii so snímkami uloženými na serveri. Ak sa zmení verzia servera, zobrazí sa výzva na aktualizáciu snímok.

Ďalšie informácie o používaní programu PowerPoint s knižnicami snímok nájdete v článku Zdieľanie a opätovné používanie obsahu snímok v programe PowerPoint 2007.

Formáty súborov XML programu PowerPoint

Formáty súborov XML programu PowerPoint sú zhustené, takže prinášajú podstatne menšie veľkosti súborov a znižujú požiadavky na priestor a pásmo. Segmentované ukladanie údajov umožňuje vo formáte Open XML obnoviť poškodené dokumenty. Ak sa poškodí jedna časť dokumentu, zvyšok dokumentu sa dá otvoriť.

Ďalšie informácie o nových formátoch Open XML nájdete v článku Úvodné informácie o nových príponách súborov a o formátoch Open XML.

Uloženie vo formáte PDF alebo XPS

Program Office PowerPoint 2007 podporuje exportovanie súborov do nasledujúcich formátov:

 • Formát PDF (Portable Document Format)     Formát PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

 • Formát XPS (XML Paper Specification)     Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v niektorom z nasledujúcich článkov:

Na začiatok stránky

Zabezpečenie a spravovanie informácií

Pri zdieľaní prezentácie s ostatnými si chcete byť istí, že k danej prezentácii nemá prístup nikto ďalší. Chcete tiež zabezpečiť, že sa v prezentácii nenachádza neoprávnený obsah, súkromné informácie alebo značky úprav zobrazujúce slová, ktoré slovník príjemcu nerozpozná. Navyše môžete chcieť obmedziť prístup k obsahu v prezentácii, aby sa potenciálne citlivé informácie verejne nedistribuovali.

Program Office PowerPoint 2007 poskytuje viacero spôsobov, ktoré umožňujú ochranu a spravovanie informácií.

Zabezpečenie prezentácií

Viaceré nové funkcie zabezpečenia v programe Office PowerPoint 2007 umožňujú zabezpečiť bezpečné spravovanie prezentácie. Po jej odoslaní program skryje meno autora, zabezpečí odstránenie všetkých komentárov a obmedzí prístup k vykonávaniu zmien.

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Skôr než budete finálnu verziu prezentácie zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete použiť príkaz Označiť ako finálnu verziu, pomocou ktorého zapnete režim prezentácie iba na čítanie a oznámite používateľom, že zdieľate finálnu verziu prezentácie. Keď je prezentácia označená ako finálna verzia, príkazy na zadávanie textu a úpravy, ako aj kontrolné značky, sú zakázané a používatelia, ktorí si dokument prezerajú, nebudú môcť daný dokument náhodne zmeniť. Príkaz Označiť ako finálnu verziu nie je funkciou zabezpečenia. Po vypnutí príkazu Označiť ako finálnu verziu môže prezentáciu upravovať každý používateľ.

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch

Skôr než budete svoju prezentáciu zdieľať s inými používateľmi, môžete použiť kontrolu prezentácie a zistiť, či sa v nej nenachádzajú skryté metaúdaje, osobné informácie alebo iný skrytý obsah. Kontrola dokumentu dokáže vyhľadať a odstrániť informácie, akými sú napríklad komentáre, poznámky písané rukou, vlastnosti dokumentu, informácie zo servera správy dokumentov, neviditeľné objekty, obsah mimo snímky, poznámky týkajúce sa prezentácie a vlastné údaje XML. Kontrola dokumentu zabezpečí, že prezentácie, ktoré zdieľate s inými používateľmi, nebudú obsahovať žiadne skryté osobné údaje a ani žiadny skrytý obsah, ktorý vaša organizácia nechce distribuovať. Organizácia môže tiež prispôsobiť kontrolu dokumentov a pridať kontroly ďalších typov skrytého obsahu.

Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v článku Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií z dokumentov balíka Office.

Pridanie digitálneho podpisu do prezentácie

Pridaním neviditeľného digitálneho podpisu do prezentácie môžete zabezpečiť pravosť, integritu a pôvod svojej prezentácie. Digitálne podpisy poskytujú záznam o tom, čo presne bolo podpísané a umožňujú overovať podpisy aj v budúcnosti.

Správa prístupových práv k informáciám

Možno je potrebná kontrola prístupu k informáciám o spoločnosti, najmä pri vytváraní prezentácií s dôvernými informáciami. Pomocou programu Office, verzia 2007 so službou Microsoft Windows Rights Management Services pre systém Windows Server 2003 môžete priradiť prístupové povolenia, ktoré zabránia ostatným v kopírovaní, tlači alebo úprave prezentácie.

Ďalšie informácie o správe prístupových práv k informáciám nájdete v článku Obmedzenie povolenia pre dôverné informácie v súboroch balíka Office.

Správa vlastností dokumentu v informačnom paneli dokumentu

Informačný panel dokumentu zjednodušuje zobrazenie a úpravu vlastností dokumentu počas práce s prezentáciami programu Office PowerPoint 2007. Informačný panel dokumentu sa v programe Office PowerPoint 2007 zobrazuje v hornej časti dokumentu. Informačný panel dokumentu možno použiť na zobrazenie a úpravu štandardných vlastností dokumentu balíka Microsoft Office, ako aj vlastností súborov, ktoré sú uložené na serveri správy dokumentov. Ak použijete informačný panel dokumentu na úpravu vlastností dokumentu na serveri, aktualizované vlastnosti sa uložia priamo na server.

Diagnostické nástroje balíka Office

Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office predstavujú skupinu diagnostických testov, ktoré pomáhajú zistiť, prečo počítač zlyháva. Diagnostické testy môžu priamo odstrániť niektoré problémy a môžu určovať spôsoby, ktorými možno odstrániť iné problémy. Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office nahrádzajú nasledujúce funkcie balíka Microsoft Office 2003: Zistiť a opraviť a Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.

Ďalšie informácie nájdete v článku Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Obnova programov

Program Office PowerPoint 2007 má vylepšené schopnosti ako predchádzať strate práce pri neštandardnom ukončení programu. Ak je to možné, program Office PowerPoint 2007 sa po opätovnom spustení pokúsi obnoviť pôvodný stav súborov programu.

Keď napríklad pracujete v niekoľkých súboroch naraz, každý súbor je otvorený v inom okne a v každom okne sú zobrazené určité údaje. Program Office PowerPoint 2007 zlyhá. Po reštarte otvorí program Office PowerPoint 2007 súbory a obnoví okná do stavu, v ktorom boli pred zlyhaním programu Office PowerPoint 2007.

Ďalšie informácie nájdete v článku Predchádzanie strate práce po neštandardnom ukončení programu balíka Office.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk